Особливості аналізу музичних творів

Нова педагогіка » Засоби музичної виразності в творах шкільного репертуару на уроках музики » Особливості аналізу музичних творів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

В основі змісту конкретного твору можуть лежати різні види інтонацій. Наприклад, можуть переважати експресивно-емоційні або типізовані ладоінтонації і бути відсутніми зображальні інтонації. При цьому основою цілісності твору є який-небудь один вид інтонації.

Часові межі інтонацій вкрай нестабільні, різноманітні і варіативні. У своїй звуковій протяжності вони простягаються від системи творів одного стилю до одного-єдиного звука.

До числа найширших за часовою характеристикою відносяться інтонації індивідуальних композиторських стилів, так як вони визначають художню своєрідність багатьох творів одного автора. Однак для підготовленого слухача відомі йому твори композитора можуть згорнутися до кількох характерних інтонацій мотиву, фрази, акорду, які кристалізують індивідуальний стиль композитора.

Слуховий досвід, накопичений молодшими школярами, стає основою для підведення їх до відчуття стилю певного композитора, виховання здатності визначити автора нової, не почутої раніше музики. Найкраще виховання цієї здатності забезпечується програмою з музики, створеної під керівництвом Д. Кабалевського.

Доступними і зрозумілими дітям композиторами у початковій школі стають П. Чайковський, Л. ван Бетховен і Ф. Шопен, С. Прокоф'єв, Й. Дунаєвський і А. Хачатурян. Яскраві риси творчості цих композиторів добре запам'ятовуються учням. Звичайно, на цьому етапі розвитку їх музичної культури названі композитори повинні бути представлені найхарактернішими творами, доступними дитячому сприйняттю.

Д. Кабалевський писав, що П. Чайковський для учнів насамперед стане композитором, який безмежно любив російську пісню, російську природу, композитором, що оспівував свою батьківщину в ліричних творах, сповнених поетичної краси, ніжної мелодики з переважанням пісенності. Л. ван Бетховен постане перед учнями передусім як автор сильної, мужньої й героїчної музики. У його творах велику роль відіграє маршовість. Ф. Шопен увійде в свідомість дітей як виразник краси польської народної пісенності і танцювальності і водночас глибоких переживань, пов'язаних з боротьбою пригніченого польського народу.

З інтонаційною природою музики учні знайомляться уже в 1-му класі, хоча поняття інтонації у цей час для них не є предметом спеціальних спостережень. Цьому сприяє постійне виявлення життєвих зв'язків музики, прагнення до інтонаційної виразності виконання пісень. Лагідно й рішуче, ніжно і гордо співаючи фрази з пісень, учні знаходять ту характерну інтонацію, яка стає основою образу виконуваного твору.

Накопичений музичний досвід, усвідомлення специфіки і виразних засобів музичного мистецтва підводять молодших школярів до узагальнення теми «Інтонація». Дана тема розкривається шляхом осмислення значимості інтонаційних нюансів у мовній і музичній інтонаціях; співставлення подібних або контрастних інтонацій, яке розкриває значення різних засобів виразності для створення певних життєвих образів; з'ясування того, як у «зерно-інтонації» розкривається характер цілого твору. Підкреслимо, що не можна формально давати дітям завдання визначити «зерно-інтонацію» у творі, так як не в кожній музичній побудові можна на слух виділити одну головну інтонацію. Часто можна говорити лише про характерний інтонаційний комплекс.

Які ж особливості сприймання музики слід враховувати вчителю?

Нагадаємо, що сприймання, як найважливіша форма почуттєвого пізнання дійсності, є відображенням у свідомості людини предметів або явищ при їх безпосередньому впливі на органи чуття, у ході якого відбувається упорядкування і об'єднання окремих відчуттів у цілісні образи предметів і явищ.

Музичне сприймання, у зв'язку із специфікою об'єкта сприймання - музики, поняття значно ширше, ніж безпосереднє почуттєве відображення дійсності, бо протікає одночасно у формі і відчуттів, і сприймань, і уявлень, і абстрактного мислення. Це складний багаторівневий процес естетичного осягнення і осмислення тих значень, якими володіє музика як мистецтво, як особлива форма відображення дійсності. Він обумовлений не тільки музичним твором, але й духовним світом людини, яка сприймає цей твір, її досвідом, рівнем розвитку, психологічними особливостями тощо.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Особливості агресивності у дітей молодшого шкільного віку
Розглянемо психологічну характеристику дітей молодшого шкільного віку. Аналіз робіт Нємова Р.С., К. Бютнера щодо особливостей дітей молодшого шкільного віку показав, що у дітей у цьому віці ...

Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю
У відповідності до діючого освітнього стандарту дисципліна «Деталі машин» являється невід’ємною складовою частиною навчальних планів підготовки багатьох спеціальностей і спеціалізацій машин ...

Аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів
Загальний порядок оцінювання знань студента за кредитно-модульною системою, порядок розподілу балів, форми і види завдань, критерії оцінювання знань тощо для кожної навчальної дисципліни до ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net