Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Нова педагогіка » Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах » Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Сторінка 2

Розглядаючи дидактичні умови організації самостійної роботи у підручнику іноземної мови, зупинимося на загальних та специфічних умовах, які забезпечуються дидактичними засобами прямого та непрямого керування.

До перших відноситься перш за все ретельний відбір та планування всього матеріалу, а також процесу становлення та здійснення самостійної навчальної діяльності школярів, включаючи врахування функцій та видів самостійної роботи, а крім того, специфіки видів мовної діяльності та мовних явищ, володіння якими буде здійснюватися учнями; місце і час проведення самостійної роботи (на уроці, вдома, в лабораторії). Причому на розширення використання та визначення можливостей організації самостійної роботи на уроці повинна бути звернена особлива увага, так як саме у класі у навчальний час і в поєднанні з іншими видами учбової діяльності здійснюється початкове навчання школярів працювати самостійно. У свою чергу, розширенню самостійної роботи на уроках можуть сприяти перш за все зміни у змісті підручника. Наступною необхідною дидактичною умовою організації самостійної роботи є чітке управління всім ходом роботи. В основі управління лежить алгоритм. Алгоритм управління – система приписів, які визначають характер та порядок впливу ззовні для підтримки достатньої стабільності та виконання алгоритму функціонування. Замкнуте управління включає і корекцію.

Велике значення для успішного перебігу самостійної роботи має її опис у вступі до підручника, націленого та пояснюючого характеру, вивчення якого повинно здійснюватися учнями під керівництвом вчителя. Як показують дослідження, школярі 10-12 років просто пропускають, не помічають пояснення і потребують акцентування їх уваги на важливості такого роду роботи.

До дидактичних засобів непрямого управління самостійною роботою потрібно віднести різного виду опори, як наочно-образні, так і функціонально-змістовні, використанню яких творчо працюючими вчителями в наш час відводиться значне місце у навчанні експресивним та перцептивним видам мовленнєвої діяльності з поступовим їх зняттям по мірі формування тої або іншої навички або вміння; специфічні завдання та мисленнєві завдання пізнавального та комунікативного характеру, вказівки, пам’ятки, поради; комплекси спеціально направлених вправ самостійного характеру, від диференційованих для самостійної роботи на уроках та в позаурочний час, для домашньої роботи; набори дидактичних матеріалів для домашніх завдань.

Поняття самостійної роботи учня у сучасній дидактиці обов’язково співвідноситься з організуючою роллю вчителя. Під самостійною роботою розуміють різні види індивідуальної та колективної діяльності учнів, яку вони здійснюють на класних та позакласних заняттях або вдома за завданнями без безпосередньої участі вчителя. Загальнопедагогічне визначення позакласної та позашкільної роботи, відповідно до якого вона являє собою різні види діяльності учнів виховного та навчального характеру, які організує і проводить школа у позаурочний час, покладено в основу розгляду самостійної діяльності учнів. Розвиваючи цю тему в загальному контексті організації факультативного курсу іноземної мови в школі, С.Ф.Шатілов говорить про декілька форм самостійної роботи, таких, як позаурочна, позакласна, позашкільна, ніби об’єднуючи їх загальним поняттям “позаучбова робота” .

Він сформулював три основних відмінності позаурочної роботи: добровільність участі школярів у ній, позаурочність проведення, більша самостійність та вимоги до неї. До них відносяться: зв’язок урочної та позаурочної роботи, обов’язковість у виконанні добровільно взятої на себе позакласної роботи, цілеспрямованість та регулярність позакласних занять, масовий обхват учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Класифікація формул логіки предикатів. Логічне слідування
Приклад 1. Визначити, які з наведених виразів є формулами логіки предикатів (для формул вказати тип (відкрита чи замкнута) і назвати вільні та зв’язані входження змінних): ; ; ; ; ; ; ; . а ...

Ігри
Гра “Один, два, не зіб’юсь" Виходять учасники. По черзі рахують, починаючи з 1, а замість числа, кратного 3, говорять “не зіб’юсь”. Переможцем буде той, хто назве більше натуральне чис ...

Історія зародження та розвиток етнопедагогіки
Щоб народ не зник, кожне наступне його покоління повинно виховуватися в народному дусі, на основі національних духовних і культурних традицій. Власне, справжнє виховання є глибоко національ ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net