Історія зародження та розвиток етнопедагогіки

Нова педагогіка » Технологія використання етнопедагогіки » Історія зародження та розвиток етнопедагогіки

Сторінка 6

О. Духнович виявом народності вважав боротьбу за збереження своєї культури, мови, звичаїв, релігії. В основі його ідеї народності виховання лежить думка про те, що закарпатські українці, як і інші народи, повинні мати школу з рідною мовою навчання і побудовану відповідно до потреб і національних традицій народу. Головне завдання школи педагог вбачав у тому, щоб виховувати дітей у дусі патріотизму і національної гордості, любові до свого народу і відданості його інтересам. Він мріяв про створення такої системи виховання, яка б забезпечила підготовку нового покоління людей, відданих інтересам народу, палких патріотів, здатних вивести народ з культурної відсталості на рівень цивілізованих націй. Одним із найважливіших засобів виховання патріотизму О.Духнович вважав вивчення у школі народної творчості, зокрема, пісні. Особисто збираючи зразки народної творчості, він прагнув розкрити народним масам красу рідної пісні, пробудити в них почуття любові до рідного краю.

Ідея народності знайшла своє відображення у створених педагогом для народної школи підручниках, у конкретній діяльності щодо організації народних шкіл. Свою головну педагогічну працю він назвав "Народною педагогією", підкреслюючи її пряме призначення. Його педагогічна спадщина - культурне надбання всього українського народу. А сам педагог за багатогранністю освітньо педагогічної діяльності, глибоко наукового обґрунтування педагогічних ідей був із найвидатніших педагогів України.

Велика роль в подальшому розвиту етнопедагогіки належала І.Огієнку. Будучи вірним сином свого народу, І.Огієнко захоплювався народною виховною мудрістю, всебічно і глибоко її досліджував. Він був переконаний у тому, що рідна мова, історія, народне мистецтво, народні ігри, інші національні традиції, звичаї і обряди як основні засоби етнопедагогіки мають надзвичайно важливе значення у навчанні і вихованні дітей. Засоби народної педагогіки втілюють у собі національну свідомість, духовність, вони є основою формування особистості. Найважливішим фактором виховання підростаючих поколінь учений вважав виховання українською мовою. Її він сприймав як джерело національного духу, культури. Спілкування з дітьми своєю мовою веде до підвищення свідомості, формує гідність, високі моральні якості. "Рідна мова - то найголовніший наріжний камінь існування народу, як окремої нації: без окремої мови нема самостійного народу, бо рідна мова - то основа нашої історії, як душа цього народу". І.Огієнко доводив, що " . щаслива та людина, яка рідну мову свою береже та шанує ". Дітей і молодь він закликав вивчати її і в жодному разі не допускати заміни чужою мовою.

У другій половині XX ст. нову сторінку в розвитку вітчизняної педагогіки відкрив Василь Сухомлинський. Він посідає помітне місце в історії світової педагогічної думки. Творчі пошуки педагога здійснювалися в руслі прогресивних ідей "нового виховання", а його педагогічна система - нагромадження досвідів, підходів, методів і засобів народної педагогіки, її виховних традицій. Одним із джерел, що живило й утверджувало етнопедагогічні погляди В. Сухомлинського, були праці відомих прогресивних педагогів Європи: Я.А. Коменського, Й.Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, Я. Корчака, Г. Сковороди, К. Ушинського, І. Франка, Л. Українки, Т. Шевченка.

В.Сухомлинський глибоко усвідомлював, що ідея народної педагогіки - це не сухі абстрактні положення, а ідейно-моральні, художньо-образні згустки, що акумулюють у собі тисячолітній досвід народу, його духовні цінності. У досягненні виховних завдань педагог керувався головною ідеєю - виховати справжнього громадянина, патріота відповідального за свою землю, сім'ю, колектив, мову, традиції, пісню, народну творчість, тобто моральну людину. Ідеал справжньої людини, на його думку, має ґрунтуватись на загальнолюдських цінностях. Тут Василь Олександрович виступає як гідний послідовник народної філософії. Духовне багатство особистості бачиться педагогом нерозривною частиною духовного багатства народу. Ось тому ідеал справжньої людини за Сухомлинським - це народний ідеал.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Пошук шляхів вдосконалення дидактичної гри як методу навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки
Аналіз практики, вивчення досвіду роботи вчителів дозволяє нам виділяти найбільш суттєві та оптимальні прийоми організації дидактичної гри. Коротко охарактеризуємо їх. Безперечно, одним із ...

Шляхи збагачення словникового запасу
Сучасна програма з рідної мови велику увагу приділяє мовленнєвій діяльності молодих школярів. Робота над вивченням лексики має своїм завданням: збагачення словника учнів, тобто засвоєння но ...

Психолого-педагогічна характеристика вихованця
Результатом проведення різних методик щодо вивчення особистості учня стала психолого-діагностична карта-характеристика Марининої Тетяни. Психологічна характеристика учениці 9-В класу ЗОШ №9 ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net