Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Нова педагогіка » Соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт, які потрапляють до притулку » Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Сторінка 2

Реалізація даного блоку буде здійснюватися через ігри на взаємодію, які також будуть використані для проведення тренінгів, занять, перерв між заняттями.

ІІ. Психологічний блок.

Мета: зняття психологічних бар'єрів, що впливають на процеси ефективного спілкування (через активну ігрову взаємодію).

Завдання:

• вироблення адекватних та ефективних навичок спілкування;

• формування соціальних навичок, що сприяють успішної соціальної адаптації;

• формування у вихованців адекватної самооцінки і прийняття себе.

Реалізація даного блоку включає в себе проведення:

- вхідної та вихідної діагностики;

- характерологічного опитувальника К. Леонгарда;

- групових тренінгів;

- індивідуальних занять.

Діагностика комунікативності

Мета: визначити рівень комунікативності дитини.

Діагностика комунікативності включає в себе:

1. Тест на оцінку комунікативних умінь.;

2. Методику на рівень суб'єктивного відчуття самотності.

Тест «Оцінка комунікативних умінь».

Мета: визначити вміння оцінювати співрозмовника, його сильних і слабких сторін.

Поняття «комунікативні уміння» є багатоскладовим визначенням, в якому основними пунктами будуть такі вміння як:

- оцінка співрозмовника;

- встановлення дружньої атмосфери;

- розуміння проблем співрозмовника.

Методика «Діагностика рівня суб'єктивного відчуття самотності».

Мета: виявлення переживання самотності.

У період появи почуття дорослості, дитина часто відкриває для себе ще й таке почуття, як самотність. Дитина тільки починає усвідомлювати це почуття, тому часто погано розуміє його причини і часто глибоко від цього страждає. Іноді навіть самі близькі люди не припускають, що підліток глибоко страждає з-за гострої думки самотності і переживання відірваності.

Проведення методики передбачається на початку зміни і в кінці, для порівняння показників за рівнем самотності. За результатами інтерпретації методики, в подальшому з кожною дитиною проводиться індивідуальна або групова робота в залежності від психологічних особливостей дитини.

Характерологічний опитник К. Леонгарда

Мета: визначити акцентуацію характеру, пов'язану з емоційною сферою дитини.

Даний опитувальник буде поточним, а також допоміжним до основних засобів реалізації даного блоку. Можливе, застосування опитувальника як індивідуально, так і в групі.

Групові тренінги:

• Тренінги на розвиток комунікативних якостей.

• Тренінги на підвищення адаптації дітей.

1. Комунікативний тренінг з вправами на знайомство.

Служить для спонукання учасників взаємодіяти один з одним, запам'ятовувати інформацію про людей, з якими вони будуть спілкуватися, щоб потім використовувати це надалі. В першу чергу у цій підгрупі тренінгу визначається готовність групи до спільної роботи. Цей етап загального тренінгу задає тон всім наступним групам зустрічей.

Мета даного етапу: встановлення емоційно - позитивного психологічного контакту між дітьми.

Завдання цього етапу:

- початкове знайомство;

- зняття відчуження між дітьми;

- зняття занепокоєння у дітей, від нової обстановки, нових умов;

- створення атмосфери змагання, ігри, процесу співтворчості.

Тренінги на вербальну і невербальну комунікацію.

Служать для розвитку і закріплення вже з'явившихся комунікативних навичок через вміння концентрувати увагу на партнері, чути і слухати співрозмовника, а також застосовуючи невербальні прийоми в спілкуванні, такі як – підробка голосу, міміки, поз, жестів.

Мета даного етапу: навчити дітей-сиріт користуватися навичками вербальної і невербальної комунікації.

Завдання цього етапу:

- розвинути вміння користуватися мовою жестів, мімікою, тілом для ефективної невербальної комунікації;

- розвинути вміння ефективної вербальної комунікації;

- розвинути комунікативні уміння чути і слухати.

Тренінги на підвищення адаптації дітей.

Служать для зниження почуття напруженості в новій обстановці завдяки ігровій ситуації. Допомагають подолати тривожність дітей, викликану потраплянням в незнайомій середу.

Мета: розвиток та підвищення адаптаційного потенціалу у дітей.

Задачі:

- знизити почуття напруженості завдяки включенню в ігрову ситуацію «тут і зараз»,

- подолати тривожність учасників, викликану потраплянням в незнайоме середовище;

- сприяти створенню позитивної емоційної єдності групи.

Індивідуальні заняття:

Індивідуальні заняття проводяться в залежності від характеру проблеми дитини і необхідності проведення додаткової корекції за участю соціального педагога .

Мотузковий курс:

Мета: Надання допомоги та підтримки дитині у вирішенні міжособистісних проблем і бар'єрів у спілкуванні.

ІІІ. Профілактичний блок.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи
Для молодших школярів характерна гостра чутливість до навколишнього, вплив зовнішніх чинників, вразливість, емоційність. Ці особливості дітей молодшого шкільного віку необхідно враховувати ...

Психолінгвістична характеристика мовлення молодших школярів
Мовний розвиток дитини в молодшому шкільному віці щодалі більше привертає увагу сучасних дослідників у галузі педагогічної психології. Стрімкий розвиток усної форми мовлення дітей «від двох ...

Технологія розвитку критичного мислення
Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оці ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net