Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі

Нова педагогіка » Питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі » Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі

Планування позаурочної роботи в навчальній групі — це осмислення процесу виховання, визначення його перспектив. Планування допомагає майстру та класному керівникові спрямовувати свою педагогічну діяльність, визначати цілісну виховну систему, проектувати розвиток окремої особистості та учнівського колективу в ці лому.

Плануючи позаурочну роботу в навчальній групі, май стер і класний керівник враховують її особливості на кожному році навчання, а саме: на першому курсі юнаки та дівчата проходять соціально-психологічну та професійну адаптацію в умовах профтехучилища, ознайомлюються з базовим підприємством, на другому — закріплюються основи професійної майстерності, збагачується їхній досвід громадської роботи, на третьому — готуються до самостійної трудової діяльності.

Враховуючи творчий характер планування, неможливо рекомендувати єдину, назавжди визначену структуру плану. Це б стримувало розвиток ініціативи та педагогічний пошук вихователів. Навіть в одному профтехучилищі можуть бути плани, різні за формою. Головним у плані є зміст його, чітке визначення мети і завдань виховання, шляхів їх реалізації.

Основними вимогами до плану позаурочної зайнятості учнів учбової групи є: відповідність запланованих творчих справ визначеним виховним завданням, рівню розвитку учнівського колективу; конкретність плану; чітке визначення відповідальних осіб та строків виконання; врахування інтересів, нахилів, захоплень учнів, умов училища, базового підприємства; творче поєднання різних форм і методів виховної роботи та ін.

Плануючи виховну роботу в навчальній групі, майстер, класний керівник повинні висувати перед учнями перспективу «завтрашньої радості» (А. С. Макаренко).

На закінчення хочу сказати, що питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі спрямовуються на виконання найважливіших освітньо-виховних завдань, які приведені нижче і в даний час дуже актуальні:

політична освіта учнів, розвиток їх громадської активності, виховання їх в дусі принципів народної моралі, прищеплення навичок високої культури поведінки;

закріплення, збагачення і поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них науково-матеріалістичного світогляду, вироблення навичок самоосвіти;

ознайомлення учнів з основами сучасного промислового та сільськогосподарського виробництва, прищеплення їм любові до праці, засвоєння трудових умінь; залучення до посильної суспільно корисної праці, підготовка до вибору професії;

естетичне виховання учнів, формування у них правильних естетичних почуттів і смаків;

фізичне виховання учнів, зміцнення їх здоров'я, залучення їх до систематичних занять фізкультурою і спортом;

формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів;

організація дозвілля школярів, їхнього культурного відпочинку та розумових розваг.

Учням треба надати повний простір у Справі організації різних товариств, постійних чи тимчасових. Позаурочна робота допомагає правильному вихованню дітей, створює умови для їхнього всебічного розвитку. Потрібно підхоплювати ініціативу самих дітей, допомагати їм у творчій діяльності, керувати ними, правильно спрямовувати їх інтереси. Позаурочна освітньо-виховна робота повинна органічно пов'язуватись з життям і працею українського народу.

Характерною особливістю позаурочної роботи є те, що вона здійснюється на основі добровільності: кожний учень за власним бажанням вибирає для себе той чи інший вид діяльності.

Рекомендуємо почитати:

Напрями та форми розумового виховання обдарованих дітей
Гостра практична потреба в методах відбору обдарованих дітей для навчання в спеціалізованих школах з високим розумовим розвитком дитини, або з поглибленим вивченням певного навчального чи т ...

Проблема співвідношення понять мотивації та пізнавального інтересу до навчання
Проблема співвідношення понять мотивації, мотивів, стимулів та інтересу до навчання – одна з найголовніших у педагогічній психології. З наукової точки зору, вивчення будь-якого явища потреб ...

Урок засвоєння нових знань
1. Оргмомент (1хв) 2. Засвоєння знань народного календаря "Святолік" (2хв). 3. Актуалізація опорних знань (2 хв). 4. Мотивація навчальної діяльності (2 хв). 5. Повідомлення теми і ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net