Погляди В.О. Сухомлинського на роль і місце педагога і сім'ї у формуванні естетичного сприйняття дітьми навколишнього світу

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Погляди В.О. Сухомлинського на роль і місце педагога і сім'ї у формуванні естетичного сприйняття дітьми навколишнього світу

Сторінка 5

Для педагогіки є цінним переконливе твердження В.О.Сухомлинського про те, що вчитель обов'язково повинен володіти умінням бачити красу природи, мистецтва, людських відносин, і за допомогою образного, виразного слова формувати це уміння у своїх вихованців. В естетичному та емоціональному вихованні, підкреслював педагог, недопустимий дидактизм, штучне замилування природою. Тільки істинне захоплення вихователя красою природи може запалити вогник естетичних почуттів в душі дитини. Роль педагога в естетичному сприйнятті дітьми природи, дуже важлива, адже діти сільської місцевості, проживаючи в оточенні гарної природи, можуть не помічати самого основного - краси тієї місцевості, де вони виросли і живуть. Ось саме це, на думку Василя Олександровича, багато що залежить від педагога, від його уміння емоційно, образно відкрити для найменших саме ті сторони красивого, які їм самим ще не під силу це зробити. І якщо діти не помічають оточуючої краси природи, краси навколишнього середовища, то це наслідок того, що не всі педагоги навчають дітей спостерігати природу, розуміти її.

В.О.Сухомлинський наголошував, що "допомогти дитині зрозуміти незрозуміле, в цьому один із секретів педагогічної творчості; чим яскравіше розуміння незрозумілого, тим активніше працює думка".

В.О.Сухомлинський довів, що дошкільна підготовка допомагає виявити, побачити та вивчити кожну дитину, її характер, здібності, нахили. В роботі з батьками майбутніх першокласників він ставив мету - надати необхідну педагогічну спрямованість виховному впливу батьків на дітей передшкільного віку, сформувати в умовах сімейного виховання такий емоційний настрій майбутнього першокласника, щоб він спокійно сприймав вплив вчителя та шкільного колективу.

Він виділив найголовніші завдання вчителів початкових класів, щодо сімейного виховання, до яких увійшли:

• знати, як виховується дитина в дошкільному віці;

• по можливості впливати на дошкільне виховання;

• дбати про високу культуру сім'ї.

У теоретичній спадщині В.О.Сухомлинського, в його практичному педагогічному досвіді чітко виступають два напрями роботи з батьками дітей дошкільного віку: з одного боку – всебічне вивчення сім’ї як первинного середовища, в якому виховується кожен майбутній учень, з метою глибшого пізнання індивідуальних особливостей дитини; з іншого – систематична пропаганда психолого-педагогічних знань серед батьків.

Будучи глибоко переконаним у тому, що дитина – це дзеркало сім'ї, в якому відбивається духовний світ батька та матері, В.О.Сухомлинський вивчав, в першу чергу, інтелектуальну і моральну атмосферу родин своїх вихованців. Складна і невтомна робота у цьому напрямі давала йому конкретні підстави для вибору виховних засобів, які найбільше відповідали індивідуальним особливостям кожної дитини. Треба відмітити, що і сам процес виховання В. О. Сухомлинський, в основному, розумів як постійне глибоке проникнення в індивідуальний світ вихованців. Невтомна дослідницька робота, спрямована на пізнання особливостей фізичного розвитку, духовного і естетичного світу малят, допомагала знаходити відповіді на питання, чому та чи інша дитина схвильована, нервова, неврівноважена, чому обмежені її інтелектуальні можливості та інтереси.

Наприкінці свого життя В.О.Сухомлинський розпочав роботу над дуже потрібною книжкою-енциклопедією сімейного виховання «Батьківською педагогікою», в якій повинні були висвітлюватися найактуальніші сучасні проблеми виховання дітей у сім'ї, педагогічної освіти батьків і дорослих, соціальної педагогіки. Вже після його смерті були зібрані рукописні та деякі надруковані статті й підготовлене видання «Батьківська педагогіка».

"Батьківська педагогіка" - це захоплююча й хвилююча поетична розповідь про найважливіший, священний обов'язок батьків щодо своїх дітей, це пристрасний гімн благородній душі дитини, її сподіванням, прагненням, людському сімейному щастю. Водночас це гірка правда про те, як батьківська нерозсудливість, сліпа потворна любов до дітей, духовне зубожіння, міщанство та інші вади сімейного житія призводять до трагічних наслідків - спотворення душі дитини, появи антисоціальних явищ, дармоїдства, марнотратства, споживацької психології, дитячої злочинності. Так, у дошкільному віці, коли дитина особливо інтелектуально і соціальне активна, порівняно легко виховувати елементарні моральні почуття і правила поведінки: слухняність і доброзичливість, чесність і правдивість. А кому невідомі надзвичайна дитяча спостережливість, цікавість і допитливість, скільки разів малюки завдають клопоту своїми нескінченними "чому?", "для чого?", "навіщо?". Так зароджується і з неповторною силою виявляється пізнавальний інтерес - потреба все знати, зрозуміти, пояснити.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку
При навчанні руховим навикам важливо враховувати механізм ремінісценції для уникнення невиправданого конфлікту між вчителем і учнями. Він полягає в тому, що для формування стійких зв'язків ...

Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри
У сюжетно-рольовій грі, творчій за своєю природою, діти самостійно визначають її сюжет та зміст, які зумовлюють основні лінії розгортання гри за певним задумом дітей. Сюжет є важливою склад ...

Теоретичні основи виховання бережливого ставлення до природи
Глобальні проблеми сучасності, несуть загрозу життя і людської цивілізації, викликали необхідність екологічної освіти, покликаної реалізувати ідеї інформаційного суспільства. Пошук шляхів г ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net