Мотиваційний компонент при вивченні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''

Нова педагогіка » Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші" » Мотиваційний компонент при вивченні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''

Під мотивацією розуміють застосування різних способів формування в учнів позитивних мотивів і ставлення до навчання. Мотивація здійснюється протягом усього заняття, на кожному з його етапів, різними способами залежно від дидактичної мети, логіки процесу засвоєння знань, типу уроку.

Основними способами мотивації є: показ практичного значення знань, наведення цікавих прикладів, створення ситуацій успіху, повідомлення учням теоретичної значущості навчального матеріалу, постановка близьких і далеких перспектив у навчанні. До важливих засобів формування в учнів мотивів та пізнавальних інтересів належать: чітка організація і логіка процесу навчання, авторитет вчителя, стиль спілкування, залучення учнів до самостійного здобування знань. Сучасних учнів найбільше цікавлять ті проблеми, з якими вони постійно стикаються у реальному житті: динаміка цін на товари, вплив курсів іноземних валют на зміну цін на імпортні товари, знецінення національної грошової одиниці, бізнес та інші. Тому для того, щоб коротко викласти суть певного економічного явища, процесу, проблеми і показати практичну значимість вивчення теми доцільно використовувати влучні цитати, вислови відомих людей, приклади з художніх творів. Нижче наведені вислови відомих економістів, письменників, філософів, які доцільно використовувати для мотивації учіння школярів при опрацювання теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''. Навіть любов не зробила дурнями стількох людей, скільки мудрування про природу грошей.

Уільям Ю. Гладстон

- Дайте мені керувати грішми країни, і мені байдуже, хто ухвалює закони.

М. Ротишильд

- Робити гроші коштує грошей. Гроші — це влада і захист.

Б. Ебботт

- Щастя не в грошах, а в їх кількості.

Ю. Вільям

- Ніщо так не б'є по кишені, як порожній гаманець.

Л. Леонідов

- Влада грошей грабує країну в мирний час і влаштовує змови у воєнні часи.

Авраам Лінкольн

- Час – це гроші…. Гроші за своєю природою плодоносні і здатні приносити інші гроші.

Б. Франклін

- Потурбуйся за пенс, а фунт потурбується про себе сам.

Честерфилд

- Пам’ятайте: мільйон доларів тепер зовсім не те, що колись.

Пол Петті, мільйардер

- Придбання грошей потребує відваги; збереження грошей потребує розсудливості; витрачання грошей потребує мистецтва.

Авебах Бертольд

- Якщо в країні блукають якісь грошові знаки, то мають бути люди, у котрих їх багато.

І. Ільф і Є. Петров

- Не можливо боротися проти грошей без грошей.

Джон Стейнбек

- Того, хто говорить мовою грошей, зрозуміють у будь-якій країні.

Бен Афлек

- Є речі важливіші за гроші, але без грошей ці речі не купиш.

Проспер Меріме

- Гроші – це свобода, викувана із золота.

Єріх Марія Ремарк

- Добробут держави забезпечують не ті гроші, які вона щорічно відпускає чиновникам, а ті, що вона щорічно залишає у кишенях громадян.

Йожеф Етвеш

- Якби все, що блищить, було золото – золото коштувало б набагато дешевше.

Проведене в роботі комплексне дослідження дає підстави зробити такі висновки.

У зв’язку з розвитком міжнародного поділу праці, міжнародної торгівлі, інтеграції країн до світового співтовариства досить важливого значення набувають валютні відносини, оскільки їх функціонування і розвиток пов’язані з обслуговуванням сього комплексу економічних зв’язків, що складаються між окремими країнами Перший розділ є суто теоретичним, в ньому розглянуто місце предмета «Економіка» у плані загальноосвітньої школи, визначено основну мету і завдання економічної освіти, її важливість у практичному житті. Чітко окреслено коло понять, які обов’язково повинні бути розглянуті при вивченні даної теми, а майже: міхжнародна валютна система, міжнародна ліквідність, міжнародні гроші, валютний курс, валютний ринок, міжнародні гроші.

Рекомендуємо почитати:

Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
Якість навчання і виховання зумовлюється багатьма психолого-педагогічними чинниками: рівнем методичної роботи, майстерністю вчителів, взаєминами їх з батьками та дітьми, стилем керівництва, ...

Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів
На першому етапі експериментального дослідження ми використали два тести та власну розроблену анкету. Тест виявлення рівня самооцінки у осіб, які брали участь у експерименті був спрямований ...

Інновації у роботі з розвитку зв'язного мовлення
Інтерактивні технології на уроках української мови і мовлення є важливим складником особистісно-зорієнтованого розвивального навчання. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організац ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net