Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Сторінка 8

Однак дитячі почуття не проходять безслідно. Вони стають ґрунтом, на якому розвиваються ті чи інші якості особистості, риси вдачі. Думки В.О.Сухомлинського про винятково велику роль почуттів у вихованні і навчанні не означають, однак, що, на його погляд, почуття має поступитися першістю емоціям. Ні, педагог вимагав не пріоритету емоцій, а злиття думки і почуттів, "гармонії розуму і серця", в якій, за його твердженням, серцю належить найтонша, найніжніша мелодія.

В.О.Сухомлинський закликав відкривати перед дитиною щось одне з навколишнього світу, але так, щоб "шматок життя заграв усіма кольорами веселки" . "Навчайте дітей законам пропорції, перспективи, розмірності - все це добре, але в той же час дайте простір і для дитячої фантазії" - писав він.

Педагог-новатор вважав, що емоційна насиченість сприймання духовний заряд дитячої творчості і був глибоко переконаний, що "без емоційного піднесення неможливий нормальний розвиток клітин дитячого мозку. З емоційністю пов'язані й фізіологічні процеси, що відбуваються в дитячому мозку: в моменти напруженості, піднесення, захоплення відбувається посилене живлення клітин кори півкуль" .

Надаючи виключно великого значення емоційній основі всього навчально-виховного процесу, В.О.Сухомлинський зазначав, що «без надійної емоційної основи неможливе не тільки успішне, а й взагалі нормальне навчання. Відсутність єдності емоційного виховання й пізнання світу - одне з найживучіших і найнебезпечніших джерел байдужого ставлення до знань і зрештою небажання вчитися» .

Для успішної реалізації усіх умов виховання - активного пізнання, емоційного переживання, спілкування та діяльності В.О.Сухомлинський спеціально організовував так звані "емоційні ситуації". В своїх працях він обґрунтував це поняття і показав його практичне застосування. Він довів, що у вихованні дітей емоційна ситуація зберігає своє значення і набуває рис самостійної дитячої творчості з яскраво вираженим емоційним забарвленням. Саме вони, незважаючи на спонтанність виникнення, включають дітей у морально-ціннісну діяльність, в ході якої вони можуть виявити весь спектр найкращих людських якостей, сприятимуть тому, що найтонші порухи серця іншої людини й відповідає на них власними духовними порухами.

Проблема емоцій та емоційних ситуацій, їх важливості, впливу на якість засвоєння знань та формування особистості відображається майже в кожній роботі В.О.Сухомлинського. Вона розглядається педагогом з двох сторін: по-перше, - це активізуюча роль позитивних емоційних переживань під час засвоєння знань, вмінь та навичок, по-друге, це - важливість та необхідність емоційного виховання особи, яка формується. Від того, наскільки органічно поєднуються раціональна та емоційна оцінки оточуючого світу, залежить глибина відображення пізнаного людиною в її особистій діяльності: душевність, сердечність, особисте ставлення людини до інших, до речей і до себе.

Прикладом того, як можна організувати перехід від дошкільного до шкільного віку є досвід Павлиської школи. Таким ланцюгом, яким вони з'єднали два періоди, є «Школа радості» для шестирінок, заняття під блакитним небом. «Школа під голубим небом» - це своєрідна творча лабораторія в якій відбувався складний процес фізичного загартування, розумового розвитку, духовного становлення естетичного росту, ідейного пробудження дітей. Підготовці дітей до вступу в школу Василь Олександрович надавав великого значення. На його думку, діти повинні бути готові до школи не тільки за їх фізичним, розумовим розвитком, а й за емоційною готовністю. Щоб школа не стала для них тягарем, а стала «Школою радості». Головним завданням «Школи під голубим небом» на початку її створення було завдання дістати перше уявлення про індивідуальні особливості кожної дитини, розпочати те пізнання дітей, яке в чуйного розумного педагога не припиняється ні на один день і без якого не можна уявити успішне виховання.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу
В статті розглядаються можливості сучасних технічних засобів та інноваційних комп'ютерних технологій, якими доцільно оволодівати вчителю музики для здійснення професійної позашкільної діяль ...

Поняття інтерпретації музики в музикознавчій літературі
Інтерпретація музики – це індивідуально-образне тлумачення виконавцем об'єктивної композиторської інформації, що характеризується рисами ідеально-уявного бачення предмета трактування. Цінні ...

Організації коригувальних впливів на пізнавальну мотивацію учня
1-й крок. Максимально привабливо організовувати перші зустрічі з учнями, а в подальшій роботі підтримувати атмосферу цікавості (залучати безпосередньо-спонукальні мотиви). Емоції, які викли ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net