Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Нова педагогіка » Соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт, які потрапляють до притулку » Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Сторінка 3

Задачі профілактики:

- Підвищення рівня проінформованості з питань ВІЛ / СНІД / наркоманії.

- Профілактика підліткової вагітності та абортів.

Реалізація:

1.Тренінг-семінар;

2.Інформування через друковану продукцію (буклети, брошури, інформаційні листи, бюлетені та ін.).

Вибрані методи відносяться до так званої первинної профілактики по типу універсальної інтервенції. Основні підходи, які використовуються у веденні профілактичних заходів: надання інформації, апеляція до цінностей і знань, а також виховання неприйняття ризикованої поведінки.

ІV. Оздоровчий блок.

Мета: всебічне оздоровлення учасників табору.

Завдання:

• формування потреб дитини у здоровому способі життя;

• організація активного, пізнавального і соціально-корисного відпочинку дітей;

• створення психологічно комфортної обстановки.

Реалізація:

З метою гармонійного психічного і фізичного розвитку дитини в оздоровчий блок планується включення наступних напрямків оздоровчої роботи:

- розробленого режиму дня в поєднанні з фізичним розвитком та організацією харчування;

- використання різних методів оздоровлення:

• щоденна ранкова зарядка;

• щоденне санаторне спостереження і лікування дітей.

- проведення спортивних заходів:

I. Рухливі ігри, на розвиток спритності, швидкості, координації і т.і.

II. Спортивні спартакіади.

Для організації рухливих ігор бажано до початку гри намітити, кому з граючих доручити роль ведучого, судді, а також постаратися залучити до гри пасивних дітей. У процесі підготовки важливо створити емоційно - позитивну атмосферу. З цією метою можна включити наступні методичні прийоми:

• надавати більшу свободу дій граючим, доручаючи їм певні ролі; при цьому здійснюючи педагогічне керівництво;

• включати ігри, що викликають позитивні емоції у дітей, а також ті, які їм найбільш улюблені і близькі;

• дотримуватися вимоги переходу від знайомих ігор до менш знайомим і незнайомим.

Очікувані результати.

1. підвищення комунікативних навичок "дітей вулиці";

2. формування позитивної соціально-активної позиції "дітей вулиці";

3. формування адекватної самооцінки у дітей-сиріт;

4. навчання конструктивним прийомам міжособистісного взаємодії.

Педагогічний колектив притулку високо оцінив запропоновану нами соціально-педагогічну технологію, запропонував подальші застосування та розвиток технології у дітячих притулках та закладах інтернатного типу.

Мета технолгії була досягнута, тобто ми розвили комунікативні навички у дітей-сиріт, сформували навички рівноправного спілкування через самопізнання, сприяли актуалізації особистісних якостей, а також розвили навички соціальної поведінки.

Після повторного тестування по закінченню соціально-педагогічної технології ми отримали наступні результати:

Міжособистісна взаємодія зросла з 49% до 63%;

Позитивна соціально-активна позиція зросла з 37% до 48% ;

Адекватна самооцінка зросла з 32% до 56%;

Наявність бар'єрів, що заважають продуктивному спілкуванню знизилися з 81% до 63% .

Таким чином ми досягнули поставленої мети та виконали поставлені перед нами завдання.

Метою нашої роботи було розроблення та впровадження соціально-педагогічної технології підвищення рівня комунікації дітей з неблагонадійних сімей. В ході роботи ми проаналізували літературу пов’язану з поняттям технологія (у працях Л.В. Мардахаєва, Л.Е. Никітіної, В.А. Нікітіного, М.В. Шакурової та інших). Нами встановлено, що під технологією розуміється процес послідовного, покрокового здійснення розробленого на науковій основі вирішення якої-небудь виробничої або соціальної проблеми.

Також після аналізу літератури пов’язаної з технологічною діяльністю можна сказати, що однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом соціалізації особистості виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, а особливо дітям, що потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціально-педагогічної діяльності, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються соціальними педагогами.

На основі розглянутої нами літератури пов’язаної з соціально-педагогічними технологіями, нами була впроваджена власно розроблена соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт які потрапляють до притулку.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Магнітні й ремінні велотренажери
У колекції велотренажерів представлені моделі тренажерів з ременевою та магнитною системою навантаження. Конструктивною особливістю тренажерів з ремінною системою навантаження в тім, що еле ...

Основні положення програми і результати педагогічного експерименту
Аналіз доступних літературних джерел дозволив виділити теоретичні концепції і положення, що най адекватніше відображають основні закономірності процесу фізичного виховання. До них відносять ...

Урок перевірки корекції знань та вмінь
Цей тип можна вибирати для проведення підсумкового уроку за семестр та рік. Використати його можна лише в початкових класах, де такі уроки заплановані в програмах з народознавства. Структур ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net