Професійно-прикладна фізична підготовка у навчальних закладах

Нова педагогіка » Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів » Професійно-прикладна фізична підготовка у навчальних закладах

Сторінка 2

У підготовку вчителів педагогічних закладів необхідно впроваджувати комплексний педагогічний вплив на їх особистість. За думкою авторів, важливе значення для успішної педагогічної діяльності має творча уява, емоційна чутливість, чуйність, вольові риси. Фізичні якості підсилюють адаптаційні можливості майбутнього педагога. Незадовільний стан здоров'я не дозволяє цілком реалізувати свій творчий потенціал через слабку опірність до захворювань. Зверталась увага на покращення розумової працездатності за допомогою засобів та правильно організованих форм фізичного виховання.

Інтерес також становлять дослідження ППФП студентів технічних вузів, що готують майбутніх інженерів для виробництва. У роботах А.П. Єжкова відзначається, що студентам хімікам для успішної професійної діяльності необхідно такі фізичні якості як сила, витривалість, швидкість, спритність. Крім того, з ними необхідно проводити бесіди та теоретичні заняття із проблем ППФП фахівців хімічних підприємств. Автор також рекомендує включати у заняття виробничу та індивідуальну гімнастику, туризм, плавання, ходьбу на лижах та спортивні ігри.

А.И. Гараліс у соціологічних дослідженнях серед інженерів-електриків, інженерів із електроніки та автоматики виявив їх професійно важливі якості та властивості для підбору засобів фізичного виховання та формування програми ППФП студентів вищих навчальних закладів. Проведене дослідження дало можливість автору рекомендувати до 50% від загального часу присвячувати фізичним вправам, що розвивають витривалість і до 30% - спортивним іграм. Для більш досконалого розвитку професійно важливих якостей автор пропонує додатково використовувати вправи для вдосконалення сенсомоторних реакцій, точності рухів, уваги та спеціальні вправи на розслаблення м'язів.

Дослідження Л.Н. Ніфортової свідчать, що у професіях, пов'язаних із розумовою працею, сама професійна діяльність фахівця сприяє розвитку професійно важливих фізичних та психічних якостей. Автор також відзначає, що ЦНС несе велике навантаження у фахівців розумової праці і успіх у виконанні виробничих завдань залежить від їх витривалості і емоційної стійкості.

Значний внесок у розробку теоретичних та методичних проблем ППФП зробив Р.Т. Раєвський. Він розширив уяву про значення і зміст ППФП. Встановив, що у процесі ППФП успішно формується комплекс психофізичних, психофізіологічних та особистісних якостей, які необхідні фахівцю у його професійній діяльності. В якості основних засобів ППФП автор рекомендував різноманітні фізичні вправи з базового фізичного виховання та спеціально сконструйовані для конкретного виду діяльності, а також професійну-прикладну гімнастику, професійно-прикладні види спорту, природні та гігієнічні чинники. Важливе значення у ППФП Р.Т. Раєвський відводить засобам індивідуальної освіти, моральному вихованню та спеціальній психічній підготовці. Він встановив, що на базі фізичної підготовки і загартування можна покращити опірність організму до несприятливих впливів хімічних речовин, що зустрічаються у хімічному виробництві. У працівників, які займаються фізичною культурою і спортом.

Теоретичне обґрунтування професійно-прикладної фізичної підготовки молоді у професійно-технічних навчальних закладах було зроблене В.В. Беліновичем. Для методології і організації ППФП учнів та студентів велику цінність мають його теоретичні роботи.В. В. Белінович сформулював основні завдання навчально-педагогічного процесу із фізичного виховання. На його думку, ППФП є невід'ємною частиною всього навчального процесу з фізичного виховання. Автором були визначені завдання, засоби, які спрямовувались на всебічний розвиток, фізичну підготовленість та розвиток фізичних якостей для певної професійної діяльності. Даний теоретичний напрямок у фізичному вихованні студентів різних навчальних закладів одержав свій розвиток у працях інших авторів.

Отже, переважна більшість робіт з ГШФП була присвячена проблемам фізичного виховання і його складової ППФП як бази успішного оволодіння трудовими процесами; систематичних занять фізичними вправами, які сприяють формуванню необхідних трудових навичок, оптимізують фізичну і психічну підготовленість учнів та студентів, їх підготовку до праці, поліпшують працездатність, сприяють адаптації організму до виробничої діяльності; виробничої фізичної культури; нетрадиційних засобів ППФП; ППФП учнів та студентів навчальних закладів різного профілю.

Найбільша увага в процесі досліджень приділялась професіям поточно-конвеєрного виробництва; монтажника-висотника; хімічного виробництва; машинобудівельного профілю; гірничих спеціальностей; нафтогазових спеціальностей; агропромислового комплексу; економістів; педагогів; водіїв; операторів; працівників медичних закладів; військовослужбовців та працівникам МВС.

В окремих роботах розглядаються проблеми ППФП учнів професійно-технічних навчальних закладів. Ці дослідження присвячувались теоретичному обґрунтуванню ППФП молоді у професійно-технічних навчальних закладах; методології і організації ППФП учнів; цілеспрямованому розвитку ведучих професійних якостей з допомогою спеціальних тренажерів; раціональному співвідношенню ЗФП та ППФП; статусу рухової активності у різні періоди навчання; загартуванню у ППФП; професійно-прикладним видам спорту.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Методика застосування технології корекції агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку
Останніми роками науковий інтерес до проблем дитячої агресивності істотно зріс, але, на жаль, роботи переважно містять в собі теоретичні міркування про її механізми і прояви. В той же час, ...

Загальне використання мультимедійних засобів в навчальному процесі
Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звук ...

Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" на старших підлітків в умовах школи
На першому етапі формуючого експерименту ми розпочали взаємодію з підлітками. При плануванні групових занять ми дотримувалися загальноприйнятих принципів: побудова занять за зразком рішення ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net