Запровадження системи проміжного зовнішнього незалежного оцінювання в 7 та 9 класах середніх загальноосвітніх школах

Нова педагогіка » Запровадження системи проміжного зовнішнього незалежного оцінювання в 7 та 9 класах середніх загальноосвітніх школах

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. XXI століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер.

Входження України у світовий освітній простір зумовлює приведення вітчизняних освітніх стандартів, зокрема щодо тривалості здобуття загальної середньої освіти, у відповідність з нормами світового співтовариства. Досі вона не відповідала цим нормам. Це не сприяло підвищенню рівня освіченості молодого покоління, поглиблювало розрив між якістю знань учнів європейських країн та Україною.

З одного боку, вітчизняна освітня модель – виважена та збалансована система надання систематизованих знань, що будувалася протягом багатьох десятиліть, з іншого – не завжди гнучка та не повному обсязі знатна відповідати за підготовку учнів до вступу до вищих навчальних закладів на високому професійному рівні. Це зумовлено дефіцитом кваліфікованих педагогічних кадрів, недосконалістю навчальних програм, недостатнім фінансуванням та деякими іншими факторами. На початку 2000-х років, посилаючись на дані досліджень Міністерства охорони здоров`я щодо перевтоми учнів, було прийнято рішення про скасування щорічних шкільних перехідних екзаменів з різних предметів. Критерієм оцінювання з цього моменту мали слугувати контрольні роботи учня та його досягнення протягом навчального року. Враховуючи певні переваги такого рішення з точку зору зменьшення навантаженності на педагогічний склад шкіл, треба відзначити, що із зменьшення педагогічного контролю, почала поступова падати якість знань учнів. Скасування екзаменів, на жаль, не стало панацеєю. В той же час, починаючи із 1992 року, українські наукові коли постійно працювали над створенням більш ефективної системи перевірки якості знань учнів середніх загальноосвітніх шкіл. У 1993 році відбулася презентація та перша в історії країни апробація системи зовнішнього незалежного тестування. Учням декількох шкіл пропонувалося відповідати на запитання тестування, обираючи правильну відповідь із чотирьох наведених. В цілому, тестування пройшло успішно, але мало певні недоліки в організаційно-моніторинговому плані. Це, а також відсутність перспективи постійного фінансування проекту в умовах стагнації економіки призвело до того, що активні роботи із запровадження зовнішнього тестування в Україні було відкладено і розпочалося знов лише на початку 2000-х років.

Зовнішнє незалежне тестування сьогодні - це форма випускних іспитів для школярів країни та єдиний документ, що дозволяє вступити до вищого навчального закладу. Слід зауважити, що запровадження такої форми педагогічного контролю підвищило його якість, але проміжні класи загальноосвітніх шкіл все одно залишаються поза увагою розробників тестування, хоча й заслуговують на увагу.

Враховуючи досвід проведення щорічних перевідних екзаменів у школах та значне зниження якості освіти в сучасних умовах, постає питання поновлення регулярного незалежного контролю якості знань учнів 5-10 класів. Визнаючи, що вітчизняна економіка поки що не може задовольнити потреби освіти у повному обсязі, а обсяги фінансування проміжного зовнішнього незалежного тестування може вичерпати бюджет Міністерства освіти та науки та зупинити виконання інших важливих освітніх програм, пропонується ввести проміжне зовнішнє незалежне тестування лише у 7 та 9 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Ці класи можуть вважатися за визначальні у системі середньої освіти, тому що тестування у 7 класі перевірить успішність засвоєння програми відразу за 7 років навчання, а тестування у 9 класі перевірить засвоєння предметів, що вводяться у розклад лише у 8 та 9 класі, проаналізує на скільки системно працював студент протягом 2 років та підтвердить рівень знань студента сертифікатом про складання проміжного зовнішнього незалежного тестування, який стане перепусткою до III ступеня середньої освіти або до професійно-технічної освіти. Постійний характер контролю має підвищити мотивацію педагогічного колективу до успішної підготовки учнів до тестування, дисциплінує учня та забезпечить державу постійною педагогічною та аналітичною інформацією, щодо перебігу учбового процесу у школах та виконання державної освітньої програми. Тестування створить рівні умови перевірки якості знань для учнів, що навчаються у містах та сільській місцевості. Це, в свою чергу, підвищить конкурентоспроможність учнів з віддалених регіонів країни щодо вступу до вищих навчальних закладів, ліквідує організаційну та моніторингову нерівність у середніх школах країни. Однакові тестування будуть запропоновані усім без виключення учням, незалежно від їхнього місця навчання, що нівелює проблему необ`єктивного оцінювання у середніх загальноосвітніх школах, суттєво зменшить кількість конфліктних ситуацій у школах, пов`язаних з критеріями оцінювання успіхів у навчанні педагогічними працівниками, забезпечить повну незалежність педагогічних працівників шкіл у питанні оцінювання учнів. Система здатна вибудувати новий рівень якості знань в українських школах, підвищити його організаційний рівень та забезпечити вихід України у європейські лідери з якості середньої освіти.

Рекомендуємо почитати:

Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі
Система вправ для навчання діалогічного мовлення складається з трьох основних етапів: І етап – початковий, на якому відбувається презентація матеріалу; ІІ етап – середній, на якому відбуває ...

Види диференційованого навчання
Щодо видів диференціації, то в літературі використовуються поняття "внутрішня" і "зовнішня" диференціація. (В основі такої класифікації лежить характер диференціації нав ...

Погляди вчених на проблему прав дітей
Нині в Україні спостерігається спалах інтересу до такої незвичної для вітчизняного суспільно-гуманітарного контексту проблеми, як права дитини. Висунення на передній план політичного, педаг ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net