Підготовка та влаштування дітей до прийомних сімей

Нова педагогіка » Соціальний супровід прийомних сімей » Підготовка та влаштування дітей до прийомних сімей

Сторінка 2

Таблиця 3.

Чинники ризику, що ускладнюють адаптацію дитини до умов життя у прийомній сім'ї

Чинники

Пов'язані з біологічною сім'єю прийомної дитини

Пов'язані з психічним розвитком самої дитини

Відсутність будь-якої інформації про історію життя дитини

Досвід депривації

Смерть одного (обох) батьків

Проблеми особистісного розвитку (поведінкові та невротичні розлади тощо)

Втрата дитиною матері у віці до 18 місяців

Відставання дитини у фізичному розвитку

Юридична відсутність батька (у свідоцтві про народження батько записаний зі слів матері або іншої особи)

Відставання дитини у психічному розвитку

Розлучення батьків

Пережите насилля (фізичне, сексуальне, психічне/емоційне, занедбання)

Перебування дитини без сімейного оточення більше 2-х років

Прихильність

Часта зміна опікунів / піклувальників

Стан здоров'я

Асоціальні явища тривалого характеру (алкогольна та наркотична залежність біологічних батьків; аморальний спосіб життя, розпуста, сімейні сварки, бійки тощо)

Кількість балів по першій та другій групі чинників, як правило, не збігається. Це свідчить, що одні і ті самі об'єктивні чинники мають різний патологічний вплив на дітей і тим самим потребують різних корекційних впливів.

Якісна оцінка чинників ризику дитини проводиться в порівнянні із діагностичними критеріями психічних розладів за DSM -III - R [6]. Наведена в Додатку 19 таблиця чинників ризику дитини допомагає соціальному працівникові об'єктивно провести діагностику стресогенних та травмуючих чинників, яких зазнала прийомна дитина внаслідок втрати батьківського піклування.

Ресурси та резерви прийомної сім'ї. Опираючись на встановлені ризики дитини, соціальний працівник визначає ресурси, якими повинні володіти прийомні батьки. Ресурси прийомної сім'ї – це запаси, засоби, можливості, які будуть задіяні з приходом до неї прийомної дитини . Це означає, що прийомна сім'я повинна мати такі характеристики, які б уможливлювали позитивне вирішення питань щодо кожного встановленого ризику дитини. Ресурс прийомної сім'ї поділяється на три основні складові: матеріальний, соціальний, психологічний (табл. 4). Матеріальна складова забезпечує відповідний економічний та матеріальний стан сім'ї, соціальна – вказує на характеристики її соціальної інтеграції. Психологічна включає знання про розвиток даної категорії дітей, навички та уміння взаємодії з ними, емоційне прийняття та розуміння особливих станів таких дітей, навички виходу із важких емоційних переживань тощо.

Таблиця 4.

Ресурси сім'ї кандидатів у прийомні батьки

Ресурси

Внутрішні

Зовнішні

Матеріальні

Фінансові доходи Квартирні умови Наявність транспорту Наявність дачі, телевізора, комп'ютера тощо

Джерела можливої допомоги:

- родичі та друзі

- органи влади

- закордонні знайомі

- спонсори

Соціальні

Статус сім'ї

Соціальна інтеграція сім'ї Відкритість/закритість сім'ї Адаптаційні характеристики сім'ї Мобільність сім'ї (здатність до гнучкого реагування на об'єктивні труднощі та сімейні ускладнення) Способи проведення дозвілля

Служба сімейних форм опіки

Громадські організації

Релігійні громади

Місце роботи прийомних батьків

Державні органи

Освітні заклади

Клуби, гуртки

Наявність та доступність інформаційних джерел

Психологічні

Особистісні характеристики прийомних батьків:

- реалістичність

- надійність

- чесність

- відповідальність

- гнучкість

- відкритість

- емпатійність.

Комплекс притаманних батькам методів впливу (співвіднесення покарання та заохочення, стиль спілкування, способи вирішення конфліктів)

Кваліфікаційні та особистісні характеристики соціальних працівників, психологів, юристів, залучених спеціалістів, які співпрацюють із прийомним дітьми та сім'ями. Особистісні характеристики родичів, знайомих, друзів

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Хімічний експеримент як засіб розвитку логічного мислення
Хімія — це експериментальна наука, і саме через хімічний експеримент можна навчити дитину мислити. Сучасний педагогічний процес має бути спрямований на засвоєння дитиною найрізноманітніших ...

Історія та сучасний стан Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі
Населення Дунай-Дністровського міжріччя (зокрема Білгород-Дністровського району) має давні козацькі традиції. Перша значна хвиля переселенців-козаків опинилася тут після 1710 року – це були ...

Формування та розвиток творчої діяльності студентів
В чому полягають особливості проблеми формування та розвитку творчої активності студентів? По-перше, практика показує, що досягне ний рівень педагогічної діяльності виявляється недостатнім ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net