Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Сторінка 2

Естетичне почуття - це суб'єктивно-емоційна реакція людини на об'єктивні виразні форми дійсності, яка оцінюється й переживається відповідно до уявлень суб'єкта про прекрасне. В естетичних почуттях концентрується не лише багатство чуттєвого досвіду людини, а й переживання цінностей культури, засвоєні особистістю. Тому естетичне почуття слід розглядати як "чуттєво-теоретичний зріз реальних цінностей об'єктивного світу і суб'єктивних ціннісних орієнтацій людини, які складають реальність свідомості особистості".

Дитинство - це вік, у якому багато психічних функцій лише започатковуються та перетворюються. Разом з інтенсивним розвитком окремих психічних процесів відбувається формування ряду основних якостей особистості. Узагальнюючі результати досліджень, проведених у цій галузі О.В.Запорожцем, Н.З.Неверович, Н.Г.Морозовою, Д.Б.Ельконіним та інш., О.М.Леонтьєв характеризує дошкільне дитинство як "період початкового фактичного складання особистості, установлення перших зв'язків та відношень, які утворюють нову вищу єдність діяльності і, разом з тим, нову вищу єдність суб'єкта. Зазначається, що згідно з біологічними і психолого-педагогічними уявленнями межа віку і вікові особливості вважаються досить умовними, такими, що не мають самостійного значення, а є швидше результатом традиції.

Із психолого-педагогічного погляду відносно такого формування уявлення про вік може бути концепція І.С. Кона, суть якої полягає в тому, що співвідношення генетично заданого, соціальне вихованого і самостійно здобутого принципово неоднакове у різних індивідів, які навіть належать до єдиної вікової групи. Звідси і вікові категорії мають не одну, як вважалось раніше, а три системи відліку:

- індивідуальний розвиток (що може і чого не може дитина у певному віці); за своїм розумінням тяжіє до уявлення про рівень психобіологічного відповідного його дозрівання та обстеження;

- вікова стратифікація суспільства (що потрібно і чого не можна робити стосовного даного віку); за розумінням - це віковий поділ поколінь та відповідні соціокультурні нормативи;

- вікова символіка культури (що відповідає і що не відповідає даному віку); за розумінням - сукупність соціальних очікувань у сфері поведінкових актів, зовнішнього вигляду, форм стосунків.

Заслуговує на увагу започаткована ще Л.С.Виготським ідея соціальної ситуації розвитку "системи відношень між дитиною даного віку і соціальною дійсністю", як "вихідного моменту", для всіх динамічних змін, що відбуваються у розвитку впродовж даного періоду і визначають "цілком і повністю ті форми і той шлях, опановуючи які дитина набуває нових властивостей особистості" . Ця теза Л.С.Виготського не лише ніколи не спростовувалась у вітчизняній педагогічній та віковій психології, а й була прийнята як найважливіший теоретичний постулат для концепції розвитку особистості.

Більшість вчених вважають основною потребою дітей дошкільного віку - потребу взяти участь у житті і діяльності дорослих, називаючи її "прагненням діяти як дорослий" О.М.Леонтьев, Л.І.Божович ; тенденцією жити спільним життям з дорослими / Д.Б.Ельконін/; "потребою порівнятися з дорослими" Е.В.Субботський; "прагненням наділити себе у світі дорослих хоча б уявною різноманітність" Р.Биков; "потребою у самоутвердженні серед світу дорослих" Н.Ф.Поліцин. Ця потреба хоч і не може реалізуватися відразу внаслідок недостатності сил, умінь, знань дитини, але виявляє водночас характерну для дитини цього віку тенденцію до негайної реалізації бажань.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Інтерактивні технології навчання у системі розвитку комунікативних умінь і навичок
Освіта у навчальних закладах надається учням у колективах (класах), тобто існує класно-урочна форма навчання. Основна одиниця такого навчання – урок. Кожен урок будується за певною структур ...

Розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку
При навчанні руховим навикам важливо враховувати механізм ремінісценції для уникнення невиправданого конфлікту між вчителем і учнями. Він полягає в тому, що для формування стійких зв'язків ...

Розвиток творчих здібностей у молодших школярів – як психолого-педагогічна проблема
Творчість – процес діяльності людини, у наслідок чого з’являються нові матеріальні та духовні цінності. Творчість відрізняється від виготовлення унікальністю результату. Творчість в даній с ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net