Погляди В.О. Сухомлинського на роль і місце педагога і сім'ї у формуванні естетичного сприйняття дітьми навколишнього світу

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Погляди В.О. Сухомлинського на роль і місце педагога і сім'ї у формуванні естетичного сприйняття дітьми навколишнього світу

Сторінка 6

Важливими засобами естетичного виховання дітей у сім'ї В.О.Сухомлинський вважав спостереження в навколишньому, насамперед, у природі, читання дитячої художньої літератури, розв'язання народних задач-загадок. Він часто критикував тих батьків, які піклуються тільки про створення матеріального достатку і мало дбають про духовне збагачення своїх дітей. При цьому переконував, що від народження до 7–8 років – це період найбільш інтенсивного розвитку і дозрівання мозку дитини, тож, якщо не забезпечити належного виховання, не дбати про багатство духовного життя дітей, не задовольняти їх допитливість, вони виростають інтелектуально пасивними, духовно обмеженими, і пробудити їх інтерес до пізнання тоді, коли розпочалось організоване навчання, надто важко, оскільки у них твердо виробилася звичка до інтелектуальної бездіяльності.

Є у В.О.Сухомлинського слушні поради щодо методики поширення психолого-педагогічних знань серед батьків, про діловитість і конкретність педагогічної пропаганди. Одна з неодмінних умов успіху: підкріплення теоретичних положень конкретними прикладами з практики виховної роботи з дітьми слухачів. Особливо важливо додержувати диференційованого підходу і педагогічного такту в тих випадках, коли розмова з батьками ведеться про помилки, прорахунки у вихованні. Про погане, твердив педагог, треба говорити, не паплюжачи, не принижуючи людину. Для відвертої розмови про шляхи виховання в умовах конкретної сім'ї краще використовувати індивідуальні форми роботи - бесіду, консультацію, пораду, за якими батьки звертатимуться лише за умови довіри до педагога, визнання його авторитету.

В.О.Сухомлинський з нових позицій підходив і до оцінки ролі дитини в сім'ї. Діти в сім'ї - це не тільки слухняні виконавці волі батьків і старших, вони рівноправні члени всіх сімейних справ, вони можуть чинити взаємний позитивний вплив на сім'ю, поведінку батьків і старших, їх ставлення до своїх сімейних і громадських обов'язків. Вони не повинні відчувати своєї нерівності, неповноцінності, приниженої гідності.

Педагог порушував дуже актуальні проблеми сучасності психологічного клімату в сім'ї та проблему спілкування дітей з дорослими, бо спілкування з дорослими тільки в тому разі матиме належний виховний вплив, коли виступатиме не як службовий обов'язок, а як веління душі й серця, як потреба духовної єдності і дружби поколінь, потреба, повторення себе в дітях.

Педагог науково обґрунтував формування потреб дитини у сімейному вихованні. На його думку потреби є рушійною силою людського життя, з них випливають бажання.

В.О.Сухомлинський наголошував, що перші естетичні враження, переживання, почуття започатковуються в сім'ї. На його думку, саме «тут треба шукати естетичний корінь благородної духовної потреби в людині».

Посилення ролі сім'ї у вихованні підростаючого покоління дає можливість більш цілеспрямовано керувати процесом розумних соціально значущих потреб дитини, в тому числі і естетичних. Формування єдиного колективу батьків і вчителів, на думку В.О.Сухомлинського, забезпечить єдність вимог педагогів і батьків, допоможе уникнути розбіжностей у виховних діях. Школа і родина, підкреслював він, "не тільки діють одностайно, ставлячи перед дітьми ті самі вимоги, а є однодумцями, поділяють ті самі переконання, завжди виходять з тих самих принципів, не допускають ніколи розходжень ні в меті, ні в процесі, ні в засобах виховання". Висока вимогливість і повага до особистості дитини, вважав Василь Олександрович - дві неодмінні, нероздільні сторони виховного впливу.

Отже, вимога В.О.Сухомлинського про те, щоб кожний вчитель школи перш за все став умілим вихователем розуму і почуттів дитини в наш час є надзвичайно актуальною.

Сучасне життя вимагає від учителів, батьків усвідомити і спрямувати всі сили на те, щоб процеси виховання, навчання, фізичного удосконалення і загартування дітей були поєднані з розумовим, моральним, естетичним розвитком, що в комплексі сприяє формуванню нового громадянина України.

Теоретичні основи естетичного розвитку особистості у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського базуються на філософському, психологічному і педагогічному розуміннях естетичних почуттів.

Як мислитель, В.О.Сухомлинський особливо виявив себе у вдалій, на нашу думку, спробі по-філософському осмислити навчально-виховний процес стосовно до дітей різних вікових груп. У своїй чи не найкращій книзі "Серце віддаю дітям" він глибоко і переконливо розкривав природу інтелектуального, естетичного розвитку дитини дошкільного та молодшого шкільного віку, дав широку психолого-педагогічну характеристику вікової групи і процесів, що відбуваються в результаті взаємодії дітей з навколишньою дійсністю.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Теоретичні аспекти прав дітей в Україні
В Конвенції про права дитини наголошується, що “дитиною є будь-яка людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, стосовно даної дитини вона не досягає повноліття раніше”. М ...

Проектна технологія
Однак сьогодення вимагає від освіти не забезпечення учнів певною сумою знань, а вміння отримувати знання самостійно, що можна забезпечити використанням не тільки однієї технології, а цілим ...

Професійні знання та соціально-педагогічні якості
Учні високо цінують учителя, який володіє глибокими знаннями із дисциплін свого фаху, виявляє обізнаність із спорідненими дисциплінами, відзначається науковою ерудованістю. Окрім того учите ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net