Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Нова педагогіка » Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах » Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Сторінка 2

Розглядаючи дидактичні умови організації самостійної роботи у підручнику іноземної мови, зупинимося на загальних та специфічних умовах, які забезпечуються дидактичними засобами прямого та непрямого керування.

До перших відноситься перш за все ретельний відбір та планування всього матеріалу, а також процесу становлення та здійснення самостійної навчальної діяльності школярів, включаючи врахування функцій та видів самостійної роботи, а крім того, специфіки видів мовної діяльності та мовних явищ, володіння якими буде здійснюватися учнями; місце і час проведення самостійної роботи (на уроці, вдома, в лабораторії). Причому на розширення використання та визначення можливостей організації самостійної роботи на уроці повинна бути звернена особлива увага, так як саме у класі у навчальний час і в поєднанні з іншими видами учбової діяльності здійснюється початкове навчання школярів працювати самостійно. У свою чергу, розширенню самостійної роботи на уроках можуть сприяти перш за все зміни у змісті підручника. Наступною необхідною дидактичною умовою організації самостійної роботи є чітке управління всім ходом роботи. В основі управління лежить алгоритм. Алгоритм управління – система приписів, які визначають характер та порядок впливу ззовні для підтримки достатньої стабільності та виконання алгоритму функціонування. Замкнуте управління включає і корекцію.

Велике значення для успішного перебігу самостійної роботи має її опис у вступі до підручника, націленого та пояснюючого характеру, вивчення якого повинно здійснюватися учнями під керівництвом вчителя. Як показують дослідження, школярі 10-12 років просто пропускають, не помічають пояснення і потребують акцентування їх уваги на важливості такого роду роботи.

До дидактичних засобів непрямого управління самостійною роботою потрібно віднести різного виду опори, як наочно-образні, так і функціонально-змістовні, використанню яких творчо працюючими вчителями в наш час відводиться значне місце у навчанні експресивним та перцептивним видам мовленнєвої діяльності з поступовим їх зняттям по мірі формування тої або іншої навички або вміння; специфічні завдання та мисленнєві завдання пізнавального та комунікативного характеру, вказівки, пам’ятки, поради; комплекси спеціально направлених вправ самостійного характеру, від диференційованих для самостійної роботи на уроках та в позаурочний час, для домашньої роботи; набори дидактичних матеріалів для домашніх завдань.

Поняття самостійної роботи учня у сучасній дидактиці обов’язково співвідноситься з організуючою роллю вчителя. Під самостійною роботою розуміють різні види індивідуальної та колективної діяльності учнів, яку вони здійснюють на класних та позакласних заняттях або вдома за завданнями без безпосередньої участі вчителя. Загальнопедагогічне визначення позакласної та позашкільної роботи, відповідно до якого вона являє собою різні види діяльності учнів виховного та навчального характеру, які організує і проводить школа у позаурочний час, покладено в основу розгляду самостійної діяльності учнів. Розвиваючи цю тему в загальному контексті організації факультативного курсу іноземної мови в школі, С.Ф.Шатілов говорить про декілька форм самостійної роботи, таких, як позаурочна, позакласна, позашкільна, ніби об’єднуючи їх загальним поняттям “позаучбова робота” .

Він сформулював три основних відмінності позаурочної роботи: добровільність участі школярів у ній, позаурочність проведення, більша самостійність та вимоги до неї. До них відносяться: зв’язок урочної та позаурочної роботи, обов’язковість у виконанні добровільно взятої на себе позакласної роботи, цілеспрямованість та регулярність позакласних занять, масовий обхват учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення
Інтенсифікація навчально-виховного процесу дітей з тяжкими вадами мовлення (далі ТВМ) вимагає проведення низки досліджень, спрямованих на вдосконалення системи їх навчання і виховання в суч ...

Технології викладання історії
У методичній літературі на сьогоднішній день досить мало інформації про новітні технології викладання. Технологія - це сукупність форм, методів, прийомів і засобів, застосовуваних у якій-не ...

Значення формування колективу у сучасній школі
Успішна виховна робота не можлива без згуртованого колективну. Саме через колектив класний керівник впливає на ставлення школярів до навчальних обов'язків, до суспільно корисної праці, на ї ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net