Місце та роль класної самостійної роботи у навчанні лексики

Нова педагогіка » Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах » Місце та роль класної самостійної роботи у навчанні лексики

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Одним з важливих етапів уроку, які дозволяють вчителю цілеспрямовано та систематично впливати на інтереси дітей є самостійна робота учнів. У методичній літературі, незважаючи на неоднаковість точок зору на сам термін “самостійна робота”, більшість дослідників не виключає участі в підготовці та проведенні самостійної роботи. Відомі методисти: Є.І.Пасов, Г.В.Рогова, Л.П.Малишевська та інші внесли суттєвий вклад у теорію та практику наукової організації самостійної роботи, яка дозволяє намітити основні етапи розвитку та виховання пізнавальних інтересів.

Такими етапами при проведенні самостійної роботи є наступні:

Підготовчий, на якому вчитель розповідає учням про цілі їх роботи, розкриває можливості її більш успішного виконання, пропонує кожному у випадку необхідності звертатися до нього за порадою, а також користуватися додатковою літературою. Цей етап передбачає, що вчитель заздалегідь підготував різноманітну літературу, звернув особливу увагу на взаємозв’язок трьох факторів у формуванні мотивів навчання:

допомога учню в оволодінні навичками та уміннями самостійної творчої роботи;

постійне спонукання до цього оволодіння;

створення умов для прояву та розвитку набутих умінь та навичок у процесі роботи над різними завданнями як тренувального, так і ускладненого характеру.

Сам процес самостійної роботи учня на уроці. Необхідно не просто зайняти учня розумовою працею та спонукати його виконати визначені вимоги, а й забезпечити безпосередній розвиток зацікавленості учня розумовою діяльністю, поступовий перехід від роботи відтворюючого характеру (за зразками) до більш складної, яка потребує застосування умінь та навичок користування довідниками, словниками і, нарешті, до самостійної творчості, яка потребує прояву уяви та навичок самостійної роботи.

Підсумково-узагальнюючий, який передбачає включення самостійної роботи у класі в більш або менш складний варіант домашньої роботи.

Заключний. Вибір учнем творчих завдань для системи самоосвіти.

У методиці прийнято виділяти наступні рівні самостійної роботи:

- відтворюючий (копіюючий);

- напівтворчий;

- творчий.

Відтворюючий рівень самостійної роботи дуже важливий при вивченні іноземної мови, оскільки він лежить в основі інших її рівнів, і він “відповідальний” за формування вимовно-лексико-граматичної бази, за створення зразків у пам’яті учня. Фактично, з цієї бази починається засвоєння нового. Учням пропонується, наприклад, читання за диктором, списування з підручника, у ході самостійного відтворення відбувається “пропускання через себе” нового матеріалу. Однак при організації самостійної роботи цього рівня вчителю потрібно пам’ятати, що довго тримати учнів на такій роботі не слід, оскільки вона нудна і монотонна; в той же час і поспішати не слід, так як потрібно, щоб учні могли правильно та в нормальному темпі відтворювати засвоюваний мовний та мовленнєвий матеріал, який їм потрібен для вирішення більш складних задач.

Напівтворчий рівень самостійної роботи – слідує за складністю виконання та виходить з відтворюючого рівня. Тут здійснюється перенос набутих знань, навичок та вмінь на інші, але аналогічні ситуації, зокрема, читання слів, словосполучень, речень та текстів без зразка, який дає диктор; не списування з підручника, а різноманітні перетворення матеріалу у письмовій формі і, нарешті, формування висловлювань в аналогічних ситуаціях. Самостійна робота цього рівня потребує від виконуючого її більшої мисленнєвої активності і пов’язана з такими операціями, як підстановка, розширення, трансформація.

Творчий рівень самостійної роботи пов’язаний з формуванням навичок та умінь здійснювати пошук при вирішенні більш складних комунікативних задач, як в усному мовленні, так і при читанні, наприклад, діяти у відповідності з запропонованими обставинами і взятою на себе роллю, підготувати повідомлення на визначену тему, прослухати повідомлення та висловити своє відношення до його змісту; прочитати розповідь та відповісти на проблемні питання у зв’язку з змістовно-смисловим планом тексту, інтерпретувати головну ідею тексту.

У практиці самостійної роботи з іноземної мови ці рівні співіснують, і кожен з них може бути представлений конкретним набором підрівнів.

На початковому етапі доля учбового часу, яка відводиться на самостійне навчання, не повинна перевищувати одної третини. Учні самі вибирають види самостійної роботи у відповідності до своїх інтересів та потреб. Ця робота може носити ігровий характер та виконуватися в парах або невеликих групах. Таким чином, вже на початковому етапі навчання школярі вчаться вчитися та отримувати задоволення від навчання. Після другого року навчання час, який відводиться на самостійне навчання, може бути збільшений, що природно, так як і потреби, й інтереси учнів з часом стають більш специфічними.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Аналіз поняття «патріотичне виховання», «патріотичне почуття», «патріотизм» у філософії, соціології, психології
Проблема патріотичного виховання завжди займала одне з провідних місць у вітчизняній педагогічній та філософській думці. У сучасній літературі патріотичне виховання трактується як виховання ...

Створення та обробка зображень
На основному етапі виконуються роботи з безпосереднього створення медіаелементів, що супроводжують текст. Однією з переваг зображення перед іншими медіаресурсами (аудіо й відео) є відносно ...

Павло Тичина. «Гаї Шумлять». Урок засвоєння нових знань
Тема. Павло Тичина. «Гаї шумлять .». Вираження патріотичних почуттів митця через поетизацію рідної природи. Гармонія людини і природи. Мета: розкрити красу пейзажної лірики поета, показати ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net