Формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості

Нова педагогіка » Формування пізнавального інтересу в учнів на уроках зоології » Формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості

Сторінка 7

- приклад дій педагога в різних ситуаціях;

- висока ерудиція і вміння цікаво і доступно передавати знання;

- вірна порада, цікава пропозиція;

- поважливе ставлення до учнів;

- надання безкорисливої допомоги в скрутній ситуації;

- заслужена похвала, адекватна оцінка;

- цікаві бесіди з врахуванням інтересів школярів.

Анкетування мало позитивне значення не тільки для отримання наукового матеріалу, але й для самоаналізу учнів; воно також допомогло вчителям поглибити їхнє уявлення про особистість того чи іншого вихованця, його інтереси та прагнення.

Спостерігаючи за діяльністю учнів на уроках, я звертала першочергову увагу на такі показники: запитання учнів, як результат активного та глибокого пізнавального процесу, що свідчить про орієнтування в знаннях, розумову активність школяра, прагнення його вникнути в суть об'єкту вивчення та з власної ініціативи, без вказівок та вимог учителя, взяти участь у розгляді й обговоренні фронтальних питань, у доповненні та виправленні відповідей однокласників; характер процесу діяльності: як сприймається завдання - з готовністю і бажанням або байдуже; як виконується завдання - самостійно чи за зразком; уважний учень або неуважний; яке відношення його до процесу своєї діяльності - захоплений він чи байдужий; який результат виконання пізнавального завдання; емоційні прояви учнів (мовленнєві реакції, адекватність реакцій учнів у відповідь на те, що відбувається в класі та ін.). Аналіз результатів діагностики операційної сторони пізнавальної діяльності дав можливість виявити 4 групи учнів.

1 група. Учні цієї групи самостійно володіють пізнавальними уміннями, вміють знайти спільне і відмінне, виділити ознаки понять, побачити головне, визначити причину і наслідок; своїми словами намагаються пояснити терміни (порівняння, узагальнення, причина і т.д.), що означають уміння. У відповідях чітко висловлюють свою думку, спроможні виконати повністю майже всі запропоновані завдання, володіють достатньо вільно переносом пізнавальних умінь на різноманітний матеріал. Цю групу я віднесла до групи учнів з високим рівнем володіння пізнавальними уміннями.

2 група. Учні цієї групи не завжди можуть виконати ту чи іншу операцію, їм потребується допомога експериментатора. Саме під його керівництвом вони спроможні виконати всі завдання. Це свідчить про середній рівень володіння учнями пізнавальними уміннями.

3 група. В учнів цієї групи пізнавальні уміння ще не склалися. Вони дуже повільно виконують завдання, їх сковує недостатність знань. Перенос умінь вкрай вузький (тільки на ідентичний матеріал). Спостерігається шаблонність в роботі - виконуються операції тільки з допомогою експериментатора. При цьому більшість завдань учні неспроможні виконати з допомогою експериментатора.

4 група. До цієї групи ми віднесли учнів, у котрих пізнавальні уміння відсутні.

Щоб зацікавити учнів двох останніх груп ми використали старий перевірений спосіб – посадили відстаючих і байдужих учнів за одну парту із учнями з високим рівнем пізнавального інтересу і знань.

Багатосторонній, широкий характер пізнавальних інтересів учнів відрізняється тим, що спонукає до пізнавальної акивності в діяльності, надихає шукати і знаходити нове в усіх галузях предметного світу. Учні, які володіють багатосторонніми інтересами, - чудові помічники вчителя: вони мобільні, швидко відгукуються на те, що відбувається на уроках фізичної культури, охоче беруть участь у обговоренні фронтально поставлених завдань, задають питання вчителю, звертають увагу на техніку виконання вправ, вказують на недоліки при їх виконанні та шляхи їх подолання.

Багатосторонні інтереси учнів сприяють змістовності їх спілкування з товаришами і дорослими, цілеспрямованості і забезпеченню спільної діяльності. Разом з тим, учні, які володіють різносторонніми інтересами потребують особливої уваги з боку вчителів і батьків. Слабке диференціювання і недостаня стійкість характеру цих інтересів можуть виявитись перешкодами на шляху до глибокого освоєння школярем окремих предметів. От чому педагогічний вплив на перспективи розвитку особистості, що володіє багатосторонніми інтересами полягає в необхідності послідовного заглиблення, забезпечення, пізнавальної діяльності учня, що має вихід на забезпечення його загальної пізнавальної спрямованості і в той же час виділення серед широких пізнавальних інтересів якого-небудь основного стержня інтересу, що в свою чергу створює можливість використання набутих знань і способів діяльності в інших предметах, галузях.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Характеристика мінеральної сировини хімічного виробництва
Будь-яке хімічне виробництво починається із сировини (схема 1), що за походженням може бути як мінеральною, рослинною так і тваринною. У хімічній промисловості найчастіше використовується м ...

Компетенція вчителя
На думку професора Т. М. Сорокіної , під професіональною компетенцією учителя треба розуміти єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення огічної діяльності. Компетентніст ...

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел
Учні вже знайомі з письмовим додаванням і відніманням трицифрових чисел, тому ознайомлення з діями в межах мільйона відбувається прямим перенесенням. Пропонують перевірити правильність розв ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net