Система вправ з навчального редагування для 7 класу

Нова педагогіка » Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів » Система вправ з навчального редагування для 7 класу

Сторінка 3

Ми побували на виставці акварелей Тараса Шевченка. Кожна робота художника – це справжня перлина. Чудовий пейзажист, Шевченко малює – тодішню Україну – її хутори, містечка, пам’ятки архітектури, воскрешає сторінки славної історії України. В акварелях, виконаних на Аральському морі, у горах Каратау, постають суворі краєвиди гірської місцевості. Художник достає девовожних ефектів у передачі простору, світла, повітря і кольору. Кожен із нас пересвідчився, що Шевченко не лише геніальний поет, а й геніальний художник.

Вправа 3. Знайдіть і виправте змістові, лексичні та граматичні помилки. Розставте пропущені розділові знаки.

Весна

Ясним зеленим пухом укрилося вербове гілля і гілочки полагіднішали й подобрішали немов тихонь радіють немов по-своєму всміхаються. Кожна верба – мов зелена хмара пуху що її тримає вкупі якась дивовижна сила. Ось –ось він разлититься почав падати по пушинці другій. І не хочеться вірити що мине кілька днів – і цей вербовий пух перетвориться на листя. Воно потемнішає здаватиметься не таким легким. І вже верби не ввижатимуться хмарами що посідали на землю а просто – висняними деревами, та й годі.

Ліс ще недавно стояв прозорий і начебто незатишний – далекі просвіти виднілися поміж деревами і коли навить шумів під вітром то якось голо і просто шумів, зовсім не так, що восени чи влітку…А це на вільсі і на березі зграйками посідали розіблені соковиті листочки спершу не листочки навіть а якісь заїдливі знаки натяки на них тіки обіцянка.

Навчальне редагування практикується із метою закріплення засвоєних відомостей: аналізуючи мовну одиницю, учні виявляють допущену помилку, пояснюють її, спираючись на відповідну мовну норму, виправляють недоліки. Залежно від теми, матеріал для редагування може вміщати однотипні або різнотипні помилки. Але завжди необхідно, щоб поряд з помилково побудованими були й правильні структури: це застереже учнів від механічного підходу до виконання роботи, примусить уважніше аналізувати кожне слово чи речення, внаслідок чого формується вміння помічати недоліки в тексті, якого так часто учнім не вистачає.

Під навчальним редагуванням розуміють роботу з виправлення помилок, допущених у тексті чи власних висловах, тобто внесення певних змін з урахуванням найрізноманітніших як суто мовних, так і позамовних факторів.

При роботі із текстом необхідно дотримуватися таких основних етапів:

1) формування вмінь відтворення та створення тексту. Ознайомлення учнів з різними видами помилок, засвоєння способів їх виправлення;

2) формування вмінь аналізувати текст за сукупністю окремих умінь монологічного мовлення – знаходити і усувати усі вивчені види помилок у готових деформованих,власних текстах в усіх жанрах, типах і стилях мовлення;

3) у процесі роботи над власними письмовими висловлюваннями учні виявляють уміння удосконалювати граматичну структуру своїх робіт та їх виразність.

Важливим є вдосконалення письмових навичок учнів, вдосконалення їх усного та писемного мовлення, вміння знаходити і виправляти помилки. У чинних підручниках з рідної мови для 7 класу подано дуже мало вправ на редагування, найчастіше це вправи на виявлення та усунення помилок у тексті.

Робота над удосконаленням власного чи чужого мовлення на заняттях мови потребує більшої уваги, порівняно з тим, скільки їй приділяють сьогодні уваги вчені та учителі. Необхідно наголосити на тому, що для запобігання та виправлення помилок важливим є виявлення їх причин, формування навичок самостійного знаходження та виправлення їх у письмових висловлюваннях, творах, переказах.

Робота над помилками, редагування власного та чужого писемного мовлення – це найдієвіший засіб стимулювання навчальної діяльності школярів, яка має важливе значення для процесу саморегуляції учнів у навчанні, для кращої форми передачі їхніх думок при широкому використанні багатства мови та надбань сучасної методики.

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуємо почитати:

Загальна характеристика малюнків та ілюстрацій як засобів наочності
Важливе значення у формуванні всебічно розвинутої людини здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності, має образотворче мистецтво - один із навчальних предметів загальноосві ...

Специфіка педагогічної діяльності
Під педагогічною діяльністю педагога необхідно розуміти його професійну діяльність, яка в цілому спрямована на якісну підготовку (навчання і виховання) дітей, студентів або фахівців й зумов ...

Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів
Сучасний рівень теоретичних і експериментальних досліджень здібностей особистості дозволяє намітити шляхи їх розвитку в процесі навчання. При вирішенні проблеми розвитку здібностей необхідн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net