Використання віршованих творів у процесі формування англомовної граматичної компетенції учнів

Нова педагогіка » Використання віршованих творів у процесі формування англомовної граматичної компетенції учнів

В умовах гуманізації освіти, коли особистість зростаючої людини знаходиться у центрі усієї освітньої та виховної діяльності, пошук ефективних засобів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів та вчителів. Один з таких ефективних прийомів навчання – використання віршованих та пісенних матеріалів на уроках іноземної мови.

Практично всі педагоги та методисти, що працюють з дітьми на різних етапах навчання відводять велике місце поетичним текстам та пісням при вивченні іноземної мови. Деякі навчальні посібники базуються на використанні поетичних текстів, або автентичних, або спеціально складених. До питання використання віршованого та пісенного матеріалу зверталися такі науковці, як Никитенко З.Н., Аитов В.Ф., Аитова В.М., Пелишенко А.С., Черныш В.В., Метьолкіна О.Б. та інші. На думку І.Л. Шолпо, використання віршів та пісень на уроці англійської мови має ряд позитивних особливостей.

По-перше, вірші та пісні – це той текстовий матеріал, який діти люблять, який їм цікавий, а отже, така робота емоційно забарвлена для учня, що, як вже зазначено, в значній мірі сприяє кращому засвоєнню матеріалу. По-друге, автентичний літературний чи фольклорний матеріал сприяє осягненню мови в контексті культури. По-третє, поетичні тексти та пісні є прекрасним матеріалом для відпрацювання ритму, інтонації іноземної мови, вдосконалення вимови. По-четверте, при роботі з віршами і піснями ми вирішуємо проблему багаторазового повторення висловлювань за визначеною моделлю.

Викладені вище факти визначали тему моєї роботи: використання віршованих та пісених матеріалів на уроках іноземної мови. Актуальність даної роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день окремі методичні аспекти використання англо-американської поезії на заняттях з іноземної мови вже аналізуються на сторінках професійних журналів ("Forum", "ІМІ"), але поки що відсутня загальна концепція застосування пісень і віршів у навчанні. Існування цієї концепції дуже важливе, адже метою навчання іноземних мов є не лише накопичення знань, формування у школярів навичок і вмінь, але й комплексне засвоєння ними відомостей країнознавчого, лінгвокраїнознавчого та культурно-естетичного характеру, пізнання цінностей іншої для них національної культури через зразки віршованої та пісенної творчості.

Як показує досвід, вчителі часто нехтують віршами та піснями на уроках англійської мови. А в разі їх застосування звертаються лише до традиційних творів, що викликає зневажливе ставлення учнів до віршованого та пісенного матеріалу. Для багатьох викладачів вся робота з піснею (віршем) зводиться до "прослуховування" та "заучування", тому учні часто навіть не розуміють сенсу заученого ними вірша.

З усього вище зазначеного можна зробити висновок, що на практиці питанню використання віршів і пісень на уроках іноземної мови приділяється недостатня увага.

Об'єкт курсової роботи: використання віршів та пісень на уроках іноземної мови. Предмет дослідження: дидактичний потенціал використання віршів та пісень на уроках іноземної мови, як засіб підвищення ефективності освітнього процесу.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати необхідність використання віршованих матеріалів на уроках англійської мови. Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:

– опрацювати науково-дослідні та дидактичні джерела з даної проблеми;

– ознайомитися з методикою та особливостями використання віршованого і пісенного матеріалу при навчанні англійської мови;

– розглянути специфіку іноземної пісні, як одного із стимулюючих факторів у навчанні іноземної мови.

Рекомендуємо почитати:

Організація соціального супроводу прийомних сімей
Як свідчать наукові дослідження з психології, влаштування нерідних дітей у прийомні сім'ї призводить до появи нових проблем та ускладнень у стосунках між членами родини. Тому ефективне функ ...

Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього
Основною формою фізичного виховання школярів, яка забезпечує необхідний рівень знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою, є урок фізичної культури. Уроки фізичної культури в ...

Аналіз причин асоціальної поведінки особи
С.А.Белічева: “Почуття суспільності або, іншими словами, моральне почуття живе в кожному з нас точно так, як і почуття особистості, егоїзму. Обидва ці почуття, у вигляді мікроскопічних заро ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net