Взаємозв'язок естетичного розвитку особистості дітей з основними напрямками виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Взаємозв'язок естетичного розвитку особистості дітей з основними напрямками виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Сторінка 5

- праця дітей є створенням потрібних речей і водночас естетичною творчістю.

Василь Олександрович відзначав, що чим яскравіший елемент естетичної творчості в суспільне корисній праці, тим глибше поєднується естетична оцінка речей - результатів праці з моральною оцінкою людини, яка створила ці речі. Естетична оцінка праці, на його думку, це джерело моральної гідності трудівника.

Всю педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського пронизує ідея цілісності формування особистості. Всі аспекти виховання – моральний, розумовий, трудовий, естетичний, фізичний – за його переконанням, становлять нерозривне ціле духовного світу дитини. Упущення хоча б у одній із цих сфер негативно позначається на вирішенні комплексного завдання. Видатний педагог любив повторювати, що у вихованні немає головного і другорядного, як немає головної пелюстки серед багатьох пелюсток, що становлять красу квітки. Він обґрунтував принцип гармонії педагогічних дій і назвав його корінною закономірністю виховання. Сутність цього принципу, на нашу думку, добре ілюструють викладені у творах В.О.Сухомлинського такі положення:

– між виховними впливами існують десятки, сотні, тисячі залежностей і зумовленостей. Ефективність виховання зрештою визначається тим, як ці залежності і зумовленості враховуються, точніше, реалізуються на практиці:

– немає і не може бути єдиного і всесильного методу, який би міг забезпечити успіх виховання і компенсувати недоліки в інших сферах виховного впливу;

– педагогічний ефект кожного засобу впливу на особистість залежить від того, наскільки продумані, ціленаправлені, ефективні інші засоби впливу. (див. додаток В.).

В.О. Сухомлинський вважав, що виховання моральних, інтелектуальних, естетичних почуттів у їх тісному взаємозв'язку має практичну цілеспрямованість: "навчити молоду людину керувати своїми бажаннями, свідомо обмежувати їх, бути володарем бажань, виховувати в собі благородні людські потреби".

Отже, естетичне виховання, як складова частина формування гармонійно розвиненої особистості, тісно взаємодіє з розумовим, трудовим, моральним та фізичним вихованням. Взаємозв'язок, взаємодія і взаемообумовленість зазначених вище сторін настільки велика, що вчителі, торкаючись однієї якоїсь грані, неминуче зачіпають інші.

Таким чином, заслуга видатного педагога в тому, що він всебічно розкрив значення естетичного розвитку, естетичної культури дитини в цілісному процесі формування особистості, впевнено показав діалектичний взаємозв'язок між естетичним розвитком дитини: розумовою діяльністю, моральними уявленнями, вчинками, а також дав ряд цінних рекомендацій стосовно застосування різноманітних засобів естетичного впливу на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Рекомендуємо почитати:

Загальна характеристика суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст
60-ті роки ХІХ ст. (починаючи з 1855 року) були в Росії періодом великого суспільного руху, обумовленого зростаючими протиріччями між розвитком виробничих сил і гальмуючими цей розвиток крі ...

Виконання практичної роботи. Коментар роботи студентів
Лексична «хвилинка» • Вкажіть «зайві» слова, що не мають ознак решти слів, ужитих в рядку: малина, явір, лисиця, ромашка; доброзичливість, охайність, вимогливість, довгий; — сукня, матеріал ...

Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
Необхідність політехнізації навчання визначають три фактори: економічний, основу якого складає закон переміни праці, обумовлений революційною природою технічного базису великої промисловост ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net