Технологія використання етнопедагогіки

Нова педагогіка » Технологія використання етнопедагогіки

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Забезпечення загального розвитку дитини - одне основних завдань, поставлених перед початковою школою Державною національною програмою "Освіта" (Україна XXI століття), Законом України "Про освіту". Розв'язання його потребує нових теоретичних підходів як до визначення змісту (програмового забезпечення навчального процесу), так і до розробки нових технологій навчання.

Загальними теоретичними засадами визначення нового змісту шкільної освіти є широке застосування нових інформаційних технологій, гуманізація, диференціація, інтеграція, активізація.

На сучасному етапі особливої актуальності набрали проблеми відродження системи національного виховання. Кожен конкретний народ через свою національну систему виховання органічно продовжує себе в своїх дітях, генезує національний дух, менталітет, характер, психологію, традиційну родинно-побутову культуру, спосіб життя. Тому цілком природним й об'єктивно закономірним є наше нестримне прагнення мати свою власну національну систему виховання.

Всі компоненти духовності українського народу, як і його матеріальної культури, становлять національні цінності, які є серцевиною освіти і виховання. Матеріальні та духовні надбання пізнаються, шануються і примножуються працею рук, зусиллями мозку і енергією серця, теплотою і багатством душі кожного вихованця - господаря своєї долі, своєї країни.

Дитячі виховні заклади і школа покликані задовольняти потреби дитини в пізнанні навколишнього світу, у визначенні свого місця в ньому, вивченні історії та культури своєї батьківщини, природи і побуту рідного краю, в якому народилась і живе ця дитина, виховати в ній почуття гордості за приналежність до свого народу та суспільства, розвинути прагнення бути завжди корисним людям. Навчально-виховний процес у цих закладах будується в органічному взаємозв'язку з національною історією, культурою, традиціями свого народу.

Протягом віків діти виховуються у національному середовищі, зміст та форми функціонування якого відображають культурно-історичний досвід народу. З молоком матері діти вбирають у себе той національний дух, який формує в них типових представників свого народу. Національне виховання поступово формує в підростаючих поколінь всі компоненти духовності, яка передається дітям від батьків, дідів і прадідів і, яка посилюється в умовах теперішнього буття нації.

На кожному етапі свого розвитку українське національне виховання інтегровано вбирало в себе кращі здобутки світової культури, що акумулювались у народних традиціях і звичаях, які утверджують добро, любов, красу, справедливість у всіх сферах життя, зокрема, у справі плекання молодого покоління.

Пошуки нових шляхів і форм використання традицій, звичаїв свого народу і загальнолюдських цінностей в національній системі навчання і виховання підростаючого покоління - першочергове завдання вітчизняної школи.

Видатні педагоги (К.Д. Ушинський, В.О.Сухомлинський, Г.С. Сковорода, О.В. Духнович, С. Русова, І.Огієнко та інші) твердили, а наукові дослідження переконливо доводять, що дитина повинна знаходитись під постійним виховним впливом матеріальної і духовної культури свого народу. Це потрібно, найперше, для найповнішого розкриття природних схильностей дитини і розвитку її здібностей, виявлення етнопсихологічних особливостей.

Людина починається з дитинства. Саме в початкових класах засобами народної педагогіки школа, вчителі повинні закласти життєдіяльний грунт на майбутнє чесне й благородне життя. Використання в початкових класах народної педагогіки, вивіреної часом, сприяє не лише формуванню знань, умінь і навичок, а й розвиває доброту, вміння пізнавати світ, рідну мову.

Краса народних пісень, поезій, колядок, щедрівок, веснянок збагачує лексику дітей, розвиває мовлення, викликає інтерес до проеметів.

В народних традиціях, звичаях, святах, іграх, правилах громадської поведінки, піснях, казках, обрядах знаходимо багатющий матеріал, який становить неоціненний скарб, для навчання, виховання і розвитку молодих школярів.

Уся народна творчість увібрала в себе багато тих ідеалів, якими керувалися батьки і вчителі у вихованні дітей. Билини про Іллю Муромця, Микулу Селяниновича, Добриню Нікітича, Альошу Поповича, а також інші види усної народної творчості (історичні перекази, легенди, казки, ліричні пісні, прислів'я, приказки, загадки) відігравали велику роль у вихованні дітей. У них прославлялися праця і мужність людей, їх допитливий і глибокий розум, відображались багатства природи, видатні події з історії країни і народу, через них передавався досвід виховання дітей, поширювалась народна педагогіка.

Найголовніше у становленні української національної школи - це принципово по-новому підійти до формування нового змісту, враховуючи національну самобутність українського народу, його історичні корені, національну гордість. Особливо актуальною є проблема відбору матеріалу, визначення співвідношення між частинами, повернення літературної спадщини несправедливо забутих народних джерел.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему дипломного дослідження: “Використання елементів етнопедагогіки в процесі викладання математики в 1 – 4 класах”.

Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес у сучасній загальноосвітній школі.

Предмет дослідження - можливості етнопедагогіки у вихованні та формуванні особистості у молодшого школяра на уроках математики.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що вивчення математики в початкових класах здійснюватиметься більш ефективно з використанням основ етнопедагогіки.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні провідних аспектів етнопедагогіки, в узагальнені педагогічного досвіду та визначення практичної корисності народних традицій у навчанні та вихованні.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

проаналізувати і охарактеризувати українську народну педагогіку як педагогічну систему;

обґрунтувати систему роботи над етнопедагогічним матеріалом;

здійснити експериментальну перевірку системи роботи вчителя і учня з використанням народної педагогіки на уроках математики в початкових класах та визначити її ефективність.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда, анкетування.

У написанні дипломної роботи ми використали систему вправ та матеріалів з народної педагогіки, які були розробленні під час проходження практики в початкових класах.

Рекомендуємо почитати:

Шляхи вдосконалення методики вивчення байок в початковій школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка"
Рішення проблеми вдосконалення методики вивчення байок лежить у площині використання монографічного методу вивчення байок Відмінна риса даного методу полягає в тому, що вивчення байок у пер ...

Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності на уроках природознавства
Психічний розвиток молодшого школяра, формування його особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. За даними Г.Костюка, „онтогенез людського організму визначається біологічною ...

Експериментальна перевірка розробленої методики проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи при вивчені розділу «Технологія вирощування рослин»
Основною метою експериментальної методики є перевірка розробленої методики проведення занять з розділу «Технологія вирощування рослин» в 7 класах. Експериментальна робота проводилась нами з ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net