Тестування рецептивної граматичної навички

Нова педагогіка » Значення тестування у середній загальноосвітній школі » Тестування рецептивної граматичної навички

Сторінка 1

При навчанні граматики у школі, в учнів формується як рецептивна, так і репродуктивна граматична навичка. Граматичні навички мовлення, як і всі інші навички мовлення, повинні характеризуватися такими ознаками як автоматизованість, гнучкість та стійкість і формуватися поетапно.

Сформованість рецептивної граматичної навички – одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній і письмовій формах. Першою операцією у формуванні рецептивної навички є сприймання звукового або графічного образу граматичної структури (ГС). Якщо рецептивна навичка сформована, сприймання супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесення їх з певним значенням.

У залежності від того, сформованість якої навички ми перевіряємо, рецептивної чи репродуктивної, застосовуються різні тестові завдання. Розглянемо деякі види завдань для перевірки рецептивної граматичної навички:

Завдання множинного вибору

Інструкція: Fill in the gaps, choosing the correct form of the verb.

She is _her breakfast.

*eating b. ate c. eats d. eaten

the ones who know the answers.

*They are b. There c. They`re d. Their

You can get it from the lady _ he sold it to.

Which b. who c. *whom d. why

I lived with them one year.

since b. *for c. during d. while

Завдання на доповнення.

Інструкція: Read the text given below and complete it choosing the words from the box.

Every day thousands of people jog. Why has jogging – running slowly for long distances – became so popular? Donald Robbins, who is forty-two years old _(1) works in an office, began jogging _(2) few years ago because he felt (3) was too fat. At first he _(4) only run about 100 yards, and _(5) took him almost three month to (6) able to run a full mile. (7) two years later, he ran in _(8) eastern marathon race – over twenty-six miles.

(9) you jog too? If you decide (10), be sure to ask your doctor _(11) advice.

But, a, could, be, and, he, Should, for, it, an, to

(Key: (1)and, (2)a, (3)he, (4)could, (5)it, (6)be, (7)But, (8)an, (9)Should, (10)to, (11)for)

Завдання на відповідність.

Інструкція: Join the parts of the sentences paying special attention to the words, which indicate the time of the action.

Nancy went to the camp does his homework.

Have you ever last summer.

The boys are been to Africa?

He always playing football in the yard.

Завдання на встановлення правильної послідовності.

Інструкція: Put the given words into the right word order.

and, the, blue, act, lovely, In, Zara, second, a, silver, appeared, dress, in.

2. smiled, Mrs., her, March, clapped, and, smiled, hands, Jo.

3. day, promised, Laurie, next, be, early, to.

(Key: 1. In the second act Zara appeared in a lovely blue and silver dress. 2. Mrs. March smiled and Jo clapped her hands. 3. Laurie promised to be early next day.)

Порівняльний аналіз граматичних тем у підручнику з англійської мови та вимог до граматики у тестах зовнішнього незалежного оцінювання.

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників ЗНО відповідно до вимог чинних навчальних програм. Головним джерелом знань для школярів є шкільний підручник та робочий зошит учня. Одним із основних завдань підручників з англійської мови є забезпечити учням високий рівень знань для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні у школах України використовуються кілька підручників різних авторів. Для того, щоб дізнатися, чи шкільний підручник задовольняє ці потреби, ми проаналізували підручники для 6, 8 та 9 класу з англійської мови, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, автором яких є Несвіт А.М

Розглянувши зміст даних підручників, та порівнявши граматичні теми, подані у підручнику, з вимогами чинної програми з англійської мови для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, ми дійшли висновку, що не всі розглянуті нами підручники відповідають програмі з англійської мови для середніх загальноосвітніх навчальних закладів .

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Етапи роботи з розвитку дрібної моторики та координації рухів
Навчання письму умовно розділено на три етапи: I етап-робота з розвитку дрібної моторики та координації рухів рук. Дуже гарне тренування рухів пальців дають народні ігри - забавлянки " ...

Роль асертивного спілкування вчителя у формуванні пізнавальної активності старшокласників на уроках біології
Пізнавальна активність учнів на уроці напряму залежить і від позиції вчителя, від методів та прийомів навчання, які він використовує, від його стилю спілкування з учнями. Дії вчителя, які с ...

Робота із колективом у системі В.А.Караковського
Шкільний колектив Велика увага приділялася створенню шкільного різновікового колективу, взявши чіткий орієнтир на його випереджувальний розвиток відносно інших, у тому числі і первинних кол ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net