Соціально-педагогічний тренінг як метод розвитку творчої обдарованості молодших школярів

Нова педагогіка » Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку » Соціально-педагогічний тренінг як метод розвитку творчої обдарованості молодших школярів

Сторінка 1

Оскільки гра та навчальна діяльність є провідними у роботі з молодшими школярами, то для підвищення показників рівня сформованості креативності ми застосували комплекс тренінгових занять з розвитку творчих здібностей, який містив необхідну кількість ігрових вправ та завдань.

«Тренінг (навчальна гра)» за визначенням А. Ситникова є синтетичною антропотехнікою, яка поєдную в собі навчальну та ігрову діяльність, що відбувається в умовах моделювання різних рольових ситуацій. Тому його можна вважати дієвим засобом формування і подальшого розвитку креативності мислення, різних видів памяті, уяви, фантазії та уваги.

Як правило,тренінгові заняття у груповій соціально-педагогічній роботі мають на меті формування та розвиток практичних навичок їх учасників. Водночас вони позитивно впливають на закріплення і збагачення здобутих знань, пробуджують інтерес до пізнавальної та творчої діяльності. Організація тренінгової роботи ґрунтується на партиципаторному (від лат. – участь, причетність) впливі на її членів, тобто на методиці співучасті.

Мета тренінгу: розвиток творчих здібностей, креативності мислення, різних видів пам'яті, уяви, фантазії, уваги.

Завдання соціально-педагогічного тренінгу:

Розвивати творчі здібності учнів, самостійність.

Розвивати креативність мислення: оригінальність, продуктивність, гнучкість.

3. Розвивати операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.

4. Розвивати уяву, увагу, пам'ять.

5. Розширити словниковий запас учнів.

6.Формувати адекватну самооцінку.

7.Формувати позитивне ставлення до своєї роботи та роботи інших членів групи.

8. Виховувати інтерес до придбання нових знань, розвитку своїх умінь та нави- чок.

Очікувані результати від впровадження: 1) більш високий ( порівняно з результатами вступного діагностування) рівень розвитку творчих здібностей, а саме продуктивності, гнучкості, оригінальності мислення; 2) зростання інтересу дітей до творчої діяльності.

Критерії комплектування груп: на основі проведеної діагностичної роботи з метою вивчення рівня сформованості творчих здібностей учнів за методикою П. Торренса, до занять запрошувались діти для зміни показників в кращу сторону та учні, які виявили бажання працювати в групі (від 8 до 12 осіб).

Ефективність соціально-педагогічного тренінгу забезпечується дотриманням таких умов:

соціальний педагог організовує заняття, учасники якого самостійно здобувають знання, опановують навички. Тому курс має бути зручним та простим, а матеріали - доступними для використання;

наявність належної мотивації учасників групової роботи, усвідомлення корисності знань, навичок, над здобуттям яких їм доведеться працювати. Проблеми які розглядаються на заняттях, мають відповідати їх нагальним потребам;

тренінг має бути цікавим, спиратися на емоції учасників. Тому в кінці заняття доречними будуть запитання: «Що ви відчували під час заняття?», «Чого ви навчилися сьогодні?»;

навчений процес повинен включати інтерактивні методи, дискусії. Учасників занять слід заохочувати до обміну досвідом, обговорення особистих і навчальних проблем. Сприяти в цьому можуть запитання, групові дискусії, тематика рольової гри;

формулюючи тему для обговорення, дискусії, даючи завдання індивідуальної чи групової роботи, необхідно переконатися, що учні правильно зрозуміли їх .

Принципи роботи з формування творчого мислення

Створення безпечного психологічного простору.

Відношення до дітей, ніби вони мають ті якості, які потрібно розвинути.

Безоцінне ставлення до результатів роботи дітей.

Не говорити дитині «У тебе не виходить», «Погано», «Не так».

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Урок перевірки корекції знань та вмінь
Цей тип можна вибирати для проведення підсумкового уроку за семестр та рік. Використати його можна лише в початкових класах, де такі уроки заплановані в програмах з народознавства. Структур ...

Закон України «Про загальну середню освіту». Основні шляхи та умовами реформування середньої освіти
Включає ХІ розділів. Прийнятий 13 травня 1999 року. 1 розділ. Загальні положення включає статті: - Основні завдання законодавства України про середню освіту. Система загальної середньої осв ...

Технології викладання історії
У методичній літературі на сьогоднішній день досить мало інформації про новітні технології викладання. Технологія - це сукупність форм, методів, прийомів і засобів, застосовуваних у якій-не ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net