Відбір вправ з удосконалення навички швидкочитання та ефективність їх застосування

Нова педагогіка » Формування навички швидкого читання у молодших школярів » Відбір вправ з удосконалення навички швидкочитання та ефективність їх застосування

Сторінка 7

Усі ці вправи на пропедевтичному етапі навчання читання були спрямовані, головним чином, на формування готовності до оволодіння на наступних етапах систематичними навичками читання.

Для перевірки розуміння прочитаного пропонувалося учневі розказати, про що він прочитав. Якщо ж школяр був неспроможний відповісти, йому ставили конкретні запитання. Крім цих завдань свідоме сприйняття тексту перевіряли через уміння самостійно переказувати зміст (повно, стисло, вибірково, творчо), складати план прочитаного (усно чи письмово), поділяти текст на частини, придумувати заголовки до них, знаходити описи природи, подій, вчинків, образів, давати елементарну характеристику дійовій особі, висловлювати власне ставлення до прочитаного тощо.

Ми вели спеціальний зошит обліку техніки читання, в якому відображали динаміку читацької навички учнів протягом всього періоду проведення експерименту.

Схема обліку навичок читання приблизно така:

№п/п

Прізвище, ім’я учня

Спосіб читання

Правильність читання (кількість помилок)

Темп читання

Розуміння прочитаного

Виразність читання

Розуміє

Частково розуміє

Не розуміє

Логічні наголоси

Паузи

Інтонація

Александрович О.

ц.с.

48

+

+

+

Ми позначали спосіб читання: цілими словами (ц.с), цілими словами з елементами поскладового (ц.с.+склад), складами і словами (скл.+с), поскладове (склад.), побуквене (б.); загальну кількість помилок (пропуск, перестановка літер, складів, слів, заміна однієї частини слова іншою, неправильний наголос); кількість слів, прочитаних за хвилину, і пізніше - розуміння прочитаного - знаки плюс (+), а нерозуміння - мінус (–).

Для коригування техніки читання мовчки і вголос ми користувалися такими нормативами.

Види читання

Півріччя

Класи

1-ий

2-ий

3-ій

4-ий

1. Вголос

І

II

20-30

35-45

50-60

65-70

75-80

80-85

90-95

2. Мовчки

І

II

65-80

85-110

90-140

100-150

110-170

У 1 класі та в І півріччі 2-го класу ми надавали перевагу читанню вголос, і лише у II півріччі 2-го класу - читанню мовчки. Контрольну перевірку читання мовчки здійснювали на невідомому, новому для учнів творі середньої трудності. Щоб виявити розуміння прочитаного пропонували: визначити послідовність розповіді, переказати прочитане, дати відповіді на запитання, пояснити значення окремих слів і висловів, назвати дійових осіб, пригадати початок або кінець розповіді.

Можна вважати задовільним рівень розуміння прочитаного мовчки, якщо правильні відповіді становлять більше 2/3 від загальної кількості названих вище завдань. Звичайно, що в учнів 1-2 класів рівні опанування темпом читання вголос значно нижчі, ніж в учнів 3-4 класів. Швидкий темп читання характерний для мовчазного читання.

У післябукварний період навчання грамоти ми продовжували удосконалювати навичку читання такими способами:

15-секундними замірюваннями швидкості;

читанням школярів уголос і про себе, тобто самоконтролями швидкості читання;

багаторазовим читанням мовчки з прискоренням 10-15 рядків невідомого тексту;

динамічним читанням;

читанням з постукуванням 2 рядків з подальшим переходом до невідомого тексту;

читанням "буксиром";

щоденним домашнім читанням скоромовкою з обов'язковою перевіркою;

вправами для подолання бар'єру промовляння: "Губи", "Читай мовчки", "Рахуй уголос", "Не торкнись", аритмічне постукування олівцем під час читання з метою гальмування мовленнєвих рухових аналізаторів;

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рекомендуємо почитати:

Тенденції та перспективи розвитку світової та європейської поліцейської вищої школи
Початок ХХІ століття характеризується прискореною глобалізацією, яка обумовлена вільним переміщенням інформації, товарів, послуг і капіталів в загальносвітовому значенні. На жаль цим породж ...

Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів
На жаль, сучасне навчання розвиває в дітях найчастіше лише один бік – виконавчі здібності, а більш складний та важливий бік – творчі здібності людини залишаються на волю випадку і у більшос ...

Дидактичні основи педагогічного процесу
Предметом дидактики є процес освіти і навчання. Дидактика розкриває сутність таких понять як мета, завдання, закони, закономірності, принципи, зміст, методи, форми, засоби, прийоми в навчал ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net