Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Сторінка 7

Продовжуючи розвивати ідеї видатних педагогів, психологів, добре знаючи психологічні особливості дітей дошкільного та молодшою шкільного віку, важливе місце педагог відводив сприйманню - найважливішому психічному процесу, завдяки якому предмети і явища навколишнього світу, відбиваючись у свідомості, породжують почуття і переживання. У духовному розвитку дітей молодшого віку сприймання відіграють важливу роль. Будучи переконаним в тому, що діти з перших кроків свідомого життя відзначаються конкретністю, образністю та емоційністю думок, суджень, він дійшов висновку: чим менша дитина, тим більшою мірою забарвлюється різними переживаннями, емоційними відгуками все, що вона сприймає, робить, думає. Дитяче емоційне ставлення до предметів, явищ, до людей є й оцінкою навколишнього світу.

В своїй практичній роботі з дітьми він показав, як важливо враховувати своєрідність дитячого емоційного ставлення до дійсності, джерелом якого є відчуття і сприймання. З цією метою педагог-новатор намагався посилити естетичний вплив окремих елементів навколишнього світу, особливо тих, в яких узагальнюються важливі суспільні явища, людські взаємини, діяльність. Для 6-річних дітей, на його думку, одним з таких прийомів є драматизація казок, оповідань, балад. Для більш старших - розкриття ідей, які б збуджували емоції соціального порядку, використання обставин щоденного життя дітей для того, щоб активне емоційне ставлення до навколишньої дійсності формувало й зміцнювало в них насамперед високі естетичні почуття.

В.О.Сухомлинський, виходячи з свого багаторічного досвіду, стверджував, що дуже важко переоцінити значення естетичного ставлення до дійсності в молодшому віці для духовного розвитку вихованців. Адже від того, якими думками, ідеями пробуджуються почуття дитини, яке відношення мають ці ідеї до передової суспільної практики, значною мірою залежить формування її думок, переконань, поглядів на життя. 0тже, педагог був переконаний в тому, що думки дітей невід'ємні від почуттів і переживань. Емоційна насиченість процесу навчання - є вимогою, що висувається законами розвитку дитячого мислення. "Для дитини, - писав В.О.Сухомлинський, - кінцева мета оволодіння знаннями не може бути головним стимулом його розумових зусиль, як у дорослого. Джерело бажання навчатися - в самому характері дитячої розумової праці, в емоційному забарвленні думки, в інтелектуальних переживаннях" . Він довів, що почуття найглибше відображають суть особистості дитини, вони захоплюють дитину повністю, значно сильніше, ніж дорослу людину. Діти від природи не вміють приховувати своїх почуттів. Цю властивість дитячої природи Василь Олександрович називає "прекрасним станом дитинства".

Дитина від природи здатна більше радіти, ніж журитися. Знаючи цю особливість дитячої природи, вихователь повинен підтримувати в дітях насамперед почуття радості, захоплення та інші позитивні емоції. Працюючи з дитячим колективом, В.О.Сухомлинський зробив висновок, що для дітей характерна мінливість почуттєвих асоціацій. Почуття дітей можуть бути сильними, але не завжди стійкими. Дитина може швидко і легко переходити від одного емоційного стану до цілком протилежного.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Підходи до класифікації нестандартних форм організації навчання та основні їх види
Ефективність навчально-виховної роботи визначається не тільки методами викладання - учіння, а також і формами її організації. На жаль, на сучасному етапі розвитку дидактичної науки немає чі ...

Шляхи і засоби трудового виховання учнів
Трудове виховання є довготривалим процесом. По суті, він охоплює все життя людини. Але основи закладаються в дитинстві. Значною мірою риса працьовитості людини є моральною категорією, належ ...

Змістове забезпечення здоров’язберігаючої функції початкової освіти у чинних підручниках
Зміна цілей і цінностей сучасної освіти, яка відбулася останніми роками, засвідчує потребу у новому розумінні педагогами ролі здоров'я в організації навчально-виховного процесу, оцінці його ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net