Фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури

Нова педагогіка » Фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Усна народна творчість самодіяльного словесного мистецтва, яке ще іменують усною народною творчістю загадковість творчої душі своїх предків і освятитися її таємницею. Протягом останнього тисячоліття (попередня творчість в силу різних історичних причин не збереглася) наш народ створив такі мистецькі перлини, які стали окрасою вітчизняного і світового фольклору.

Тут всі жанри прозової та поетичної народної творчості, які, відповідаючи віковим особливостям школярів, сприятимуть завданням етичного і морального виховання підростаючого покоління, формування його справжніми патріотами України.

Цілісність освітнього процесу в школі забезпечується єдністю принципів розвиваючої освітньої роботи у всіх напрямках. Реалізація єдиної лінії розвитку дитини на всіх етапах шкільної освіти, надає педагогічному процесу послідовний і перспективний характер. Вирішуючи на кожному ступені школи свою сукупність виховних завдань, ми можемо моделювати образ сучасного учня.

Випускник школи постає людиною, для якого значимі загальнолюдські цінності, такі як доброта, гуманізм, справедливість, співчуття по відношенню до близьких, любов до батьківщини. Його моральний потенціал криється в осмисленні цілей і сенсу життя, засвоєнні цінностей «Вітчизна», «творчість», «любов», почутті гордості за приналежність до своєї нації, за свою Батьківщину, прояві в стосунках з оточуючими людьми доброти, чесності, порядності, ввічливості, милосердя. Це все складові поняття «культура».

Розвиток культури сучасного підростаючого покоління – проблема, що вимагає пошуку оптимальних та ефективних шляхів її вирішення в освітньому процесі. Радіо-і телевізійні програми, Інтернет, спрямовані тільки на розважальність, реклама шкідливих для здоров'я напоїв, сигарет, показ насильства, а також сучасна сім'я, яка, як правило, не забезпечує музично-естетичного розвитку дитини – усе це сприяє неправильного сприйняття світу і небажанню дитини долучатися до істинної культури та народних традицій. Крім того, в самому освітньому процесі недостатньо уваги приділяється і морально-етичних питань виховання, вкрай мало представлені музично-естетичні заняття.

Разом з тим, саме ці заняття художньо-естетичного циклу, такі як фольклорні свята, володіють великими виховними можливостями для становлення культури людини.

На це звертали увагу у своїх працях багато великі педагоги: Ян Амос Каменський – на його думку, вчитель повинен бути патріотом рідної мови, рідної культури; К.Д. Ушинський вважав, що система виховання породжується історією народу, його потребами, побутом, його матеріальної і духовної культурою; В.А. Сухомлинський виділяв думка про необхідність відродження педагогічних традицій народу, про широке впровадження їх у сім'ю і школу; Г.С. Виноградов висував думку про необхідність краєзнавства в колі обов'язкових шкільних предметів. Класики педагогіки вказували на необхідність залучення дітей до народної культури, народної фольклору.

Через фольклор та фольклорні свята дитина може розвинутися, може проявляти свої вміння, фантазію, показувати себе. У народних святах прекрасний матеріал для розвитку естетичних почуттів учнів, для розширення їх кругозору та підвищення культурного рівня.

Основним завданням вивчення народних традицій через фольклорні свята є розкриття значення фольклору як засобу активізації творчого мислення. На його основі у школярів розвивається розуміння істинно прекрасного, з'являється потреба залучення до цінностей народної музики, до історії рідного краю, до традицій і звичаїв свого народу, до пісенного спадщини предків.

На жаль, в сучасній шкільній практиці знайомство з фольклорними святами зазвичай відбувається епізодично і здійснюється головним чином через розучування пісень та сприйняття музики. Відсутність систематичного вивчення культурних традицій свого народу є причиною того, що діти не відчувають до них достатнього інтересу.

Виявлене протиріччя дозволяє виділити проблему: які можливості фольклорних свят для ознайомлення дітей з народною культурою?

Дана проблема визначає тему дослідження – фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури.

Актуальність проблеми полягає в тому, що процеси глобалізації в економіці і суспільстві, реформи освіти в умовах формування ринку негативно вплинули, на наш погляд, на духовність підростаючого покоління, на формування патріотизму і любові до батьківщини тощо.

Формування національної свідомості та самосвідомості передбачає: виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури, відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, патріотизм, що сприяє утвердженню національної гідності, залучення студентів до практичних справ розбудови державності, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину.

Об'єкт дослідження: фольклорні свята як частина народної культури.

Предмет дослідження: фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури.

Мета дослідження: виявити можливості фольклорних свят як засобу прилучення молодших школярів до народної культури.

Завдання дослідження:

1) виявити сутність поняття – народна культура;

2) вивчити психолого-педагогічну характеристику дітей молодшого шкільного віку в контексті даної теми;

3) виявити позитивний вплив фольклорних свят для формування особистості молодшого школяра;

4) вивчити програми з музики в початковій школі Д. Кабалевського та Є. Критської і запропонувати рекомендації щодо впровадження фольклорних свят в початковій школі.

Рекомендуємо почитати:

Типи проектів
З огляду на різні підходи до класифікації проектів у педагогічній літературі, пропонуємо розрізняти їх за цілою низкою параметрів: • складом учасників проектної діяльності: індивідуальні, к ...

Сутність принципу свідомості і активності навчання
Навчання – це процес спільної діяльності вчителя та учнів з метою з’ясування того, завдяки яким заповідям, правилам і законам існує світ, в якому живе людина, та яке місце відведене людині ...

Методика експериментного дослідження у системі робіт з розвитку зв'язного мовлення учнів
Мовна особистість свідомо, відповідно до своїх переконань та життєвих цінностей обирає мовою спілкування мову Вітчизни, досконало вивчає її, пишається нею як національним надбанням і ознако ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net