Природоохоронна самоосвіта учнів

Нова педагогіка » Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах » Природоохоронна самоосвіта учнів

Природоохоронна самоосвіта - це засіб поглиблення знань учнів, їх творчих здібностей, дослідництва, формування умінь і навичок самостійно вирішувати різні проблеми захисту природи. Найкраще сприймається, осмислюється та інформація, яка опрацьовується самостійно, до якої учні виявлять поглиблений інтерес. З іншого боку, самоосвітня робота повинна регулюватись, цілеспрямовуватись, щоб врахувати ці фактори, самоосвітня робота організовується на основі індивідуального, диференційованого підходу.

На гурткових заняттях можна використовувати цікаві посібники. До того ж вони мають певну практичну цінність.

Також дітям можна запропонувати зібрати народні прикмети, загадки, приказки, прислів’я , висловлювання видатних людей про природу і впорядковування їх, наприклад, під назвою «Народна мудрість про природу», «Природа у висловах видатних людей», «Прикметам вір, але й перевір».

Зацікавити дітей можна за допомогою різних ілюстрованих збірок: «Homo sapiens», «Сторінки гумору», «Люди, збережіть нас!», «Лісова аптека»; конкурсів малюнків, популярного плакату на природоохоронну тематику, де вміщуються найцікавіші оригінальні малюнки, копії художніх творів на тему природи. Можливо проводити тематичні бесіди про цінності лісу, його вплив на біосферу, клімат, оточуюче середовище. Складати інструкції збирання ягід, грибів, лісових горіхів і ознайомлення з ними «збирачів».

Уся ця робота сприяє безперервному зростанню і зміцненню інтересів учнів до рідної природи та глибоко вивчення її.

Самоосвітня робота учнів більше всього розвивається під час літніх канікул. ЇЇ характерною особливістю є довільність у виборі тематики. Такий підхід забезпечує реалізацію принципу диференційованого планування природоохоронної самоосвіти школярів, а також підвищує їх інтерес, оскільки вони можуть вибирати питання, які найбільш цікавлять.

Творчою самоосвітою дітей можна пояснити активність і високу результативність їх участі у різноманітних змаганнях на природоохоронну тематику. Проведення бесід про цінності лісу, його вплив на біосферу, клімат, розповіді про кількість кисню, який виділяє одне здорове дерево. Збирання ягід, грибів, лісових горіхів тощо. Дослідивши детально тему курсової: «Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах» можна сказати, що визначальним для розвитку екологічних проблем сучасності є формування екологічної свідомості, відповідальності. Це педагогічне завдання можна втілювати лише через освітню виховну систему на основі принципово нових ідей, методів, підходів, які враховували структуру екологічних знань, соціальні функції сучасної екології, традиції, звичаї, історичний досвід українського народу для того, щоб збагнути себе, своє місце в природі, зв'язки між природою і Всесвітом. Гарним прикладом всього вищесказаного є літні табори, великий його внесок у формуванні особистості виховує любов до природи та екологічну вихованість, втілює всі цікаві ідеї у життя.Екологічна освіта та виховання у літніх таборах - одне із актуальних завдань сьогодення і шляхи його вирішення слід шукати негайно. Екологічне виховання передбачає перш за все, формування у дитини емоційного, бережливого ставлення до об'єктів природи, здатності бачити їх красу, а не детальні біологічні знання особливостей кожного виду рослин і тварин. У всіх позашкільних закладах формуються перші уявлення про навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до природи, що виявляється у конкретній поведінці на емоційному рівні. Завдання екологічного виховання – сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі.Саме екологічна освіта і виховання ставлять за мету докорінну зміну психологічних особливостей дитини щодо її стосунків з природою, перетворення їх зі споживацьких на екологічно відповідальні, особисто значимі.Таким чином, в екологічному вихованні дітей необхідно відмовитися від багатьох стереотипів, які були сформовані в попередні роки. Перш за все, їм необхідно показати її унікальність, красу і універсальність (природа - середовище життя всіх істот, включаючи людину; об'єкт пізнання, задоволення її етичних і естетичних потреб; і лише потім - об'єкт людського споживання). Ми повинні навчити себе і дітей охороняти природу не лише тому, що вона нам щось дає, а й тому, що вона самоцінна. Тобто девізом в роботі з учнями повинно стати: «Не зламай - якщо можна, не рубай – якщо можна, пожалій - ти це можеш»Сьогодні можна стверджувати: екологічне світорозуміння формується в процесі засвоєння екологічної культури суспільства, яка відображує досвід взаємодії дитини і природи. Засвоюючи елементи екологічної культури, особистість стає екологічно вихованою.Настав час, коли основну мету екологічної освіти слід вбачати у сприянні формуванню доцільної культури поведінки в довкіллі і громадської відповідальності за його збереження, а також уміння приймати правильні рішення і вирішувати екологічні проблеми. Для кращого формування такої поведінки можна використовувати та проводити безліч ігор, вікторин, конкурсів, походів, вечорів на тему екології та природо охорони.Отже, формування екологічної відповідальності у дошкільників це передусім навчання екологічній культурі, яку я визначаю як форму адаптації етносу до природних умов творення свого довкілля. Таким чином, літній табір та організація природоохоронної роботи та екологічне виховання — це безперервний процес засвоєння цінностей і понять, що спрямовані на формування умінь, які необхідні для усвідомлення і оцінки взаємозв'язків між дітьми, їхньою культурою і довкіллям. Вони передбачають формування умінь приймати екологічно відповідальні рішення, любити та оберігати два світи: флору та фауну. Адже природа - це наше життя.

Рекомендуємо почитати:

Аналіз поетичної творчості І. Франка
Досліджуючи творчість Тараса Шевченка, Іван Франко завважував, що Шевченкова поезія справила на сучасників надзвичайне враження, – настільки сильне, що протягом кількох десятиліть вони не м ...

Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах
Перед професійно-технічною освітою стоїть завдання – забезпечити галузі економіки конкурентоспроможними і мобільними на ринку праці робітниками, які б могли працювати на новій техніці та са ...

Нетрадиційні форми виховної роботи в профілактиці наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД
Розглянемо деякі форми організації виховної роботи у школі що можуть стати доречними і в профілактичній роботі, якщо змістовно спрямувати на висвітлення проблем, що пов’язані з наркоманією ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net