Мапа сайту

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Нова педагогіка

      L Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах
           L Загальна характеристика навчальних позашкільних закладів освіти 2
           L Особливості соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього оздоровчого табору 2 3 4
           L Екологічне виховання школярів в умовах табірного життя
           L Сутність, завдання та принципи екологічного виховання учнів 2
           L Методи екологічного виховання 2
           L Форми та засоби екологічного виховання у процесі навчання 2
           L Особливості природоохоронної діяльності школярів
           L Природоохоронна самоосвіта учнів
      L Ефективні прийоми проведення уроків фізкультури
           L Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою 2 3
           L Значення пізнавальної активності на уроці
           L Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури 2 3
           L Завдання по взаємоаналізу дій учнів
           L Застосування пошукових ситуацій на уроках фізичної культури
           L Використання прийомів ігрового методу на заняттях з фізичної культури
           L Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури 2 3 4
      L Розвиток освітніх інноваційних процесів у вищій школі 2
      L Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі
           L Система арифметичних задач у програмі з математики в початковій школі 2 3 4 5
           L Ступені роботи над текстовими задачами 2 3 4 5
           L Види задач на пропорційне ділення та способи їх опрацювання 2 3 4
           L Формування умінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Педагогічні інновації 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Основні проблеми викладання образотворчого мистецтва
           L Розвиток емоційної чутливості дитини 2
           L Сучасної методичні позиції викладання образотворчого мистецтва 2 3 4
      L Умови успішного виховання в сім'ї
           L Роль сім’ї у вихованні дітей. Зміст, засоби та труднощі сімейного виховання
           L Умови успішного виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Експериментальне дослідження розробленої соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку
           L Сутність, цілі, види агресивності 2
           L Особливості агресивності у дітей молодшого шкільного віку 2
           L Проектування соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Методика застосування технології корекції агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Експериментальне дослідження соціально-педагогічноїї агресивності у дітей 2 3
           L Впровадження соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку 2
      L Технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики
           L Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
           L Аналіз результатів впровадження технології епістемологічної самокорекції майбутнього вчителя мистецтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      L Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом
           L Сутність когнітивно-комунікативного підходу 2 3
           L Психологічні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції 2 3
           L Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом 2 3 4
           L Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом 2 3 4
           L Комплекс вправ для формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом 2
           L Аналіз навчально-методичних комплексів з англійської мови у восьмому класі основної школи 2
           L Результати анкетування вчителів та бесіди з учнями 2 3 4
      L Методика організації різнопланової діяльності школярів
           L Педагогічна вимога 2
           L Громадська думка
           L Методи вправ і привчання 2
           L Метод прогнозування
           L Створення виховуючих ситуацій 2
      L Підготовка учнів на уроках праці
           L Технологія проектування для навчання учнів 2 3
           L Особливості проектної діяльності на уроках трудового навчання 2 3
           L Розробка методики проведення занять по темі: «Проект» 2 3 4
           L Розробка зразка проекту по темі «Проект у 9 класі на прикладі виготовлення виробу «Солонка». 2
      L Вдосконалення історичної освіти як складова формування історичної свідомості молоді 2 3 4 5 6 7
      L Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
           L Значення соціально-педагогічної роботи 2 3 4
           L Робота соціального педагога з різними соціальними групами 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Соціально-педагогічні технології роботи з різними соціальними групами 2 3
           L Реабілітаційні заклади нового типу та роль соціального педагога у них 2 3 4 5
      L Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики
           L Комунікація як основна функція мовлення 2
           L Види мовлення
           L Обгрунтування дидактичних умов формування комунікативно-мовленнєвих умінь
           L Мовний матеріал як засіб формування комунікативно-мовленнєвих умінь 2 3 4
           L Організація та проведення інформативних бесід як основна форма формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Особливості роботи з ліворукими дітьми
           L Зразки дзеркального письма в учнів 1 класу
           L Психофізіологічні особливості ліворуких дітей 2
           L Специфіка правил при навчанні письма ліворуких дітей 2
           L Підготовка руки до письма
           L Особливості навчання письма ліворуких дітей
           L Методика навчання письма ліворуких дітей 2 3
           L Попередження графічних помилок
           L Вимоги до письма 2 3
      L Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки 2 3 4
      L Проблеми морально-етичного виховання молоді 2 3 4 5 6 7 8
      L Робота з обдарованими дітьми
           L Поняття «обдарованість» та її види. Виявлення обдарованої дитини 2 3 4 5
           L Методи діагностування обдарованих дітей 2 3
           L Проблеми та реалізація здібностей талановитих дітей 2 3 4
           L Форми і методи навчання обдарованих дітей 2 3 4 5 6
           L Система розвитку творчої особистості 2 3 4
           L Підтримання талановитої дитини батьками 2
      L Підготовка майбутнього вчителя до творчого застосування новітніх технологій 2 3 4
      L Педагогічна технологія
           L Історичні аспекти педагогічної технології 2 3
           L Сутність і особливості педагогічної технології 2 3 4
           L Класифікація педагогічних технологій 2
           L Головні ознаки педагогічної технології
      L Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики
           L Методологічна роль законів збереження у фізиці 2 3
           L Аналіз навчальної програми середньої та старшої школи з фізики 2 3 4
           L Закон збереження енергії 2 3
           L Закон збереження імпульсу 2 3
           L Закон збереження електричного заряду 2
      L Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
           L Моральне виховання 2
           L Гра у розвитку взаємин дітей 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття 2 3 4 5 6
      L Болонський університет
           L Історична відомості про університет 2
           L Вступ та навчання в Болонському університету
           L Відомі студенти і викладачі
           L Велика Хартія університетів
      L Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти
           L Історія становлення і розвитку російської системи професійної освіти з 1700 по 2001 р.р 2 3 4 5
           L Середня професійна освіта на сучасному етапі 2 3
           L Напрями і перспективи розвитку системи середньої професійної освіти 2 3
           L Розвиток системи середньої професійної освіти 2 3 4 5 6
      L Методика вивчення раціональних нерівностей в шкільному курсі алгебри
           L Загальні відомості про раціональні нерівності
           L Теореми про рівносильність нерівностей
           L Зміст і роль лінії рівнянь і нерівностей в сучасному шкільному курсі математики
           L Класифікація перетворень нерівностей та їх систем
           L Загальна послідовність вивчення матеріалу лінії нерівностей 2
           L Особливості методики вивчення раціональних нерівностей 2 3 4 5
      L Фактори формування колективу, їх значення для сучасної школи
           L Поняття колективу у історичній ретроспективі
           L Сутність поняття про колектив, його структура і функції
           L Фактори формування колективу за А.С. Макаренком
           L Основні стадії розвитку колективу
           L Значення формування колективу у сучасній школі 2
      L Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей
           L Історико-педагогічний аналіз проблеми співпраці школи та сім'ї 2 3 4
           L Теоретико-методологічні засади співпраці школи та сім'ї 2 3 4 5 6 7 8
           L Психолого-педагогічна характеристика категорії обдарованих дітей 2 3 4 5 6 7 8
           L Вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація педагогічного всеобучу батьків обдарованих дітей з метою формування їх педагогічної культури 2 3 4 5 6
           L Корекція виховної діяльності сімей з різним типом сімейного благополуччя 2 3 4 5 6 7
      L Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі
           L Історичний розвиток проблеми готовності та адаптації до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку 2 3
           L Закономірності розвитку дитини з мовленнєвими порушеннями 2
           L Прояви адаптації до шкільного навчання у дітей з порушеннями мовлення 2 3
           L Експериментальне дослідження адаптації дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі 2 3 4 5
           L Кількісний і якісний аналіз експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Робота з неточно інтонуючими дітьми на уроках музики в молодших классах
           L Роль правильного інтонування в музично-естетичному розвитку учнів
           L Основні недоліки в інтонуванні у деяких учнів 2 3
           L Основні причини «гудіння» 2
           L Засоби виправлення інтонування 2 3 4 5 6 7
      L Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку 2 3 4 5 6 7 8
      L Вплив шкідливих звичок батьків на фізичний розвиток молодшого школяра 2 3 4
      L Короткий курс адаптаційних занять для учнів перших класів "Перші дні у школі" 2 3
      L Розробка уроків з географії
           L План-конспект сучасного комбінованого уроку на тему «Антарктида й Антарктика. 7 клас» 2 3
           L План-конспект нестандартного уроку на тему „Північна Америка”
           L Мотивація навчальної діяльності
           L Перевірка знань, глибини їх свідомлення 2
           L Сценарій позакласного заходу із географії „Два кораблі” 2
           L Сценарій виховного заходу „8 березня – міжнародний жіночий день” 2 3 4 5 6 7
      L Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
           L Створення контенту ресурсу
           L Створення та обробка зображень
           L Створення відео фрагментів
           L Створення звукового супроводу 2
           L Особливості вікового періоду учнів 5 – 6 класів 2 3
           L Особливості викладання природознавства у 5 – 6 класах
           L Пізнавальний інтерес та засоби його формування 2 3
      L Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі
           L Історичний розвиток проблеми готовності та адаптації до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку 2
           L Закономірності розвитку дитини з мовленнєвими порушеннями 2
           L Прояви адаптації до шкільного навчання у дітей з порушеннями мовлення 2 3
           L Експериментальне дослідження адаптації дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі 2 3 4 5
           L Кількісний і якісний аналіз експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Нестандартні уроки в початкових класах
           L Дидактична взаємодія вчителя й учнів на уроці 2
           L Підходи до класифікації нестандартних форм організації навчання та основні їх види 2 3
           L Розгляд структури деяких нестандартних уроків 2
           L Досвід вчителів з проведення нестандартних уроків у початковій школі 2 3 4
      L Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов 2 3 4
      L Розвиток комунікабельності у старших дошкільників
           L Загальні відомості про мовленнєву діяльність 2
           L Функції мови та їх реалізація у мовленні. Органи мовлення, їх функції 2
           L Взаємозв’язок мовлення та мислення 2 3
           L Механізми мовлення: висловлювання. Мовленнєвий акт
           L Механізми мовлення: перехід до зовнішнього мовлення 2
           L Значення і смисл слова. Розвиток значення слова 2
           L Мовна готовність дитини до школи 2
           L Методика формування комунікабельності старших дошкільників при роботі з дитячою книгою 2 3
           L Вплив творчості письменника на формування етичних відносин культури старших дошкільників 2 3
      L Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації
           L Аналіз різних методів навчання 2 3 4
           L Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності
           L Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності 2 3 4 5 6 7
           L Загальні питання організації та проведення експерименту 2 3 4 5 6 7 8
           L Перевірка якості знань студентів отриманих під час проведення практичного заняття з використанням активних методів навчання 2
      L Українська література, як предмет вивчення у школі
           L Теоретико-методологічні основи викладання літератури у школі
           L Методи літературознавчого аналізу та проблема літературної освіти в школі 2
           L Методологічні основи побудови ефективної структури уроку літератури 2 3 4
           L Діалогічні принципи викладання української літератури в середній школі 2 3
           L Основні принципи проблемного навчання на уроках літератури в 5-6-х класах 2 3
           L Павло Тичина. «Гаї Шумлять». Урок засвоєння нових знань 2 3
           L Олександр Олесь. «Княжа Україна». «Заспів», «Україна в старовину» Урок в 5 класі 2
           L Тарас Шевченко “Зоре моя вечірняя”. Урок в 5 класі 2 3 4
      L Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
           L Сутність патріотизму 2 3
           L Основні форми патріотизму
           L Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку 2 3
           L Шляхи, засоби та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини 2 3
           L Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку 2
           L Експериментальне вивчення рівня патріотизму у дітей 2
      L До проблеми формування рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою 2 3
      L Шляхи розвитку творчої самостійності студентів у навчанні
           L Творча самостійність студентів
           L Методика творчої самостійності студентів 2
           L Теоретичні основи визначення рівнів сформованості творчої самостійності 2
           L Творча діяльність студентів 2
           L Формування та розвиток творчої діяльності студентів
           L Викладач як організатор пізнавальної діяльності студента 2
           L Комплексний підхід до розвитку творчої діяльності студента
           L Розвиток творчого потенціалу студентів 2 3
      L Реалізація гендерного виховання шляхом використання методу формування свідомості
           L Особливості гендерного виховання учнів ПТНЗ 2 3 4
           L Метод формування свідомості як ефективний метод у процесі гендерного виховання учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою "День захисту прав дитини" 2 3
      L Робота над технікою читання на німецькій мові на початковому етапі навчання в ЗОШ
           L Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі 2 3 4
           L Основні напрямки читання. Види усвідомленого іншомовного читання 2 3 4
           L Формування навичок іншомовного читання на початковому етапі 2
           L Обов'язковість комунікативно-ігрового методу на початковому етапі навчання іноземній мові
           L Перший рік формування навичок читання іноземною мовою 2 3
           L Формування навичок іншомовного читання на другому та подальших роках навчання на початковому етапі 2 3
           L Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
      L Система роботи з розвитку зв'язного мовлення учнів на уроках української мови
           L Лінгводидактичні засади розвитку зв’язного мовлення
           L Аналіз літератури з досліджуваної проблеми 2 3
           L Методичні принципи навчання української мови 2 3
           L Типи мовлення 2 3
           L Особливості розвитку усного та писемного мовлення 2
           L Інновації у роботі з розвитку зв'язного мовлення
           L Інтерактивні технології навчання у системі розвитку комунікативних умінь і навичок 2 3
           L Система ситуативних завдань на уроках розвитку зв’язного мовлення 2
           L Види робіт з розвитку зв’язного мовлення
           L Методика експериментного дослідження у системі робіт з розвитку зв'язного мовлення учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Методика викладання англійської мови
           L Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками
           L Методи дослідження в методиці викладання іноземної мови 2
           L Цілі та зміст навчання іноземним мовам у середній школі
           L Принципи методики викладання іноземних мов у школі 2
           L Методи та засоби навчання іноземним мовам у середній школі
           L Цілі та зміст навчання лексики. Активний, пасивний та потенціальний лексичний мінімум
           L Методична типологія лексики англійської мови. Семантизація лексичних одиниць
           L Етапи та вправи для навчання лексики у середній школі. Словник-мінімум, його відбір
           L Цілі та зміст навчання граматики. Активний та пасивний граматичний мінімум
           L Етапи та вправи для навчання граматики у школі
           L Цілі, зміст та принципи навчання вимови у середній школі
           L Навчання англійській артикуляції та інтонації в середній школі. Індивідуалізація у навчанні інтонації
           L Цілі та зміст навчання монологічного мовлення
           L Особливості монологічного мовлення 2
           L Етапи формування монологічних умінь
           L Цілі та зміст навчання діалогічного мовлення
           L Лінгвістичні та психологічні характеристики діалогічного мовлення
           L Етапи та система вправ для навчання діалогічного мовлення
           L Умови ефективного навчання аудіюванню в середній школі. Характеристика текстів для аудіювання 2
           L Система вправ для навчання аудіювання в середній школі
           L Навчання читання у середній школі. Види читання
           L Методика навчання техніки читання. Вправи для навчання читання
           L Навчання читанню як виду мовленнєвої діяльності 2
           L Письмо як засіб навчання і контролю. Вправи для навчання письма і писемного мовлення 2
           L Навчання техніки письма. Навчання каліграфії і навчання орфографії у середній школі 2
           L Планування навчального процесу з іноземної мови
           L Урок – основна форма навчального процесу іноземної мови 2
           L Контроль у навчанні іноземної мови 2
           L Позакласна робота з іноземної мови 2
      L Нестандартне обладнання на уроках фізичної культури
           L Необхідність вибіркового цілеспрямованого тренування за допомогою нестандартного обладнання 2
           L Загальна класифікація тренажерів та іншого обладнання
           L Магнітні й ремінні велотренажери 2
           L Практичне застосування нестандартного обладнання на уроках фізичної культури 2 3 4
      L Інтерактивні методи навчання на уроках географії
           L Психолого-педагогічні аспекти використання методів у навчально-виховному процесі 2 3
           L Сутність понять «метод навчання», «навчальний процес» 2
           L Класифікація методів навчання 2 3
      L Властивості уваги та їх облік в навчанні
           L Поняття про увагу та фізіологічні основи уваги
           L Властивості уваги 2 3
           L Облік властивостей уваги у навчанні 2
      L Бібліотека як центр інформаційного забезпечення навчального процесу
           L Поняття бібліотеки і бібліотечних фондів
           L Поновлення бібліотечних фондів на сучасному етапі 2
           L Місце бібліотек у навчальному процесі 2
      L Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся" 2 3
      L Закономірності й принципи навчання біології
           L Закономірності процесу навчання біології
           L Основні принципи навчання біології 2 3 4 5 6 7
      L Освіта України як складова світового і європейського простору
           L Суттєві зміни в освіті 2
           L Нова професійна структура, зміни сучасного ринку праці 2 3
      L Взаємозв’язки компетенції вчителя образотворчого мистецтва і дизайнера
           L Компетенція вчителя 2
           L Компетенція дизайнера 2 3
      L Форми і шляхи реалізації громадянського виховання школярів
           L Сутність і зміст громадянського виховання 2 3
           L Принципи виховання громадянина 2
           L Форми громадянського виховання, шляхи його реалізації 2
           L Досвід громадянського виховання школярів у Карлівській гімназії ім. Н. Герасименко 2 3 4 5
           L Розробка власного сценарію виховної години у формі гри-вікторини, спрямованої на формування патріотизму та національної свідомості учнів 2
      L Людська пам'ять і процес навчання
           L Поняття про пам'ять
           L Запам’ятовування, відтворення та забування 2
           L Теорії пам’яті 2 3
           L Види пам’яті 2 3 4
           L Можливість цілеспрямованого розвитку пам'яті у навчальній діяльності
           L Індивідуальні особливості пам’яті
           L Виховання пам’яті 2 3 4 5 6
      L Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
           L Історія становлення логопедичної допомоги дітям Україні 2
           L Проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення 2 3
           L Особливості та закономірності письмового мовлення 2
           L Передумови формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення 2 3
           L Готовність дітей з тяжкими порушеннями до оволодіння самостійним писемним мовленням 2
           L Особливості оволодіння писемним мовленням молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення 2 3
           L Формування готовності до оволодіння писемним мовленням молодшими школярами засобами спеціальних форм навчання 2 3 4
      L Позакласна робота з інформатики в початковій школі
           L Позакласна робота - одна з форм підвищення знань з інформатики 2
           L Форми позакласної роботи
           L Особливості позакласної роботи в початковій школі 2
           L Позакласна робота з інформатики адаптована для початкової школи
           L Аналіз власного досвіду проведення позакласних заходів з інформатики під час проходження переддипломної педагогічної практики 2
      L Мій ідеал сучасного викладача 2 3
      L Основа та особливостi організації проектних технологій в навчально-виховному процесі
           L Технологія проекту у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних авторів 2 3
           L Зміст проектної технології. Класифікація проектів 2 3 4 5
           L Методи проектів 2 3
           L Основні етапи організації проектувальної діяльності школярів 2 3
           L Оцінювання учнівського проекту
           L Роль педагога в організації проектної діяльності 2 3
      L Роль студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери 2 3 4
      L Художня обробка металів у 5-9 класах
           L Металопластика 2
           L Плоскорельєфне карбування 2
           L Рельєфне карбування 2
           L Способи перенесення малюнків. Тиснення на металі - 8 год 2 3 4
           L Інструменти для карбування 2
      L Особливості проведення уроків природознавства з використанням плану і карти в сучасній початковій школі
           L Аналіз програми шкільного курсу природознавства в 3-4 класах як навчального предмету 2 3 4
           L Методи навчання природознавства в школі 2 3 4
           L Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання природознавства в допоміжній школі 2 3 4
           L Особливості вивчення природознавства у 4 класі 2
           L Підготовка до проведення уроків природознавства з використанням плану і карти в сучасній початковій школі 2 3
           L Географічні інновації для молодшої школи 2 3
           L Орієнтування в туристичному поході
      L Аналіз розвитку системи освіти в Італії 2 3
      L Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі
           L Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи 2
           L Проектування технології формування статевої культури підлітків в умовах школи "Як обрати безпечний спосіб поведінки"
           L Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки"
           L Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів
           L Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" на старших підлітків в умовах школи 2
      L Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
           L Теоретичні аспекти прав дітей в Україні 2 3 4
           L Нормативно-правове забезпечення прав дітей
           L Конвенція ООН про права дитини 2
           L Права дитини на сім’ю 2 3
           L Право на освіту 2 3
           L Роль соціального педагога у реалізації прав дитини 2
           L Механізми реалізації прав дитини в Україні 2 3 4
      L Предмет, завдання і методи педагогіки
           L Предмет педагогіки
           L Основні завдання педагогіки
           L Методи педагогіки та форми організації навчання
           L Зв’язок педагогіки з іншими науками 2
      L Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів
           L Сутність церковного співу 2 3 4 5 6 7
           L Історико - логічний аналіз розвитку духовного співу 2 3 4 5 6 7
           L Роль духовних піснеспівів
           L Принципи, структура та зміст побудови програми «Духовна музика в сучасній школі» 2 3 4
           L Система роботи вчителя музики в процесі ознайомлення молодших школярів з духовною спадщиною 2 3
      L Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
           L Загальна характеристика суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст
           L Практична діяльність М.І. Пирогова-педагога
           L Система народної освіти і проблеми дидактики
           L М.І. Пирогов про виховання дітей 2
           L Основні проблеми «Питань життя» 2 3 4
      L Роль і значення громадських організацій у вихованні військовослужбовців та формування морально-психологічного клімату у військових колективах
           L Роль і значення громадських організацій у військових частинах 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Робота громадських організацій у підрозділах 2 3 4 5 6
      L Методика проведення семінарів
           L Методичні вказівки до підготовки і проведення семінарських занять 2 3
           L Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять 2 3 4
           L Основні поняття та визначення системи землеустрою в Україні 2 3 4 5
           L Семінарське заняття та його аналіз 2
      L Методика проектування шкатулки на уроках трудового навчання в загальноосвітніх школах
           L Місце теми в навчальному курсі 2
           L Планування навчального проекту. Завдання і види планування
           L Організаційно підготовчий етап проектування виробу 2
           L Конструкторський етап проектування
           L Технологічний етап виготовлення виробу 2 3 4 5
      L Порівняльний аналіз нормативного регулювання підготовки кадрів міліції України та Європейських країн
           L Засади порівняльно-юридичної педагогіки
           L Методологія порівняльно-юридичної роботи 2 3 4
           L Система підготовки кадрів у вищих начальних закладах МВС України
           L Сучасний стан підготовки кадрів у вищих навчальних закладах МВС України 2
           L Організаційно-правове забезпечення навчального процесу у відомчих закладах освіти системи МВС України 2 3
           L Система підготовки кадрів поліції в навчальних закладах вищої служби поліції Німеччини та Бельгії
           L Сучасний стан поліцейської освіти у країнах Західної Європи 2 3
           L Програма навчання кадрів поліції та порядок проходження служби поліцейськими Німеччини та Бельгії 2 3 4
      L Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті
           L Зміст та структура новітніх інформаційних технологій 2 3 4
           L Перспективні напрями застосування комп’ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах 2
           L Сучасний стан інформатизації міських та сільських загально освітніх навчальних закладів 2 3 4
           L Вимоги до матеріальної бази закладів освіти, щодо впровадження інформаційних технологій 2
           L Вимоги до вчителя, що бажає працювати з комп’ютерним забезпеченням
           L Вимоги до випускників 12-річної школи 2 3
      L Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття
           L Критерії оцінки сучасної музичної культури 2
           L Стильові напрямки початку ХХ століття: імпресіонізм, експресіонізм, фонізм 2 3 4 5
           L Авангардизм у музичному мистецтві ХХ століття 2 3 4 5 6 7 8
           L Синтез як композиційний метод сучасної музики 2 3 4 5 6 7
           L Традиції та новаторство у творчості А. Шенберга та Ч. Айвза 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Основні естетичніх напрямки та течії музичної куьтури ХХ століття 2 3 4 5 6 7
      L Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського
           L Поняття про трудове виховання 2
           L Зміст, завдання та принципи трудового виховання в сучасній педагогічній науці
           L Шляхи і засоби трудового виховання учнів
           L Розвиток ідей трудового виховання в працях К.Д. Ушинського
           L Ушинський про значення праці у вихованні людини
           L Умови успішного трудового виховання дітей 2 3
      L Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії
           L Психолого-педагогічні засади пізнавальної діяльності учнів 2 3 4 5 6
           L Мотивація пізнавальної діяльності 2 3 4 5 6
           L Активізація та організація пізнавальної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Самостійна пізнавальна діяльність учнів 2 3
           L Активні та інтерактивні методи навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки 2 3 4 5 6
           L Зміст навчального матеріалу до вивчення тем географії Південної та Північної Америки 2 3 4 5 6 7
           L Організації коригувальних впливів на пізнавальну мотивацію учня 2 3
           L Методична розробка уроку-подорожі 2 3
           L Методична розробка уроку-конференції 2
           L Методична розробка уроку-вікторини 2 3
           L Методична розробка уроку формування нових знань з елементами бесіди 2
      L Методика розвитку м’язової сили у дітей шкільного віку
           L Методика розвитку та засоби вдосконалення сили 2
           L Методика розвитку сили в учнів молодших класів 2 3 4 5
           L Методика розвитку сили в учнів 5-9 класів
           L Методика розвитку сили в учнів 10-11 класів 2
           L Контроль силових можливостей та особливостей методики у школярів 2 3
      L Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування
           L Феномен спілкування, комунікації як предмет психолого-педагогічного аналізу 2 3 4 5
           L Форми і засоби комунікації в Інтернет-середовищі 2
           L Функції Інтернету як фактора актуалізації комунікативного потенціалу особистості 2 3
           L Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді 2 3 4 5 6
      L Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі
           L Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема 2 3 4 5 6
           L Дидактична гра як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічні особливості формування та використання ігрової діяльності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5 6 7 8
           L Загальна характеристика досвіду використання ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Пошук шляхів вдосконалення дидактичної гри як методу навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки 2 3 4
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4 5
           L Класична структура дидактичних ігор
      L Здійснення підсумкового контролю вивчення менеджменту 2 3 4 5 6 7
      L Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі 2 3 4 5
      L Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування мовленнєвих компетентностей на уроках української мови
           L Лінгводидактичні орієнтири сучасної початкової мовної освіти в Україні 2 3 4 5 6 7 8
           L Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови 2 3 4
           L Соціокультурна складова у змісті початкового курсу Української мови 2 3 4 5
           L Формування мовно-мовленнєвих компетентностей у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» 2
      L Казка як ефективний засіб виховання і навчання дітей різного віку
           L Що таке казка. Історія казки
           L Походження казки
           L Значення казки як жанру літератури 2
           L Казка як об’єкт наукових досліджень 2
           L Казка - учбовий матеріал для дітей різного віку
           L Казки як засіб виховання і навчання
           L Особливості педагогічної роботи з казками 2
           L Творче виховання з використанням казки 2 3 4
           L Експерементальне дослідження – використання казок для розвитку школярів 2
      L Методи ознайомлення учнів з яворівським та петриківським розписом
           L Декоративний розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині українського народу
           L Характерні ознаки народного декоративного мистецтва
           L Народне мистецтво як засіб формування національно-культурної свідомості учнів
           L Історія зародження та розвиток декоративного розпису 2
           L Петриківський розпис як вид декоративного розпису 2
           L Майстри петриківського розпису
           L Методи та етапи виконання елементів петриківського розпису 2 3
           L Яворівський розпис як вид декоративно–прикладного мистецтва
           L Історія та розвиток яворівської забавки 2
      L Педагогічні умови диференційованого підходу до організації навчання учнів на уроках біології
           L Сутність диференційованого підходу в навчанні 2 3 4
           L Види диференційованого навчання 2 3
           L Педагогічні умови, що забезпечують диференційований підхід до організації навчання учнів 2 3 4
           L Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання
           L Позакласна діяльність та фактори впливу на неї в загальноосвітній школі 2 3
           L Гурткова робота – один із видів позакласної роботи у навчально-виховному процесі 2
           L Роль гурткової роботи у розвитку творчих здібностей молодших школярів 2
           L Гурткова робота - організація та планування 2 3
           L Формування в школярів вмінь і навичок у процесі гурткової роботи 2 3 4 5 6 7 8
           L Деякі результати апробації зібраних та розроблених матеріалів 2
      L Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання
           L Загальне використання мультимедійних засобів в навчальному процесі 2 3
           L Методика навчання розв’язання логарифмічних рівнянь та нерівностей 2 3
           L Логарифмічні нерівності 2
      L Розвиваючі ігри
           L Розвиток образного мислення
           L Тренування логічного мислення
           L Розвиток сенсорних здібностей
           L Тренування пам’яті
           L Розвиток уваги 2
      L Методика організації активного відпочинку дітей старшого дошкільного віку
           L Значення активного відпочинку для всебічного розвитку дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Види та загальна характеристика активного відпочинку 2 3 4 5 6 7
           L Сучасні підходи до організації активного відпочинку з дітьми дошкільного віку 2 3 4 5 6
           L Аналіз фактичного стану організації активного відпочинку у дошкільному навчальному закладі 2
           L Методика організації активного відпочинку дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Результати запропонованої методики та розробка практичних рекомендацій 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Педагогічні технології у вищому навчальному закладі 2 3
      L Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів
           L Художньо-конструктивне мислення та його характеристика 2 3 4 5 6
           L Сутність та етапи формування українського національного одягу 2 3 4
           L Педагогічні умови розвитку конструктивного мислення у школярів 2 3 4 5
           L Методика формування художньо-конструктивного мислення засобами галицького побутового костюма 2 3 4 5
           L Особливості використання галицького побутового костюма на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Навчання монологічному мовленню на початковому етапі вивчення англійської мови
           L Значення і мовні особливості монологічного мовлення 2 3
           L Типи монологів 2 3
           L Етапи навчання монологічного мовлення 2
           L Контроль монологічного мовлення на початковому етапі 2 3
           L Система вправ для навчання монологічного мовлення на початковому етапі 2 3 4 5 6 7
           L Експериментальна перевірка ефективності розробленого комплексу вправ для навчання монологічного мовлення на початковому ступені 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні 2 3
      L Методика запобігання комп’ютерної залежності учнів середньої школи
           L Ознаки інтернет залежності 2 3 4 5
           L Особливості психологічної діагностики
           L Психологічні причини інтернет-залежності 2 3
           L Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів 2 3
           L Засоби позбавлення комп’ютерної залежності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Розробка методичних рекомендацій що до запобігання комп’ютерної залежності 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація проведення і результати педагогічного експерименту 2
           L Небезпеки для учнів при роботі з ПК
           L Вимоги до приміщень та розташування робочих місць із ПК 2 3
           L Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп’ютерів 2
           L Вимоги до обладнання та організації робочого місця 2
           L Вправи на збереження здоров’я 2
      L Мала академія наук 2 3 4
      L Вимоги до сучасного уроку
           L Психологічні вимоги до уроку
           L Організація пізнавальної діяльності учнів
           L Врахування вікових особливостей учнів
           L Вимоги змісту освіти 2
           L Вимоги та стандарти вивчення учнів 2
      L Риторика української мови в загальноосвітньому і вищому навчальному закладах
           L Філософські, психологічні, соціолінгвістичні засади риторичної освіти 2 3
           L Учитель і учні як творці й учасники риторичного дискурсу освіти 2 3
           L Роль і місце риторичної компетенції у системі професійних компетенцій учителя 2 3
           L З історії риторики як навчальної дисципліни 2 3 4
           L Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Самостійна робота як засіб формування наукового світогляду учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі
           L Аналіз літературних джерел при вивченні профілю “Металообробка” 2
           L Педагогічна сутність системи знань і вмінь з технології обробки металу на верстатах 2 3
           L Методика формування системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”. 2 3 4
           L Експериментальна перевірка розробленої методики формування системи знань і вмінь з технології обробки металу на верстатах з трудового навчання 2 3
      L Педагогічні технології авторської школи В. Караковського
           L Авторська школа, як педагогічне явище у наукових джерелах
           L В.А. Караковський: біографія та основні роботи
           L Робота із колективом у системі В.А.Караковського 2 3 4 5
           L Проблема навчання у виховній системі В.А. Караковського 2 3 4 5 6 7
      L Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах
           L Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах 2 3 4 5 6
           L Психологічні основи сприймання художніх творів молодшими школярами 2 3 4 5 6 7 8
           L Етапи роботи над художнім твором 2 3 4 5 6 7 8
           L Творчі роботи учнів на основі прочитаних творів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Моральне виховання студентів 2 3 4
      L Особистісно-орієнтовані педагогічні технології
           L Новітні технології. Суть вивчення для початкової школи 2
           L Методика організації новітніх технологій
           L Підготовка майбутнього вчителя до використання новітніх технологій 2
      L Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
           L Проблема виховання гуманних почуттів у старших дошкільників в психолого-педагогічній теорії 2 3
           L Зміст виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4
           L Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Визначення рівня сформованості гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6
           L Добір та апробація педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів у старших дошкільників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Важкі діти в сім’ї 2 3
      L Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі
           L Формування пізнавальних процесів як наукова проблема 2 3 4 5 6
           L Характеристика основних понять проблеми 2 3 4 5
           L Проблема формування пізнавальної активності молодших школярів як об’єкт дидактичного аналізу 2 3 4
           L Формування пошукової діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Шляхи забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі 2 3 4 5
           L Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи 2 3 4 5 6
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Санітарно-гігієнічне виховання учнів в ході роботи вчителя біології
           L Розробка питань санітарно-гігієнічного виховання учнів в психолого-педагогічній літературі 2 3
           L Сучасний стан проблеми санітарно-гігієнічного виховання учнів в ході роботи вчителя біології та шляхи її подолання 2 3 4
           L Характеристика рівнів санітарно-гігієнічної свідомості учнів 2
           L Функціональна модель санітарно-гігієнічного виховання учнів
           L Порівняльний аналіз санітарно-гігієнічної вихованості учнів 2
           L Порівняльна характеристика сформованості здорового способу життя старших підлітків 2 3 4 5 6 7
      L Педагогічні ідеї Олександра Антоновича Захаренка
           L Педагогічний шлях директора, громадського діяча, педагога 2
           L Праці О. А. Захаренка
           L Авторська школа
           L Педагогічні ідеї О. А. Захаренка, реалізовані в Сахнівській школі 2 3 4 5 6
      L Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості
           L Гуманістичні засади психолого-педагогічної характеристики
           L Вивчення учнів – умова успішної роботи кожного вчителя
           L Використання діагностики в педагогічній діяльності практиканта 2 3 4 5 6
           L Психолого-педагогічна характеристика вихованця 2
      L Безперервна освіта
           L Сутність безперервної освіти. Шляхи її реалізації 2
           L Основні принципи і завдання безперервної освіти
           L Структура безперервної освіти
           L Проблеми безперервної освіти 2 3
      L Дидактичні основи підготовки управлінсько-економічних кадрів у системі вищої освіти
           L Дидактичні основи педагогічного процесу
           L Концепція підготовки управлінських кадрів у системі вищої освіти 2 3
           L Навчально-методичний комплекс спеціальностей за напрямом підготовки «Менеджмент» 2 3
           L Організація праці викладача, основні вимоги до діяльності викладача вищої школи 2 3 4
      L Характеристика і структура кафедри "Економіка підприємства"
           L Кафедра “Економіка підприємства”
           L Структурні підрозділи інституту 2 3
      L Використання сучасних технологій в практиці роботи вчителя фізики
           L Поняття «технології» навчання 2
           L Інноваційні технології навчання
           L Технологія особистісно зорієнованого навчання
           L Технологія проблемного навчання
           L Технологія розвивального навчання
           L Ігрові технології навчання
           L Технологія розвитку критичного мислення
           L Технологія інтерактивного навчання
           L Інформаційні технології
           L Проектна технологія 2
      L Методика проведення уроку волейболу в 5-7 класах загальноосвітньої школи
           L Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього 2 3 4
           L Зміст уроків волейболу у 5-7 класах загальноосвітньої школи 2 3 4
           L Проведення уроків волейболу 2 3
           L Вивчення окремих елементів волейболу 2 3 4 5 6
           L Обґрунтування методів проведення уроку волейболу в загальноосвітній школі 2 3 4
      L Фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури
           L Народна педагогіка як частина народної культури 2 3
           L Принципи фольклору 2
           L Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Фольклорне свято в системі засобів народного виховання 2
           L Аналіз програм з музики 2
           L Рекомендації, як результат проведеної дослідницької роботи 2 3
      L Освіта Франції 2 3 4 5 6
      L Розвиток проблем трудового виховання дітей в історії дошкільної педагогіки
           L Історія розвитку трудового виховання та його місце в історії дошкільної педагогіки 2 3 4 5
           L Ознайомлення дітей з працею дорослих 2 3
           L Стан проблеми на сучасному етапі 2 3
           L Бесіда з батьками «Як привчити дошкільника до праці» 2
      L Загальна характеристика мультимедійних засобів як методу музичного виховання 2 3 4 5 6
      L Каліграфія в школі
           L Закріплення уміння учнів четвертого класу писати каліграфічно
           L Умови, необхідні для вироблення правильного каліграфічного письма 2
           L Основні прийоми каліграфічного письма 2 3 4 5 6
      L Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни "Деталі машин"
           L Аналіз наукових підходів самостійної роботи студентів у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації 2 3 4 5 6
           L Самостійна робота студентів при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін 2 3 4 5 6
           L Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю 2 3 4 5
           L Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» 2 3 4 5
           L Часткова експериментальна перевірка методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» 2 3 4 5 6 7
           L Рекомендації щодо впровадження методики організації самостійної роботи студентів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Принципи навчання інформатики 2 3 4 5 6 7 8
      L Роль позашкільної роботи з української мови та літератури 2 3 4 5 6 7 8
      L Проектування та виготовлення шалі в’язаної гачком
           L Організаційно-підготовчий етап проектно-технологічної діяльності виготовлення в’язаної шалі 2 3 4
           L Конструкторський етап виготовлення шалі в’язаної гачком 2 3 4 5 6
           L Заключний етап виготовлення в’язаної шалі гачком 2
           L Методика застосування проекту «Проектування та виготовлення в’язаної шалі гачком» в навчальному процесі загальноосвітніх шкіл 2 3 4
      L Аналіз особливостей розвитку творчих особливостей молодших школярів на уроках праці
           L Розвиток творчих здібностей у молодших школярів – як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7
           L Розвиток творчих здібностей у молодших школярів на уроках праці 2
           L Діагностика розвитку творчих здібностей у молодших школярів на уроках праці
           L Розробка уроку праці 2
      L Традиційні і сучасні види організації навчального процесу у вищий школі
           L Діяльність педагога і студентів у різних видах навчання
           L Традиційна організація навчального процесу 2 3
           L Проблемне навчання 2 3 4
           L Програмоване навчання 2 3
           L Модульно-розвиваюче навчання 2 3 4
      L Методика проведення занять з цивільної оборони в загальноосвітній школі
           L Роль і місце цивільної оборони в сучасних умовах
           L Задачі цивільної оборони в сучасних умовах
           L Організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства 2
           L Характеристика надзвичайних ситуацій мирного часу
           L Стихійні лиха, їх характеристика, правила поведінки і дії населення 2 3
           L Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення 2 3 4
           L Характеристика надзвичайних ситуацій воєнного часу 2 3 4 5 6
           L Вогнище хімічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення 2
           L Вогнище бактеріологічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення 2
           L Найпростіші засоби масового ураження
           L Засоби захисту населення. Особливості захисту дітей 2 3 4 5 6
           L Санітарна обробка людей. Захист і знезараження води, продуктів і речей 2 3 4
           L Методика підготовки і проведення занять з цивільної оборони з учнями базових шкіл 2
      L Навчальний хімічний експеримент на уроках хімії
           L Шкільний навчальний хімічний експеримент, його роль та функції 2 3
           L Основні вимоги щодо проведення демонстраційного хімічного експерименту 2 3 4
           L Практичні роботи і практикуми
           L Експериментальні задачі з хімії
           L Хімічний експеримент як засіб розвитку логічного мислення
           L Хімічний експеримент як засіб формування в учнів аналітичного мислення
           L Компетентнісний підхід до учнівського хімічного експерименту 2 3
           L Естетика шкільного кабінету хімії
           L Проблеми з організацією та проведенням експерименту 2
           L Домашній експеримент 2 3 4
      L Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій
           L Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів 2 3 4 5
           L Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності 2 3 4 5 6
           L Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів 2 3 4 5 6
           L Методику розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій 2 3 4
           L Методика і організація проведення педагогічного експерименту 2 3 4 5
           L Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів 2 3 4 5
           L Міжнародне співробітництво України у сфері цивільного захисту 2 3
           L Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах 2 3 4 5 6
      L Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
           L Родина та її соціальні функції 2 3
           L Історія родинного виховання в Україні 2 3 4 5 6
           L Загальні основи сімейного виховання. Усебічне виховання дитини. Про батьківський авторитет 2 3 4 5 6
           L Специфіка молодшого школяра у різних типах родини 2 3
           L Основні проблеми виховання дитини з неблагополучних родин 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ігротерапія як метод подолання педагогічної занедбаності молодшого школяра в умовах будинку-інтернату 2 3
           L Експериментальні дослідження та їх ефективність 2 3 4 5 6 7
      L Інваріантні характеристики методів навчання
           L В чому проявляється вміння вчителя спілкуватись
           L Порівняльна характеристика способів організації діяльності учнів 2 3
      L Методика проведення факультативного курсу з хімії
           L Характеристика хімічних виробництв
           L Використання води та повітря в якості допоміжної сировини в хімічній промисловості 2 3 4
           L Характеристика мінеральної сировини хімічного виробництва 2
           L Екологічні наслідки хімічних виробництв 2 3
           L Місце факультативу в шкільному курсі хімії 2 3 4 5
           L Методичне забезпечення уроків екологічного спрямування факультативного курсу „Основи хімічних виробництв” 2 3 4 5 6 7 8
      L Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять
           L Дидактичні ігри як педагогічна проблема 2 3 4 5 6
           L Навчальна гра як дидактична категорія 2 3
           L Роль ігрових елементів у засвоєнні географічних знань 2 3
           L Географічні ігри на уроках різного типу у 8 класі 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток уявлень учнів про величини
           L Відображення властивостей дійсного світу через поняття величини
           L Величини, їх вимірювання і властивості 2 3 4 5
           L Задачі як дидактичний засіб ознайомлення з властивостями величин 2
           L Методика роботи над простими задачами з іменованими числами 2
           L Використання співвідношень між величинами в процесі розв’язування складених задач 2 3 4
           L Формування часових уявлень в процесі розв’язування задач на тривалість події 2 3 4 5
      L Особливості західного та східного типів виховання людини
           L Виховання як процес 2 3 4
           L Способи виховної дії на людину 2
           L Характеристики західного і східного типів виховання 2 3
      L Інтерактивні технології на уроках світової літератури
           L Суть інтерактивного навчання 2 3
           L Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури
           L Методика здійснення інтерактивного навчання на уроках світової літератури 2
           L Методичні рекомендації для впровадження інтерактивних технологій на уроках світової літератури 2 3 4 5 6 7
      L Підготовка кваліфікованих робітників за професією "кравець"
           L Визначення видів діяльності робітника
           L Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця 2
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3 4
           L Постановка цілей вивчення теми й вибір типу навчання 2
           L Проектування плану та струнко-логічної схеми з теми
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2 3
           L Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
           L Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій 2 3
      L Необхідні умови для роботи з хореографічним колективом
           L Вимоги до керівника хореографічного колективу
           L Вікові особливості розвитку дітей 2
           L Репертуар – обличчя колективу 2 3
           L Виховна робота в процесі репетиційних занять 2
           L Концертні виступи та їх організація 2 3 4 5
      L Розумове виховання обдарованих дітей
           L Поняття і визначення обдарованості у дітей 2
           L Види та критерії обдарованості 2 3
           L Світовий і вітчизняний досвід роботи з обдарованими дітьми
           L Методи діагностики розумової обдарованості
           L Напрями та форми розумового виховання обдарованих дітей 2 3
           L Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми 2 3
      L Навчання і побут студентів вищого навчального закладу 2 3
      L Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл 2 3 4
      L Теорія та практика колективного виховання А.С.Макаренка 2 3 4 5 6
      L Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками
           L Соціальна педагогіка в системі педагогічних наук 2
           L Становлення соціальної педагогіки як сфери практичної діяльності в Україні 2
           L Прогноз розвитку соціальної педагогіки як наукової дисципліни: обґрунтування й висновки 2 3
           L Шкільна дезадаптація при депресивних станах у дітей і підлітків 2 3
           L Основні принципи профілактики й реадаптації при шкільної дизадаптації, обумовленої депресивними станами в дітей і підлітків 2
           L Порядок проведення діагностики типів важковиховуваних дітей
           L Психокорекційна робота з молодшими школярами 2
           L Корекція рольових позицій дитини в родині
           L Психокорекційна робота з підлітками 2
      L Викладання іноземної мови
           L Основні положення навчання. Фонетика англійської мови
           L Методика збагачення іншомовного словникового фонду в різних вікових групах
           L Лексичний фонд 2
           L Навчання аудіювання 2
           L Особливості ознайомлення дітей з іншомовною грамотою в дошкільні роки 2 3
           L Наочність в роботі з дітьми
           L Основні вимоги до складання навч програм для роботи з дітьми дошк віку 2
      L Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі
           L Засоби навчання. Їх види та функції 2
           L Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності на уроках природознавства 2
           L Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4
           L Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика 2
           L Використання опорних схем, як засобу навчання на уроках природознавства 2
           L Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству 2 3 4 5
      L Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення
           L Психолінгвістична характеристика мовлення молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Проблеми мовленнєвого розвитку першокласників на сучасному етапі розвитку початкової школи 2 3 4 5 6
           L Мовленнєві уміння першокласників та їх характеристика 2 3 4
           L Шляхи збагачення словникового запасу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Правила виконання навчальної документації. Вимоги до кваліфікаційної роботи магістра
           L Правила оформлення пояснювальної записки 2 3 4 5 6
           L Оформлення списку використаних джерел 2
           L Графічний матеріал 2
      L Програмоване та модульно-розвиваюче навчання 2 3 4 5 6
      L Формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів загальноосвітньої школи
           L Теоретичні основи виховання бережливого ставлення до природи 2 3
           L Виховання бережливого ставлення до природи, як соціально-педагогічна проблема 2
           L Практичні основи виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови
           L Поняття комунікативної компетентності та комунікативного підходу у навчанні іноземних мов 2
           L Навчання письма на уроках турецької мови учнів початкової школи
           L Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності при вивченні турецької мови учнями початкової школи
           L Навчання аудіювання на початковому етапі вивчення турецької мови
           L Навчання діалогічного мовлення в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи 2
           L Навчання монологічного мовлення при вивченні турецької мови учнями початкової школи
           L Труднощі навчання читання та письма турецькою мовою учнів початкової школи
           L Труднощі навчання аудіювання та засоби їх подолання на початковому етапі вивчення турецької мови 2
           L Труднощі оволодіння діалогічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи
           L Труднощі оволодіння монологічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи
           L Система вправ для навчання техніки письма у початковій школі на уроках турецької мови 2
           L Характер текстів для читання та система вправ для навчання техніки читання учнів початкової школи при вивченні турецької мови 2
           L Система вправ для навчання аудіювання на початковому етапі вивчення турецької мови 2 3 4 5
           L Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі 2 3 4 5 6 7
      L Методика виконання анімалістичного малюнка у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення
           L Основні теоретичні підходи до визначення поняття «мислення» 2 3
           L Поняття продуктивного і репродуктивного мислення
           L Особливості продуктивного мислення школярів 2
           L Психолого-педагогічні умови розвитку продуктивного мислення школярів 2 3
           L Оптимальний розвиток різних видів розумової діяльності
           L Формування алгоритмічних евристичних прийомів розумової діяльності 2 3
           L Розвиток продуктивного мислення на уроках креслення 2 3
           L Диференційований підхід оцінювання знань та вмінь учнів 2 3
           L Організація стимулюючого контролю за успішністю учнів 2 3
           L Творчі задачі на уроках креслення 2
           L Планування навчального процесу 2 3 4 5
      L Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки 2 3 4 5
      L Тематичний контроль оцінювання знань учнів з курсу "Основи економіки"
           L Контроль його суть, функції та види 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Тематичний контроль та критерії оцінювання учнів 2 3 4
           L Рекомендації щодо вибору навчальних програм з курсу «Основи економіки» 2
           L Методичні рекомендації до підготовки та проведення комбінованого уроку з теми «Економічне зростання. Шляхи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Циклічність розвитку економіки» 2 3 4 5 6 7 8
      L Основи використання проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи на заняттях з трудового навчання
           L Стан реалізації пректно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання в теорії і практиці сучасної школи 2 3
           L Суть проектно-технологічної діялбності у процесі сільськогосподарської діяльності 2 3 4
           L Методичний аналіз програми з трудового навчання 2
           L Методика використання методу проектів на заняттях з розділу «Технологія вирощування рослин» 2 3 4 5 6 7 8
           L Планування занять з трудового навчання 2 3 4
           L Експериментальна перевірка розробленої методики проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи при вивчені розділу «Технологія вирощування рослин» 2 3 4 5
      L Роль гри у навчанні дітей п'ятого року життя
           L Психолого-педагогічне обґрунтування процесу організації навчання дітей 5-го року життя 2 3 4 5
           L Науковці про гру, як засіб оптимізації процесу навчання дітей 5-го року життя 2 3
           L Сукупність сформованості навчальних умінь у дітей експериментальної групи 2 3 4 5
           L Способи введення ігор у навчальний процес групи дітей 5-го року життя 2
           L Вплив гри на оволодіння старшими дошкільниками навичками навчальної діяльності 2 3 4 5 6
      L Методика проведення позакласних занать з математики у початкових класах
           L Особливості організації позакласної роботи з математики 2 3 4 5
           L Цікава математики у хвилини відпочинку й на групових заняттях після уроків 2
           L Математична газета і математичний куточок в газеті 2
           L Математичні куточки в класах
           L Гурткова робота з математики 2
           L Клубна форма позакласної роботи з математики
           L Математика на екскурсіях
           L Математичні вікторини, олімпіади
           L Матеріали до різних видів позакласної роботи з математики 2
           L Логічні вправи
           L Ігри
           L Загадки 2 3
      L Формування навичок здорового способу життя у дітей та молоді
           L Просвітницький захід для батьків 2 3 4 5
           L Формування здорового способу життя 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Козацький дитячий та юнацький рух
           L Державні документи про козацтво 2 3 4 5 6 7
           L Програма розвитку Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі на 2008-2010 роки 2 3 4
           L Практичні заходи щодо виконання програми розвитку Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі на 2008-2010 роки 2 3 4 5 6 7
           L Історія та сучасний стан Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі 2 3 4 5
           L Документи козацтва 2
           L Напрямки та форми діяльності Українського козацтва 2 3
           L Структура та органи управління Українського козацтва 2 3 4 5
           L Кошти і майно Українського козацтва
           L Правовий статус Українського козацтва
           L Припинення діяльності Українського козацтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Формування в молоді козацької духовності 2
           L Виховання фізичної і психофізичної культури 2 3
           L Шляхи впровадження козацької педагогіки 2 3 4
           L Навчально-виховні заклади козацького спрямування 2 3 4 5
           L Навчальний план школи козацько-лицарського виховання 2 3
           L Структура козацької шкільної організації 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Козацько-лицарська система виховання як послідовність технологій і методик. Види діяльності й форми занять з козацько-лицарського виховання школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
           L Дитячі та юнацькі організації козацького спрямування 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      L Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти 2
      L Роль соціального педагога в адаптації підлітків
           L Погляди вчених на проблему прав дітей
           L Правовий аспект роботи соціального педагога 2 3
           L Роль соціального педагога в соціальній адаптації підлітків
           L Проблема жорстокості у шкільному середовищі 2 3
           L Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога в дитячому будинку
           L Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога в школі 2
           L Система роботи з сім’єю і важкими дітьми
           L Вулична соціальна робота 2
      L Особливості проведення сучасного уроку історії
           L Урок як цілісна система 2
           L Типологія й структура уроку 2 3
           L Вимоги до сучасного уроку 2
           L Урок історії як навчальне заняття
           L Загальні вимоги до сучасного уроку історії. Особливості уроку історії
           L Технології викладання історії 2 3
           L Підготовка вчителя до уроку історії 2 3 4 5
      L Викладення теми "Трикутники" по програмі курсу геометрії в 7 класі середньої школи
           L Трикутник і його елементи 2
           L Ознаки рівності трикутників 2 3
           L Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки 2
           L Висота, бісектриса і медіана трикутника
           L Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників
           L Нерівність трикутника 2
      L Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі
           L Сутність навчальної діяльності учнів у класі-комплекті 2 3 4 5 6
           L Самостійна робота як форма організації навчальної діяльності молодших школярів 2 3
           L Дидактичні умови організації самостійної роботи у класі-комплекті 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти 2 3 4
      L Особливості контролю знань логіки предикатів
           L Класифікація формул логіки предикатів. Логічне слідування 2
           L Рівносильні формули. Нормальні форми 2
           L Метод резолюцій 2
           L Приклади розв’язання практичних завдань до підрозділів модуля логіки предикатів 2 3
           L Класифікація формул логіки предикатів. Логічне слідування 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів" 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Інтерактивні методи навчання
           L Технологія інтеракцій 2
           L Технологія семінару 2
           L Технологія ділової гри 2 3
           L Структура тренінгу 2
           L Техніка постановки запитань 2
           L Технологія дискусії
           L Технологія диспуту
           L Технологія навчальної психодрами та соціограми 2
           L Технологія практикуму
           L Техніка слухання
           L Загальні рекомендації щодо техніки діалогу
           L Інформаційні технології в контексті інтеракції 2
      L Читання-розгляд як системний метод формування культури читацької діяльності учня
           L Книжка як об’єкт
           L Елементи методики роботи в 1 класі
           L Метод читання-розгляду на практиці 2
      L Знаходження похідної функції
           L Теореми про похідну суми, добутку і частки функцій 2 3 4 5 6 7
           L Сприймання і усвідомлення матеріалу про похідну показникової функції 2 3 4
      L Використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу
           L Роль і місце інтерактивного навчання у процесі формування мовленнєвої компетенції з діалогічного мовлення у 5 класі 2 3 4
           L Психолінгвістичні особливості навчання англійського діалогічного мовлення у 5 класі 2
           L Психологічні та методичні засади використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу 2
           L Класифікація інтерактивних прийомів для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу 2 3
           L Комплекс вправ для навчання діалогу – розпитування у 5 класі з використанням інтерактивних технологій 2 3
      L Використання ігор на уроках української мови в початкових класах
           L Дидактична гра як один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності 2
           L Структура дидактичної гри
           L Особливості застосування дидактичних ігор на уроках української мови 2
           L Вивчення іменника в молодших класах 2 3
           L Опрацювання прикметника 2
           L Робота над дієсловом в початкових класах
           L Формування граматичного поняття про займенник
           L Методи і прийоми при вивченні прислівника
           L Система вивчення числівника
           L Ознайомлення молодших школярів з прийменником 2
           L Вправи на формування загального поняття про іменник
           L Вправи на визначення числа іменників
           L Вправи на визначення роду іменників 2 3 4
      L Основні категорії та етапи навчального процесу студента
           L Сутність процесу навчання 2
           L Функції процесу навчання 2 3
           L Структура діяльності викладача в навчальному процесі
           L Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності студентів 2 3
      L Методика організації слухання та інтерпретації музики в початкових класах
           L Слухання музики та його Значення у вихованні естетичного ставлення дітей молодшого шкільного віку до дійсності 2 3
           L Слухання та сприйняття музики в початкових класах 2 3
           L Методика підготовки дітей молодшого шкільного віку до слухання музичного твору 2
           L Вікові особливості та музична характеристика дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Поняття інтерпретації музики в музикознавчій літературі 2 3
      L Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів
           L Професійно-прикладна фізична підготовка як соціально-економічна проблема 2 3 4
           L Фізичний розвиток учнів 16-18 років і його вплив на професійне становлення фахівця 2
           L Стан здоров'я учнів 16-18 років та шляхи його збереження і зміцнення у процесі професійної підготовки
           L Особливості методики фізичного виховання учнів, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах
           L Професійно-прикладна фізична підготовка у навчальних закладах 2 3
      L Соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт, які потрапляють до притулку
           L Аналіз поняття комунікативність 2
           L Особливості дітей-сиріт 2 3
           L Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку 2 3 4
      L Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі
           L Роль і місце гуртка образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 2 3
           L Врахування вікових особливостей у побудові занять у гуртках 2
           L Мета і завдання гуртка образотворчого мистецтва 2 3
           L Етноестетичне виховання школярів засобами народного образотворчого мистецтва 2 3
           L Роль гуртків образотворчої діяльності в колекційному навчанні дітей з особливими потребами 2
           L Методи розвитку творчих здібностей під час занять в гуртках 2
           L Інноваційно-освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності дітей 2 3 4
           L Новітні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва 2
           L Розвиток творчих здібностей учнів в гуртках образотворчого мистецтва 2 3
           L Досвідчені вчителі радять: використання методів диференціації та індивідуалізації в гуртках образотворчого мистецтва 2
      L Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
           L Історія становлення логопедичної допомоги дітям Україні 2
           L Проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення 2
           L Особливості та закономірності писемного мовлення 2
           L Передумови формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення 2
           L Готовність дітей з тяжкими порушеннями до оволодіння самостійним писемним мовленням 2
           L Особливості оволодіння писемним мовленням молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення 2
           L Формування готовності до оволодіння писемним мовленням молодшими школярами засобами спеціальних форм навчання 2 3
      L Значення тестування у середній загальноосвітній школі
           L Тести як засіб контролю. Класифікація тестів 2 3 4 5 6
           L Вимоги до тестових завдань з граматики їх класифікація 2
           L Тестування рецептивної граматичної навички 2 3
      L Організація та види самостійної роботи на уроках математики
           L Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час 2 3
           L Тести для самостійної роботи та контролю знань 2 3
           L Шляхи організації групової навчальної діяльності 2
           L Ігри на уроках математики у сучасній школі
           L Роль і місце дидактичних ігор на уроках математики
           L Завдання вчителя при підготовці і проведенні ігор
           L Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках 2
      L Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського
           L Проблема естетичного розвитку особистості дошкільників та молодших школярів в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Погляди В.О. Сухомлинського на роль і місце педагога і сім'ї у формуванні естетичного сприйняття дітьми навколишнього світу 2 3 4 5 6 7
           L Методи, засоби та форми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільною віку у поглядах В.О. Сухомлинського 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Взаємозв'язок естетичного розвитку особистості дітей з основними напрямками виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського 2 3 4 5
           L Творче використання досвіду В.О. Сухомлинського в умовах діяльності сучасного дошкільного закладу та початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Диференційований підхід в процесі навчання учнів середньої школи
           L Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки
           L Поняття диференціації навчання. Диференціація та індивідуалізація. Спільне та відмінне 2
           L Характеристика основних форм диференціації 2
           L Дослідження диференціації навчання на сучасному етапі в середній школі 2
           L Використання різнорівневих завдань як ефективний метод забезпечення диференціації навчання
           L Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення диференціації навчання у середній школі 2
      L Формування навички швидкого читання у молодших школярів
           L Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вироблення якісних ознак читання як основне завдання уроків читання у початковій школі 2 3 4 5
           L Шляхи формування та удосконалення навички читання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Формування швидкого й свідомого читання як засобу успішного навчання дитини в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Методика формування навички швидкочитання в сучасній початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Відбір вправ з удосконалення навички швидкочитання та ефективність їх застосування 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Тести у вивченні англійської мови
           L Загальне поняття про контроль та тести, як засіб контролю
           L Види та форми контролю
           L Особливості тестового контролю 2
           L Структура тестових завдань 2
           L Оцінювання тестових завдань 2
      L Специфіка та типи уроку українського народознавства
           L Урок засвоєння нових знань
           L Урок засвоєння й застосування нових знань і вмінь
           L Урок перевірки корекції знань та вмінь 2
      L Виховання як педагогічна категорія
           L Зміст педагогічного поняття «виховання» як суспільно-історичного явища 2 3
           L Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна 2 3 4
      L Запровадження системи проміжного зовнішнього незалежного оцінювання в 7 та 9 класах середніх загальноосвітніх школах
           L Середня освіта в Україні 2 3 4
           L Методи та інструменти педагогічного контролю у системі середньої освіти 2 3 4
           L Тестування як інструмент педагогічного контролю 2
           L Запровадження тестування у вітчизняній педагогічній практиці та практика зовнішнього незалежного тестування в Україні 2
           L Проміжне зовнішнє незалежне тестування, причини та необхідність його запровадження, шляхи реалізації та перспективи розвитку 2 3 4
      L Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку
           L Сутність поняття «творча обдарованість», її психолого-педагогічні особливості та проблеми розвитку обдарованих 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L «Креативність» – важлива складова творчої обдарованості дітей, чинники її розвитку 2
           L Творча уява молодшого школяра у навчальній діяльності – компонент їхньої обдарованості 2
           L Методи, засоби і прийоми розвитку творчих здібностей учнів 2 3 4
           L Особливості роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку 2
           L Соціально-педагогічний тренінг як метод розвитку творчої обдарованості молодших школярів 2 3
           L Методичні рекомендації соціальним педагогам, вчителям, батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей 2 3 4
           L Короткий тест творчого мислення за методикою П. Торренса 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками
           L Спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Мотиви спілкування дітей дошкільного віку з однолітками 2 3
           L Експериментальне вивчення проблеми спілкування дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Особливості мотивів спілкування з ровесниками
      L Комп'ютерна підтримка курсу хімії
           L Методи моделювання
           L Комп'ютерне моделювання
           L Використання моделювання в хімії 2
           L Педагогічні програмні засоби нового покоління 2
           L Історія та призначення NetLogo
           L Аналіз найбільш поширених помилок учнів при складанні реакцій йонного обміну в йонно-молекулярному вигляді 2 3 4
           L Аналіз існуючих моделей «NetLogo» щодо вирішення визначених проблем 2 3
      L Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу
           L Читання як мовленнєва діяльність 2
           L Загальна характеристика малюнків та ілюстрацій як засобів наочності 2 3
           L Загальна характеристика творів різних жанрів для дітей 2 3 4 5 6 7
           L Використання малюнків та ілюстрацій під час вивчення творів для дітей 2 3 4 5 6 7 8
           L Експериментальне підтвердження ефективності формування читацьких інтересів з допомогою малюнків та ілюстрацій 2 3 4 5 6 7 8
      L Засоби музичної виразності в творах шкільного репертуару на уроках музики
           L Музичне сприймання на уроках музики
           L Сутність і завдання музичного сприймання
           L Особливості музичного сприймання дітей молодшого шкільного віку
           L Засоби музичної виразності як елементи музичної мови
           L Мелодія
           L Тембр
           L Гармонія
           L Ритм. Метр
           L Лад
           L Темп і динамічні відтінки
           L Особливості аналізу музичних творів 2 3
           L Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методичні вказівки, якими доцільно керуватися вчителеві, аналізуючи з учнями музичні твори 2 3
      L Самовиховання підлітків
           L Риси морального портрета 2 3
           L Моделювання своєї особистості
           L Удосконалюємо свої властивості 2
           L Розвиток розумових цінностей. Думка та мова 2 3 4 5 6
      L Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах
           L Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі 2 3 4 5 6
           L Місце та роль класної самостійної роботи у навчанні лексики 2
           L Прийоми формування лексичної компетенції учнів у процесі класної самостійної роботи 2
           L Система вправ для навчання лексики під час класної самостійної роботи 2
           L Практична реалізація системи вправ у навчальному процесі
           L Експериментальна перевірка методики формування лексичної компетенції учнів 2 класу під час проведення класної самостійної роботи 2 3
      L Педагогічна майстерність та ідеал
           L Сучасне українське виховання: єдність традиції і сьогодення
           L Морально-духовні цінності 2
           L Професійні знання та соціально-педагогічні якості
           L Педагогічні вміння та педагогічна техніка
           L Проблема виховного ідеалу в історико-педагогічному розвитку
      L Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів
           L Поняття про усну та письмову комунікацію 2 3 4 5 6 7 8
           L Основні типології спілкування 2 3 4
           L Вербальні засоби комунікації 2 3 4
           L Невербальні засоби комунікації 2 3 4 5
           L Основні типи помилок в мовленнєвій комунікації майбутніх вчителів початкових класів 2 3 4
           L Експериментальне підтвердження комунікативного рівня мовлення майбутніх вчителів початкових класів 2 3 4
      L Формування пізнавального інтересу в учнів на уроках зоології
           L Сутність поняття «пізнавальний інтерес». Його рівні і критерії 2 3 4
           L Педагогічні умови формування пізнавального інтересу учнів 2
           L Практична спрямованість предмету «Біологія» як засіб формування пізнавального інтересу в учнів 2 3 4
           L Стан проблеми формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості в школі 2 3
           L Формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови
           L Загальні особливості педагогічної взаємодії. Зміст поняття "педагогічне спілкування" 2 3
           L Особистість учня та вчителя іноземної мови 2 3
           L Психологічний клімат на уроці іноземної мови 2
           L Педагогічна взаємодія на уроці іноземної мови 2
           L Аналіз педагогічної взаємодії вчителя з учнями 2 3 4
      L Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
           L Навчальне редагування в науковій літературі 2
           L Методика формування вмінь редагувати писемне мовлення
           L Вимоги до мовлення. Види мовленнєвих помилок у письмових роботах учнів 2 3
           L Аналіз чинних програм і підручників в аспекті досліджуваної проблеми 2
           L Система вправ з навчального редагування для 7 класу 2 3
      L Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
           L Економіка як навчальна дисципліна 2 3 4
           L Зміст матеріалу теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
           L Методичне забезпечення з теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
           L Підготовка вчителя до уроку економіки
           L План-конспект уроку економіки по темі: ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' 2 3 4 5 6
           L Мотиваційний компонент при вивченні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
      L Організація самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі
           L Історико-педагогічні витоки проблеми організації самостійної роботи учнів 2 3
           L Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи учнів початкової школи 2 3 4
           L Види та форми самостійної роботи молодших школярів 2 3 4
           L Керівництво самостійною роботою учнів 2 3
           L Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Соціальний супровід прийомних сімей
           L Сімейне виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях 2 3 4 5 6
           L Технологія створення прийомних сімей 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Підготовка та влаштування дітей до прийомних сімей 2 3 4 5
           L Дослідження рівня обізнаності молоді щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні 2 3
           L Організація соціального супроводу прийомних сімей 2 3 4 5 6
           L Особливості здійснення соціальної роботи з прийомними сім'ями та прийомними дітьми 2 3 4 5
      L Правові питання вищої школи: реалії та перспективи
           L Правове регулювання вищої освіти в Україні 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Актуальні освітянські проблеми сьогодення та напрямки реформування і перспективи вдосконалення вищої школи 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Тенденції та перспективи розвитку світової та європейської поліцейської вищої школи 2
           L Правова база та майбутній стан вищої освіти в системі МВС України 2 3 4 5 6 7
      L Взаємодія класного керівника і сім'ї школяра
           L Сенс педагогічної взаємодії класного керівника і сім'ї
           L Форми роботи класного керівника з батьками учня 2 3
           L Класний керівник в конфлікті «Школа - батьки» 2 3
      L Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка
           L Сутність поняття «колектив», «виховуючий колектив»
           L Шляхи формування виховуючого колективу
           L Методи, прийоми організації виховної роботи в колективі
           L Становлення рівня розвитку виховного колективу в 2 – Б класі СЗОШ №303 на початку експерименту 2 3
      L Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах
           L Мета художнього виховання
           L Роль декоративного мистецтва у виховання учнів початкових класів
           L Основний зміст занять з декоративно-прикладного мистецтва в школі 2 3
      L Освітня система Німеччини
           L Структура системи освіти 2
           L Університети Німеччини
           L Мовні школи Німеччини
           L Стипендії Німеччини 2
      L Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку
           L Проблеми здоров'я дітей молодшого шкільного віку 2
           L Вікові особливості фізичного і психічного розвитку молодших школярів 2 3
           L Психічний розвиток молодших школярів 2
           L Розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Методи дослідження рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку
           L Методи дослідження фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
           L Методика дослідження рівня продуктивності розумової діяльності 2
           L Основні положення програми і результати педагогічного експерименту 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Результати дослідження продуктивності розумової працездатності дітей 2
      L Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога
           L Специфіка педагогічної діяльності 2 3
           L Теоретичні основи дослідження формування індивідуальних стилів професійної діяльності майбутніх педагогів 2
           L Поняття індивідуального стилю педагогічної діяльності та фактори, які впливають на його формування 2 3 4 5 6 7
           L Визначення особливостей індивідуальних стилів педагогічної діяльності майбутнього вчителя 2 3 4 5
           L Рекомендації для організації диференційованого навчання студентів з метою формування у них індивідуальних стилів педагогічної діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі
           L Завдання майстра по організації позаурочної зайнятості учнів 2
           L Особливості роботи майстра в навчальній групі 2 3
           L Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі
      L Реалізація принципу свідомості й активності навчання учнів 1-4 класу на уроках англійської мови
           L Сутність принципу свідомості і активності навчання
           L Реалізація принципу свідомості та активності навчання на практиці
      L Дидактичні основи організації колективної учбової діяльності молодших школярів
           L Історіографія проблеми 2 3 4 5 6 7 8
           L Характеристика основних понять проблеми 2 3 4 5 6 7
           L Психологічно-педагогічні особливості організації колективної учбової діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи 2 3 4 5
           L Пошуки шляхів вдосконалення організації колективної учбової діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4
      L Мотивація учбової діяльності
           L Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах 2 3 4
           L Мотиваційно-смислові якості особистості ставлення в професійному становленні студентів
           L Специфіка навчальної мотивації студента 2 3
           L Ігрові технології підвищення рівня мотивації студентів до навчання 2
           L Діагностика навчальної мотивації студентів 2
      L Організація самостійної роботи учнів на уроках математики
           L Робота з підручником
           L Використання тестових завдань на уроках математики
           L Групові форми роботи 2
           L Активні, нестандартні форми роботи на уроках і в позакласній роботі 2
           L Способи перевірки самостійної роботи
           L Індивідуальне навчання і диференційний підхід до учнів на уроках математики
           L Позакласне читання з математики 2 3
           L Форми проведення позакласної самостійної роботи
           L Дидактичні вимоги до системи самостійних робіт
           L Принципи до керівництва самостійною роботою має певні особливості
      L Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти 2 3 4 5 6 7
      L Технологія використання етнопедагогіки
           L Історія зародження та розвиток етнопедагогіки 2 3 4 5 6 7
           L Українська народна педагогіка як педагогічна система 2
           L Етнопедагогіка як засіб виховання особистості 2 3 4 5 6
           L Принципи і методи використання народної педагогіки у початкових класах на уроках математики 2 3 4
           L Методика використання малих форм українського фольклору на уроках математики 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності використання етнопедагогіки на уроках математики в початкових класах 2 3 4
      L Інформаційно-комунікаційні технології як основа сучасного уроку літератури
           L Освоєння інформаційно-комунікаційних технологій 2
           L Робота з презентацією
           L Типологія уроків літератури з мультимедійною підтримкою 2
           L Рішення завдань інтегративного і проблемного навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій
           L Інтегровані уроки
      L Основні форми організації та методи навчання суспільних дисциплін у вищій школі
           L Види навчання у вищій школі 2 3
           L Лекція у вищому навчальному закладі
           L Вимоги до лекції
           L Техніка викладу лекції
           L Підготовка до проведення лекції 2 3
           L Особливості поліпшення ефективності якості лекції 2
           L Підготовка до проведення семінарського заняття 2
           L Види навчальної діяльності на семінарському занятті 2
           L Основні вимоги до роботи викладача при підготовці та проведенні семінарського заняття 2
           L Позанавчальні форми організації навчання у вищій школі 2
           L Загальні методи навчання суспільних дисциплін
           L Методи стимулювання і мотивації навчально- пізнавальної діяльності
           L Контроль та оцінка навчальних та наукових досягнень студентів 2
           L Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури
      L Позаурочна виховна робота в освітній системі сучасної школи
           L Характеристика принципів позаурочної виховної роботи 2 3 4
           L Аналіз основних форм і методів позаурочної діяльності 2 3 4 5
           L Специфіка спільної роботи класного керівника та учнівського колективу щодо організації позаурочної діяльності 2 3
      L Формування уявлення учнів про священні книги Індії в шкільному курсі "Світова література"
           L Сакральний текст як лінгвокультурний 2
           L Психолого-педагогічні основи вивчення священних книг Індії учнями загальноосвітньої школи 2
           L Дослідження питання вивчення священних книг в методиці літератури та шкільної практики 2 3
           L Формування початкових знань учнів про священні книги Індії в пропедевтичному курсі світової літератури
           L Поглиблення знань про священні книги Індії в систематичному курсі світової літератури
      L Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Повість "Перехресні стежки". Особливості композиції, сюжету 2 3 4 5 6
      L Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика"
           L Істрія розвитку проблеми дослідження 2 3 4 5
           L Характеристика основних моральних цінностей 2 3 4 5 6 7
           L Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
      L Методика діагностики та корекції порушень комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей раннього віку
           L Особливості розвитку дітей раннього віку 2 3 4
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з питання розвитку мовлення дітей раннього віку 2 3 4 5 6 7
           L Вікові особливості розвитку мовлення дітей раннього віку 2 3 4
           L Аналіз програмових вимог з розвитку мовлення дітей раннього віку 2 3 4
           L Методика діагностики розвитку мовлення дітей раннього віку 2 3 4 5 6
      L Метод проектів як один із сучасних методів навчання
           L Розвиток теорії методів навчання у дидактиці 2 3 4
           L Класифікація методів навчання та критерії їх оптимального вибору 2 3 4
           L Сутність проектної технології та її значення
           L Вимоги до використання методу
           L Загальні поради до структури проекту 2
           L Типи проектів 2
           L Особливості діяльності учителя 2
           L Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання 2 3 4
      L Сімейне виховання підростаючого покоління
           L Методи виховання дітей у сім'ї 2
           L Трудове виховання дітей у сім'ї 2 3
           L Народна педагогіка про навчання і виховання дітей у сім'ї 2 3
      L Пізнавальний інтерес
           L Пізнавальний інтерес як особливий вид інтересів молодших школярів 2 3
           L Проблема співвідношення понять мотивації та пізнавального інтересу до навчання 2 3 4 5 6
           L Проблема формування пізнавальних інтересів молодших школярів 2
           L Модель становлення навчальної успішності 2 3
           L Розвиток пізнавальних інтересів у початковій школі 2 3 4
      L Загальнотехнічні предмети в контексті підготовки спеціаліста у ВНЗ 2 3 4 5 6 7
      L Вплив сімейного виховання на розвиток здібностей дитини
           L Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор
           L Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри 2
           L Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника 2 3
           L Спілкування дитини з дорослими і однолітками 2 3
           L Особливості спілкування дитини з батьками 2
           L Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника 2 3
           L Аналіз досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання проблеми 2 3 4
           L Розвиток здібностей дошкільника 2 3 4
      L Експериментальне дослідження екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2
           L Особливості екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку 2 3 4
           L Методика екологічного виховання дітей середньої групи 2 3 4 5 6
      L Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури
           L Зміст викладання легкої атлетики у вищих педагогічних навчальних закладах 2 3
           L Аналіз методичних підходів навчання техніки легкоатлетичних вправ 2 3 4
           L Організація контролю за методичною підготовленістю студентів 2 3 4 5
           L Стан підготовленості та оптимізація вивчення окремих видів легкої атлетики майбутніми вчителями фізичної культури 2
           L Методика засвоєння шкільних видів легкої атлетики 2 3 4 5
           L Порівняльна характеристика експериментального вивчення легкої атлетики 2 3
      L Вокально-артикуляційна техніка в галузі естрадного співу 2 3 4
      L Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці
           L Мовлення і комунікативна поведінка вчителя 2
           L Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями 2 3
           L Умови ефективності професійного мовлення вчителя 2 3
           L Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування.
           L Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення
           L Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, які є передумовою оволодіння вміннями професійно - педагогічного мовлення
      L Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання
           L Стан використання міжпредметних зв’язків в процесі трудового навчання 2
           L Суть використання міжпредметних зв’язків при вивченні розділу ”Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” 2 3
           L Аналіз програми з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 5 – 6 класах 2
           L Методика вивчення розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 5 класі з використанням міжпредметних зв’язків 2
           L Планування занять з трудового навчання 2 3 4
      L Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці
           L Основні закономірності процесу виховання
           L Основні принципи виховання 2 3 4
           L Трудове виховання 2 3
           L Підготовка вчителя до уроків праці 2 3 4 5 6
      L Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Стилістичні засоби лексикології та фразеології
           L Мотивація навчання
           L Актуалізація опорних знань 2
           L Виконання практичної роботи. Коментар роботи студентів 2 3 4
      L Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на процес формування пізнавальної активності старшокласників на уроках загальної біології
           L Активна пізнавальна діяльність школярів на уроках біології як умова ефективного засвоєння знань 2
           L Стилі педагогічного спілкування та особливість їх застосування до старшокласників для оптимізації навчання 2 3
           L Роль асертивного спілкування вчителя у формуванні пізнавальної активності старшокласників на уроках біології 2
           L Загально-методичні аспекти проведення психолого-педагогічного дослідження 2 3 4 5 6 7 8
      L Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти
           L Психолого-педагогічна сутність безперервності у навчанні 2 3 4 5 6
           L Зміст і структура готовності майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти 2 3 4 5
           L Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження 2 3 4 5 6 7
           L Стан упровадження безперервності у практику освіти учнів початкової школи 2 3 4 5
           L Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Дидактичні можливості використання гри як прийому включення першокласників у мовленнєву діяльність
           L Гра як засіб підвищення мовленнєвої активності першокласників 2
           L Специфіка організації мовленнєвої діяльності першокласників 2 3
           L Значення мовленнєво-ігрової діяльності для становлення мовної особистості учнів 2 3
           L Використання ігрових технологій у навчально-виховному процесі 2 3 4
           L Розробка ігор для розвитку мовленнєвої діяльності першокласників 2 3 4
      L Предмет, завдання, основні категорії педагогіки
           L Я.А. Коменський – основоположник наукової педагогіки
           L Система педагогічних наук. Взаємозв’язок педагогіки з філософією, психологією, соціологією, етнопедагогікою та іншими науками
           L Роль педагогічної літератури у професійному становленні вчителя. К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський про значення педагогічної літератури у професійній підготовці вчителя-вихователя 2 3
           L Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 2
           L Проблема мети виховання на сучасному етапі розвитку України
           L Закон України «Про освіту». Система освіти в Україні і принципи її побудови 2
           L Закон України «Про загальну середню освіту». Основні шляхи та умовами реформування середньої освіти 2 3 4 5
           L К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко про вчителя 2 3 4 5 6 7
           L Методологічні основи процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання 2 3 4 5 6 7
           L Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів та їх характеристика 2
           L Оцінка успішності учня, її значення у навчальному процесі. Критерії оцінки. Індивідуальний підхід до оцінки успішності учня 2 3 4 5
           L Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями 2 3 4 5 6 7 8
           L Зміст та форми взаємодії школи з батьками учнів. Школа - родина 2 3 4 5
      L Порівняльний аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів
           L Аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів 2 3
           L Приклад рейтингової шкали оцінювання успішності студентів в вищих навчальних закладах США 2
      L Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку
           L Психологічні особливості
           L Фізичні якості школяра 2 3 4
      L Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури" 2 3
      L Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво
           L Сутність та основні види народного мистецтва 2 3 4 5 6
           L Педагогічні можливості засобів народного мистецтва 2 3
           L Твори К. Білокур у структурі народно-мистецької творчості 2 3 4 5 6
           L Використання творів народного мистецтва у навчальному процесі 2 3 4 5 6
           L Образотворчі засоби та художня манера живопису К. Білокур 2 3
           L Використання творчої спадщини Катерини Білокур на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6 7
      L Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики
           L Сутність і шляхи реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання 2
           L Індивідуальний підхід - необхідна умова розвитку мислення учнів в процесі навчання математики 2
           L Реалізація індивідуального підходу до учнів при навчанні математики
           L Технологія рівневої диференціації навчання математики 2
      L Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр
           L Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю 2 3 4 5 6
           L Інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів 2 3 4 5 6
           L Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах 2 3 4 5 6 7 8
           L Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю 2 3 4 5 6
           L Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах 2 3 4 5
           L Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності 2
           L Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається 2 3
      L Аналіз поетичної творчості І. Франка 2 3 4
      L Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ
           L Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Мотиваційний потенціал школярів 10-11 класів до занять фізичною культурою 2 3 4
           L Аналіз рівня взаємозв’язку рівня фізичної підготовленості і мотивації до занять фізичною культурою 2 3 4 5
      L Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"
           L Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу в практиці роботи сучасної початкової школи 2 3 4 5
           L Дидактичні умови розвитку пізнавальних інтересів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Прикладна спрямованість шкільного курсу математики
           L Елементи прикладної математики – один із найважливіших розділів шкільної алгебри 2
           L Прикладні задачі як засіб математичних компетентностей учнів 2 3 4 5
           L Математичне моделювання при розв’язуванні задач 2 3 4 5
           L Математичне моделювання як метод пізнання навколишнього світу 2 3 4
           L Абсолютна і відносна похибка наближеного значення числа 2
           L Дії над наближеними значеннями чисел
           L Перші відомості про статистику 2 3 4
           L Розробка уроку на тему «Математичне моделювання» 2 3 4
      L Музичні ігри у початкових класах
           L Суть і значення ігрової діяльності на уроках у початкових класах 2 3
           L Фізіологічні особливості молодих школярів 2
           L Методичні рекомендації щодо проведення музичних ігор на уроках музики
           L Різноманітність в уроках засобами словесної творчості
           L Досягнення єдності видів діяльності з допомогою теми уроку 2
      L Проблема статевого виховання підлітків
           L Сутність поняття статевого виховання, особливості статевого виховання підлітків 2 3 4
           L Особливості статевого виховання підлітків різної статі 2
           L Педагогічні умови успішного статевого виховання підлітків
           L Діяльність класного керівника у здійсненні статевого виховання підлітків 2 3 4
      L Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея 2
      L Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
           L Активність і самостійність школяра в навчальній роботі як наукова проблема 2 3 4 5
           L Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному процесі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Психолого-педагогічні особливості молодших школярів і забезпечення їх самостійності в учбовій діяльності 2 3 4
           L Підвищення ефективності самостійної роботи на різних етапах навчання молодших школярів в практиці роботи масової початкової школи 2
           L Організація самостійної учбової діяльності молодших школярів творчими вчителями сучасної початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
           L Знання про рослини як компонент змісту курсу "Природознавство" 2 3 4
           L Характеристика форм, методів та засобів вивчення молодшими школярами рослин у курсі "Природознавство" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Стан вивчення учнями рослин на уроках природознавства у практиці початкової школи
           L Аналіз програми і підручника з природознавства для 3 класу 2
           L Методика вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Цифрові засоби навчання
           L Психологічні особливості використання цифрових навчальних засобів у молодшому шкільному віці 2
           L Призначення та застосування цифрових навчальних засобів 2
           L Застосування цифрових навчальних засобів - важлива дидактична умова якісної організації навчання 2
           L Особливості використання цифрових засобів навчання під час навчання іноземної мови 2
           L Аналіз застосування цифрових навчальних засобів на уроках іноземної мови 2
      L Система вищої освіти у Фінляндії
           L Міккелі-Політехнік 2 3 4
           L Фінляндія – лідер у становленні суспільства знань та інноваційної економіки XXI століття 2 3 4 5
      L Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості
           L Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоров'я
           L Навчання здоровому способу життя
           L Найпопулярніші форми роботи щодо формування здорового способу життя 2
           L Стратегії профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії
           L Нетрадиційні форми виховної роботи в профілактиці наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД 2 3
      L Психолого-педагогічна проблема підходу до використання інноваційних методів та прийомів у підготовці руки дітей до письма
           L Письмо як комплексний вид навчальної діяльності 2 3 4 5
           L Етапи роботи з розвитку дрібної моторики та координації рухів 2
      L Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу 2 3 4 5 6 7
      L Асоціальна поведінка підлітків
           L Поняття, сутність та види асоціальної поведінки 2 3
           L Психологічні особливості підліткового віку як фактор ризику формування асоціальної поведінки 2 3 4
           L Аналіз причин асоціальної поведінки особи 2
           L Дослідження ціннісних орієнтацій особистості 2
           L Діагностика асоціальної поведінки підлітків 2 3 4
      L Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності
           L Аналіз поняття «патріотичне виховання», «патріотичне почуття», «патріотизм» у філософії, соціології, психології 2
           L Історія розвитку проблеми патріотичних почуттів, патріотичного виховання у педагогічній науці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Змістова структура патріотичного виховання 2 3 4
           L Особливості сучасного патріотичного виховання в позаурочній діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Діагностика рівня сформованості патріотичних почуттів молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Форми, методи, засоби формування патріотичних почуттів молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      L Вивчення байок в початковій школі
           L Байка - один з видів літературного жанру, який вивчається за програмою. Алегорія. Мораль 2 3 4 5 6 7 8
           L Педагогічна цінність української байки як літературного жанру 2 3 4
           L Місце байок в курсі "Мова і література" відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти 2 3
           L Педагогічні умови, методи роботи над українською байкою в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Робота над розкриттям моралі байки, прийоми удосконалення якостей читання у роботі над байкою та заучування напам’ять 2 3 4
           L Шляхи вдосконалення методики вивчення байок в початковій школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка" 2 3
      L Позакласна та позашкільна виховна робота з народознавства
           L Факультативні заняття
           L Програма факультативних занять з українського народознавства для 5-11 класів
      L Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"
           L Постановка задачі наближеного інтегрування 2 3
           L Чисельні методи інтегрування 2 3
           L Метод Симпсона 2 3
           L Графічне інтегрування 2
      L Історичні форми і методи організації навчання
           L Поняття про методи навчання
           L Класифікація методів навчання
           L Поняття про форми навчання
           L Урок - основна форма організації навчання 2
      L Здоров’язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи
           L Здоров’язберігаюча функція початкової освіти як науковий пріоритет 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Характеристика освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» у контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти 2 3 4 5 6 7
           L Змістове забезпечення здоров’язберігаючої функції початкової освіти у чинних підручниках 2 3 4 5
           L Процесуальне забезпечення здоров’язберігаючої функції початкової освіти у чинних підручниках 2 3 4 5 6 7 8
           L Рекомендації щодо удосконалення здоров’язберігаючого компонента підручників для початкової школи 2 3 4
      L Розробка дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни "Ветеринарна медицина"
           L Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста
           L Аналіз функціональної структури діяльності спеціаліста з ветеринарної медицини
           L Визначення кваліфікаційних вимог з дисципліни «Ветеринарна медицина»
           L Аналіз змісту навчання з дисципліни «Психологія» 2
      L Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6
      L Духовно-моральні цінності дітей шкільного віку
           L Сутність і природа моральності 2
           L Методи та прийоми духовно - морального виховання молодших школярів 2 3 4
           L Духовно-моральні цінності та вікові особливості розвитку дітей шкільного віку 2 3
           L Способи впливу на формування духовно-моральних цінностей 2
           L Організація духовно -морального виховання школярів на уроках 2 3 4
      L Шляхи удосконалення монологічного мовлення учнів 5-9 класів 2 3 4 5
      L Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження 2 3 4 5 6 7 8
      L Методи тестування у дидактичних дослідженнях
           L Види тестових завдань 2
           L Вимоги та рекомендації до складання тестів 2
      L Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"
           L Вікові особливості першокласників шестирічного віку 2 3 4 5 6 7
           L Основні педагогічні вимоги до підготовки й проведення уроків “Я і Україна" в 1 класі 2 3 4
           L Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів у першокласників у практиці роботи сучасної початкової школи 2 3 4 5
           L Методи і прийоми формування пізнавальних інтересів у першокласників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Ігрові прийоми навчання на уроках хімії
           L Ігрова діяльність 2
           L Методичні принципи організації та проведення ігор на уроках хімії 2
           L Застосування сучасних освітніх технологій на уроках хімії 2 3 4 5 6
      L Методика шкільного тестування
           L Тестування у сучасній освіті
           L Класифікація. Принципи створення тестових завдань 2 3
           L Переваги та недоліки тестів 2
      L Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках музичного мистецтва 2 3 4 5 6 7 8
      L Усні обчислення на уроках математики в початкових класах
           L Сутність та роль усних обчислень у початковому курсі математики 2 3 4 5 6
           L Види вправ для усних обчислень 2 3 4
           L Шляхи вдосконалення навичок усних обчислень у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Використання віршованих творів у процесі формування англомовної граматичної компетенції учнів
           L Іноземна пісня як елемент національно-культурного компоненту змісту навчання англійської мови 2 3
           L Методика використання віршів та музикальних фрагментів у процесі навчання англійської мови 2
           L Методичні рекомендації щодо формування рецептивних граматичних навичок учнів засобами англійської пісні 2
           L Методичні рекомендації щодо формування репродуктивних граматичних навичок учнів засобами англійського вірша 2
      L Гра – як засіб оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів
           L Психологічні вікові особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Особливості гри як діяльності учнів 2
           L Формування компетенції у письмі 2 3
           L Ігри для розвитку навичок письма 2
           L Практичні аспекти використання ігор у формуванні орфографічної та каліграфічної компетенції 2 3 4
      L Розвиток креативності молодших школярів
           L Поняття креативності 2
           L Характеристика основних концепцій креативності 2 3
           L Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів 2
           L Організація, методика і аналіз результатів констатуючого експерименту 2 3
           L Реалізація методики розвитку креативності учнів 2 3
      L Педагогічне проектування по темі "Проектування одягу в художній системі "колекція"
           L Проектування змісту навчального матеріалу теми «Проектування одягу в художній системі «колекція» 2 3
           L Формування дидактичних одиниць навчального матеріалу
           L Побудова структурно-смислової з теми «Проектування одягу в художній системі «колекція» 2 3 4 5
           L Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      L Методика навчання письмового додавання і віднімання
           L Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел 2
           L Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел 2
           L Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Адаптація дітей до навчання 2 3 4
      L Особливості проявів гендерних стереотипів у системі викладач – студент
           L Визначення поняття гендерного стереотипу 2
           L Походження гендерних стереотипів 2 3
           L Особливості гендерних стереотипів у рамках традиційних уявлень 2 3 4
           L Уявлення про чоловіків і жінок в сучасному суспільстві 2 3 4 5 6
           L Стереотипи маскулінності і фемінності в уявленнях студентів вищих шкіл 2 3 4
           L Гендерний аспект уявлень студентів про міжособистісні відносини в системі студент – викладач 2
           L Гендерні особливості сприйняття в діяльності педагога 2 3
           L Мета, методика і організація дослідження маскулінних і фемінних характеристик в образі чоловіка, жінки і викладача у студентів вузів 2 3 4 5 6
      L Методика роботи над простими задачами, що розкривають конкретний зміст арифметичних дій
           L Сутність і особливості процесу розв’язування простих математичних задач в початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Психологічні особливості розвитку математичного мислення молодших школярів під час розв’язування простих задач 2 3 4 5 6
           L Ступені і етапи роботи над задачами 2 3 4
           L Методика ознайомлення із задачами на розкриття конкретного змісту арифметичних дій 2 3 4 5 6 7 8

Всього сторінок: 5041

Рекомендуємо почитати:

Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп’ютерів
Візуальні ергономічні параметри відеомоніторів повинні задовольняти вимоги даних ДсанПіН при проектній відстані спостережена від 400 до 800 мм та при зовнішній освітленості екрана до 250 Лк ...

Вікові особливості першокласників шестирічного віку
Вступ дитини до школи - це різка зміна її життя і діяльності. Дитина йде до школи з фізичною і психологічною готовністю до цієї зміни. За віковою періодизацією, прийнятою психологами і педа ...

Здійснення підсумкового контролю вивчення менеджменту
Метою вивчення курсу менеджменту є придбання студентами теоретичних і практичних знань і навичок в області менеджменту (керування підприємством). Програмою навчання передбачене вивчення ціл ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net