Методичні рекомендації соціальним педагогам, вчителям, батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей

Нова педагогіка » Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку » Методичні рекомендації соціальним педагогам, вчителям, батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей

Сторінка 3

6) розвиток дивергентного мислення і творчої уяви саме інноваційними активними методами, прийомами формування творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку мають стати одним із головних завдань спеціалістів;

7) обов’язковим є і соціально-психологічний та соціально-педагогічний супровід під час всього періоду навчання (індивідуальна та групова психодіагностика, психолого-розвиваюча робота (тренінги, ігри, бесіди), консультування, лонгетюдне спостереження, тісна співпраця з класоводами, батьками та рідними).

Нами були визначено наступні особливості, пов’язані з професійною діяльністю соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку:

Він повинен бути фахівцем не тільки в області теорії з проблем творчої обдарованості, але і практики – технологій та методик застосування соціально-педагогічного супроводу.

Соціальний педагог працюючи з такою категорією дітей повинен використовувати елементи діагностичної, психотерапевтичної, психокорекційної, психолого-розвиваючої та консультативної роботи.

Сприяти формуванню та розвитку навичок продуктивної навчальної діяльності.

Здійснювати соціально-психологічне та соціально-педагогічне навчання дитини, яке має бути спрямованим на розширення діапазону її поведінкових реакцій, корекцію усталених форм поведінки. Суттєве значення має також робота з усвідомлення нею своєї обдарованості та її близького оточення.

Всі зусилля мають бути спрямовані на тісну співпрацю з близьким оточенням та педагогами творчо обдарованих дітей за різними напрямами.

На нашу думку, ефективність процесу формування та розвитку творчих здібностей молодшого школяра залежить від реалізації комплексу визначених нами головних умов організації соціально-педагогічної роботи та навчально-виховного процесу, а саме:

удосконалення інструментарію соціально-педагогічного впливу, методики організації такого навчально-виховного процесу, який був би спрямований на формування, розвиток природних здібностей і сприяв більшій активності, ініціативності та самореалізації учнів;

залучення учнів до тих видів діяльності, які мають найбільший вплив на формування і розвиток складових творчої обдарованості, на становлення й утвердження їх внутрішнього «Я»;

створення сприятливого соціального, педагогічного, соціально-педагогічного та психологічного середовища, що сприятиме прогресу їх творчих здібностей.

На основі дослідно-експериментальної роботи, яка складалася з 2-х етапів також виокремлені певні результати та підсумки.

Завданням констатувального етапу було встановлення вихідного рівня розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку ЗОШ № 23 м. Суми як однієї із складових творчих здібностей, оцінка основних показників, умов, що необхідні для їх успішного та нормального процесу формування і опитування батьків та класоводів.

В рамках соціально-педагогічного дослідження використано спостереження, тестування, експертне опитування учителів щодо оцінювання рівня творчих здібностей їхніх вихованців, анкетування за методикою Д. Люїса «Чи допомагаєте Ви своїй дитині стати обдарованою?», опис та статистична обробка одержаних результатів.

Формувальний етап експериментальної роботи передбачав застосування розробленого комплексу тренінгових занять з розвитку творчих здібностей (фантазії, мислення, уяви, різних видів пам’яті, уваги, інтуїції, натхнення) та перевірку його ефективності. Основа якого – їдея організації системи залучення учнів до ігрової та навчальної діяльності в рамках соціально-педагогічного тренінгу.

Підведення загальних підсумків дослідно-експериментальної роботи, порівняння даних, одержаних на початку експерименту і по його завершенні, підтвердили якісне зростання основних показників дивергентного мислення. Ця різниця складає – 9% серед респондентів обох статей.

Отже, ми маємо всі підстави стверджувати, що ефективність розвитку креативності залежить від постійного застосування завдань, продуктивного характеру, які об’єднані, структуровані та логічно побудовані в межах соціально-педагогічного тренінгу, як одного з методів цілеспрямованої соціально-педагогічної роботи педагогів та учнів.

Нами було розроблено та подано методичні рекомендації соціальним педагогам, учителям та батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Актуалізація опорних знань
Лексикологія як наука про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Ле ...

Методичні рекомендації щодо формування репродуктивних граматичних навичок учнів засобами англійського вірша
Сформованість репродуктивної граматичної навички – одна з передумов функціонування вміння висловлювати свої думки в усній і письмовій формах. Щоб здійснити свій комунікативний вибір, той, х ...

Погляди вчених на проблему прав дітей
Нині в Україні спостерігається спалах інтересу до такої незвичної для вітчизняного суспільно-гуманітарного контексту проблеми, як права дитини. Висунення на передній план політичного, педаг ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net