Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Нова педагогіка » Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах » Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Сторінка 5

Особистісно-орієнтований підхід вчителя до кожного учня є дуже важливим тому, що тільки таким чином вчитель може визначити рівень можливостей кожного учня та його рівня знань з іноземної мови у ході самостійної роботи у класі за допомогою завдань для самостійного опрацювання. Ніна Коптюг, доктор філології з Росії говорить, що сьогодні, як мінімум в Росії, під особистісно-орієнтованим навчанням мають на увазі те, що кожен учень вимагає індивідуального підходу відповідно до своїх здібностей. Один більш здібний потребує додаткових завдань, щоб не нудьгувати впродовж заняття, а інший, що ледь встигає за ходом уроку меншого навантаження, але більше додаткової уваги. Вчитель повинен знайти нові джерела, щоб спонукати та заохочувати учнів .

Дитина – складна біосоціальна система, а традиційна школа, як структура, де вона навчається, є достатньо примітивною. Навчання здебільшого сконструйоване як система педагогічного насильства. Програма особистісного розвитку, закладена в дитину, постійно зазнає деформації. Учням часто свідомо пропонуються такі вимоги, які вони виконувати не в змозі. Пропонується система і стиль стосунків, які автоматично викликають протидію. Отже, головним завданням реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою “Освіта ” є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Розв’язання цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учнів. Однак цьому процесові поки що бракує цілеспрямованості та науково-методичного забезпечення. Тому процес “особистісної” перебудови навчально-виховного процесу відбувається спонтанно, повільно, неефективно.

У зв’язку з цим педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у створенні реалізації особистісного підходу до учня як одного з принципів організації навчально-виховної роботи, що обґрунтовується сучасною психологією і педагогікою. Такий підхід має сприяти більш цілеспрямованому, гармонійному розвиткові особистості школяра як громадянина і творчого, професійно діючого працівника.

Особистісно орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного розвитку дитини, підготовки її до життєтворчості тощо. Отже, вчитель повинен особливу увагу звертати на індивідуальні особливості учнів при виборі завдань для самостійної роботи та виборі організаційної форми та місця її застосування. Але також повинна бути самостійна робота в групах та в парах. Саймон Ендрюс говорить, що робота в групах прийшла у стандартний репертуар вчителя з комунікативними методиками у 1970-х роках. У той час, навчання нових іноземних мов відкрило, що більше як 80% урочного часу складається з розмов вчителя з учнями. У класі з 30 учнів очевидно, що учень ледве отримував шанс попрактикувати мову. Час, коли говорив вчитель став забороною і були розвинуті способи, щоб тренувати учнів у мові, яку вони вивчають. Він вважає, що робота в групах та в парах (надалі групова робота) є частиною нашої щоденної рутини викладання, що ми ледве задумуємося над тим як поділити клас для виконання специфічного комунікативного завдання. Але групова робота, можливо, не завжди є кращим засобом. Будуть час і місце для діяльності цілого класу на уроці англійської мови, так само як і є час та місце для групової та парної роботи.

Як в теоретичному, так і в практичному плані індивідуальній самостійній роботі приділяється мало уваги. Якщо вона, хоч і не часто, але проводиться у школах, то її варіант у групах – явище досить рідке. Вміння самостійно працювати у групі дуже важливе, так як людина живе в суспільстві і так чи інакше стикається з колективом, здійснює спільну діяльність, і її невміння спільно працювати негативно відіб’ється на результатах роботи колективу в цілому. Немає необхідності відмічати, що самостійна робота повинна бути включена у всі види навчальних планів, рівномірно розподілена по всіх видах мовленнєвої діяльності. На початковому етапі (копіюючий, відтворюючий та реконструктивно-варіативний тип самостійної роботи) вчитель відбирає матеріал, працює з ним, визначає мету засвоєння, забезпечує необхідним інструментарем по мірі формування самостійності (евристичний, творчий тип самостійної роботи) всі ці дії здійснюються учнем. При плануванні самостійної діяльності необхідно спиратися на принцип індивідуалізації, враховувати індивідуальні, суб’єктні та особистісні характеристики кожного учня. Важливо відмічати, який тип самостійної роботи проводиться, визначити зміст кожного її виду, прослідкувати прийнятність кожного з них. Дуже важливо відводити більше часу на організацію та здійснення групової самостійної роботи, так як група є тим середовищем, яке мотивує, стимулює учня. Групова взаємодія збагачує знаннями та вміннями, як спеціальними, так і загальними учбовими діями; служить формуванню цілеспрямованості, самоконтролю та самооцінки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару
Під час проходження практики, ми намагалися прищеплювати учням любов до музики, розвивати інтерес до неї, виховувати всебічно розвинену особистість в кожній дитині, зокрема, на уроках музик ...

Навчально-методичний комплекс спеціальностей за напрямом підготовки «Менеджмент»
Науково-методичне забезпечення навчального процесу складається: з державних стандартів освіти; навчальних планів; навчальних програм з усіх нор-мативних і вибіркових навчальних дисциплін; п ...

Сенс педагогічної взаємодії класного керівника і сім'ї
Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все і найдовше – люди. З них на першому місці – батьки і педагоги. Індивідуальність дитини спочатку формується в сім'ї. Виховна робота школи не м ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net