Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Нова педагогіка » Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах » Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Сторінка 4

Самостійна робота може здійснюватися у різних організаційних формах: індивідуально, в парах, в невеликих групах та цілим класом. Кожна з названих форм покликана створювати та розвивати в сукупності організаційні, інформаційні, пізнавальні та комунікативні вміння учнів, оволодіння якими забезпечить просування учнів у засвоєнні мови у єдності з розвитком їх методики. Сучасні методисти приділяють особливу увагу цій стороні самостійної роботи, бачачи у розвитку методики учнів передумови безперервного навчання.

На думку Г.В.Рогової, розвиток самостійної діяльності учнів при вивченні іноземної мови неможливе без дотримання наступних умов.

По-перше, необхідне усвідомлення мети діяльності, яка виконується, кожної конкретної вправи. Учень повинен знати, що він буде робити, в якій1 послідовності, який буде кінцевий результат, чим дане завдання збагатить його досвід. Учень повинен прийняти завдання, бо інакше неможливий належний ефект. Усвідомлення цілі завдання (вправи) є не що інше, як застосування принципу усвідомленості в організації самостійної роботи школяра.

По-друге, потрібне знання самої процедури виконання завдання. Вчителю треба озброїти учнів раціональними прийомами учбової діяльності, виходячи з характеру самої діяльності та можливостей учнів даної вікової групи та їх досвіду в іноземній мові. В цьому випадку також має місце опора на принцип свідомості, тобто усвідомлення не тільки змісту завдання, але й процесу його здійснення.

По-третє, потрібне вміння користуватися для виконання завдання відповідними засобами навчання, такими, як звукозапис, навчальний дидактичний матеріал для парної роботи і т.д. Так, учні повинні оволодіти прийомами поводження з ТЗН, які є в лінгафонному кабінеті, щоб виконувати завдання по лінгафонному практикуму.

По-четверте, необхідне вміння бачити опори в матеріалі завдань, які полегшують подолання труднощів у ході самостійної роботи; в цьому випадку однаково важливо навчитися користуватися готовими (об’єктивними) зразками та створювати свої (суб’єктивні).

По-п’яте, важливо передбачити адекватні дидактичні умови для успішного самостійного виконання завдань, тобто спочатку визначити відповідне місце для них: у класі, вдома або в лінгафонному кабінеті. У випадках, коли вчитель знайомить учнів з раціональними прийомами виконання завдання, цю роботу краще проводити у класі; якщо потрібні технічні засоби навчання, яких немає в учнів вдома, то – в лінгафонному кабінеті; в інших випадках – вдома. Сюди ж треба віднести і вибір організаційних форм для виконання конкретного виду самостійних завдань. Домашня робота набуває індивідуальної форми, яка повинна бути забезпечена та підготовлена під керівництвом вчителя у класі.

Самостійна робота у класі може здійснюватися у всіх організаційних формах: індивідуально, в парах та малих групах, при цьому яскраво проявляється взаємодопомога учнів.

Індивідуально самостійна робота у класі може проявлятися в двох варіантах:

всі учні виконують одне спільне завдання;

- учні виконують різні завдання, в залежності від своїх можливостей. Вчитель повинен знати відмінності між школярами молодшого шкільного віку та підлітками, щоб не давати таких завдань для самостійної роботи, з якими вони не змогли б справитися. Гейл Елліс та Джанет Леклер, вчителі з Парижу, вважають, що навчання школярів вимагає знання відмінностей у розвитку молодших школярів та підлітків та відповідних організаційних навичок.

У випадку труднощів вчитель надає допомогу, відповідно до принципу індивідуалізації процесу навчання.

Індивідуальний підхід вчителя до учнів, які мають інтерес до вивчення іноземної мови, має дуже велике значення та включає: розробку завдань підвищеної складності, рекомендацію більш складної додаткової літератури, допомога в оволодінні складними уміннями та навичками самостійної творчої роботи. У процесі вивчення учнів кожен вчитель може легко побачити й тих учнів, які тільки зацікавлені цим предметом, але ще не захоплені ним. Таким учням також треба вміти вчасно надати підтримку та допомогу, щоб стимулювати становлення навчально-пізнавальних мотивів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Роль і місце інтерактивного навчання у процесі формування мовленнєвої компетенції з діалогічного мовлення у 5 класі
Оскільки результатом навчання учнів іноземної мови є формування у них навичок і умінь користування мовою як засобом спілкування, ключовим тут є принцип комунікативної спрямованості, головна ...

Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників
Трикутник називається прямокутним, якщо в нього є прямий кут. Тому що сума кутів трикутника дорівнює , то в прямокутного трикутника тільки один прямий кут.д.ва інших кути прямокутного трику ...

Формування та розвиток творчої діяльності студентів
В чому полягають особливості проблеми формування та розвитку творчої активності студентів? По-перше, практика показує, що досягне ний рівень педагогічної діяльності виявляється недостатнім ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net