Практична спрямованість предмету «Біологія» як засіб формування пізнавального інтересу в учнів

Нова педагогіка » Формування пізнавального інтересу в учнів на уроках зоології » Практична спрямованість предмету «Біологія» як засіб формування пізнавального інтересу в учнів

Сторінка 1

Біологія – наука про живе у всіх його проявах фактично є наукою життя, бо саме вона покликана знайомити учнів з навколишніми живими об’єктами, їх зовнішньою, внутрішньою будовою та процесами життєдіяльності, пояснювати особливості будови і функцій власного організму, його хвороби та шляхи їх попередження , вчити розпізнавати і розрізняти різні живі організми та з’ясовувати їх значення для людини, навчати правилам поведінки в повсякденному житті та природі, розвивати і виховувати екологічну культуру. І це далеко не всі практичні функції і завдання , які поставлені перед шкільним курсом „Біологія”.

Такі біологічні науки, як ботаніка, зоологія, анатомія і фізіологія, генетика, вірусологія, мікробіологія, екологія і т.д., мають і теоретичну, і практичну складову, причому практична спрямованість біологічної освіти супроводжує людину все її свідоме життя. Наприклад, знання про склад ґрунту, кореневе живлення, проростання насіння, особливості зростання світлолюбних і тіневитривалих рослин згодяться на городі , на дачі і в квітнику ; розпізнавання отруйних рослин , тварин і грибів допоможе вберегтися від отруєння і навіть смерті ; вміння вимірювати пульс чи тиск, зупиняти кровотечу чи здійснювати прийоми штучного дихання обов’язкові для кожної людини. Знання гігієнічних норм і правил гігієни зберігає здоров’я, запобігає його порушенням, а розуміння психофізіологічних особливостей вищої нервової діяльності людини допомагає в спілкуванні з іншими людьми та допомагає адаптуватися людині як соціальній істоті в суспільстві. Прикладів значущості практичних вмінь біологічної освіти можна привести безліч, бо більшою чи меншою мірою знання з біології використовують усі люди, навіть не замислюючись коли вони їх набули. Те, що біологічні знання не лежать мертвим вантажем , а використовуються людством , яке при цьому розвивається і еволюціонує, робить нас, біологів, вагомими в суспільстві, а нашу роль у подальшому житті учнів неоціненною.

Початок пізнавального інтересу є поява в школярів таких питань, як “Звідки?”, “Чому?”, “Що таке?”.

Шкільний предмет „Біологія” покликаний дати відповіді на подібні питання, сприяти формуванню в учнів гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здорового способу життя, формуванню компетенцій, яких потребує сучасне життя.

У шкільній практиці поширені різноманітні методи й засоби навчання, що сприяють активізації творчої пізнавальної діяльності учнів. У першу чергу, заслуговують на увагу інтерактивні методи навчання, які допомагають розвиткові умінь набувати знання, систематизувати їх, використовувати на практиці.

Як свідчить практика, найефективнішим методом залучення дітей до занять біології є проведення біологічних експериментів, дослідів, робота учнів з природними об'єктами. Але відпрацювання лабораторних та практичних робіт тими учнями, які не виконували їх через відсутність вважається недоцільним.

Щодо змісту біологічної освіти, слід зазначити, що з усієї сукупності біологічних знань для вивчення в школі відбираються найзагальніші і найфундаментальніші закони та теорії, наукові факти, що становлять ядро змісту. Викладання школярам сумнівних “теорій” та псевдонаукових “знань”, є неприпустимим.

Навчальна програма для 8 класу починається темою, що передбачає повторення загальних особливостей будови та життєдіяльності рослин, грибів, лишайників, прокаріот. У розділі “Тварини” розглядаються найбільш загальні закономірності функціонування тваринного організму, загальний план його будови. У наступних розділах для вивчення пропонуються основні групи тваринного світу і тема «організм і середовище».

У пропонованій програмі значна увага приділяється системності теоретичних знань, екологічній складовій, інтегративності знань про царства живої природи. Практична спрямованість програми забезпечується збільшеною кількістю лабораторних і практичних робіт.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Підготовка до проведення семінарського заняття
Загально відомо, що підготовка до семінарського заняття складається з двох етапів – теоретичного та методичного. Теоретичний етап підготовки передбачає підбір теоретичних першоджерел, наочн ...

Вимоги до письма
Прояв уважного ставлення до ліворуких дітей включає в себе й організацію навчальної діяльності в класі. Ліворука дитина повинна сидіти один або з однолітком, який теж пише лівою рукою, щоб ...

Найпростіші засоби масового ураження
У останніх війнах, які велись США і їх союзниками, у великих масштабах застосовувались прості засоби ураження, які мають великі можливості ураження живої сили, і в першу чергу цивільного на ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net