Дослідження диференціації навчання на сучасному етапі в середній школі

Нова педагогіка » Диференційований підхід в процесі навчання учнів середньої школи » Дослідження диференціації навчання на сучасному етапі в середній школі

Сторінка 1

Методика № 1:

"Застосування диференційованого навчання вчителями іноземної мови"

Методика спрямована на те, щоб показати, на якому реальному рівні знаходиться розвиток, або ж застосування диференційованого підходу в середній школі.

Інструкція досліджуваному: перед Вами тест із 15-ма питаннями. Дайте на них відповіді і напишіть їх на окремому аркуші паперу.

Прізвище,ім'я, по-батькові.

Ваше місце роботи.

В яких класах Ви викладаєте іноземну мову?

Які діти навчаються в класі( забезпечених батьків, середній клас, із малозабезпечених сімей)( на прикладі одного класу середньої школи)?

Чи знаєте Ви характер та індивідуальні особливості кожного учня?

Допомагає Вам це в роботі?

Чи знаєте Ви що таке фронтальна, групова, індивідуальна робота в класі, якщо так, то чи використовуєте її?

Чи знаєте що таке диференційований підхід до навчання?

Що таке індивідуальний підхід?

Як Ви використовуєте диференційований підхід для обдарованих дітей,

--- для відстаючих у навчанні,

--- для інтелектуально сильних дітей?

Чи організовуєте Ви навчання учнів з урахуванням їх інтересів та захоплень?

Дайте загальну оцінку здійснення диференційованого підходу в школі.

Результати експериментального дослідження згруповані у додатку А.

Методика № 2

"Диференціація школярів з допомогою анкетування"

Дана методика допоможе вчителю диференціювати школярів за нахилами, визначити проблемні місця у вивченні німецької мови, тобто вчитель за результатами дослідження зможе побачити, на що потрібно звернути увагу при роботі з певним школярем ( граматика, лексика, фонетика). Анкетування також зможе показати, яке загальне відношення учня до німецької мови і в подальшому використати ці результати у навчанні.

Інструкція досліджуваному: перед вами анкета, яка містить 17 питань. Вам потрібно уважно прочитати їх та відповісти на окремому аркуші паперу.

Анкета,пропонована для проведення у 7-му класі для диференціації школярів.

Якби у тебе був би вибір, яку б школу ти відвідував охочіше?

образотворчого мистецтва;

музикальну;

трудового виховання;

фізичного виховання;

гуманітарну;

В школі тобі найбільш подобається:

навчатися,уроки;

спілкуватися з ровесниками;

спілкування з учителем;

клас;

їдальня;

спортзал;

Більше за все ти любиш уроки:

фізкультури;

образотворче мистецтва;

народознавства;

музики;

трудового навчання;

іноземної мови;

Краще ти сприймаєш матеріал:

який написаний на дошці;

представлений у таблицях або схемах;

який пояснює вчитель;

аудіювання;

матеріал,поданий для самостійного опрацювання;

матеріал,засвоєння якого передбачає рольові або ж рухові ігри;

Чи часто тобі потрібна додаткова допомога при підготовці домашнього завдання:

завжди;

інколи;

лише коли я зовсім не розумію матеріал;

Що про твій рівень знань говорить твій вчитель батькам:

високий,називає обдарованим;

достатній,адекватно сприймаю та розумію матеріал;

просить батьків позайматися зі мною додатково;

Ти сприймаєш німецьку мову як один з головних предметів чи другорядних:

головний;

один із головних;

один із другорядних;

другорядний;

Виконання домашнього завдання із німецької мови ти починаєш з:

Із найлегших вправ;

Із найважчих;

Із творчих та найцікавіших для тебе вправ;

Цікавими вправами для тебе є:

творчі завдання;

завдання підвищеної складності;

ті,які я дуже добре розумію і які не потребують додаткової витрати часу;

виконання домашнього завдання з німецької мови потребує завжди допомоги з боку батьків або вчителів;

Труднощі у мене виникають при виконанні:

граматичних вправ;

фонетичних вправ;

лексичних вправ;

творчих завдань;

Особливу увагу я звертаю на:

правильність граматики;

лексичний запас мови;

правильну вимову;

У граматичному матеріалі я погано розумію:

часові форми (Präsens,Imperfekt,Perfekt,Plusquamperfekt,Futurum);

модальні дієслова;

відмінювання артиклів,прийменників,дієслів та управління дієслів;

у структурній постановці речення (підрядне,сурядне,мети…)

всі вище названі пункти;

При перекладі найбільші труднощі у мене виникають при:

пошуку незнайомих слів у словнику;

логічному поєднанні елементів речення;

розумінні перекладеного;

у всіх вище названих пунктах;

Коли мені потрібно відтворити почуте,я:

без проблем можу це зробити;

мені потрібно занотувати,а потім розповісти,але з допомогою нотаток;

нотуєш,декілька разів перечитуєш,промовляєш про себе і потім відтворюєш почуте;

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Вплив гри на оволодіння старшими дошкільниками навичками навчальної діяльності
У ході нашого дослідження виявилося, що відбулися істотні позитивні зміни в розумовому розвитку у експериментальної групи дошкільників за допомогою використання системи дидактичних ігор як ...

Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття
З давніх часів вважалося, що людська особистість має три взаємопов’язані складові - тіло, розум і душу. Для гармонійного розвитку потрібно задовольняти вимоги кожного з них: задовольняти по ...

Графічний матеріал
Графічно-пояснювальний матеріал до кваліфікаційної роботи магістра складають плакати і, якщо потрібно, креслення. Електронний варіант плакатів виконується у форматі А1 у вигляді графічних ф ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net