Методи, засоби та форми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільною віку у поглядах В.О. Сухомлинського

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Методи, засоби та форми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільною віку у поглядах В.О. Сухомлинського

Сторінка 4

Ідея єднання праці і краси яскраво виступає в трудових святах Першого Снопа, Першого Хліба, на яких молодші діти брали участь у ролі спостерігачів. Разом з тим, глибокі емоційні враження від цих свят залишали слід в емоційній пам'яті майбутніх школярів, пробуджували цікавість до шкільного життя. Заслуговує на увагу традиційне Свято Матері. В цей день діти дарували матерям подарунки, зроблені або вирощені своїми руками: квіти, малюнки тощо.

Крім подорожей в природу в «Школі радості» організовувалися подорожі у світ праці - до колгоспного зерносховища, на тваринницьку ферму, до умільців-майстрів машинно-тракторної станції. Під час таких подорожей дітей надихало, захоплювало не тільки те, що пов'язане з красою природи, а й те, що становить саму суть людини - служіння суспільству, людям. Зі своїми вихованцями він так організовував виховну роботу, що їхня трудова діяльність була водночас і естетичною діяльністю. Василь Олександрович робив все для того, щоб естетика життя стала передусім красою праці в усій її різноманітності, багатогранності. Він зауважував: «Повага до самого себе неможлива, немислима без переживання краси того, що робиш - краси процесу праці. Сплав цих почуттів і майстерності - це, за моїм глибоким переконанням, і є те, що прийнято називати творчістю, творчим ставленням до праці».

Особливе місце відводив В.О.Сухомлинський дитячій творчій праці як фактору естетичного виховання. З врахуванням віку дітей він розробив комплекс естетично насиченої праці для дітей - це участі, в створенні куточків краси в школі і дома; вирощування квітів, художня праця по створенню оточуючого естетичного середовища в школі, кімнаті казки. Своєю практичною діяльністю В.О.Сухомлинський довів, що праця в ім’я створення краси облагороджує дитяче серце, попереджує байдужість; займаючись такою працею, діти стають добрішими, чутливішими.

Дошкільний та молодший шкільний вік сприятливий для естетичного розвитку. Емоційна чутливість, безпосередність вияву почуттів, підвищена вразливість створюють психологічні та педагогічні передумови необхідні для розвитку музичного сприймання у дітей. Здатність музичного сприйняття формується у процесі активної діяльності, охоплюючи всю сферу естетичної свідомості. Сприйняття набуває творчого характеру в тих випадках, коли музика дістає емоційний відгук у дітей.

З огляду на сказане та розглядаючи питання засобів естетичного розвитку дітей, В.О.Сухомлинський важливу роль надавав музиці, тому що її виключна емоційна насиченість, діючи на людину, доторкується до всіх сторін духовного життя. Закладені в музичному творі виховні можливості можуть повністю реалізуватися тільки тоді, коли дитина вивчає музику активно та з розумінням, а тому треба, насамперед, навчати, слухати та сприймати її. Розгляд процесу музичного виховання у спадщині В.О.Сухомлинського як складного пізнавального акту, виділення в ньому емоційного та пізнавального аспектів, за безперечною перевагою емоційного, викликає значний інтерес. Мається на увазі дві сторони пізнання, які тісно взаємопов'язані та доповнюють одна одну. Важливе завдання, яке педагог повинен ставити під час слухання музики - це визначення емоційної реакції на мелодію і водночас навчання дітей розуміти музику в усій її красі та неповторності. Розглядаючи емоційне ставлення до музики, В.О.Сухомлинський виділяє саме естетичне єство музичного змісту, бо за його твердженням саме емоції є основним засобом здобуття естетичного змісту музичних образів. Таким чином, Василь Олександрович ще раз наголошує на ролі музичного мистецтва у пробудженні естетичних відчуттів, у розвитку емоційної культури підростаючого покоління.

У своїй педагогічній діяльності В.О.Сухомлинський завжди пов'язував музику /в широкому та багатогранному розумінні / з життям. Найважливіше завдання під час сприйняття музичних творів, стверджував педагог, є надання можливості відчути, що «джерелом краси музики є краса навколишнього світу».

Василь Олександрович дуже часто пропонував своїм вихованцям мандрівки у «світ краси». Мета цього засобу полягала у створенні певних умов для сприймання неповторної краси навколишнього світу: «Кожна людина освоює і красу природи, і музичну мелодію, і слово. І це освоєння залежить від її активної діяльності, під якою ми розуміємо працю і творення, думку і почуття, які сприймають, створюють і оцінюють красу. Чим більше в природі предметів, олюднених емоційним сприйманням, пережитих як краса навколишнього світу, тим більше краси бачить людина навколо себе, тим більше хвилює, зворушує її краса - і створена іншими людьми, і первозданна, нерукотворна".

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Групові форми роботи
Для того, щоб учні вчилися із цікавістю, навчали один одного варто використовувати групову форму роботи. У групі сильні учні ще більше розкривають свої здібності під час виконання різнорівн ...

Значення активного відпочинку для всебічного розвитку дітей дошкільного віку
Сучасні концепції дошкільного виховання відзначають, що фізичне здоров’я – головна умова духовного і морального здоров’я. В нашій країні фізичне виховання дітей у дошкільних закладах є поча ...

Аналіз поетичної творчості І. Франка
Досліджуючи творчість Тараса Шевченка, Іван Франко завважував, що Шевченкова поезія справила на сучасників надзвичайне враження, – настільки сильне, що протягом кількох десятиліть вони не м ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net