Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Нова педагогіка » Соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт, які потрапляють до притулку » Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Сторінка 2

Реалізація даного блоку буде здійснюватися через ігри на взаємодію, які також будуть використані для проведення тренінгів, занять, перерв між заняттями.

ІІ. Психологічний блок.

Мета: зняття психологічних бар'єрів, що впливають на процеси ефективного спілкування (через активну ігрову взаємодію).

Завдання:

• вироблення адекватних та ефективних навичок спілкування;

• формування соціальних навичок, що сприяють успішної соціальної адаптації;

• формування у вихованців адекватної самооцінки і прийняття себе.

Реалізація даного блоку включає в себе проведення:

- вхідної та вихідної діагностики;

- характерологічного опитувальника К. Леонгарда;

- групових тренінгів;

- індивідуальних занять.

Діагностика комунікативності

Мета: визначити рівень комунікативності дитини.

Діагностика комунікативності включає в себе:

1. Тест на оцінку комунікативних умінь.;

2. Методику на рівень суб'єктивного відчуття самотності.

Тест «Оцінка комунікативних умінь».

Мета: визначити вміння оцінювати співрозмовника, його сильних і слабких сторін.

Поняття «комунікативні уміння» є багатоскладовим визначенням, в якому основними пунктами будуть такі вміння як:

- оцінка співрозмовника;

- встановлення дружньої атмосфери;

- розуміння проблем співрозмовника.

Методика «Діагностика рівня суб'єктивного відчуття самотності».

Мета: виявлення переживання самотності.

У період появи почуття дорослості, дитина часто відкриває для себе ще й таке почуття, як самотність. Дитина тільки починає усвідомлювати це почуття, тому часто погано розуміє його причини і часто глибоко від цього страждає. Іноді навіть самі близькі люди не припускають, що підліток глибоко страждає з-за гострої думки самотності і переживання відірваності.

Проведення методики передбачається на початку зміни і в кінці, для порівняння показників за рівнем самотності. За результатами інтерпретації методики, в подальшому з кожною дитиною проводиться індивідуальна або групова робота в залежності від психологічних особливостей дитини.

Характерологічний опитник К. Леонгарда

Мета: визначити акцентуацію характеру, пов'язану з емоційною сферою дитини.

Даний опитувальник буде поточним, а також допоміжним до основних засобів реалізації даного блоку. Можливе, застосування опитувальника як індивідуально, так і в групі.

Групові тренінги:

• Тренінги на розвиток комунікативних якостей.

• Тренінги на підвищення адаптації дітей.

1. Комунікативний тренінг з вправами на знайомство.

Служить для спонукання учасників взаємодіяти один з одним, запам'ятовувати інформацію про людей, з якими вони будуть спілкуватися, щоб потім використовувати це надалі. В першу чергу у цій підгрупі тренінгу визначається готовність групи до спільної роботи. Цей етап загального тренінгу задає тон всім наступним групам зустрічей.

Мета даного етапу: встановлення емоційно - позитивного психологічного контакту між дітьми.

Завдання цього етапу:

- початкове знайомство;

- зняття відчуження між дітьми;

- зняття занепокоєння у дітей, від нової обстановки, нових умов;

- створення атмосфери змагання, ігри, процесу співтворчості.

Тренінги на вербальну і невербальну комунікацію.

Служать для розвитку і закріплення вже з'явившихся комунікативних навичок через вміння концентрувати увагу на партнері, чути і слухати співрозмовника, а також застосовуючи невербальні прийоми в спілкуванні, такі як – підробка голосу, міміки, поз, жестів.

Мета даного етапу: навчити дітей-сиріт користуватися навичками вербальної і невербальної комунікації.

Завдання цього етапу:

- розвинути вміння користуватися мовою жестів, мімікою, тілом для ефективної невербальної комунікації;

- розвинути вміння ефективної вербальної комунікації;

- розвинути комунікативні уміння чути і слухати.

Тренінги на підвищення адаптації дітей.

Служать для зниження почуття напруженості в новій обстановці завдяки ігровій ситуації. Допомагають подолати тривожність дітей, викликану потраплянням в незнайомій середу.

Мета: розвиток та підвищення адаптаційного потенціалу у дітей.

Задачі:

- знизити почуття напруженості завдяки включенню в ігрову ситуацію «тут і зараз»,

- подолати тривожність учасників, викликану потраплянням в незнайоме середовище;

- сприяти створенню позитивної емоційної єдності групи.

Індивідуальні заняття:

Індивідуальні заняття проводяться в залежності від характеру проблеми дитини і необхідності проведення додаткової корекції за участю соціального педагога .

Мотузковий курс:

Мета: Надання допомоги та підтримки дитині у вирішенні міжособистісних проблем і бар'єрів у спілкуванні.

ІІІ. Профілактичний блок.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Особливості роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку
Експериментальне дослідження проводилося у ЗОШ № 23 м. Суми в два етапи: перший – констатувальний, другий – формувальний. В експерименті брало учать72 дитини (учні 3-А, 3-Б та 3-В класів). ...

Мотивація навчання
Цікаво знати (для обговорення). • Для потреб повсякденного спілкування досить невеликої кількості слів. Але для читання і розуміння книг їх треба знати дуже багато. Встановлено, що дитина 7 ...

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті – є державним документом, який визначає стратегію і основні напрями її розвитку у 21 ст. Головна мета: створити умови для розвитк ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net