Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Нова педагогіка » Соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт, які потрапляють до притулку » Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Сторінка 3

Задачі профілактики:

- Підвищення рівня проінформованості з питань ВІЛ / СНІД / наркоманії.

- Профілактика підліткової вагітності та абортів.

Реалізація:

1.Тренінг-семінар;

2.Інформування через друковану продукцію (буклети, брошури, інформаційні листи, бюлетені та ін.).

Вибрані методи відносяться до так званої первинної профілактики по типу універсальної інтервенції. Основні підходи, які використовуються у веденні профілактичних заходів: надання інформації, апеляція до цінностей і знань, а також виховання неприйняття ризикованої поведінки.

ІV. Оздоровчий блок.

Мета: всебічне оздоровлення учасників табору.

Завдання:

• формування потреб дитини у здоровому способі життя;

• організація активного, пізнавального і соціально-корисного відпочинку дітей;

• створення психологічно комфортної обстановки.

Реалізація:

З метою гармонійного психічного і фізичного розвитку дитини в оздоровчий блок планується включення наступних напрямків оздоровчої роботи:

- розробленого режиму дня в поєднанні з фізичним розвитком та організацією харчування;

- використання різних методів оздоровлення:

• щоденна ранкова зарядка;

• щоденне санаторне спостереження і лікування дітей.

- проведення спортивних заходів:

I. Рухливі ігри, на розвиток спритності, швидкості, координації і т.і.

II. Спортивні спартакіади.

Для організації рухливих ігор бажано до початку гри намітити, кому з граючих доручити роль ведучого, судді, а також постаратися залучити до гри пасивних дітей. У процесі підготовки важливо створити емоційно - позитивну атмосферу. З цією метою можна включити наступні методичні прийоми:

• надавати більшу свободу дій граючим, доручаючи їм певні ролі; при цьому здійснюючи педагогічне керівництво;

• включати ігри, що викликають позитивні емоції у дітей, а також ті, які їм найбільш улюблені і близькі;

• дотримуватися вимоги переходу від знайомих ігор до менш знайомим і незнайомим.

Очікувані результати.

1. підвищення комунікативних навичок "дітей вулиці";

2. формування позитивної соціально-активної позиції "дітей вулиці";

3. формування адекватної самооцінки у дітей-сиріт;

4. навчання конструктивним прийомам міжособистісного взаємодії.

Педагогічний колектив притулку високо оцінив запропоновану нами соціально-педагогічну технологію, запропонував подальші застосування та розвиток технології у дітячих притулках та закладах інтернатного типу.

Мета технолгії була досягнута, тобто ми розвили комунікативні навички у дітей-сиріт, сформували навички рівноправного спілкування через самопізнання, сприяли актуалізації особистісних якостей, а також розвили навички соціальної поведінки.

Після повторного тестування по закінченню соціально-педагогічної технології ми отримали наступні результати:

Міжособистісна взаємодія зросла з 49% до 63%;

Позитивна соціально-активна позиція зросла з 37% до 48% ;

Адекватна самооцінка зросла з 32% до 56%;

Наявність бар'єрів, що заважають продуктивному спілкуванню знизилися з 81% до 63% .

Таким чином ми досягнули поставленої мети та виконали поставлені перед нами завдання.

Метою нашої роботи було розроблення та впровадження соціально-педагогічної технології підвищення рівня комунікації дітей з неблагонадійних сімей. В ході роботи ми проаналізували літературу пов’язану з поняттям технологія (у працях Л.В. Мардахаєва, Л.Е. Никітіної, В.А. Нікітіного, М.В. Шакурової та інших). Нами встановлено, що під технологією розуміється процес послідовного, покрокового здійснення розробленого на науковій основі вирішення якої-небудь виробничої або соціальної проблеми.

Також після аналізу літератури пов’язаної з технологічною діяльністю можна сказати, що однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом соціалізації особистості виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, а особливо дітям, що потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціально-педагогічної діяльності, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються соціальними педагогами.

На основі розглянутої нами літератури пов’язаної з соціально-педагогічними технологіями, нами була впроваджена власно розроблена соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт які потрапляють до притулку.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Метод читання-розгляду на практиці
Проілюструємо використання методу читання-розгляду уроком позакласного читання у 2 класі. Тема. У любому куточку змінилося все. (Урок-зустріч з Василем Сухомлинським). Матеріал до уроку. Дл ...

Самостійна пізнавальна діяльність учнів
Організовуючи навчальну пізнавальну діяльність, необхідно враховувати важливість формування в учнів у навчальному процесі навичок самоорганізації. Тому треба приділяти належну увагу системі ...

Погляди В.О. Сухомлинського на роль і місце педагога і сім'ї у формуванні естетичного сприйняття дітьми навколишнього світу
Розглядаючи питання естетичного розвитку дітей, В.О.Сухомлинський вирішальне місце відводив ролі педагога. Він вказував на те, що без постійного духовного спілкування вчителя і дитини, без ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net