Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Сторінка 5

При формуванні естетичних почуттів не можна обмежуватись тільки вправлянням чутливості органів відчуття. Те, що в дітей добре розвинені зорові, слухові та інші відчуття, ще не означає, що їм властива чутливість естетична. Сенсорна культура - це тільки передумова для виховання естетичних почуттів. Отже чуттєва основа в естетичному сприйманні визначається і віковими особливостями дитини, яка прагне до звуків, барв, форм, і природою самих естетичних явищ, де прекрасно виступає як єдність змісту і форми.

Те, що окремі прояви естетичного почуття властиві дітям раннього віку, можна вважати доведеним. Водночас вони мають великі індивідуальні відхилення в межах одного віку. В одних дітей вони стійкіші і виявляються раніше та яскравіше, в інших - пізніше і не так яскраво. Це зумовлюється не тільки вихованням і умовами життя, а й природженими особливостями сили і рухливості нервової системи, чутливості аналізаторів які так само можуть позитивно або негативно позначатися на розвитку естетичних почуттів. С.Л. Рубінштейн твердить, що естетичне реагування дитини з'являється раніше, ніж засвоєння вмінь малювати, співати або грати на музичних інструментах.

Дослідження сучасних педагогів і психологів свідчать, що діти дошкільного та молодшого шкільного віку мають досить високий рівень естетичних почуттів. Характерною рисою цього віку є емоційна вразливість, відгук на прекрасне та незвичне. Це дає змогу педагогам створювати відповідну емоційну настроєність під час навчально-виховної роботи. Розвиток естетичних почуттів у дітей залежить від багатьох чинників: природних задатків, досвіду, впливу сім'ї та інш. Зрозуміло, повноцінні естетичні почуття не виникають одразу.

Пізніше прослідковуються у дітей риси диференційованого ставлення до мистецтва: школярі прагнуть до узагальнення різних характеристик образу в оцінюванні, досить точно і повно визначають моральний зміст творів, його виразні засоби. За дослідженнями Л.В.Коваль певні особливості можна помітити в молодших школярі і під час аналізу установки на сприймання й оцінювання творів мистецтва з позиції їх суспільно-функціональної значущості. Серед основних функцій мистецтва /комунікативна, пізнавальна, виховна й естетична/ дітям дошкільного та молодшого шкільного віку найбільш властива установка на емоційну, пізнавальну й естетичну функції у ставленні до літератури, образотворчого і музичного мистецтва. У цьому віці в ставленні до мистецтва спостерігається особливий потяг до правдоподібності: оцінка тим вища, чим яскравіше, точніше і реалістичніше передано в творі події, явища, факти.

Дослідженнями естетичних висловлювань і суджень дітей виявлено, що діти дошкільного віку здатні розуміти властивості кольорів і форм, співставлень, порівнювати їх, знаходять засоби виразу їх в словах та діях. Молодші школярі можуть уже послідовно розповісти про свої спостереження і враження, зробити узагальнення. Вивчення естетичного ставлення дітей дошкільного віку до малюнку показує, що воно пов'язане із збагаченням уявлень дітей про красиві об'єкти та із засвоєнням естетичних норм і оцінок предметів. В своїх судженнях діти схильні підмінювати "красиве" - "хорошим", "зрозумілим", "цікавим". Оцінка малюнка молодшими школярами більш визначена, в їх мотивації зростає елемент естетичних оцінок. Діти цього віку усвідомлюють різницю між поняттями "красивий" і "цікавий", чітко диференціюють у малюнках цікавий зміст і красиве його оформлення. Як бачимо, у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку помітні прояви естетичного ставлення до предметів і явищ дійсності; проте їх естетичні почуття ще не можна вважати зрілими. Такими вони стають лише у більш зрілому шкільному віці, в результаті тривалого процесу естетичного виховання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи
Мотивація посідає провідне місце в структурі особистості і є одним з основних понять, що використовується для пояснення рушійних сил поведінки. Тому тема мотивації – одна з найактуальніших ...

Значення мовленнєво-ігрової діяльності для становлення мовної особистості учнів
Мовленнєво-ігрова діяльність - це діяльність, що вимагає використання набутих раніше знань, мовленнєвих умінь і навичок у нових зв'язках і обставинах. У цій діяльності діти, на основі набут ...

Технологія семінару
Семінар - від лат. Seminarium - "розсадник" знань. Семінар передбачає обговорення складних питань у змісті матеріалу за темою, а також повідомлень, доповідей, рефератів, підготовл ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net