Тестування рецептивної граматичної навички

Нова педагогіка » Значення тестування у середній загальноосвітній школі » Тестування рецептивної граматичної навички

Сторінка 1

При навчанні граматики у школі, в учнів формується як рецептивна, так і репродуктивна граматична навичка. Граматичні навички мовлення, як і всі інші навички мовлення, повинні характеризуватися такими ознаками як автоматизованість, гнучкість та стійкість і формуватися поетапно.

Сформованість рецептивної граматичної навички – одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній і письмовій формах. Першою операцією у формуванні рецептивної навички є сприймання звукового або графічного образу граматичної структури (ГС). Якщо рецептивна навичка сформована, сприймання супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесення їх з певним значенням.

У залежності від того, сформованість якої навички ми перевіряємо, рецептивної чи репродуктивної, застосовуються різні тестові завдання. Розглянемо деякі види завдань для перевірки рецептивної граматичної навички:

Завдання множинного вибору

Інструкція: Fill in the gaps, choosing the correct form of the verb.

She is _her breakfast.

*eating b. ate c. eats d. eaten

the ones who know the answers.

*They are b. There c. They`re d. Their

You can get it from the lady _ he sold it to.

Which b. who c. *whom d. why

I lived with them one year.

since b. *for c. during d. while

Завдання на доповнення.

Інструкція: Read the text given below and complete it choosing the words from the box.

Every day thousands of people jog. Why has jogging – running slowly for long distances – became so popular? Donald Robbins, who is forty-two years old _(1) works in an office, began jogging _(2) few years ago because he felt (3) was too fat. At first he _(4) only run about 100 yards, and _(5) took him almost three month to (6) able to run a full mile. (7) two years later, he ran in _(8) eastern marathon race – over twenty-six miles.

(9) you jog too? If you decide (10), be sure to ask your doctor _(11) advice.

But, a, could, be, and, he, Should, for, it, an, to

(Key: (1)and, (2)a, (3)he, (4)could, (5)it, (6)be, (7)But, (8)an, (9)Should, (10)to, (11)for)

Завдання на відповідність.

Інструкція: Join the parts of the sentences paying special attention to the words, which indicate the time of the action.

Nancy went to the camp does his homework.

Have you ever last summer.

The boys are been to Africa?

He always playing football in the yard.

Завдання на встановлення правильної послідовності.

Інструкція: Put the given words into the right word order.

and, the, blue, act, lovely, In, Zara, second, a, silver, appeared, dress, in.

2. smiled, Mrs., her, March, clapped, and, smiled, hands, Jo.

3. day, promised, Laurie, next, be, early, to.

(Key: 1. In the second act Zara appeared in a lovely blue and silver dress. 2. Mrs. March smiled and Jo clapped her hands. 3. Laurie promised to be early next day.)

Порівняльний аналіз граматичних тем у підручнику з англійської мови та вимог до граматики у тестах зовнішнього незалежного оцінювання.

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників ЗНО відповідно до вимог чинних навчальних програм. Головним джерелом знань для школярів є шкільний підручник та робочий зошит учня. Одним із основних завдань підручників з англійської мови є забезпечити учням високий рівень знань для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні у школах України використовуються кілька підручників різних авторів. Для того, щоб дізнатися, чи шкільний підручник задовольняє ці потреби, ми проаналізували підручники для 6, 8 та 9 класу з англійської мови, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, автором яких є Несвіт А.М

Розглянувши зміст даних підручників, та порівнявши граматичні теми, подані у підручнику, з вимогами чинної програми з англійської мови для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, ми дійшли висновку, що не всі розглянуті нами підручники відповідають програмі з англійської мови для середніх загальноосвітніх навчальних закладів .

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Вдосконалення історичної освіти як складова формування історичної свідомості молоді
Процес формування історичної свідомості української молоді довготривалий та неоднозначний. Формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я – одне і ...

План-конспект уроку економіки по темі: ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
Тема уроку: Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші. Мета уроку: Ознайомити учнів з поняттям міжнародна валютна система, основними її елементами, з поняттями валютний курс, міжнародні ...

Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури
Останнім часом особливо гостро постає питання про напрями розвитку фізичного виконання в загальноосвітніх школах. Чинна навчальна програма, яка передбачає два уроки фізичної культури щотижн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net