Аналіз основних форм і методів позаурочної діяльності

Нова педагогіка » Позаурочна виховна робота в освітній системі сучасної школи » Аналіз основних форм і методів позаурочної діяльності

Сторінка 3

Логічний зв’язок між цими групами методів: від слова - до конкретної справи. Адже саме в процесі різнопланової діяльності школярів закріплюються знання, формуються уміння, навички, звичні норми поведінки, створюються умови для внутрішньо колективних відносин, укорінення елементів моральності та етики.

Третя група - методи стимулювання діяльності і поведінки. Виходячи з того, що ця група є допоміжною, оскільки кожен із методів використовується як відповідний стимул, що сприяє ефективному використанню методів двох попередніх груп, методи можна розподілити на дві підгрупи:

1.Засоби емоційного стимулювання, що застосовуються в процесі формування свідомості особистості (влучний добір питань; аналіз проблемних питань, моральних конфліктних ситуацій, створення уявних ситуацій морального вибору, близьких життєвому досвіду школярів, аналіз міркувань ровесників, протилежних висловлювань, розбір етичного змісту прислів’їв і приказок, афоризмів, життєвих девізів, ігрові ситуації проблемно-пошукового характеру, гра).

2. Засоби стимулювання різнопланової діяльності школярів і досвіду позитивної суспільної поведінки (гра, змагання, романтика, заохочення, покарання).

Четверта група - методи самовиховання (самопізнання, самоставлення, саморегуляція).

Отже, методика педагогічного впливу є системою засобів, яка використовується з метою організації різнопланової діяльності дітей, що забезпечує її різнобічний розвиток.

Серед найважливіших джерел, які постійно живлять методику виховання, є історичний досвід школи; передовий досвід сучасної вітчизняної і зарубіжних шкіл; теоретичні праці відомих педагогів; спеціально організовані педагогічні експерименти, що підтверджують чи спростовують істинність наукового чи практичного характеру.

Методика виховання постійно бере ідеї з наукових педагогічних праць. Не можна бути досконалим педагогом-практиком, не знаючи відповідної науково-методичної літератури. В свою чергу, безплідними суб’єктивними будуть методичні рекомендації науковця, який, не знаючи практики роботи школи, стане висвітлювати обрану ним педагогічну проблему. Методична література може мати наукову цінність лише тоді, коли методичні рекомендації є науково обґрунтованими, психологічно вмотивованими, а не рецептивними, об’єктивним міркуваннями.

Якщо теоретично, в загальному проаналізувати позаурочну виховну діяльність у школі з точки зору форм та видів діяльності, то можемо одержати наступну картину(За:»Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів(теорія, практика, програми)», за заг. ред. А.Й. Капської):

Форми виховної діяльності, в яких найповніше реалізуються інтереси учнів

Види діяльності, які найефективніше використовуються у вказаних формах позаурочної діяльності і сприяють реалізації інтересів учнів

1.Клуби вихідного дня

Тематичні вечори, екскурсії (краєзнавчо-туристичні)

Походи

Усний журнал

Зустрічі (з цікавими людьми, вчителями-майстрами, видатними людьми)

Бесіди

Диспути

Обговорення (фільмів, книг, періодики, спектаклів)

КВК

Конкурси

Виставки

Дні, тижні, місячники, декади проведення культурно-масових заходів

Шкільний музей

Дискотека

Школа молодого лектора

Читацькі конференції

Огляди творчості

2. Гуртки (художнього слова, рідної мови, історичний, філософський, молодого поета та ін).

Бесіди

Зустрічі

Обговорення спектаклів, книг, фільмів, періодики

Диспути

Усні журнали

Конкурси

Виставки

Екскурсії

3. Студії (театральна, літературна, музична)

Огляди творчості

Тематичні вечори

олімпіади

Читацькі конференції

Дні, тижні, декади, місячники проведення культурно-масових заходів

Школа молодого лектора

4.Художня самодіяльність

Тематичні вечори

Фестивалі

Конкурси

Зустрічі

Екскурсії

Огляди творчості

5. Факультети громадських професій

Зустрічі

Бесіди

Диспути

Обговорення спектаклів, книг, фільмів

Усні журнали

Конкурси

Виставки

Екскурсії

Читацькі конференції

Вечори

6. Факультативи

Бесіди

Зустрічі

Диспути

Конкурси

Виставки

Екскурсії

Тематичні вечори

Усні журнали

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Види та загальна характеристика активного відпочинку
У роботу з дітьми в сучасних дошкільних навчальних закладах впроваджують такі види активного відпочинку: − фізкультурні розваги; − спортивні свята; − Дні здоров’я. У прогр ...

Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді
Сучасний підхід до проблеми розвитку і вдосконалення комунікативного потенціалу, комунікативної компетентності полягає в тому, що спілкування розглядається як саморозвиток і самовдосконален ...

Поняття «технології» навчання
У сучасній освіті існує певний парадокс: невідповідність між стратегічною метою освіти (а саме всебічний розвиток особистості дитини), закладеною в нормативних документах, і реальною діяльн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net