Гра – як засіб оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів

Нова педагогіка » Гра – як засіб оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів

З перетворенням України на самостійну державу виникла потреба у розбудові системи освіти, її докорінному реформуванні. З цією метою розроблена цілісна державна національна програма «Освіта», головною метою якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу ХХІ століття, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Державна освітня політика зумовила необхідність реформування системи навчання іноземних мов: переглядається структура ступенів навчання; оновлюється зміст навчання іноземних мов і зміст виховання засобами іноземної мови; створюються авторські програми та альтернативні підручники з іноземних мов; реалізується інтеграція у світові заклади освіти, пов’язані з навчанням іноземних мов; забезпечується безперервність навчання іноземної мови; створюються умови для варіативності форм навчання іноземної мови.

Розбудова української державності, орієнтація на євроінтеграцію висувають перед вітчизняною системою освіти вільне володіння громадянами іноземною мовою, що зумовило обов’язкове її вивчення з другого класу згідно із чинною Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (2005) і, відповідно, вагомість професійної, у тому числі методичної підготовки вчителів іноземних мов для початкової школи (Державна програма «Вчитель», 2002).

Інтерес до гри як першої діяльності дитини виявили ще в 30-ті роки ХХ ст. відомі вітчизняні психологи Л.С. Виготський і Д.Б. Ельконін. Початок розробки теорії гри зазвичай пов’язують з іменами таких мислителів ХІХ ст., як Ф. Міллер, М. Спенсер, В. Вундт.

На сучасному етапі розвитку освіти великий внесок у розв’язання даної проблеми зробили О.Б. Бігич у підручнику «Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи», Надія Камінська у книзі «Ігрові моменти на уроках англійської мови», Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич, Л.І. Березенська у посібнику «Letter Land», Н.А. Бабенко у навчальному виданні «Уроки англійської в початкових класах» та ін.

Актуальність проблеми полягає в тому, що педагоги мають різні погляди на її розв’язання: одні вважають, що ігри мало допомагають оптимізації навчання письма та писемного мовлення, а інші, навпаки, що гра є одним з основних засобів формування компетенції у письмі.

Об’єкт дослідження – гра, яка є одним із засобів оптимізації навчання каліграфії та орфографії у початкових класах.

Предмет дослідження – формування каліграфії та орфографії у початковій школі з використанням дидактичних ігор.

Мета дослідження – визначити чи є гра засобом оптимізації формування компетенції у письмі; дослідити психологічні вікові особливості дітей молодшого шкільного віку; розробити поетапний комплекс вправ на формування писемної компетенції.

Гіпотеза дослідження – оптимізація навчання каліграфії та орфографії буде повноцінною за умови використання ігор, як одного з основних засобів навчання іноземної мови у початкових класах.

Завдання дослідження:

1. Теоретичний аналіз проблеми використання ігор на уроках іноземної мови, які є засобом оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів у початкових класах.

2. Розробити фрагменти уроків навчання письма з використанням дидактичних ігор.

Методологічною основою дослідження стали наукові праці викладачів та педагогів, які займалися питаннями формування компетентності у письмі засобами ігрових технологій, а саме: Бігич О.Б., Л.В. Калініної, І.В. Самойлюкевича, Л.І. Березенської, С.Ю. Ніколаєвої та ін. Аналіз науково-педагогічної літератури з даної проблеми.

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що його висновки, основні твердження та методичні рекомендації можна використовувати у навчально-виховному процесі, як засіб його удосконалення в плані іноземної мови молодших школярів.

Практичним значенням роботи є те, що вона може бути використана вчителями англійської мови, студентами, які займаються дослідженням оптимізації навчання каліграфії та орфографії на уроках англійської мови у початкових класах.

шкільний гра іноземний каліграфія

Рекомендуємо почитати:

Дидактична гра як метод навчання: характеристика основних понять проблеми
Не менш як три віки людина намагається розкрити таємницю гри – привабливої для дитини діяльності, надійної помічниці педагога, безмежно складного явища для науковця. Різноманітність ігрових ...

Метод прогнозування
Прогнозування — передбачення ситуацій (обставин, процесів, явищ, подій), які раніше не мали місця, але можливі в перспективі. Прогнозування здійснюють в усіх сферах діяльності (сімейно-побу ...

Роль і місце риторичної компетенції у системі професійних компетенцій учителя
Ми з’ясували, що учитель є одним із творців риторичного дискурсу і його керівником, тому педагог має бути професіоналом і майстром своєї справи, а для цього він має володіти компетенціями. ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net