Творче використання досвіду В.О. Сухомлинського в умовах діяльності сучасного дошкільного закладу та початкової школи

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Творче використання досвіду В.О. Сухомлинського в умовах діяльності сучасного дошкільного закладу та початкової школи

Сторінка 9

Окремим учням пропонує розмальовувати глиняні фігури домашніх і диких тварин, птахів. Так, на початкових етапах навчання в гуртках, Світлана Василівна кладе в основу такої роботи фольклор - прислів'я, потішки, заклички. А засвоюючи складніші образотворчі засоби мистецтва, учні переходять до систематичного вивчення історії мистецтва. Як і радив В.О.Сухомлинський, вона прагне, щоб твори образотворчого мистецтва утверджували в юній душі почуття величі й краси людини, підносили особистість в її власних очах.

Розроблена В.О.Сухомлинським система естетичного розвитку дітей, спрямована в наше сьогодення і майбутнє, становить велику цінність, збагачує теорію і практику виховання підростаючого покоління. В умовах розбудови української державності і широкої демократизації суспільства ще актуальніше, ніж за життя вченого, відчувається актуальність і життєвість його ідей.

Широкий громадський інтерес до педагогічної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського набуває останнім часом, можна сказати, геополітичного значення. Він динамічно поглиблюється і розширюється, охоплює все нові сфери суспільної свідомості і соціальної практики, набуває більш змістовного, цілеспрямованого і, головне, творчого характеру. І це закономірно. Адже педагогіка В.О.Сухомлинського - це педагогіка створення людської особистості, особистості як носія і суб'єкта формування загальнолюдських цінностей, особистості вільної і відповідальної, вимогливої і милосердної, активної, радісної і благородної в своїх діях, думках, почуттях.

Практика естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічному досвіді В.О.Сухомлинського становить цілісну, логічно завершену методичну систему, яка передбачала розробку основних засобів, методів, форм виховання у дітей естетичних почуттів, розгляд проблеми взаємозв'язку естетичного, розумового, морального, трудового та фізичного виховання дітей, а також використання досвіду В.О.Сухомлинського з даної проблематики в умовах сучасних освітніх закладів.

Нашим дослідженням встановлено, що у своїй педагогічній творчості В.О.Сухомлинський проявив глибоке розуміння діалектики педагогічного процесу, причинно-наслідкових зв'язків у ньому, взаємозалежності і взаємопроникнення цих сторін, елементів, складників виховання - його завдань, змісту, форм організації, засобів, методів, прийомів.

Із педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського нами виділені такі засоби виховання у дітей естетичних почуттів: музика, казка, гра, природа, розгляд картин, художнє слово, навколишнє середовище. Системний підхід вченого до естетичного виховання виявився в послідовному ускладненні завдань, змісту, форм з віком дітей: від сприйняття краси природи до складання казок і віршів; від сприймання творів мистецтва - до їх аналізу; від простих спостережень - до активної творчої діяльності. В.О.Сухомлинський ефективність емоційно-естетичного виховання розглядав у прямій залежності від умілою підбору і використання естетичних засобів, від того, як педагог уявляє собі їх систему, уміє враховувати їх специфіку.

Наше дослідження дає можливість пересвідчитись, що всю педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського пронизує ідея цілісною формування особистості. Всі аспекти виховання – моральний, розумовий, трудовий, естетичний, фізичний - за його переконанням, становлять нерозривне ціле духовного стану дитини. Упущення хоча б у однієї із цих сфер негативно позначається на вирішенні комплексного завдання. Вчений широко розкрив значення естетичного розвитку, естетичної культури дитини в цілісному процесі формування особистості; показав діалектичний взаємозв'язок між естетичним розвитком: розумовою діяльністю, моральними вчинками, дав ряд цінних рекомендацій стосовно застосування різноманітних засобів естетичного впливу на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуємо почитати:

Особливості діяльності учителя
Проектне навчання не тільки спонукає до розумно вмотивованої доцільної діяльності, відповідно до вікових і навчальних інтересів молодших школярів, а й істотно трансформує роль педагога в ке ...

Письмо як засіб навчання і контролю. Вправи для навчання письма і писемного мовлення
Письмо розглядається як графічна фіксація мовлення, точніше – тексту мовлення, при якому написання – процес такої фіксації, письмовий текст – її результат. На всіх етапах воно здатне служит ...

Практичні аспекти використання ігор у формуванні орфографічної та каліграфічної компетенції
Фрагмент уроку англійської мови у 2 класі з формування каліграфічної компетенції Тема: Свята. Кольори. Мета: Ознайомити учнів і практикувати у вживанні нові слова: black, white, snow, snowm ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net