Особливості методики фізичного виховання учнів, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах

Нова педагогіка » Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів » Особливості методики фізичного виховання учнів, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах

За роки незалежності в Україні створені нові правові основи жування системи фізичного виховання, які відображені у Законі "Про фізичну культуру і спорт" (1993), "Концепції фізичного у системі освіти України" (1997), Цільовій комплексній програмі ї є виховання - здоров'я нації"" (1998), "Державних тестах і їх оцінки фізичної підготовленості населення України" (1996) та нормативно-правових документах.

Фізичне виховання підлітків є частиною навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладах і відіграє значну роль у здоров'я і фізичного розвитку учнів, сприяє їх розумовій діяльності. На кожному етапі фізичного виховання на перший план завдання, що відповідають біологічним та психологічним: тям учнів певного віку.

Заняття фізичними вправами повинні тісно увійти в побут учнів, що: я у професійно-технічних навчальних закладах. Фізичні вправи сприяють прискоренню зросту тіла у довжину, збільшенню м'язової маси, мускулатури, покращенню функціонування серцево-судинної, і нервової системи, обміну речовин, підвищенню протидії різного роду захворюванням, підвищенню розумової і фізичної готовності, що сприяє підвищенню професійної майстерності

Заняття фізичною культурою і спортом впливає на серцево-судинну систему. Правильно підібране фізичне навантаження, враховуючи психологічні та індивідуальні особливості учнів старшої зміцнюють серцевий м'яз. У результаті - серце починає працювати

Учні професійно-технічних навчальних закладів повинні спостерігати за показниками свого розвитку, аналізувати вправи, які виконують, їх дозування - з. втримуватись норм і правил здорового способу життя. Це допомагає певних знань і вмінь у галузі фізичного виховання, формує у них ставлення до фізичної культури, підвищує інтерес до занять. У иххсесі контролю і самоконтролю за розвитком учнів використовуються.

У зв'язку з обмеженими термінами навчання в професійно-технічних закладах, виникає необхідність активізувати процес навчання та рівень професійної підготовки учнів.

Дослідження показали, що для успішного володіння професією учнями професійно-технічних навчальних закладів ключове значення мають форми організації занять.

Урок фізичної культури, що є основною формою занять.

Уроки бувають комплексні та спеціалізовані. Їх зміст будується на матеріалі програми з фізичної культури та додатків професійно-прикладного характеру. Професійно-прикладні вправи включаються у підготовчу та основну частини уроку. Рухливі ігри та естафети, націлені на спрямоване тренування професійно-важливих якостей і вмінь, проводяться під кінець основної частини уроку. При необхідності у заключну частину уроку включають вправи на релаксацію, автогенне тренування, самомасаж;

фізкультурні заходи у режимі навчального дня використовуються ігл розв'язання загальних та спеціальних прикладних завдань фізичної підготовки, це гігієнічні процедури, тренування та загартування. До них відноситься вступна гімнастика, спрямовані ранкові тренувальні заняття, фізкультурні паузи та фізкультурні хвилинки;

масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи у вигляді спортивних змагань, спортивно-прикладних змагань, спеціальних змагань, туристичних походів у вихідний день, дні здоров'я, свята;

секційні заняття із прикладних видів спорту та самостійні заняття учнів.

Низка авторів пропонує найбільш ефективну комплексно-колову форму організації учбового процесу. Позитивні результати досягнуті з використанням диференційованого підходу, застосовуванням методик, направлених на розвиток окремих відстаючих якостей. У практичній діяльності застосовується колове тренування, фронтальні, групові способи організації занять. У процесі колового тренування учні невеликими групами переходять від станції до станції, виконуючи на них запропоновані вправи протягом певного часу, що дає значне тренувальне навантаження. Окрім того, організовуються заняття переважно із спортивною спрямованістю.

На думку деяких авторів, фізичне виховання у професійно-технічних навчальних закладах повинно носити переважно професійне спрямування, так як вважається доведеним, що загальна фізична підготовка не може у повному обсязі вирішити завдання психофізіологічної підготовки, врахувати специфіку майбутньої професійної діяльності учнів. Лише так можна реалізовувати професійно-практичну і теоретичну підготовку фахівців для досягнення результатів у роботі, а також згрішити проблеми рухової активності, зміцнення здоров'я, залучення до здорового способу життя. Максимальне наближення фізичного виховання учнів до конкретної професійної діяльності дозволить правильно визначити методичні засади фізичного виховання.

Рекомендуємо почитати:

Професійно-прикладна фізична підготовка як соціально-економічна проблема
Людський чинник є унікальним складним явищем, яке фокусує у собі соціально-політичні, морально-психологічні, економічні, медико-біологічні, морально-правові та інші аспекти науково-технічно ...

Особливості екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності людини – невід’ємна умова розвитку України. ...

Правовий аспект роботи соціального педагога
У дітях - майбутнє кожної країни, перспективи її економічного, соціального і демографічного розвитку. У «Програмі дій Міжнародної конференції по народонаселенню і розвитку» (1994 р.) підкре ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net