Аналіз навчальної програми середньої та старшої школи з фізики

Нова педагогіка » Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики » Аналіз навчальної програми середньої та старшої школи з фізики

Сторінка 3

У 10 класі поряд з темою закон збереження енергії вивчається закон збереження імпульсу. При вивченні закону збереження імпульсу вводять ряд нових фізичних понять.

Засвоєння деяких з них дуже важливо для вивчення всього розділу. До числа цих понять слід віднести такі: сила, вага, невагомість, механічна система, замкнута механічна система, зовнішні сили, внутрішні сили, консервативні сили.

Для учнів 10 класу характерною для учбового процесу є систематизація знань з різних предметів, встановлення предметних зв'язків. Все це створює грунт для оволодіння загальними законами природи і суспільного життя, що приводить до формування наукового світогляду.

У 9 класі у I семестрі учні одразу переходять до вивчення розділу «Електромагнітні явища». У цьому розділі учні знайомляться з такими поняттями як заряд, електрон, іон, поле. Ці поняття є суто абстрактними, що ускладнює розуміння учнями матеріалу. У цьому розділі фізики значну увагу необхідно надати наочності: фізичний експеримент, аналогії, модельні уявлення, комп’ютерна презентація, схеми, креслення, малюнки, таблиці. При вивченні цього розділу відбувається розширення та поглиблення в розумінні учнів поняття матерія. До цього вони знали лише один вид матерії – речовина. Тепер знайомляться з іншим (особливим) видом матерії – полем. В навчальній програмі висунуті до учнів вимоги такого типу:

Основна школа-рівень стандарту

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Електромагнітні явища

Розділ 1. електричне поле

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Лабораторна робота

1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.

Демонстрації

1. Електризація різних тіл.

2. Взаємодія наелектризованих тіл.

3. Два роди електричних зарядів.

4. Подільність електричного заряду.

5. Будова і принцип дії електроскопа.

6. Закон Кулона.

Учень:

називає два роди електричних зарядiв, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля;

наводить приклади електризацiї тiл у природi, електростатичної взаємодiї, впливу електричного поля на живi органiзми;

розрiзняє точковий заряд i заряджене тiло, електричний заряд i електричне поле;

формулює означення електричного заряду i електричного поля, закон Кулона;

записує формулу сили взаємодiї двох точкових зарядiв (закон Кулона);

може описати модель точкового заряду; класифiкувати електричнi заряди на позитивнi й негативнi;

характеризувати електрон як носiя елементарного електричного заряду, йон як структурний елемент речовини;

пояснити механiзм електризацiї тiл, принцип дiї електроскопа;

обґрунтувати дискретнiсть електричного заряду, взаємодiю заряджених тiл наявнiстю електричного поля;

здатний спостерiгати електростатичну взаємодiю;

дотримуватися правил безпеки пiд час роботи з накопичувачами електричних зарядiв високої енергiї; користуватися електроскопом;

може розв’язувати задачi, застосовуючи закон Кулона.

При аналіз підручника з фізики за 9 клас Божинової виявилося, що краще розпочати з електромагнітної взаємодії, а точніше з дослідів, які її ілюструють(електризація паперу та оргскла), далі на основі електромагнітної взаємодії вводять поняття електричний заряд-це фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію. У процесі вивчення висвітлюються основі властивості заряду, та вводиться поняття «Електричне поле» та електрична взаємодія, на основі демонстрацій(заряджена куля та підвішені кульки на нитках).У § 3 під час демонстрації процесу електризації (тертя ебонітової палички вовною) формулюють закон збереження електричного заряду:повний заряд замкненої системи тіл або частинок залишається незмінним під час усіх взаємодій.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Вимоги до письма
Прояв уважного ставлення до ліворуких дітей включає в себе й організацію навчальної діяльності в класі. Ліворука дитина повинна сидіти один або з однолітком, який теж пише лівою рукою, щоб ...

Світовий і вітчизняний досвід роботи з обдарованими дітьми
У нашій країні з 60-х років існують спеціалізовані класи і школи куди відбираються діти на основі їх схильностей і більш високого рівня здібностей. Навчання певним предметам ведеться по спе ...

Основні недоліки в інтонуванні у деяких учнів
У практиці шкільного навчання хорового співу вчителю доводиться зустрічатися з серйозними труднощами, коли йдеться про правильне інтонування пісні. Однією з найбільших перешкод на шляху до ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net