Аналіз навчальної програми середньої та старшої школи з фізики

Нова педагогіка » Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики » Аналіз навчальної програми середньої та старшої школи з фізики

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

У 2011-2012 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими навчальними програмами, які створено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

В основній школі, 7-9 кл., вивчається завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичних знань. Навчання фізики у 7-9 класах проводитиметься за програмою «Фізика. Астрономія» У 8-9 класах з поглибленим вивченням фізики викладання здійснюється відповідно до «Збірника навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу»

У старшій школі вивчення фізики відбувається залежно від обраного профілю навчання: на рівні стандарту, академічному або профільному. Зміст навчального матеріалу для 10 та 11 класів визначається програмами для загальноосвітніх навчальних закладів.

Для більшої ясності важливим є вивчення навчальної програми з фізики для середньої та старшої школи з державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

З поняттям закон збереження механічної енергії учні вперше зустрічаються у 8 класі на початку II семестру , після розділу «Механічний рух» та «Взаємодія тіл». На той час учні вже знайомі з поняттям механічна взаємодія, тиск, пружність, вага, які є основою для подальшого вивчення розділу «Робота і енергія.»

Основна школа –рівень стандарту

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Робота і енергія

Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність та одиниці її вимірювання.

Кінетична і потенціальна енергії. Перетворення одного виду механічної енергії в інший.

Закон збереження механічної енергії.

Машини і механізми. Прості механізми.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. “Золоте правило” механіки.

Лабораторна робота

10. Визначення ККД похилої площини.

Демонстрації:

1. Визначення роботи під час переміщення тіла.

2. Рівність роботи під час використання простих механізмів.

3. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла і деформованої пружини.

4. Перехід одного виду механічної енергії в інший.

5. Виконання роботи за рахунок кінетичної енергії тіла.

6. Зміна енергії тіла під час виконання роботи

Узагальнюючі заняття

Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології. Використання енергії людиною та охорона природи.

Учень:

називає: види механічної енергії, одиницi роботи, потужностi, енергiї, простi механiзми;

наводить приклади використання машин i механiзмiв, перетворення одного виду механiчної енергiї в iнший;

формулює закон збереження механiчної енергiї, “золоте правило” механiки;

записує формули роботи, потужностi, ККД механiзму, кiнетичної енергiї, потенцiальної енергiї тiла, пiднятого над поверхнею Землi;

може описати перетворення кiнетичної енергiї в потенцiальну i навпаки; характеризувати машини i механiзми за їх потужнiстю; пояснити “золоте правило” механiки як окремий випадок закону збереження енергiї;

здатний спостерiгати перетворення енергiї в механiчних процесах;

вимiрювати потужнiсть i ККД механiзмiв; користуватися простими механiзмами (важiль, блок, похила площина);

може розв’язувати задачi, застосовуючи формули роботи, потужностi, кiнетичної та потенцiальної енергiї, коефiцiєнта корисної дiї, закон збереження механiчної енергiї.

 

Як бачимо за навчальною програмою, реалізується такий підхід, щодо вивчення закону збереження енергії: спочатку вводиться поняття робота, а вже потім на основі нього виводиться поняття енергія. У основній школі учні отримують лише початкові знання з даної теми, які необхідні їм для подальшого вивчення фізики. Такий метод навчання можна простежити і аналізуючи підручники з фізики 8 класу під ред. Коршака[10] «…робота у фізиці - величина, що характеризує перетворення енергії одного виду в інший, яке відбувається у даній фізичній системі». Далі на розгляд учням дається декілька прикладів розв’язання задач, з детальним поясненням ходу розв’язку та отриманої відповіді. Після розгляду прикладів у § 45 автор зазначає доречним дати учням таке визначення: робота визначається як зміна величини, що дорівнює й описує стан тіла у довільний момент часу. Цю величину називають енергією. Фізична величина, що описує стан тіла і зміна якої визначає роботу, називається енергією. Після якого вводять поняття «кінетична енергія», зазначаючи, що кінетична енергія є величиною відносною. У підручнику важливе місце відведено на виведення формули для кінетичної енергії:розглянемо тіло масою m, на яке діє сила . Напрям дії сили збігається з напрямом переміщення. Роботу, яку виконує ця сила

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Елементи методики роботи в 1 класі
Найкращі умови навчання методу читання-розгляду створюються у першому семестрі (півріччі) 1 класу, коли учні ще не оволоділи основами техніки читання. І якщо навчання грамоти і засвоєння ме ...

Трудове виховання дітей у сім'ї
Формування ринкової економіки в Україні передбачає широку активізацію людського фактора. Разом з тим громадянам України гарантується право на працю. Зокрема в Конституції України (стаття 53 ...

Основні теоретичні підходи до визначення поняття «мислення»
Предметом нашого дослідження є шляхи розвитку продуктивного мислення в школярів під час їх графічної підготовки на уроках креслення. Хоча поняття «мислення» давно вживається в психологічній ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net