Комп'ютерне моделювання

Нова педагогіка » Комп'ютерна підтримка курсу хімії » Комп'ютерне моделювання

Людина в будь-якій діяльності постійно користується моделями. У дитинстві люди граються з ляльками, будиночками, машинами зменшеними копіями реальних об'єктів. Для гри застосовуються не тільки готові моделі, а й створені власними руками з пластиліну, деталей конструктора. Коли дитина стає школярем, вона знайомиться з іншими моделями: глобусом, гербарієм, картою зоряного неба тощо. У кожного віку свої моделі. Дорослі люди також використовують моделі під час спорудження будинку або пошиття костюма, створення ілюстрованого журналу або розрахунку польоту ракети.

Модель - це прообраз, опис або зображення якогось об'єкта.

У моделюванні є два різних шляхи . Модель може бути схожою копією об'єкта , виконаної з іншого матеріалу , в іншому масштабі , з відсутністю ряду деталей. Модель може, однак , відображати реальність більш абстрактно словесним описом у вільній формі , описом , формалізованим за якимись правилами , математичними співвідношеннями і т. д.

Комп'ютерне моделювання - це метод вирішення задачі аналізу або синтезу складної системи на основі використання її комп'ютерної моделі. Суть комп'ютерного моделювання укладена в отриманні кількісних і якісних результатів на основі наявної моделі.

Комп'ютерні моделі звичайно розрізняють за програмним забезпеченням, яке застосовується під час роботи з моделлю. Для обробки комп'ютерних моделей використовуються існуючі програмні додатки (математичні пакети, електронні таблиці, графічні редактори тощо) або розробляються оригінальні програми за допомогою мов програмування (Ваsіс, Раsсаl, Dеlphi, С++ ).

Комп'ютерне моделювання має ряд переваг у порівнянні з іншими підходами. Зокрема, воно дає можливість враховувати велику кількість змінних, передбачати розвиток нелінійних процесів, виникнення синергетичних ефектів. Комп'ютерне моделювання дозволяє не тільки отримати прогноз, але і визначити, які дії, що управляють приведуть до найбільш сприятливому розвитку подій.

Якісні висновки, зроблені за результатами комп'ютерного моделювання, дозволяють виявити такі властивості складної системи, як її структуру, динаміку розвитку, стійкість, цілісність та ін. Кількісні висновки в основному носять характер прогнозу деяких майбутніх чи пояснення минулих значень змінних, що характеризують систему. Одне з основних напрямів використання комп'ютерного моделювання - пошук оптимальних варіантів зовнішнього впливу на об'єкт з метою отримання найвищих показників його функціонування.

Комп'ютерне моделювання як новий метод наукових досліджень ґрунтується на побудові математичних моделей для опису досліджуваних процесів ; використанні новітніх обчислювальних машин , що володіють високою швидкодією (мільйони операцій в секунду) і здатних вести діалог з людиною.

Суть комп'ютерного моделювання полягає в наступному: на основі математичної моделі за допомогою ЕОМ проводиться серія обчислювальних експериментів , тобто досліджуються властивості об'єктів або процесів, знаходяться їхні оптимальні параметри і режими роботи , уточнюється модель. Наприклад , розташовуючи рівнянням , що описує перебіг того чи іншого процесу , можна змінюючи його коефіцієнти , початкові і граничні умови , досліджувати , як при цьому буде вести себе об'єкт.

Рекомендуємо почитати:

Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності при вивченні турецької мови учнями початкової школи
В історичному плані читання виникло пізніше усного мовлення, проте на його основі, і стало важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформаці ...

Розвиток емоційної чутливості дитини
Складається враження, що автори нових програм з образотворчого мистецтва, хоч і підсвідоме, керуються Програмою єдиної трудової школи (1921 р.), де зазначено: «Не художниками і не естетами ...

Методична розробка уроку-конференції
"Особливості природної зональності Північної Америки. Висотна поясність Кордильєр. Стихійні явища природи. Заповідники, національні парки." Мета: ознайомити учнів з природними зон ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net