Принципи і методи використання народної педагогіки у початкових класах на уроках математики

Нова педагогіка » Технологія використання етнопедагогіки » Принципи і методи використання народної педагогіки у початкових класах на уроках математики

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Педагогіка народознавства містить у собі чітку систему високоефективних ідей, принципів і методів, доступних і емоційно наснажених засобів, прийомів та форм роботи з учнями, які реалізуються на уроках математики в початкових класах.

Принцип природовідповідності виховання, розроблений народною педагогікою, обґрунтували видатні філософи, психологи і педагоги, починаючи від Арістотеля і кінчаючи Констянтином Ушинським. Реалізація цього фундаментального принципу потребує врахування багатогранної і цілісної природи дитини - не тільки її анатомічних, фізіологічних, психологічних і вікових, а й національних, регіональних особливостей. Коли в процесі навчання і виховання не зважають на природу дітей або зважають лише частково, це приводить до втрачених людьми, суспільством можливостей (нерозвинутих задатків і нахилів учнів, погублених талантів, невикористаних засобів пізнання, загальмованих психічних процесів та ін.).

При вивченні математики, необхідно також повністю відродити принцип народності. Нехтування і забуття цього принципу означає зневажання культурно - історичних традицій. Це спричиняє болісні соціальні наслідки: історичне безпам'ятство, занепад моралі тощо. Дітей виховують не абстрактні положення основ наук, а знання, практичні справи, дії, які відображають матеріальне й духовне буття, історичне і культурне минуле й сучасне рідного народу і які спрямовані на розвиток його культури, духовності.

Чільне місце в педагогіці належить принципу самодіяльності учнів, який був майже забутий в попередні десятиріччя. Педагогічне керівництво дітьми під час вивчення математики, регулювання їхньої діяльності має здійснюватись не авторитарним шляхом (постійним контролем, нав'язуванням знань, примусом та ін.), а гуманним, демократичним, створюючи відповідні психолого-педагогічні умови. Дотримання принципу самодіяльності забезпечує пробудження і розкриття природних задатків, нахилів дітей, формування самобутньої творчої особистості.

Те, що здобуто в самостійних творчих пошуках, як результат самодіяльності дітей, залишається її стійким набутком. Самодіяльність учнів, яка ґрунтується на основі моральних ідеалів, зажди має спільно-корисне спрямування. Тому даремні побоювання вчителів, котрі вважають що реалізація принципу самодіяльності школярів послабить педагогічне керівництво. Самодіяльність учнів не тільки не суперечить гуманному, демократичному педагогічному керівництву дітьми, а й передбачає його. В умовах самодіяльності школярів успішно набувають умінь самонавчання, самоосвіти і самовиховання.

Керуючись такими принципами науковці і практики визначають такі основні підходи у використанні народної педагогіки на уроках математики у початкових класах.

Народознавчий підхід забезпечує всебічне і глибоке засвоєння учнями всього культурно-історичного шляху розвитку рідного та інших народів. Розкриття навчального матеріалу з математики в народному аспекті створює сприятливі умови для виховання високоморальної особи, повноправного господаря країни, палкого патріота.

Людинознавчий підхід є відображенням демократизації і гуманізації шкільного життя. Завдяки його реалізації учні на уроках математики глибше розуміють багатогранний внутрішній світ людини, закономірності і особливості її теоретичної і практичної діяльності. Весь зміст освіти має розкривати людину як складний та динамічний, чарівний світ добра, краси та правди. Людинознавчий підхід не допускається душевної байдужості і черствості, емоційної та естетичної "товстошкірості", формує в учнів почуття милосердя, вміння сприймати болі інших людей, здатність відгукуватись на чуже горе.

Особистий підхід створює умови для комплексного впливу на школяра, глибокого знання педагогом його душі, рівня сформованості якостей характеру. Виховання сильної, самобутньої, волелюбної, і яскравої людської особистості можливе лише на високих ідеалах, на творчих традиціях рідного та інших народів. Унікальність особливості кожного учня досягається розвитком індивідуальних задатків, нахилів та здібностей як у навчанні, так і в ставленні до різних сфер діяльності, життя, природи.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Практичні роботи і практикуми
Практичні роботи і практикуми – довготривалий експеримент, що пропонується навчальною програмою після опрацювання й вивчення учнями цілого розділу чи курсу. Вони включають ширше коло питань ...

Функції мови та їх реалізація у мовленні. Органи мовлення, їх функції
У визначенні функцій мови єдності немає. У працях з мовознавства спостерігаємо єдність у таких функціях: інформаційна, комунікативна, емотивна, когнітивна. 1. Інформаційна функція полягає в ...

Поняття про методи навчання
Метод - шлях до чогось, спосіб пізнання. Метод навчання - шлях навчально - пізнавальної діяльності учнів до результатів, визначених завданнями навчання. Процес навчання реалізується шляхом ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net