Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі

Нова педагогіка » Питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі » Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі

Планування позаурочної роботи в навчальній групі — це осмислення процесу виховання, визначення його перспектив. Планування допомагає майстру та класному керівникові спрямовувати свою педагогічну діяльність, визначати цілісну виховну систему, проектувати розвиток окремої особистості та учнівського колективу в ці лому.

Плануючи позаурочну роботу в навчальній групі, май стер і класний керівник враховують її особливості на кожному році навчання, а саме: на першому курсі юнаки та дівчата проходять соціально-психологічну та професійну адаптацію в умовах профтехучилища, ознайомлюються з базовим підприємством, на другому — закріплюються основи професійної майстерності, збагачується їхній досвід громадської роботи, на третьому — готуються до самостійної трудової діяльності.

Враховуючи творчий характер планування, неможливо рекомендувати єдину, назавжди визначену структуру плану. Це б стримувало розвиток ініціативи та педагогічний пошук вихователів. Навіть в одному профтехучилищі можуть бути плани, різні за формою. Головним у плані є зміст його, чітке визначення мети і завдань виховання, шляхів їх реалізації.

Основними вимогами до плану позаурочної зайнятості учнів учбової групи є: відповідність запланованих творчих справ визначеним виховним завданням, рівню розвитку учнівського колективу; конкретність плану; чітке визначення відповідальних осіб та строків виконання; врахування інтересів, нахилів, захоплень учнів, умов училища, базового підприємства; творче поєднання різних форм і методів виховної роботи та ін.

Плануючи виховну роботу в навчальній групі, майстер, класний керівник повинні висувати перед учнями перспективу «завтрашньої радості» (А. С. Макаренко).

На закінчення хочу сказати, що питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі спрямовуються на виконання найважливіших освітньо-виховних завдань, які приведені нижче і в даний час дуже актуальні:

політична освіта учнів, розвиток їх громадської активності, виховання їх в дусі принципів народної моралі, прищеплення навичок високої культури поведінки;

закріплення, збагачення і поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них науково-матеріалістичного світогляду, вироблення навичок самоосвіти;

ознайомлення учнів з основами сучасного промислового та сільськогосподарського виробництва, прищеплення їм любові до праці, засвоєння трудових умінь; залучення до посильної суспільно корисної праці, підготовка до вибору професії;

естетичне виховання учнів, формування у них правильних естетичних почуттів і смаків;

фізичне виховання учнів, зміцнення їх здоров'я, залучення їх до систематичних занять фізкультурою і спортом;

формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів;

організація дозвілля школярів, їхнього культурного відпочинку та розумових розваг.

Учням треба надати повний простір у Справі організації різних товариств, постійних чи тимчасових. Позаурочна робота допомагає правильному вихованню дітей, створює умови для їхнього всебічного розвитку. Потрібно підхоплювати ініціативу самих дітей, допомагати їм у творчій діяльності, керувати ними, правильно спрямовувати їх інтереси. Позаурочна освітньо-виховна робота повинна органічно пов'язуватись з життям і працею українського народу.

Характерною особливістю позаурочної роботи є те, що вона здійснюється на основі добровільності: кожний учень за власним бажанням вибирає для себе той чи інший вид діяльності.

Рекомендуємо почитати:

Становлення соціальної педагогіки як сфери практичної діяльності в Україні
Сьогодні практично немає соціальних груп населення, які почували себе соціально захищеними, благополучними. І в першу чергу це стосується дітей і молоді. Це формує надзвичайно високий попит ...

Моделювання своєї особистості
Ознайомившись з різними типами характеру можна приступати до «моделювання» ескізу свого: соціального портрета, передбачення майбутньої чи бажаної соціальної ролі. Наше суспільство переживає ...

Педагогічні умови формування пізнавального інтересу учнів
Відрізняючи пізнавальний інтерес від інших мотивів навчання, дослідники вказують на такі його особливості: раніше і швидше за інші усвідомлюється дитиною; активізує інші мотиви; створює вну ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net