Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Сторінка 8

Однак дитячі почуття не проходять безслідно. Вони стають ґрунтом, на якому розвиваються ті чи інші якості особистості, риси вдачі. Думки В.О.Сухомлинського про винятково велику роль почуттів у вихованні і навчанні не означають, однак, що, на його погляд, почуття має поступитися першістю емоціям. Ні, педагог вимагав не пріоритету емоцій, а злиття думки і почуттів, "гармонії розуму і серця", в якій, за його твердженням, серцю належить найтонша, найніжніша мелодія.

В.О.Сухомлинський закликав відкривати перед дитиною щось одне з навколишнього світу, але так, щоб "шматок життя заграв усіма кольорами веселки" . "Навчайте дітей законам пропорції, перспективи, розмірності - все це добре, але в той же час дайте простір і для дитячої фантазії" - писав він.

Педагог-новатор вважав, що емоційна насиченість сприймання духовний заряд дитячої творчості і був глибоко переконаний, що "без емоційного піднесення неможливий нормальний розвиток клітин дитячого мозку. З емоційністю пов'язані й фізіологічні процеси, що відбуваються в дитячому мозку: в моменти напруженості, піднесення, захоплення відбувається посилене живлення клітин кори півкуль" .

Надаючи виключно великого значення емоційній основі всього навчально-виховного процесу, В.О.Сухомлинський зазначав, що «без надійної емоційної основи неможливе не тільки успішне, а й взагалі нормальне навчання. Відсутність єдності емоційного виховання й пізнання світу - одне з найживучіших і найнебезпечніших джерел байдужого ставлення до знань і зрештою небажання вчитися» .

Для успішної реалізації усіх умов виховання - активного пізнання, емоційного переживання, спілкування та діяльності В.О.Сухомлинський спеціально організовував так звані "емоційні ситуації". В своїх працях він обґрунтував це поняття і показав його практичне застосування. Він довів, що у вихованні дітей емоційна ситуація зберігає своє значення і набуває рис самостійної дитячої творчості з яскраво вираженим емоційним забарвленням. Саме вони, незважаючи на спонтанність виникнення, включають дітей у морально-ціннісну діяльність, в ході якої вони можуть виявити весь спектр найкращих людських якостей, сприятимуть тому, що найтонші порухи серця іншої людини й відповідає на них власними духовними порухами.

Проблема емоцій та емоційних ситуацій, їх важливості, впливу на якість засвоєння знань та формування особистості відображається майже в кожній роботі В.О.Сухомлинського. Вона розглядається педагогом з двох сторін: по-перше, - це активізуюча роль позитивних емоційних переживань під час засвоєння знань, вмінь та навичок, по-друге, це - важливість та необхідність емоційного виховання особи, яка формується. Від того, наскільки органічно поєднуються раціональна та емоційна оцінки оточуючого світу, залежить глибина відображення пізнаного людиною в її особистій діяльності: душевність, сердечність, особисте ставлення людини до інших, до речей і до себе.

Прикладом того, як можна організувати перехід від дошкільного до шкільного віку є досвід Павлиської школи. Таким ланцюгом, яким вони з'єднали два періоди, є «Школа радості» для шестирінок, заняття під блакитним небом. «Школа під голубим небом» - це своєрідна творча лабораторія в якій відбувався складний процес фізичного загартування, розумового розвитку, духовного становлення естетичного росту, ідейного пробудження дітей. Підготовці дітей до вступу в школу Василь Олександрович надавав великого значення. На його думку, діти повинні бути готові до школи не тільки за їх фізичним, розумовим розвитком, а й за емоційною готовністю. Щоб школа не стала для них тягарем, а стала «Школою радості». Головним завданням «Школи під голубим небом» на початку її створення було завдання дістати перше уявлення про індивідуальні особливості кожної дитини, розпочати те пізнання дітей, яке в чуйного розумного педагога не припиняється ні на один день і без якого не можна уявити успішне виховання.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах
Ефективність організації навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах підвищувалась, як свідчить проведене дослідження за рахунок реалізації її виховного потенціалу. Дуже ...

Система вправ з навчального редагування для 7 класу
Із метою формування вмінь учнів вдосконалювати власне писемне мовлення, необхідно застосовувати навчальні вправи з редагування текстів різних типів та жанрів. У зв’язку з цим потрібен спеці ...

Формування дидактичних одиниць навчального матеріалу
Проведений аналіз інформаційного поля навчального матеріалу дозволяє виділити дидактичні одиниці. Кожній дидактичній одиниці можна дати характеристику за ступенем новизни для студентів, рів ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net