Взаємозв'язок естетичного розвитку особистості дітей з основними напрямками виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Взаємозв'язок естетичного розвитку особистості дітей з основними напрямками виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Сторінка 5

- праця дітей є створенням потрібних речей і водночас естетичною творчістю.

Василь Олександрович відзначав, що чим яскравіший елемент естетичної творчості в суспільне корисній праці, тим глибше поєднується естетична оцінка речей - результатів праці з моральною оцінкою людини, яка створила ці речі. Естетична оцінка праці, на його думку, це джерело моральної гідності трудівника.

Всю педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського пронизує ідея цілісності формування особистості. Всі аспекти виховання – моральний, розумовий, трудовий, естетичний, фізичний – за його переконанням, становлять нерозривне ціле духовного світу дитини. Упущення хоча б у одній із цих сфер негативно позначається на вирішенні комплексного завдання. Видатний педагог любив повторювати, що у вихованні немає головного і другорядного, як немає головної пелюстки серед багатьох пелюсток, що становлять красу квітки. Він обґрунтував принцип гармонії педагогічних дій і назвав його корінною закономірністю виховання. Сутність цього принципу, на нашу думку, добре ілюструють викладені у творах В.О.Сухомлинського такі положення:

– між виховними впливами існують десятки, сотні, тисячі залежностей і зумовленостей. Ефективність виховання зрештою визначається тим, як ці залежності і зумовленості враховуються, точніше, реалізуються на практиці:

– немає і не може бути єдиного і всесильного методу, який би міг забезпечити успіх виховання і компенсувати недоліки в інших сферах виховного впливу;

– педагогічний ефект кожного засобу впливу на особистість залежить від того, наскільки продумані, ціленаправлені, ефективні інші засоби впливу. (див. додаток В.).

В.О. Сухомлинський вважав, що виховання моральних, інтелектуальних, естетичних почуттів у їх тісному взаємозв'язку має практичну цілеспрямованість: "навчити молоду людину керувати своїми бажаннями, свідомо обмежувати їх, бути володарем бажань, виховувати в собі благородні людські потреби".

Отже, естетичне виховання, як складова частина формування гармонійно розвиненої особистості, тісно взаємодіє з розумовим, трудовим, моральним та фізичним вихованням. Взаємозв'язок, взаємодія і взаемообумовленість зазначених вище сторін настільки велика, що вчителі, торкаючись однієї якоїсь грані, неминуче зачіпають інші.

Таким чином, заслуга видатного педагога в тому, що він всебічно розкрив значення естетичного розвитку, естетичної культури дитини в цілісному процесі формування особистості, впевнено показав діалектичний взаємозв'язок між естетичним розвитком дитини: розумовою діяльністю, моральними уявленнями, вчинками, а також дав ряд цінних рекомендацій стосовно застосування різноманітних засобів естетичного впливу на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Рекомендуємо почитати:

Основні закономірності процесу виховання
Організований виховний процес має свої закономірності. Закономірності виховання - стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі icтoтнi зв'язки у вихованні, реалізація яких сприяє забезпеченню еф ...

Поняття, сутність та види асоціальної поведінки
У процесі соціалізації людина постійно стикається з необхідністю вибору однієї з альтернатив поведінки. Від неї завжди очікується («соціальні очікування») прояв нормальних реакцій у взаємод ...

Сутність понять «метод навчання», «навчальний процес»
Відповідь на питання дидактики «як навчати?» дає категорія методів навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net