Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару

Нова педагогіка » Засоби музичної виразності в творах шкільного репертуару на уроках музики » Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару

Сторінка 7

Здавалося б, що в дитячих студіях, де крім співу в тхорі є ще й заняття по фортепіано, сольфеджіо, у дітей повинне бути добре розвинене сприймання музики. Але, на жаль, це не зовсім так. Наприклад, якщо в студії не ведеться спеціальна робота з розвитку сприйняття музики, учні не завжди можуть визначити характер музики й роль засобів музичної виразності, що створюють цей характер. Розвиток навичок сприйняття музики в цьому випадку відбувається значно повільніше, ніж ріст технічної майстерності. Разом з тим роль розвитку сприйняття музики в хорових студіях немаловажне - адже завдання студій насамперед навчити дітей любити й розуміти музику. В "Основних принципах і методах програми по музиці в загальноосвітній школі" Д. Б. Кабалевський підкреслює, що "активне сприйняття музики - основа музичного виховання в цілому, всіх його ланок". Ця мета повинна стояти на всіх заняттях у хоровій студії, але особлива роль належить хоровим заняттям з починаючими дітьми, коли закладається фундамент усього наступного музичного розвитку.

З метою пошуку ефективних шляхів і методів формування навичок сприйняття музики при роботі з підготовчим хором у школі мі проводили спеціальний експеримент.

Не маючи можливості докладно висвітлити весь хід експерименту, зупинимося лише на основних направленнях, по яких велася робота, і на тих позиціях, з яких розглядався процесі хорових занять.

Насамперед необхідно відзначити комплексний характер навчання засобами хорового мистецтва. Як і всякий учбовий процес, хорові заняття повинні вестися відповідно до загальних принципів дидактики, з яких спеціальну увагу ми приділили принципу наочності, як найбільш відповідальним особливостям сприйняття дітей зазначеного віку.

Важливим вважаємо підбір репертуару, тому що від його якості в більшій мірі залежить розвиток музичної культури учнів. Як відомо, у процесі освоєння пісні розвивається музична пам'ять, слух, набуваються вокально-хорові навички й разом з тим знаходить своє вираження розуміння дітьми змісту твору, його художнього образу. При зіставленні репертуару ми розглядали його зі наступних позицій: з виховної точки зору - як дане твір може впливати на формування психології дитини; з педагогічної - як пісня може бути використана для індивідуального розвитку деяких сторін музикальності.

При підборі пісень враховувались емоційність, художня цінність, доступність; передбачалося освоєння дітьми зрозуміти про пісенність, маршевість, танцювальність, зображальність у музиці, забезпечення оптимальних варіантів знайомства з засобами музичної виразності.

Репертуар включав пісні різного характеру для виконання як із супроводом, так і без супроводу. При цьому, природно, передбачалося поступове ускладнення матеріалу.

На першому етапі нашої роботи використалися для розспівування (необхідної й важливої частини заняття)різні народні поспівки, примовки, невеликі за обсягом пісні українських композиторів, тобто музику з текстом, що має свій образ, характер. У цьому відношенні ми дотримувалися погляду Е.М. Малининою, що вважала, що всі вправи на початковому етапі є навчання краще виконувати з текстом. Виспівування підбиралися відповідно до характеру творів, намічуваних для розучування в хорі. Більшість народних пісень і примовок виконувалося без супроводу. Поряд з вокально-технічними завданнями, розв'язуваними в процесі розспівування, ми вважали принципово важливим ставити перед дітьми й творчі завдання, щоб будь-яке розспівування сприймалося ними як мініатюрний художній твір. Згодом, у міру придбання учнями знань і навичок, уключалися у виспівування окремі поспівки на склади або спеціально підібрані слова, але й у цьому випадку ставили художнє завдання: виконати нитка мелодію в певному характері, з урахуванням динаміки, темпу, потрібних штрихів

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Погляди вчених на проблему прав дітей
Нині в Україні спостерігається спалах інтересу до такої незвичної для вітчизняного суспільно-гуманітарного контексту проблеми, як права дитини. Висунення на передній план політичного, педаг ...

Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів"
Були обрані за формою проведення групові бланкові тести, які дозволяють охопити велику групу випробуваних одночасно, час відведений для виконання – 50 хвилин. Тести проводилися в робочій об ...

Поняття про усну та письмову комунікацію
Проблема відчуження людей, ксенофобія, патологічний егоцентризм та індивідуалізм – одна з найгостріших проблем сучасного суспільства. У її розв'язанні значна роль відведена культурі людськи ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net