Фактори формування колективу за А.С. Макаренком

Нова педагогіка » Фактори формування колективу, їх значення для сучасної школи » Фактори формування колективу за А.С. Макаренком

Формування класного та шкільного колективів відбувається в різних видах діяльності. Дитина не може нормально розвиватися, якщо не задовольняється її потреба в рухах, грі, знаннях, естетичних враженнях, у спілкуванні з іншими людьми. Тому педагог може очолити колектив тоді, коли він зможе розвити діяльність дітей до високого і найвищого рівнів взаємодії.

На думку А.С. Макаренка робота з формування колективу включає:

Педагогічну вимогу. Якщо вимоги не виконуються, педагог втрачає авторитет. Необхідно провести хороші загальні збори, де педагог повинен вербалізувати перспективний розвиток колективу. При цьому необхідно, щоб учні «відчули вашу волю, вашу культуру, вашу особистість» - підкреслював Макаренко. Не можна починати з умовлянь, це – помилка. Умотивовано необхідна категоричність вимоги, доброзичливе і терпляче переконування.

Роботу з активом. Це є необхідною умовою розвитку колективу. А.С. Макаренко писав: « Я поспішав з цим (підбором активу). Я не дивився на те, що ці хлопчики і дівчатка мають так багато недоліків, намагався скоріше набрати таку групу активістів, які підтримували мої вимоги своїми вимогами, висловлюваннями на загальних зборах, у своїй групі, своєю думкою».

Громадські доручення. При цьому є важливою опора на індивідуальні нахили дітей, урахування їх інтересів. У професійно компонентного вихователя не вистачає суб’єктів діяльності, а не видів громадських доручень. Обов’язковим елементом громадських доручень є перевірка їх виконання і звітність.

Форми і методи педагогічної дії. Макаренко вказує на три форми впливу на вихованця: Пряму (використовується безпосередньо на вихованця), паралельна (вплив на особистість через колектив) і побічну (вплив через шкільний колектив).

Окреслення перспективи. У міру розвитку колективу мета, цілі повинні перетворюватися у більш складні, глибокі, соціально значущі. Макаренко виділяв три види перспектив: близькі (радість колективної праці дітей – вищий рівень близької перспективи), середні (відтягнуті в часі – радість якоїсь колективної події, планованої завчасно), дальні (віддалені в часі і соціально значущі, перспектива пов’язана з майбутнім).

Встановлення, зміцнення і примноження традицій. Для зміцнення вже створеного колективу важливо знати, зберігати традиції. У практиці роботи школи можна виділити три типи традицій:

Традиційні масові заходи (свята, олімпіади);

Традиційні проведення церемоній, що влаштовуються з приводу важливих подій шкільного життя (останній дзвоник, перший дзвоник);

Традиції, що стосуються вчинків дітей: точність, чесність, допомога, піклування про хворих, ввічливість.

Вони сприяють вихованню естетичної поведінки, формуванню особистісно-гуманістичної аксіології учнів. Особливої актуальності в сучасних умовах набуває виховання на національно – культурних традиціях українського народу.

Розширення колективних інтересів. У школі не слід обмежуватися інтересами свого класу, необхідно підтримувати зв’язки із загальним шкільним колективом, позашкільними дитячими, юнацькими і молодіжними організаціями.

Суспільна праця. Вона є могутнім засобом створення загального шкільного колективу.

Загальношкільний актив. Оперативні наради старост, збори, які проводяться швидко і точно зміцнюють колектив .

Загальношкільні збори. Вони проводяться на змінах .

Чергування по школі та інші форми самообслуговування. Важливо проводити урочисті передачі атрибутів чергування, журналів, графіків, плакатів та ін., які важливим виховуючими моментами в колективному житті.

Стінна преса, радіо, телебачення, відео технології. Це надійний засіб зв’язку класу з життям школи. Конкурси на кращі газети посилюють відповідальність за їхній випуск. За допомогою радіо класні справи виносяться на обговорення всього шкільного колективу, зближують і знайомлять учнів різних класів. Однією з форм взаємозв’язку старших і молодших є шефство, контроль за успішністю, допомога у проведенні виховної роботи.

Рекомендуємо почитати:

Значення казки як жанру літератури
Мабуть, жоден з видів народної творчості не відзначається таким багатством нашарувань, як казка. На ній позначився вплив різних історичних епох, починаючи від первісного суспільства і до на ...

Проектування соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку
Термін “соціально - педагогічна технологія” з’явився порівняно недавно. Однак, це зовсім не означає, що соціально-педагогічні технології взагалі в країні не використовувались. В даному випа ...

Шляхи формування виховуючого колективу
Виховне значення колективу, його впливу на особистість учня досить суттєве. Оскільки кожен учень щодня перебуває в класі, то й клас (свідомо чи несвідомо) впливає на нього. Шкільній колекти ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net