Правова база та майбутній стан вищої освіти в системі МВС України

Нова педагогіка » Правові питання вищої школи: реалії та перспективи » Правова база та майбутній стан вищої освіти в системі МВС України

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 6

продовження практики участі ректорів вищих навчальних закладів у Конференціях ректорів поліцейських навчальних закладів Центральної та Східної Європи;

запровадження системи обміну педагогічними та науковими кадрами вищих навчальних закладів;

створення спільних з іноземними державами центрів навчання працівників органів внутрішніх справ та підвищення їх кваліфікації;

запровадження системи обміну необхідними виданнями, створення відповідного банку даних та інформаційної мережі з іноземними державами;

вивчення міжнародного досвіду професійного відбору та підготовки кадрів для правоохоронних органів;

участь представників вищих навчальних закладів у міжнародних семінарах, конференціях, нарадах, присвячених питанням підготовки спеціалістів для правоохоронних органів;

ширше впроваджувати підготовку спеціалістів (в тому числі через ад'юнктуру та докторантуру) для іноземних держав на договірній основі;

використання можливостей спеціалізованих вчених рад, що діють при вищих навчальних закладах, для захисту кандидатських і докторських дисертацій представниками правоохоронних органів іноземних держав;

проведення на договірній основі спільних наукових досліджень, проблем розвитку педагогіки, професійної орієнтації, відбору кандидатів на навчання, удосконалення навчального процесу тощо;

використання відповідно до законодавства різноманітних форм міжнародної допомоги.

Як бачимо освіта є дуже важливою сферою життєдіяльності суспільства, і зокрема вища. В результаті аналізу нормативної бази вищої освіти в Україні можна зробити висновок, що завершується формування правового поля як функціонування вищої школи взагалі так і перспектив її реформування.

Але теоретичне закріплення - це одна сторона, потрібно здійснювати практичні заходи спрямовані на реалізацію положень, закріплених в нормативно - правових актах.

Сьогодні немає підстав стверджувати, що реформа вищої школи йде по країні тріумфальним маршем. Безхмарного переможного шляху під фанфари в освіті ніколи не було і не буде. Проблеми тут виникають скоріше ніж вирішуються. Така специфіка галузі. Серед найбільш болючих проблем сьогодні - фінансування. Його відсутність веде не тільки до занепаду наукових шкіл і матеріально - технічної бази, а й до втрати кадрового потенціалу. Низький рівень заробітної плати, яка ще й виплачується нерегулярно, навчальне перевантаження для одних і робочі простої для інших, зниження можливостей для придбання необхідної наукової і методичної літератури, психологічна неготовність до кардинальної перебудови форм і методів - все це на наших очах знищує інтелектуальну еліту країни, понижує її інтелектуальний ценз, здавна визнаний в світі авторитет її системи освіти.

Аналіз ходу реформи освіти в Україні має багато аспектів: політичний, економічний, соціокультурний та ін.

В політичному плані є всі підстави говорити про непослідовність, декларативність, відсутність чітко сформованих конкретних заходів для подальшого розвитку системи освіти. Політична лінія на інтегрування в європейський освітній простір приречена на провал: вона направлена на знищення того, що досягнуто, і не здатна забезпечити достатнього рівня для досягнення світових стандартів, хоча без цього реформування є безперспективним.

В економічному плані визначальним виступає руйнівний, катастрофічний залишковий принцип фінансування освіти. Серйозними наслідками для вищої школи може повернутись впровадження системи самофінансування державних вищих навчальних закладів, які змушені при такому підході приймати на навчання не тих, хто показав найкращі результати на конкурсних випробуваннях, а тих хто може оплатити подальше навчання.

В соціальному плані можна говорити про суттєві зміни якісних характеристик студентів і викладачів (соціально - демографічний склад студентів, їх політичне спрямування і ціннісні орієнтації), про регіональні особливості вищої школи та ін.

Але, незважаючи на гострі проблеми оновлення, морального і фізичного оздоровлення системи, процес цей іде і приносить відчутні суспільні результати, які вселяють оптимізм і надію. Невирішених проблем наболівши питань дійсно набагато більше ніж хотілось би. Але придає впевненості те, що ці проблеми не приховуються, вони зрозумілі, над їх вирішенням йде постійна і достатньо результативна робота як зверху, так і знизу. І можна з повною впевненістю стверджувати, що українським працівникам сфери освіти, дякуючи якраз такій цілеспрямованій роботі, вдалося не тільки зберегти життєздатність всієї освітньої системи, але й значно про двинути її вперед на шляху до досягнення загально цивілізаційних цілей, до реального входження в світовий освітній простір.

Я вважаю, що для пошуку шляхів розв'язання окреслених вище проблем, які стоять перед вищою школою, необхідне об'єднання зусиль учених. Потрібен координуючий центр, спроможний керувати процесом теоретичного обґрунтування і практичного розв'язання завдань удосконалення освітньої системи в суспільстві. Таким центром може бути Інститут вищої освіти АПН України. Дослідження регіональних вищих навчальних закладів необхідно об'єднати спільною програмою, результатом якої має стати концепція якісної сучасної вищої освіти, теоретичне обґрунтування вищої школи як багатовимірної моделі, орієнтованої на підготовку конкурентоспроможних спеціалістів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими
Особливості спілкування дитини З дорослими З однолітками Дорослий посідає центральне місце у житті дошкільника, тому досвід спілкування з ровесниками постійно переломлюється крізь досвід сп ...

Методи виховання дітей у сім'ї
З питанням виховання дитини в сім'ї батькам доводиться стикатися щоденно, опиратися не тільки на власну інтуїцію, на власний досвід, але й на педагогічну науку. Та ще треба враховувати житт ...

Права дитини на сім’ю
Сім’я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних у ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net