Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Нова педагогіка » Соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт, які потрапляють до притулку » Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку

Сторінка 1

Дана соціально-педагогічна технологія направлена на розвиток комунікативних навичок у дітей-сиріт, формування навику рівноправного спілкування через самопізнання, актуалізацію особистісних якостей “дітей вулиці”, розвиток навичок соціальної поведінки.

Дорослішання людини здійснюється у спілкуванні з іншими людьми. Як показують дослідження соціальних педагогів, психологів, соціологів, діти зростаючі в умовах закладів інтернатного типу не освоюють навички продуктивного спілкування. За статистичними даними у них пристосованість до життя нижче, ніж у дітей, вихованих в повноцінних родинах. Неправильно формується досвід спілкування призводить до низького рівня соціальної адаптації вихованців інтернату.

Дана технологія розроблена для занять з дітьми-сиротами, що зазнають труднощі в соціальній адаптації.

Проблему втрати батьківської опіки можна трактувати як соціальну проблему, тому що втративші її діти, істотно відрізняються від своїх однолітків, що живуть в сім'ї, з емоційними і поведінковими проблемами, труднощами адаптації, слабким рівнем компетенції. У дітей-сиріт спостерігається брак соціальних навичок, проблеми адаптації.

Запропонована технологія спрямована на розвиток комунікативних та соціальних навичок, формування функціональних стратегій поведінки у “дітей вулиці”.

У процесі реалізації технології простір, який ми припускаємо для дітей-сиріт, є оздоровчий табір. За рахунок цього “діти вулиці”. мають змогу навчатися не тільки певним технікам спілкування, але й ефективної міжособистісної взаємодії, що дозволяє їм успішно пройти адаптаційний період, розвинути комунікативні навички в процесі спілкування з однолітками.

Ще однією особливістю вихованців, що живуть в інтернаті на повному державному забезпеченні, є прояв іждівенчеської позиції ( «нам повинні», «дайте»), відсутня бережливість і відповідальність за збереження речей. Формальне примушення до дисциплінованості таїть у собі небезпеку агресивного відчуження у стосунках дорослого і підлітка. Ці вихованці потребують особливого професійного відношення.

Розроблена технологія спрямована на формування у дітей адекватної життєвої позиції, зняття негативізму, відчуження до людей. В рамках технології забезпечується психолого-педагогічний супровід особистості дитини, створюються умови, що знімають напругу, що надають значимість особистості кожного і зміцнює віру в добре майбутнє.

Суб’єкт технології

Педагогічний колектив під керівництвом соціального педагога.

Цільова група (об’єкт)

Цільова група - діти-сироти 5 - 12 років.

Тривалість

1 потік табірної зміни - 21 день.

Мета технології

Розвиток комунікативних навичок у дітей-сиріт, формування навику рівноправного спілкування через самопізнання, актуалізації особистісних якостей, розвиток навичок соціальної поведінки.

Для чіткого визначення рівня комунікації дітей-сиріт ми провели тестування, після аналіза якого ми отрималм наступні результати:

Міжособистісна взаємодія - 49% ;

Позитивна соціально-активна позиція – 37% ;

Адекватна самооцінка – 32% ;

Наявність бар'єрів, що заважають продуктивному спілкуванню – 81%

Таким чином після аналізу отриманих результатів ми визначили наступні завдання:

Завдання технології

Для реалізації поставленої мети, послідовно виконується наступний ряд завдань:

• навчання конструктивним прийомам міжособистісної взаємодії;

• створення умов формування соціально-активної позиції дитини;

• формування у дітей адекватної самооцінки;

• зняття бар'єрів, що заважають продуктивному спілкуванню.

Опис алгоритму

Напрямки діяльності

Спираючись на поставлену мету, реалізація технології буде здійснюватися за допомогою таких блоків:

І. Соціально-педагогічний блок.

Мета: включення дитини у процес соціалізації та формування позитивної соціальної життєвої позиції.

Завдання:

• формування уявлень про систему соціальних взаємин між людьми;

• зниження рівня конфліктності у стосунках з оточуючими;

• формування навичок конструктивної взаємодії з однолітками;

• створення умов необхідних для адаптації дітей в новому колективі;

• залучення дітей до різноманітних соціальних досвідів сучасного життя.

Реалізація.

Ігри на взаємодію.

Гра завжди була першоджерелом включення дитини в соціальну взаємодію, вона була сполучною ланкою між дитинством і дорослим життям. Люди грали і продовжують грати протягом всієї історії людства. Спочатку в дитинстві це відбувається несвідомо, несвідомо, по певним стандартам і правилам, а потім у дорослому житті цей процес носить більш цілісний і науковий характер.

Спостереження медиків, психологів та педагогів свідчать, що «підготовлена до гри» дитина, на відміну від «непідготовленої», значно активніше, здоровіше психічно, фізично і інтелектуально, більш життєспроможною, а фахівці, що працюють з сиротами, помітили, що їм набагато простіше висловлювати себе, свої переживання, потреби, мрії саме в ігровому процесі. Гра, як було доведено надає сильний вплив на розвиток особистості, сприяє створенню близьких стосунків між учасниками групи, допомагає знімати напруження, підвищує самооцінку, дозволяє повірити у себе в різних ситуаціях спілкування, знімаючи небезпеку соціально значимих наслідків.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Методологія порівняльно-юридичної роботи
Особливу цінність мають порівняльно-наукові дослідження, що є необхідним елементом розвитку науки, у тому числі і педагогіки. Проводячи порівняльне дослідження, ми можемо вийти з рамок своє ...

Типи проектів
З огляду на різні підходи до класифікації проектів у педагогічній літературі, пропонуємо розрізняти їх за цілою низкою параметрів: • складом учасників проектної діяльності: індивідуальні, к ...

Аналіз причин асоціальної поведінки особи
С.А.Белічева: “Почуття суспільності або, іншими словами, моральне почуття живе в кожному з нас точно так, як і почуття особистості, егоїзму. Обидва ці почуття, у вигляді мікроскопічних заро ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net