Експериментальна перевірка методики формування лексичної компетенції учнів 2 класу під час проведення класної самостійної роботи

Нова педагогіка » Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах » Експериментальна перевірка методики формування лексичної компетенції учнів 2 класу під час проведення класної самостійної роботи

Сторінка 2

На основі аналізу методичної літератури з даного питання, а також особистого досвіду та практичних спостережень на уроках англійської мови у початкових класах ми розробили такі методичні рекомендації-пам’ятки для учнів.

Пам’ятка 1.

Загальні вказівки щодо виконання домашнього завдання

Оскільки одноразове виконання домашнього завдання малоефективне, то розділи йог на кілька «порцій» та розподіли їх по дням.

Вивчи спочатку усний матеріал і тільки після того виконуй письмову вправу.

Не потрібно механічно «зазубрювати» навчальний матеріал, краще зрозуміти, чому в даній вправі використано саме ту граматичну структуру чи лексичну одиницю.

Уважно та чітко виконуй всі вказівки вчителя.

Пам’ятка 2.

До роботи з новим лексичним матеріалом

Перевір переклад кожного нового слова, звернувшись до словника.

Уважно прочитай всі слова та об’єднай їх у групи за типом наголошеного складу.

Розділи слова на підгрупи за типом наголосу.

Встанови та постарайся запам’ятати різницю між словами однієї підгрупи.

Ще раз прочитай, запам’ятовуючи графічний образ слова (його написання).

Напиши слово, як ти його запам’ятав.

Перевір правильність написання: порівняй із тим, як слово написано у підручнику.

Прослідкуй, як саме дане слово вживається у реченні та склади декілька своїх речень з цим словом.

Пам’ятка 3.

До роботи з граматичним матеріалом

Випиши з вправи всі речення, які містять нову граматичну структуру.

Уважно вивчи спосіб, як стверджувальне речення може переходити у запитальне та заперечувальне.

Передивись матеріал поточного уроку у підручнику та знайди та прочитай вголос речення, в яких використовується ця граматична структура.

Придумай кілька нових речень, які будуть містити нову граматичну структуру.

Для виконання самостійної роботи в класі учнів другого класу потрібно розвивати та удосконалювати психічні процеси пам’яті, уваги, мислення, особистісних характеристик; мотивації навчання. Виконання самостійної роботи потребує достатньо високого рівня самоусвідомлення, рефлективності, самодисципліни, особистої відповідальності, надає учню задоволення у самовдосконаленні та самопізнанні. Важливим проявом предметної саморегуляції школяра являється вміння оцінки і корекції своїх дій.

В методичних дослідженнях самостійна робота розуміється як цілісна система дій вчителя та учнів, яка має наступні ознаки: наявність проблемної пізнавально-розмовної задачі; організація та керування самостійною роботою з боку вчителя; активність учнів при виконанні завдань; відтворювальна, творча, перебудовуюча самостійність учнів; творчість учнів, ступінь якої визначається етапом навчання, рівнем навченості учнів, характером вирішуваної задачі. При цьому головною умовою прояву самостійності школярів в навчально-виховному процесі є динамічний зв’язок діяльності вчителя та учнів, в якому акцент постійно зсувається з активної діяльності вчителя на активну діяльність учнів.

Самостійна робота сприяє прищепленню учням культури розумової праці, підвищує усвідомленість та стійкість засвоєного, готує до самоосвіти.

На основі аналізу методичної літератури з даного питання, а також особистого досвіду та практичних спостережень на уроках англійської мови у початкових класах розроблено інструкції-пам’ятки для підвищення ефективності самостійної роботи учнів початкових класів.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Праці О. А. Захаренка
1) Захаренко О. А, Мазурик С. М. Становлення громадянина. К., 1976.2) Захаренко О. А, Мазурик С. М. Школа над Россю. К., 1979. 3) Захаренко О. А. З щоденника директора школи (Сахнівська сер ...

Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми
Обдаровані діти потребують індивідуалізованих програм навчання. Педагоги, що працюють з такими дітьми, повинні проходити спеціальну підготовку. Саме діти з високим інтелектом більш всього п ...

Реабілітаційні заклади нового типу та роль соціального педагога у них
Цікавий досвід роботи арттерапевтичного "Інклюзивного центру творчого розвитку дітей "Калинонька" (м. Львів), в якому застосовується перехідна модель до інклюзивного навчання ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net