Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі

Нова педагогіка » Питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі » Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Планування позаурочної роботи в навчальній групі — це осмислення процесу виховання, визначення його перспектив. Планування допомагає майстру та класному керівникові спрямовувати свою педагогічну діяльність, визначати цілісну виховну систему, проектувати розвиток окремої особистості та учнівського колективу в ці лому.

Плануючи позаурочну роботу в навчальній групі, май стер і класний керівник враховують її особливості на кожному році навчання, а саме: на першому курсі юнаки та дівчата проходять соціально-психологічну та професійну адаптацію в умовах профтехучилища, ознайомлюються з базовим підприємством, на другому — закріплюються основи професійної майстерності, збагачується їхній досвід громадської роботи, на третьому — готуються до самостійної трудової діяльності.

Враховуючи творчий характер планування, неможливо рекомендувати єдину, назавжди визначену структуру плану. Це б стримувало розвиток ініціативи та педагогічний пошук вихователів. Навіть в одному профтехучилищі можуть бути плани, різні за формою. Головним у плані є зміст його, чітке визначення мети і завдань виховання, шляхів їх реалізації.

Основними вимогами до плану позаурочної зайнятості учнів учбової групи є: відповідність запланованих творчих справ визначеним виховним завданням, рівню розвитку учнівського колективу; конкретність плану; чітке визначення відповідальних осіб та строків виконання; врахування інтересів, нахилів, захоплень учнів, умов училища, базового підприємства; творче поєднання різних форм і методів виховної роботи та ін.

Плануючи виховну роботу в навчальній групі, майстер, класний керівник повинні висувати перед учнями перспективу «завтрашньої радості» (А. С. Макаренко).

На закінчення хочу сказати, що питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі спрямовуються на виконання найважливіших освітньо-виховних завдань, які приведені нижче і в даний час дуже актуальні:

політична освіта учнів, розвиток їх громадської активності, виховання їх в дусі принципів народної моралі, прищеплення навичок високої культури поведінки;

закріплення, збагачення і поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них науково-матеріалістичного світогляду, вироблення навичок самоосвіти;

ознайомлення учнів з основами сучасного промислового та сільськогосподарського виробництва, прищеплення їм любові до праці, засвоєння трудових умінь; залучення до посильної суспільно корисної праці, підготовка до вибору професії;

естетичне виховання учнів, формування у них правильних естетичних почуттів і смаків;

фізичне виховання учнів, зміцнення їх здоров'я, залучення їх до систематичних занять фізкультурою і спортом;

формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів;

організація дозвілля школярів, їхнього культурного відпочинку та розумових розваг.

Учням треба надати повний простір у Справі організації різних товариств, постійних чи тимчасових. Позаурочна робота допомагає правильному вихованню дітей, створює умови для їхнього всебічного розвитку. Потрібно підхоплювати ініціативу самих дітей, допомагати їм у творчій діяльності, керувати ними, правильно спрямовувати їх інтереси. Позаурочна освітньо-виховна робота повинна органічно пов'язуватись з життям і працею українського народу.

Характерною особливістю позаурочної роботи є те, що вона здійснюється на основі добровільності: кожний учень за власним бажанням вибирає для себе той чи інший вид діяльності.

Рекомендуємо почитати:

До проблеми формування рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою
Розглядається проблема формування рецептивних граматичних навичок читання на базі зорових і мовленнєво-рухових аналізаторів, становлення динамічних стереотипів, взаємодія буквенно-графічних ...

Закон України «Про загальну середню освіту». Основні шляхи та умовами реформування середньої освіти
Включає ХІ розділів. Прийнятий 13 травня 1999 року. 1 розділ. Загальні положення включає статті: - Основні завдання законодавства України про середню освіту. Система загальної середньої осв ...

Система підготовки кадрів у вищих начальних закладах МВС України
Стратегія реформування органів внутрішніх справ передбачає втілення нової кадрової політики. Її основною метою є формування високопрофесійного персоналу органів внутрішніх справ. Постало вв ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net