Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики

Нова педагогіка » Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Фізика - це наука про найбільш загальні властивості і форми руху матерії. Фізика допомагає учням пізнавати навколишній світ.

Одним із найголовніших завдань фізики є дослідження закономірностей природних явищ і знаходження способів застосування цих явищ у житті людини. Задача учителя не тільки знати фізику, а й оволодіти науково-обгрунтованим арсеналом прийомів і способів передачі знань учням.

Фундаментальні фізичні закони - це найбільш повне на сьогоднішній день, але наближене відображення об'єктивних процесів у природі. Різні форми руху матерії описуються різними фундаментальними теоріями. Кожна з цих теорій описує цілком певне явище: механічний або тепловий рух, електромагнітні явища, тощо.

Закони збереження фізичних величин - це твердження, згідно з якими чисельні значення цих величин не змінюються з часом, за певних умов.

Закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу відносяться до числа тих найбільш фундаментальних принципів фізики, значення яких важко переоцінити. Роль цих законів особливо зросла після того, як з’ясувалося, що вони далеко виходять за рамки механіки і представляють собою універсальні закони природи. До цих пір не було виявлено жодного явища, де б порушувались ці закони. Вони безпомилково “діють” і в області елементарних частинок, і в області космічних об’єктів, у фізиці атома і фізиці твердого тіла та являються одними з тих небагатьох загальних законів, які лежать в основі сучасної фізики.

Відкривши можливість іншого підходу до розгляду класичних механічних явищ, закони збереження стали потужним інструментом дослідження, яким кожного дня користуються фізики. Ця найважливіша роль законів збереження як інструмента дослідження обумовлена рядом причин.

1. Закони збереження не залежать ні від траєкторій частинок, ні від характеру діючих сил. Тому вони дозволяють отримати ряд досить загальних і важливих висновків про властивості різних механічних процесів, не занурюючись в їх детальний розгляд за допомогою рівнянь руху. Якщо, наприклад, виявляється, що якийсь процес суперечить законам збереження, то одразу можна стверджувати: цей процес неможливий і безглуздо намагатися його здійснити.

2. Той факт, що закони збереження не залежать від характеру діючих сил, дозволяє використовувати їх навіть тоді, коли сили взагалі невідомі. В цих випадках закони збереження є єдиним і незамінним інструментом дослідження.

3. Навіть в тих випадках, коли сили відомі, закони збереження допомагають розв’язувати багато задач про рух частинок. Всі ці задачі можуть бути розв’язані за допомогою рівнянь руху, але застосування законів збереження дуже часто дозволяє отримувати розв’язок більш простим шляхом.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасна фізика вивчає величезну кількість різних процесів у природі. Не всі з них піддаються вивченню і поясненню з точки зору механізму процесу. Тим не менш наука йде вперед і загальні концепції існування природи відомі вже сьогодні. Якраз на цьому етапі перед вчителем і постала проблема створення таких методів пізнання, які б змогли пояснити непізнане і невідоме.

У даній роботі мова піде про методику вивчення законів збереження, на яких сьогодні і тримається сучасна картина світу.

Об'єктом дослідження є процес вивчення закону збереження енергії, імпульсу, заряду в шкільному курсі фізики.

Предметом дослідження служать методи і прийоми навчання при вивченні закону збереження енергії, імпульсу, заряду в шкільному курсі фізики.

Мета дослідження :

розглянути методологічну роль законів збереження енергії, імпульсу, заряду;

виявити особливості вивчення законів збереження в середній та старшій школі;

проаналізувати вікові особливості учнів;

визначити зв’язки між явищами збереження і перетворення енергії;

розкрити можливості вдосконалення навчання фізики;

розробити рекомендації та методичні вказівки, щодо вивчення тем «Закон збереження механічної енергії», «Закон збереження імпульсу», «Закон збереження електричного заряду».

Завдання дослідження:

вивчити і проаналізувати наукову і навчальну літературу з теми «Закон збереження механічної енергії», «Закон збереження імпульсу», «Закон збереження електричного заряду»;

зібрати методичні рекомендації, щодо вивчення тем пов’язаних із законами збереження;

ознайомитись з методикою викладання тем «Закон збереження механічної енергії», «Закон збереження імпульсу», «Закон збереження електричного заряду»;

описати умови при яких закони збереження справедливі;

оцінити перспективи і подальший розвиток методики вивчення законів збереження.

Рекомендуємо почитати:

Поняття і визначення обдарованості у дітей
Обдарованість – значне, в порівнянні з віковими нормами, випередження в розумовому розвитку або винятковий розвиток спеціальних здібностей (музичних, художніх і ін.). Обдарованість дітей мо ...

Види та загальна характеристика активного відпочинку
У роботу з дітьми в сучасних дошкільних навчальних закладах впроваджують такі види активного відпочинку: − фізкультурні розваги; − спортивні свята; − Дні здоров’я. У прогр ...

Закон України «Про освіту». Система освіти в Україні і принципи її побудови
Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. У суч. школі суверенної України навчального-виховний процес спря ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net