Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару

Нова педагогіка » Засоби музичної виразності в творах шкільного репертуару на уроках музики » Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару

Сторінка 7

Здавалося б, що в дитячих студіях, де крім співу в тхорі є ще й заняття по фортепіано, сольфеджіо, у дітей повинне бути добре розвинене сприймання музики. Але, на жаль, це не зовсім так. Наприклад, якщо в студії не ведеться спеціальна робота з розвитку сприйняття музики, учні не завжди можуть визначити характер музики й роль засобів музичної виразності, що створюють цей характер. Розвиток навичок сприйняття музики в цьому випадку відбувається значно повільніше, ніж ріст технічної майстерності. Разом з тим роль розвитку сприйняття музики в хорових студіях немаловажне - адже завдання студій насамперед навчити дітей любити й розуміти музику. В "Основних принципах і методах програми по музиці в загальноосвітній школі" Д. Б. Кабалевський підкреслює, що "активне сприйняття музики - основа музичного виховання в цілому, всіх його ланок". Ця мета повинна стояти на всіх заняттях у хоровій студії, але особлива роль належить хоровим заняттям з починаючими дітьми, коли закладається фундамент усього наступного музичного розвитку.

З метою пошуку ефективних шляхів і методів формування навичок сприйняття музики при роботі з підготовчим хором у школі мі проводили спеціальний експеримент.

Не маючи можливості докладно висвітлити весь хід експерименту, зупинимося лише на основних направленнях, по яких велася робота, і на тих позиціях, з яких розглядався процесі хорових занять.

Насамперед необхідно відзначити комплексний характер навчання засобами хорового мистецтва. Як і всякий учбовий процес, хорові заняття повинні вестися відповідно до загальних принципів дидактики, з яких спеціальну увагу ми приділили принципу наочності, як найбільш відповідальним особливостям сприйняття дітей зазначеного віку.

Важливим вважаємо підбір репертуару, тому що від його якості в більшій мірі залежить розвиток музичної культури учнів. Як відомо, у процесі освоєння пісні розвивається музична пам'ять, слух, набуваються вокально-хорові навички й разом з тим знаходить своє вираження розуміння дітьми змісту твору, його художнього образу. При зіставленні репертуару ми розглядали його зі наступних позицій: з виховної точки зору - як дане твір може впливати на формування психології дитини; з педагогічної - як пісня може бути використана для індивідуального розвитку деяких сторін музикальності.

При підборі пісень враховувались емоційність, художня цінність, доступність; передбачалося освоєння дітьми зрозуміти про пісенність, маршевість, танцювальність, зображальність у музиці, забезпечення оптимальних варіантів знайомства з засобами музичної виразності.

Репертуар включав пісні різного характеру для виконання як із супроводом, так і без супроводу. При цьому, природно, передбачалося поступове ускладнення матеріалу.

На першому етапі нашої роботи використалися для розспівування (необхідної й важливої частини заняття)різні народні поспівки, примовки, невеликі за обсягом пісні українських композиторів, тобто музику з текстом, що має свій образ, характер. У цьому відношенні ми дотримувалися погляду Е.М. Малининою, що вважала, що всі вправи на початковому етапі є навчання краще виконувати з текстом. Виспівування підбиралися відповідно до характеру творів, намічуваних для розучування в хорі. Більшість народних пісень і примовок виконувалося без супроводу. Поряд з вокально-технічними завданнями, розв'язуваними в процесі розспівування, ми вважали принципово важливим ставити перед дітьми й творчі завдання, щоб будь-яке розспівування сприймалося ними як мініатюрний художній твір. Згодом, у міру придбання учнями знань і навичок, уключалися у виспівування окремі поспівки на склади або спеціально підібрані слова, але й у цьому випадку ставили художнє завдання: виконати нитка мелодію в певному характері, з урахуванням динаміки, темпу, потрібних штрихів

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога в школі
Підлітковий вік - гострий і напружений період переходу від дитинства до дорослості. Його часто називають критичним, оскільки організм має підвищену сенситивність (чутливість) до якихось пев ...

Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів
На думку спеціалістів комп`ютерна залежність розвивається швидше, ніж алкоголізм. Достатньо півтора року. Скільки дітей в Україні вже стали залежними від комп’ютерних ігор, ніхто не підрахо ...

Психологічні вікові особливості дітей молодшого шкільного віку
Поступове упровадження раннього навчання однієї з іноземних мов у початкових класах – одна з характерних рис сучасної загальноосвітньої школи. Навчання іноземної мови в початковій школі поч ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net