Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару

Нова педагогіка » Засоби музичної виразності в творах шкільного репертуару на уроках музики » Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару

Сторінка 1

Під час проходження практики, ми намагалися прищеплювати учням любов до музики, розвивати інтерес до неї, виховувати всебічно розвинену особистість в кожній дитині, зокрема, на уроках музики під час сприймання музичного твору. Учні повинні були зрозуміти значення музики, її місце в нашому житті. Перед слуханням будь-якого музичного твору дітям пояснювалося, що настрій і характер музики можна розпізнати за допомогою засобів музичної виразності.

Спостерігаючи за тим, як сприймають музичні твори учні початкових класів, взагалі, як вони ставляться до музики, можна зробити висновок, що на сьогоднішньому етапі вчителі музики часто не досягають мети свого уроку, а саме: розвивати учнів духовно за допомогою музичних творів, різних жанрів та композиторів, виховувати ціннісне ставлення до прослуханого музичного твору.

Вирішення проблеми впливу музики на школярів ускладнюється тим, що для повноцінного естетичного сприймання недостатньо лише самого факту сприймання. Діти, не підготовлені до розуміння мови музики, ніколи не зможуть осягнути її ідейно-образний зміст. їхнє сприймання музики створюватиме своєрідну вибірковість - відкидання незвичних і складних для осмислення образів, ігнорування глибокого проникнення у зміст твору, породження поверхового ставлення до музики. Іноді музика викликає зовсім не ті емоції, думки і прагнення, на які розраховує вчитель. Нерідко частина учнів байдуже ставиться до тих творів, які можуть дати їм естетичну насолоду, розкрити багатство людських почуттів, і навпаки, захоплюються творами, на виховний ефект яких важко розраховувати. Отже, естетичне виховання школярів засобами музики може здійснюватися лише за умови глибокого і цілеспрямованого сприймання ними музичних творів.

Існують різні підходи до формування музичного сприймання. Розуміння музики як особливої мови змушує вчителя приділити особливу увагу вивченню цієї мови, створенню уявлень про граматику і архітектоніку музики. Теза про музику як мову емоцій апелює до життєвих зв'язків музики, через які вона входить у свідомість людей. Розуміння сприйняття як образного мислення вистроює методику на основі пробудження фантазії, уяви дитини шляхом малювання, створення «програм» до інструментальних творів або текстів до пісенних мелодій тощо.

Названі підходи - це різні грані одного її того ж явища. Тому не слід відособлювати їх один від одного, бо музика - це і мова емоцій, властива лише музиці, і результат образного мислення. Доцільніше говорити про єдину методику формування сприймання, яка ґрунтується на уявленні про цілісність і діалектичну єдність змісту і форми музичного твору. Як відомо, цінність музики для слухача не вичерпується чисто акустичними особливостями звуковисотної послідовності: слухаючи музику, учень більш чи менш адекватно співпереживає ідейно-емоційний зміст, втілений у ній її творцем. Осмисленому сприйняттю музичного твору сприяють наочні образи і асоціації, які виникають іноді під час слухання музики. Причому, позитивне (а часом і негативне) значення так званих позамузичних уявлень пов'язане саме із змістовним відображенням об'єктивного музичного образу.

На основі психологічного аналізу обширного і різноманітного експериментального матеріалу нами було виявлено два типи суб'єктивних уявлень: 1) уявлення як наочна опора, що сприяє розумінню значення музичного образу, як ілюстрація та індивідуальне доповнення до його змісту; 2) уявлення, що ніби переводять зміст музики в площину певного сюжету, іноді «відрядково» вичитуваного в музиці.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Види задач на пропорційне ділення та способи їх опрацювання
Задачі, пов’язані з пропорційними величинами, належать до типових задач. Серед типових є задачі на знаходження четвертого пропорційного (на спосіб прямого і оберненого зведення до одиниці т ...

Стильові напрямки початку ХХ століття: імпресіонізм, експресіонізм, фонізм
Нове в мистецтві зрідка є наслідком зовнішніх і випадкових стимулів. Якщо такі і визначають, на перший погляд, виникнення тих чи інших течій, то ретроспективний аналіз виявляє їхні глибокі ...

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел
Письмове виконання дій першого ступеня розглядають у такій послідовності: додавання і віднімання без переходу через розряд; з одним переходом через розряд і з двома переходами через розряд. ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net