Технологія створення прийомних сімей

Нова педагогіка » Соціальний супровід прийомних сімей » Технологія створення прийомних сімей

Сторінка 1

У даному підрозділі проаналізуємо технологію створення прийомних сімей як нової форми державної опіки над дітьми і більш ефективної альтернативи інституційним закладам опіки як інтернат тощо. Така технологія охоплює такі основні етапи процесу створення прийомних сімей: 1) залучення кандидатів у прийомні батьки; 2) оцінка потенційних прийомних батьків; 3) порядок схвалення кандидатів у прийомні батьки. Далі докладно схарактеризуємо зазначені етапи.

1. Залучення батьків у прийомні батьки.

1. Інформаційно-ознайомчий етап.

Інформаційно-ознайомчий етап створення прийомних сімей розпочинається рекламною компанією, що проводиться за двома напрямками. Перший напрямок забезпечує формування позитивної громадської думки щодо сімейних форм державної опіки. Він передбачає досягнення таких завдань:

підвищити обізнаність громадськості про інститут прийомної сім'ї як форму державного влаштування дітей, які позбавлені батьківської опіки;

продемонструвати позитивні сторони роботи органів опіки і піклування, центрів соціальних служб для молоді, спеціалізованих соціальних служб [15, c. 6].

Другий напрямок спрямований на залучення кандидатів у прийомні батьки і передбачає досягнення таких завдань:

отримати достатньо звернень громадян для набору кандидатів у прийомні батьки;

надати кандидатам на початковому етапі інформацію щодо умов, за яких особи не можуть стати прийомними батьками.

Зміст рекламних матеріалів має містити інформацію для потенційних кандидатів, зокрема щодо наступних етапів процесу. Особлива увага повинна бути зосереджена на достовірності інформації. Важливо, щоб кандидати з самого початку були обізнаними із завданнями, які стоять перед ними.

Засоби проведення інформаційної кампанії. В кожному окремому випадку працівники мають самостійно визначитися, які інформаційні матеріали необхідно підготувати і які засоби використовувати для проведення дієвої кампанії. Такими засобами можуть бути:

рекламні оголошення в місцевих незалежних газетах;

реклама на транспорті (автобусах, таксі, поїздах);

афішна кампанія;

реклама на місцевих радіо та телеканалах;

написання статей, публікацій у інформаційних виданнях;

інформаційні столи на святах та інших суспільних подіях;

усне спілкування, особливо з прийомними батьками;

підготовка реальних прийомних батьків до проведення інформаційних вечорів для їхніх сусідів;

зв'язок з суспільними групами .

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав можливість стверджувати, що найефективнішим засобом проведення інформаційно-рекламної компанії по залученню кандидатів є проведення інформаційних вечорів із залученням прийомних батьків.

2. Набір кандидатів у прийомні батьки. Цей етап реалізується шляхом надання інформації по телефону, реєстрація звернень, інформаційні зустрічі тощо .

Надання інформації по телефону. Результатом проведення інформаційно-рекламної кампанії може бути звернення клієнта по телефону за додатковою інформацією. Телефонна розмова повинна бути короткою і включати лише відповіді на поставлені питання. Якщо абонент зацікавився отриманою інформацією, йому пропонується прийти до центру соціальних служб або відділу у справах сім'ї та молоді, де він зможе більш детально дізнатися про інститут прийомної сім'ї. Соціальний працівник, який відповідає на звернення клієнтів, має бути підготовлений до ведення телефонних діалогів, вміти налагоджувати контакт з абонентом, а також володіти мистецтвом конструктивного завершення розмови. Часто люди телефонують лише для того, щоб їх вислухали. Побудувати вірно телефонний діалог соціальному працівнику допоможуть знання мети, завдань та процесу телефонного діалогу. Треба передбачити, що за інформацією звертатиметься велика кількість громадян, які не обов'язково є потенційними кандидатами у прийомні батьки. Соціальний працівник, який приймає телефонні дзвінки від громадян, має володіти інформацією про порядок створення прийомних сімей і знати функціонал інших органів державної влади і місцевого самоврядування, що турбуються про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для цього важливо мати телефонний довідник з переліком телефонів:

інспектора з охорони дитинства;

відділу соціального захисту населення;

служби у справах неповнолітніх;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Принципи методики викладання іноземних мов у школі
Принципи навчання дають відповідь на запитання "Як організувати навчальний процес?" Навчання іноземної мови спирається, як і навчання інших дисциплін, на загальнодидактичні принци ...

Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи
Для молодших школярів характерна гостра чутливість до навколишнього, вплив зовнішніх чинників, вразливість, емоційність. Ці особливості дітей молодшого шкільного віку необхідно враховувати ...

Мелодія
Сутність мистецтва музики, її основа й найсильніший виразний засіб - це мелодія. Звичайно мелодію визначають як музичну думку, виражену одноголосно. Якщо мелодія складається тільки з основн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net