Мапа сайту

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Нова педагогіка

      L Організація природоохоронної роботи й екологічне виховання школярів у літніх таборах
           L Загальна характеристика навчальних позашкільних закладів освіти 2
           L Особливості соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього оздоровчого табору 2 3 4
           L Екологічне виховання школярів в умовах табірного життя
           L Сутність, завдання та принципи екологічного виховання учнів 2
           L Методи екологічного виховання 2
           L Форми та засоби екологічного виховання у процесі навчання 2
           L Особливості природоохоронної діяльності школярів
           L Природоохоронна самоосвіта учнів
      L Ефективні прийоми проведення уроків фізкультури
           L Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою 2 3
           L Значення пізнавальної активності на уроці
           L Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури 2 3
           L Завдання по взаємоаналізу дій учнів
           L Застосування пошукових ситуацій на уроках фізичної культури
           L Використання прийомів ігрового методу на заняттях з фізичної культури
           L Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури 2 3 4
      L Розвиток освітніх інноваційних процесів у вищій школі 2
      L Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі
           L Система арифметичних задач у програмі з математики в початковій школі 2 3 4 5
           L Ступені роботи над текстовими задачами 2 3 4 5
           L Види задач на пропорційне ділення та способи їх опрацювання 2 3 4
           L Формування умінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Педагогічні інновації 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Основні проблеми викладання образотворчого мистецтва
           L Розвиток емоційної чутливості дитини 2
           L Сучасної методичні позиції викладання образотворчого мистецтва 2 3 4
      L Умови успішного виховання в сім'ї
           L Роль сім’ї у вихованні дітей. Зміст, засоби та труднощі сімейного виховання
           L Умови успішного виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Експериментальне дослідження розробленої соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку
           L Сутність, цілі, види агресивності 2
           L Особливості агресивності у дітей молодшого шкільного віку 2
           L Проектування соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Методика застосування технології корекції агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Експериментальне дослідження соціально-педагогічноїї агресивності у дітей 2 3
           L Впровадження соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку 2
      L Технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики
           L Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
           L Аналіз результатів впровадження технології епістемологічної самокорекції майбутнього вчителя мистецтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      L Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом
           L Сутність когнітивно-комунікативного підходу 2 3
           L Психологічні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції 2 3
           L Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом 2 3 4
           L Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом 2 3 4
           L Комплекс вправ для формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом 2
           L Аналіз навчально-методичних комплексів з англійської мови у восьмому класі основної школи 2
           L Результати анкетування вчителів та бесіди з учнями 2 3 4
      L Методика організації різнопланової діяльності школярів
           L Педагогічна вимога 2
           L Громадська думка
           L Методи вправ і привчання 2
           L Метод прогнозування
           L Створення виховуючих ситуацій 2
      L Підготовка учнів на уроках праці
           L Технологія проектування для навчання учнів 2 3
           L Особливості проектної діяльності на уроках трудового навчання 2 3
           L Розробка методики проведення занять по темі: «Проект» 2 3 4
           L Розробка зразка проекту по темі «Проект у 9 класі на прикладі виготовлення виробу «Солонка». 2
      L Вдосконалення історичної освіти як складова формування історичної свідомості молоді 2 3 4 5 6 7
      L Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
           L Значення соціально-педагогічної роботи 2 3 4
           L Робота соціального педагога з різними соціальними групами 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Соціально-педагогічні технології роботи з різними соціальними групами 2 3
           L Реабілітаційні заклади нового типу та роль соціального педагога у них 2 3 4 5
      L Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики
           L Комунікація як основна функція мовлення 2
           L Види мовлення
           L Обгрунтування дидактичних умов формування комунікативно-мовленнєвих умінь
           L Мовний матеріал як засіб формування комунікативно-мовленнєвих умінь 2 3 4
           L Організація та проведення інформативних бесід як основна форма формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Особливості роботи з ліворукими дітьми
           L Зразки дзеркального письма в учнів 1 класу
           L Психофізіологічні особливості ліворуких дітей 2
           L Специфіка правил при навчанні письма ліворуких дітей 2
           L Підготовка руки до письма
           L Особливості навчання письма ліворуких дітей
           L Методика навчання письма ліворуких дітей 2 3
           L Попередження графічних помилок
           L Вимоги до письма 2 3
      L Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки 2 3 4
      L Проблеми морально-етичного виховання молоді 2 3 4 5 6 7 8
      L Робота з обдарованими дітьми
           L Поняття «обдарованість» та її види. Виявлення обдарованої дитини 2 3 4 5
           L Методи діагностування обдарованих дітей 2 3
           L Проблеми та реалізація здібностей талановитих дітей 2 3 4
           L Форми і методи навчання обдарованих дітей 2 3 4 5 6
           L Система розвитку творчої особистості 2 3 4
           L Підтримання талановитої дитини батьками 2
      L Підготовка майбутнього вчителя до творчого застосування новітніх технологій 2 3 4
      L Педагогічна технологія
           L Історичні аспекти педагогічної технології 2 3
           L Сутність і особливості педагогічної технології 2 3 4
           L Класифікація педагогічних технологій 2
           L Головні ознаки педагогічної технології
      L Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики
           L Методологічна роль законів збереження у фізиці 2 3
           L Аналіз навчальної програми середньої та старшої школи з фізики 2 3 4
           L Закон збереження енергії 2 3
           L Закон збереження імпульсу 2 3
           L Закон збереження електричного заряду 2
      L Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
           L Моральне виховання 2
           L Гра у розвитку взаємин дітей 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття 2 3 4 5 6
      L Болонський університет
           L Історична відомості про університет 2
           L Вступ та навчання в Болонському університету
           L Відомі студенти і викладачі
           L Велика Хартія університетів
      L Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти
           L Історія становлення і розвитку російської системи професійної освіти з 1700 по 2001 р.р 2 3 4 5
           L Середня професійна освіта на сучасному етапі 2 3
           L Напрями і перспективи розвитку системи середньої професійної освіти 2 3
           L Розвиток системи середньої професійної освіти 2 3 4 5 6
      L Методика вивчення раціональних нерівностей в шкільному курсі алгебри
           L Загальні відомості про раціональні нерівності
           L Теореми про рівносильність нерівностей
           L Зміст і роль лінії рівнянь і нерівностей в сучасному шкільному курсі математики
           L Класифікація перетворень нерівностей та їх систем
           L Загальна послідовність вивчення матеріалу лінії нерівностей 2
           L Особливості методики вивчення раціональних нерівностей 2 3 4 5
      L Фактори формування колективу, їх значення для сучасної школи
           L Поняття колективу у історичній ретроспективі
           L Сутність поняття про колектив, його структура і функції
           L Фактори формування колективу за А.С. Макаренком
           L Основні стадії розвитку колективу
           L Значення формування колективу у сучасній школі 2
      L Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей
           L Історико-педагогічний аналіз проблеми співпраці школи та сім'ї 2 3 4
           L Теоретико-методологічні засади співпраці школи та сім'ї 2 3 4 5 6 7 8
           L Психолого-педагогічна характеристика категорії обдарованих дітей 2 3 4 5 6 7 8
           L Вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація педагогічного всеобучу батьків обдарованих дітей з метою формування їх педагогічної культури 2 3 4 5 6
           L Корекція виховної діяльності сімей з різним типом сімейного благополуччя 2 3 4 5 6 7
      L Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі
           L Історичний розвиток проблеми готовності та адаптації до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку 2 3
           L Закономірності розвитку дитини з мовленнєвими порушеннями 2
           L Прояви адаптації до шкільного навчання у дітей з порушеннями мовлення 2 3
           L Експериментальне дослідження адаптації дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі 2 3 4 5
           L Кількісний і якісний аналіз експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Робота з неточно інтонуючими дітьми на уроках музики в молодших классах
           L Роль правильного інтонування в музично-естетичному розвитку учнів
           L Основні недоліки в інтонуванні у деяких учнів 2 3
           L Основні причини «гудіння» 2
           L Засоби виправлення інтонування 2 3 4 5 6 7
      L Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку 2 3 4 5 6 7 8
      L Вплив шкідливих звичок батьків на фізичний розвиток молодшого школяра 2 3 4
      L Короткий курс адаптаційних занять для учнів перших класів "Перші дні у школі" 2 3
      L Розробка уроків з географії
           L План-конспект сучасного комбінованого уроку на тему «Антарктида й Антарктика. 7 клас» 2 3
           L План-конспект нестандартного уроку на тему „Північна Америка”
           L Мотивація навчальної діяльності
           L Перевірка знань, глибини їх свідомлення 2
           L Сценарій позакласного заходу із географії „Два кораблі” 2
           L Сценарій виховного заходу „8 березня – міжнародний жіночий день” 2 3 4 5 6 7
      L Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
           L Створення контенту ресурсу
           L Створення та обробка зображень
           L Створення відео фрагментів
           L Створення звукового супроводу 2
           L Особливості вікового періоду учнів 5 – 6 класів 2 3
           L Особливості викладання природознавства у 5 – 6 класах
           L Пізнавальний інтерес та засоби його формування 2 3
      L Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі
           L Історичний розвиток проблеми готовності та адаптації до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку 2
           L Закономірності розвитку дитини з мовленнєвими порушеннями 2
           L Прояви адаптації до шкільного навчання у дітей з порушеннями мовлення 2 3
           L Експериментальне дослідження адаптації дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі 2 3 4 5
           L Кількісний і якісний аналіз експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Нестандартні уроки в початкових класах
           L Дидактична взаємодія вчителя й учнів на уроці 2
           L Підходи до класифікації нестандартних форм організації навчання та основні їх види 2 3
           L Розгляд структури деяких нестандартних уроків 2
           L Досвід вчителів з проведення нестандартних уроків у початковій школі 2 3 4
      L Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов 2 3 4
      L Розвиток комунікабельності у старших дошкільників
           L Загальні відомості про мовленнєву діяльність 2
           L Функції мови та їх реалізація у мовленні. Органи мовлення, їх функції 2
           L Взаємозв’язок мовлення та мислення 2 3
           L Механізми мовлення: висловлювання. Мовленнєвий акт
           L Механізми мовлення: перехід до зовнішнього мовлення 2
           L Значення і смисл слова. Розвиток значення слова 2
           L Мовна готовність дитини до школи 2
           L Методика формування комунікабельності старших дошкільників при роботі з дитячою книгою 2 3
           L Вплив творчості письменника на формування етичних відносин культури старших дошкільників 2 3
      L Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації
           L Аналіз різних методів навчання 2 3 4
           L Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності
           L Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності 2 3 4 5 6 7
           L Загальні питання організації та проведення експерименту 2 3 4 5 6 7 8
           L Перевірка якості знань студентів отриманих під час проведення практичного заняття з використанням активних методів навчання 2
      L Українська література, як предмет вивчення у школі
           L Теоретико-методологічні основи викладання літератури у школі
           L Методи літературознавчого аналізу та проблема літературної освіти в школі 2
           L Методологічні основи побудови ефективної структури уроку літератури 2 3 4
           L Діалогічні принципи викладання української літератури в середній школі 2 3
           L Основні принципи проблемного навчання на уроках літератури в 5-6-х класах 2 3
           L Павло Тичина. «Гаї Шумлять». Урок засвоєння нових знань 2 3
           L Олександр Олесь. «Княжа Україна». «Заспів», «Україна в старовину» Урок в 5 класі 2
           L Тарас Шевченко “Зоре моя вечірняя”. Урок в 5 класі 2 3 4
      L Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
           L Сутність патріотизму 2 3
           L Основні форми патріотизму
           L Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку 2 3
           L Шляхи, засоби та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини 2 3
           L Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку 2
           L Експериментальне вивчення рівня патріотизму у дітей 2
      L До проблеми формування рецептивних граматичних навичок читання англійською мовою 2 3
      L Шляхи розвитку творчої самостійності студентів у навчанні
           L Творча самостійність студентів
           L Методика творчої самостійності студентів 2
           L Теоретичні основи визначення рівнів сформованості творчої самостійності 2
           L Творча діяльність студентів 2
           L Формування та розвиток творчої діяльності студентів
           L Викладач як організатор пізнавальної діяльності студента 2
           L Комплексний підхід до розвитку творчої діяльності студента
           L Розвиток творчого потенціалу студентів 2 3
      L Реалізація гендерного виховання шляхом використання методу формування свідомості
           L Особливості гендерного виховання учнів ПТНЗ 2 3 4
           L Метод формування свідомості як ефективний метод у процесі гендерного виховання учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою "День захисту прав дитини" 2 3
      L Робота над технікою читання на німецькій мові на початковому етапі навчання в ЗОШ
           L Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі 2 3 4
           L Основні напрямки читання. Види усвідомленого іншомовного читання 2 3 4
           L Формування навичок іншомовного читання на початковому етапі 2
           L Обов'язковість комунікативно-ігрового методу на початковому етапі навчання іноземній мові
           L Перший рік формування навичок читання іноземною мовою 2 3
           L Формування навичок іншомовного читання на другому та подальших роках навчання на початковому етапі 2 3
           L Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною мовою в учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
      L Система роботи з розвитку зв'язного мовлення учнів на уроках української мови
           L Лінгводидактичні засади розвитку зв’язного мовлення
           L Аналіз літератури з досліджуваної проблеми 2 3
           L Методичні принципи навчання української мови 2 3
           L Типи мовлення 2 3
           L Особливості розвитку усного та писемного мовлення 2
           L Інновації у роботі з розвитку зв'язного мовлення
           L Інтерактивні технології навчання у системі розвитку комунікативних умінь і навичок 2 3
           L Система ситуативних завдань на уроках розвитку зв’язного мовлення 2
           L Види робіт з розвитку зв’язного мовлення
           L Методика експериментного дослідження у системі робіт з розвитку зв'язного мовлення учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Методика викладання англійської мови
           L Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками
           L Методи дослідження в методиці викладання іноземної мови 2
           L Цілі та зміст навчання іноземним мовам у середній школі
           L Принципи методики викладання іноземних мов у школі 2
           L Методи та засоби навчання іноземним мовам у середній школі
           L Цілі та зміст навчання лексики. Активний, пасивний та потенціальний лексичний мінімум
           L Методична типологія лексики англійської мови. Семантизація лексичних одиниць
           L Етапи та вправи для навчання лексики у середній школі. Словник-мінімум, його відбір
           L Цілі та зміст навчання граматики. Активний та пасивний граматичний мінімум
           L Етапи та вправи для навчання граматики у школі
           L Цілі, зміст та принципи навчання вимови у середній школі
           L Навчання англійській артикуляції та інтонації в середній школі. Індивідуалізація у навчанні інтонації
           L Цілі та зміст навчання монологічного мовлення
           L Особливості монологічного мовлення 2
           L Етапи формування монологічних умінь
           L Цілі та зміст навчання діалогічного мовлення
           L Лінгвістичні та психологічні характеристики діалогічного мовлення
           L Етапи та система вправ для навчання діалогічного мовлення
           L Умови ефективного навчання аудіюванню в середній школі. Характеристика текстів для аудіювання 2
           L Система вправ для навчання аудіювання в середній школі
           L Навчання читання у середній школі. Види читання
           L Методика навчання техніки читання. Вправи для навчання читання
           L Навчання читанню як виду мовленнєвої діяльності 2
           L Письмо як засіб навчання і контролю. Вправи для навчання письма і писемного мовлення 2
           L Навчання техніки письма. Навчання каліграфії і навчання орфографії у середній школі 2
           L Планування навчального процесу з іноземної мови
           L Урок – основна форма навчального процесу іноземної мови 2
           L Контроль у навчанні іноземної мови 2
           L Позакласна робота з іноземної мови 2
      L Нестандартне обладнання на уроках фізичної культури
           L Необхідність вибіркового цілеспрямованого тренування за допомогою нестандартного обладнання 2
           L Загальна класифікація тренажерів та іншого обладнання
           L Магнітні й ремінні велотренажери 2
           L Практичне застосування нестандартного обладнання на уроках фізичної культури 2 3 4
      L Інтерактивні методи навчання на уроках географії
           L Психолого-педагогічні аспекти використання методів у навчально-виховному процесі 2 3
           L Сутність понять «метод навчання», «навчальний процес» 2
           L Класифікація методів навчання 2 3
      L Властивості уваги та їх облік в навчанні
           L Поняття про увагу та фізіологічні основи уваги
           L Властивості уваги 2 3
           L Облік властивостей уваги у навчанні 2
      L Бібліотека як центр інформаційного забезпечення навчального процесу
           L Поняття бібліотеки і бібліотечних фондів
           L Поновлення бібліотечних фондів на сучасному етапі 2
           L Місце бібліотек у навчальному процесі 2
      L Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся" 2 3
      L Закономірності й принципи навчання біології
           L Закономірності процесу навчання біології
           L Основні принципи навчання біології 2 3 4 5 6 7
      L Освіта України як складова світового і європейського простору
           L Суттєві зміни в освіті 2
           L Нова професійна структура, зміни сучасного ринку праці 2 3
      L Взаємозв’язки компетенції вчителя образотворчого мистецтва і дизайнера
           L Компетенція вчителя 2
           L Компетенція дизайнера 2 3
      L Форми і шляхи реалізації громадянського виховання школярів
           L Сутність і зміст громадянського виховання 2 3
           L Принципи виховання громадянина 2
           L Форми громадянського виховання, шляхи його реалізації 2
           L Досвід громадянського виховання школярів у Карлівській гімназії ім. Н. Герасименко 2 3 4 5
           L Розробка власного сценарію виховної години у формі гри-вікторини, спрямованої на формування патріотизму та національної свідомості учнів 2
      L Людська пам'ять і процес навчання
           L Поняття про пам'ять
           L Запам’ятовування, відтворення та забування 2
           L Теорії пам’яті 2 3
           L Види пам’яті 2 3 4
           L Можливість цілеспрямованого розвитку пам'яті у навчальній діяльності
           L Індивідуальні особливості пам’яті
           L Виховання пам’яті 2 3 4 5 6
      L Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
           L Історія становлення логопедичної допомоги дітям Україні 2
           L Проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення 2 3
           L Особливості та закономірності письмового мовлення 2
           L Передумови формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення 2 3
           L Готовність дітей з тяжкими порушеннями до оволодіння самостійним писемним мовленням 2
           L Особливості оволодіння писемним мовленням молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення 2 3
           L Формування готовності до оволодіння писемним мовленням молодшими школярами засобами спеціальних форм навчання 2 3 4
      L Позакласна робота з інформатики в початковій школі
           L Позакласна робота - одна з форм підвищення знань з інформатики 2
           L Форми позакласної роботи
           L Особливості позакласної роботи в початковій школі 2
           L Позакласна робота з інформатики адаптована для початкової школи
           L Аналіз власного досвіду проведення позакласних заходів з інформатики під час проходження переддипломної педагогічної практики 2
      L Мій ідеал сучасного викладача 2 3
      L Основа та особливостi організації проектних технологій в навчально-виховному процесі
           L Технологія проекту у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних авторів 2 3
           L Зміст проектної технології. Класифікація проектів 2 3 4 5
           L Методи проектів 2 3
           L Основні етапи організації проектувальної діяльності школярів 2 3
           L Оцінювання учнівського проекту
           L Роль педагога в організації проектної діяльності 2 3
      L Роль студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери 2 3 4
      L Художня обробка металів у 5-9 класах
           L Металопластика 2
           L Плоскорельєфне карбування 2
           L Рельєфне карбування 2
           L Способи перенесення малюнків. Тиснення на металі - 8 год 2 3 4
           L Інструменти для карбування 2
      L Особливості проведення уроків природознавства з використанням плану і карти в сучасній початковій школі
           L Аналіз програми шкільного курсу природознавства в 3-4 класах як навчального предмету 2 3 4
           L Методи навчання природознавства в школі 2 3 4
           L Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання природознавства в допоміжній школі 2 3 4
           L Особливості вивчення природознавства у 4 класі 2
           L Підготовка до проведення уроків природознавства з використанням плану і карти в сучасній початковій школі 2 3
           L Географічні інновації для молодшої школи 2 3
           L Орієнтування в туристичному поході
      L Аналіз розвитку системи освіти в Італії 2 3
      L Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі
           L Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи 2
           L Проектування технології формування статевої культури підлітків в умовах школи "Як обрати безпечний спосіб поведінки"
           L Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки"
           L Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів
           L Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" на старших підлітків в умовах школи 2
      L Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
           L Теоретичні аспекти прав дітей в Україні 2 3 4
           L Нормативно-правове забезпечення прав дітей
           L Конвенція ООН про права дитини 2
           L Права дитини на сім’ю 2 3
           L Право на освіту 2 3
           L Роль соціального педагога у реалізації прав дитини 2
           L Механізми реалізації прав дитини в Україні 2 3 4
      L Предмет, завдання і методи педагогіки
           L Предмет педагогіки
           L Основні завдання педагогіки
           L Методи педагогіки та форми організації навчання
           L Зв’язок педагогіки з іншими науками 2
      L Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів
           L Сутність церковного співу 2 3 4 5 6 7
           L Історико - логічний аналіз розвитку духовного співу 2 3 4 5 6 7
           L Роль духовних піснеспівів
           L Принципи, структура та зміст побудови програми «Духовна музика в сучасній школі» 2 3 4
           L Система роботи вчителя музики в процесі ознайомлення молодших школярів з духовною спадщиною 2 3
      L Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
           L Загальна характеристика суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст
           L Практична діяльність М.І. Пирогова-педагога
           L Система народної освіти і проблеми дидактики
           L М.І. Пирогов про виховання дітей 2
           L Основні проблеми «Питань життя» 2 3 4
      L Роль і значення громадських організацій у вихованні військовослужбовців та формування морально-психологічного клімату у військових колективах
           L Роль і значення громадських організацій у військових частинах 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Робота громадських організацій у підрозділах 2 3 4 5 6
      L Методика проведення семінарів
           L Методичні вказівки до підготовки і проведення семінарських занять 2 3
           L Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять 2 3 4
           L Основні поняття та визначення системи землеустрою в Україні 2 3 4 5
           L Семінарське заняття та його аналіз 2
      L Методика проектування шкатулки на уроках трудового навчання в загальноосвітніх школах
           L Місце теми в навчальному курсі 2
           L Планування навчального проекту. Завдання і види планування
           L Організаційно підготовчий етап проектування виробу 2
           L Конструкторський етап проектування
           L Технологічний етап виготовлення виробу 2 3 4 5
      L Порівняльний аналіз нормативного регулювання підготовки кадрів міліції України та Європейських країн
           L Засади порівняльно-юридичної педагогіки
           L Методологія порівняльно-юридичної роботи 2 3 4
           L Система підготовки кадрів у вищих начальних закладах МВС України
           L Сучасний стан підготовки кадрів у вищих навчальних закладах МВС України 2
           L Організаційно-правове забезпечення навчального процесу у відомчих закладах освіти системи МВС України 2 3
           L Система підготовки кадрів поліції в навчальних закладах вищої служби поліції Німеччини та Бельгії
           L Сучасний стан поліцейської освіти у країнах Західної Європи 2 3
           L Програма навчання кадрів поліції та порядок проходження служби поліцейськими Німеччини та Бельгії 2 3 4
      L Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті
           L Зміст та структура новітніх інформаційних технологій 2 3 4
           L Перспективні напрями застосування комп’ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах 2
           L Сучасний стан інформатизації міських та сільських загально освітніх навчальних закладів 2 3 4
           L Вимоги до матеріальної бази закладів освіти, щодо впровадження інформаційних технологій 2
           L Вимоги до вчителя, що бажає працювати з комп’ютерним забезпеченням
           L Вимоги до випускників 12-річної школи 2 3
      L Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття
           L Критерії оцінки сучасної музичної культури 2
           L Стильові напрямки початку ХХ століття: імпресіонізм, експресіонізм, фонізм 2 3 4 5
           L Авангардизм у музичному мистецтві ХХ століття 2 3 4 5 6 7 8
           L Синтез як композиційний метод сучасної музики 2 3 4 5 6 7
           L Традиції та новаторство у творчості А. Шенберга та Ч. Айвза 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Основні естетичніх напрямки та течії музичної куьтури ХХ століття 2 3 4 5 6 7
      L Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського
           L Поняття про трудове виховання 2
           L Зміст, завдання та принципи трудового виховання в сучасній педагогічній науці
           L Шляхи і засоби трудового виховання учнів
           L Розвиток ідей трудового виховання в працях К.Д. Ушинського
           L Ушинський про значення праці у вихованні людини
           L Умови успішного трудового виховання дітей 2 3
      L Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії
           L Психолого-педагогічні засади пізнавальної діяльності учнів 2 3 4 5 6
           L Мотивація пізнавальної діяльності 2 3 4 5 6
           L Активізація та організація пізнавальної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Самостійна пізнавальна діяльність учнів 2 3
           L Активні та інтерактивні методи навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки 2 3 4 5 6
           L Зміст навчального матеріалу до вивчення тем географії Південної та Північної Америки 2 3 4 5 6 7
           L Організації коригувальних впливів на пізнавальну мотивацію учня 2 3
           L Методична розробка уроку-подорожі 2 3
           L Методична розробка уроку-конференції 2
           L Методична розробка уроку-вікторини 2 3
           L Методична розробка уроку формування нових знань з елементами бесіди 2
      L Методика розвитку м’язової сили у дітей шкільного віку
           L Методика розвитку та засоби вдосконалення сили 2
           L Методика розвитку сили в учнів молодших класів 2 3 4 5
           L Методика розвитку сили в учнів 5-9 класів
           L Методика розвитку сили в учнів 10-11 класів 2
           L Контроль силових можливостей та особливостей методики у школярів 2 3
      L Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування
           L Феномен спілкування, комунікації як предмет психолого-педагогічного аналізу 2 3 4 5
           L Форми і засоби комунікації в Інтернет-середовищі 2
           L Функції Інтернету як фактора актуалізації комунікативного потенціалу особистості 2 3
           L Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді 2 3 4 5 6
      L Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі
           L Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема 2 3 4 5 6
           L Дидактична гра як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічні особливості формування та використання ігрової діяльності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5 6 7 8
           L Загальна характеристика досвіду використання ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Пошук шляхів вдосконалення дидактичної гри як методу навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки 2 3 4
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4 5
           L Класична структура дидактичних ігор
      L Здійснення підсумкового контролю вивчення менеджменту 2 3 4 5 6 7
      L Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі 2 3 4 5
      L Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування мовленнєвих компетентностей на уроках української мови
           L Лінгводидактичні орієнтири сучасної початкової мовної освіти в Україні 2 3 4 5 6 7 8
           L Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови 2 3 4
           L Соціокультурна складова у змісті початкового курсу Української мови 2 3 4 5
           L Формування мовно-мовленнєвих компетентностей у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» 2
      L Казка як ефективний засіб виховання і навчання дітей різного віку
           L Що таке казка. Історія казки
           L Походження казки
           L Значення казки як жанру літератури 2
           L Казка як об’єкт наукових досліджень 2
           L Казка - учбовий матеріал для дітей різного віку
           L Казки як засіб виховання і навчання
           L Особливості педагогічної роботи з казками 2
           L Творче виховання з використанням казки 2 3 4
           L Експерементальне дослідження – використання казок для розвитку школярів 2
      L Методи ознайомлення учнів з яворівським та петриківським розписом
           L Декоративний розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині українського народу
           L Характерні ознаки народного декоративного мистецтва
           L Народне мистецтво як засіб формування національно-культурної свідомості учнів
           L Історія зародження та розвиток декоративного розпису 2
           L Петриківський розпис як вид декоративного розпису 2
           L Майстри петриківського розпису
           L Методи та етапи виконання елементів петриківського розпису 2 3
           L Яворівський розпис як вид декоративно–прикладного мистецтва
           L Історія та розвиток яворівської забавки 2
      L Педагогічні умови диференційованого підходу до організації навчання учнів на уроках біології
           L Сутність диференційованого підходу в навчанні 2 3 4
           L Види диференційованого навчання 2 3
           L Педагогічні умови, що забезпечують диференційований підхід до організації навчання учнів 2 3 4
           L Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання
           L Позакласна діяльність та фактори впливу на неї в загальноосвітній школі 2 3
           L Гурткова робота – один із видів позакласної роботи у навчально-виховному процесі 2
           L Роль гурткової роботи у розвитку творчих здібностей молодших школярів 2
           L Гурткова робота - організація та планування 2 3
           L Формування в школярів вмінь і навичок у процесі гурткової роботи 2 3 4 5 6 7 8
           L Деякі результати апробації зібраних та розроблених матеріалів 2
      L Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання
           L Загальне використання мультимедійних засобів в навчальному процесі 2 3
           L Методика навчання розв’язання логарифмічних рівнянь та нерівностей 2 3
           L Логарифмічні нерівності 2
      L Розвиваючі ігри
           L Розвиток образного мислення
           L Тренування логічного мислення
           L Розвиток сенсорних здібностей
           L Тренування пам’яті
           L Розвиток уваги 2
      L Методика організації активного відпочинку дітей старшого дошкільного віку
           L Значення активного відпочинку для всебічного розвитку дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Види та загальна характеристика активного відпочинку 2 3 4 5 6 7
           L Сучасні підходи до організації активного відпочинку з дітьми дошкільного віку 2 3 4 5 6
           L Аналіз фактичного стану організації активного відпочинку у дошкільному навчальному закладі 2
           L Методика організації активного відпочинку дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Результати запропонованої методики та розробка практичних рекомендацій 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Педагогічні технології у вищому навчальному закладі 2 3
      L Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів
           L Художньо-конструктивне мислення та його характеристика 2 3 4 5 6
           L Сутність та етапи формування українського національного одягу 2 3 4
           L Педагогічні умови розвитку конструктивного мислення у школярів 2 3 4 5
           L Методика формування художньо-конструктивного мислення засобами галицького побутового костюма 2 3 4 5
           L Особливості використання галицького побутового костюма на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Навчання монологічному мовленню на початковому етапі вивчення англійської мови
           L Значення і мовні особливості монологічного мовлення 2 3
           L Типи монологів 2 3
           L Етапи навчання монологічного мовлення 2
           L Контроль монологічного мовлення на початковому етапі 2 3
           L Система вправ для навчання монологічного мовлення на початковому етапі 2 3 4 5 6 7
           L Експериментальна перевірка ефективності розробленого комплексу вправ для навчання монологічного мовлення на початковому ступені 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні 2 3
      L Методика запобігання комп’ютерної залежності учнів середньої школи
           L Ознаки інтернет залежності 2 3 4 5
           L Особливості психологічної діагностики
           L Психологічні причини інтернет-залежності 2 3
           L Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів 2 3
           L Засоби позбавлення комп’ютерної залежності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Розробка методичних рекомендацій що до запобігання комп’ютерної залежності 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація проведення і результати педагогічного експерименту 2
           L Небезпеки для учнів при роботі з ПК
           L Вимоги до приміщень та розташування робочих місць із ПК 2 3
           L Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп’ютерів 2
           L Вимоги до обладнання та організації робочого місця 2
           L Вправи на збереження здоров’я 2
      L Мала академія наук 2 3 4
      L Вимоги до сучасного уроку
           L Психологічні вимоги до уроку
           L Організація пізнавальної діяльності учнів
           L Врахування вікових особливостей учнів
           L Вимоги змісту освіти 2
           L Вимоги та стандарти вивчення учнів 2
      L Риторика української мови в загальноосвітньому і вищому навчальному закладах
           L Філософські, психологічні, соціолінгвістичні засади риторичної освіти 2 3
           L Учитель і учні як творці й учасники риторичного дискурсу освіти 2 3
           L Роль і місце риторичної компетенції у системі професійних компетенцій учителя 2 3
           L З історії риторики як навчальної дисципліни 2 3 4
           L Стан навчально-методичного забезпечення з риторики в загальноосвітньому закладі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Самостійна робота як засіб формування наукового світогляду учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі
           L Аналіз літературних джерел при вивченні профілю “Металообробка” 2
           L Педагогічна сутність системи знань і вмінь з технології обробки металу на верстатах 2 3
           L Методика формування системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”. 2 3 4
           L Експериментальна перевірка розробленої методики формування системи знань і вмінь з технології обробки металу на верстатах з трудового навчання 2 3
      L Педагогічні технології авторської школи В. Караковського
           L Авторська школа, як педагогічне явище у наукових джерелах
           L В.А. Караковський: біографія та основні роботи
           L Робота із колективом у системі В.А.Караковського 2 3 4 5
           L Проблема навчання у виховній системі В.А. Караковського 2 3 4 5 6 7
      L Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах
           L Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах 2 3 4 5 6
           L Психологічні основи сприймання художніх творів молодшими школярами 2 3 4 5 6 7 8
           L Етапи роботи над художнім твором 2 3 4 5 6 7 8
           L Творчі роботи учнів на основі прочитаних творів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Моральне виховання студентів 2 3 4
      L Особистісно-орієнтовані педагогічні технології
           L Новітні технології. Суть вивчення для початкової школи 2
           L Методика організації новітніх технологій
           L Підготовка майбутнього вчителя до використання новітніх технологій 2
      L Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
           L Проблема виховання гуманних почуттів у старших дошкільників в психолого-педагогічній теорії 2 3
           L Зміст виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4
           L Педагогічні шляхи виховання гуманних почуттів у старших дошкільників 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Визначення рівня сформованості гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6
           L Добір та апробація педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів у старших дошкільників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Важкі діти в сім’ї 2 3
      L Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі
           L Формування пізнавальних процесів як наукова проблема 2 3 4 5 6
           L Характеристика основних понять проблеми 2 3 4 5
           L Проблема формування пізнавальної активності молодших школярів як об’єкт дидактичного аналізу 2 3 4
           L Формування пошукової діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Шляхи забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі 2 3 4 5
           L Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності: інноваційні підходи 2 3 4 5 6
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Санітарно-гігієнічне виховання учнів в ході роботи вчителя біології
           L Розробка питань санітарно-гігієнічного виховання учнів в психолого-педагогічній літературі 2 3
           L Сучасний стан проблеми санітарно-гігієнічного виховання учнів в ході роботи вчителя біології та шляхи її подолання 2 3 4
           L Характеристика рівнів санітарно-гігієнічної свідомості учнів 2
           L Функціональна модель санітарно-гігієнічного виховання учнів
           L Порівняльний аналіз санітарно-гігієнічної вихованості учнів 2
           L Порівняльна характеристика сформованості здорового способу життя старших підлітків 2 3 4 5 6 7
      L Педагогічні ідеї Олександра Антоновича Захаренка
           L Педагогічний шлях директора, громадського діяча, педагога 2
           L Праці О. А. Захаренка
           L Авторська школа
           L Педагогічні ідеї О. А. Захаренка, реалізовані в Сахнівській школі 2 3 4 5 6
      L Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості
           L Гуманістичні засади психолого-педагогічної характеристики
           L Вивчення учнів – умова успішної роботи кожного вчителя
           L Використання діагностики в педагогічній діяльності практиканта 2 3 4 5 6
           L Психолого-педагогічна характеристика вихованця 2
      L Безперервна освіта
           L Сутність безперервної освіти. Шляхи її реалізації 2
           L Основні принципи і завдання безперервної освіти
           L Структура безперервної освіти
           L Проблеми безперервної освіти 2 3
      L Дидактичні основи підготовки управлінсько-економічних кадрів у системі вищої освіти
           L Дидактичні основи педагогічного процесу
           L Концепція підготовки управлінських кадрів у системі вищої освіти 2 3
           L Навчально-методичний комплекс спеціальностей за напрямом підготовки «Менеджмент» 2 3
           L Організація праці викладача, основні вимоги до діяльності викладача вищої школи 2 3 4
      L Характеристика і структура кафедри "Економіка підприємства"
           L Кафедра “Економіка підприємства”
           L Структурні підрозділи інституту 2 3
      L Використання сучасних технологій в практиці роботи вчителя фізики
           L Поняття «технології» навчання 2
           L Інноваційні технології навчання
           L Технологія особистісно зорієнованого навчання
           L Технологія проблемного навчання
           L Технологія розвивального навчання
           L Ігрові технології навчання
           L Технологія розвитку критичного мислення
           L Технологія інтерактивного навчання
           L Інформаційні технології
           L Проектна технологія 2
      L Методика проведення уроку волейболу в 5-7 класах загальноосвітньої школи
           L Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього 2 3 4
           L Зміст уроків волейболу у 5-7 класах загальноосвітньої школи 2 3 4
           L Проведення уроків волейболу 2 3
           L Вивчення окремих елементів волейболу 2 3 4 5 6
           L Обґрунтування методів проведення уроку волейболу в загальноосвітній школі 2 3 4
      L Фольклорні свята як засіб прилучення молодших школярів до народної культури
           L Народна педагогіка як частина народної культури 2 3
           L Принципи фольклору 2
           L Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Фольклорне свято в системі засобів народного виховання 2
           L Аналіз програм з музики 2
           L Рекомендації, як результат проведеної дослідницької роботи 2 3
      L Освіта Франції 2 3 4 5 6
      L Розвиток проблем трудового виховання дітей в історії дошкільної педагогіки
           L Історія розвитку трудового виховання та його місце в історії дошкільної педагогіки 2 3 4 5
           L Ознайомлення дітей з працею дорослих 2 3
           L Стан проблеми на сучасному етапі 2 3
           L Бесіда з батьками «Як привчити дошкільника до праці» 2
      L Загальна характеристика мультимедійних засобів як методу музичного виховання 2 3 4 5 6
      L Каліграфія в школі
           L Закріплення уміння учнів четвертого класу писати каліграфічно
           L Умови, необхідні для вироблення правильного каліграфічного письма 2
           L Основні прийоми каліграфічного письма 2 3 4 5 6
      L Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни "Деталі машин"
           L Аналіз наукових підходів самостійної роботи студентів у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації 2 3 4 5 6
           L Самостійна робота студентів при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін 2 3 4 5 6
           L Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю 2 3 4 5
           L Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» 2 3 4 5
           L Часткова експериментальна перевірка методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» 2 3 4 5 6 7
           L Рекомендації щодо впровадження методики організації самостійної роботи студентів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Принципи навчання інформатики 2 3 4 5 6 7 8
      L Роль позашкільної роботи з української мови та літератури 2 3 4 5 6 7 8
      L Проектування та виготовлення шалі в’язаної гачком
           L Організаційно-підготовчий етап проектно-технологічної діяльності виготовлення в’язаної шалі 2 3 4
           L Конструкторський етап виготовлення шалі в’язаної гачком 2 3 4 5 6
           L Заключний етап виготовлення в’язаної шалі гачком 2
           L Методика застосування проекту «Проектування та виготовлення в’язаної шалі гачком» в навчальному процесі загальноосвітніх шкіл 2 3 4
      L Аналіз особливостей розвитку творчих особливостей молодших школярів на уроках праці
           L Розвиток творчих здібностей у молодших школярів – як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7
           L Розвиток творчих здібностей у молодших школярів на уроках праці 2
           L Діагностика розвитку творчих здібностей у молодших школярів на уроках праці
           L Розробка уроку праці 2
      L Традиційні і сучасні види організації навчального процесу у вищий школі
           L Діяльність педагога і студентів у різних видах навчання
           L Традиційна організація навчального процесу 2 3
           L Проблемне навчання 2 3 4
           L Програмоване навчання 2 3
           L Модульно-розвиваюче навчання 2 3 4
      L Методика проведення занять з цивільної оборони в загальноосвітній школі
           L Роль і місце цивільної оборони в сучасних умовах
           L Задачі цивільної оборони в сучасних умовах
           L Організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства 2
           L Характеристика надзвичайних ситуацій мирного часу
           L Стихійні лиха, їх характеристика, правила поведінки і дії населення 2 3
           L Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення 2 3 4
           L Характеристика надзвичайних ситуацій воєнного часу 2 3 4 5 6
           L Вогнище хімічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення 2
           L Вогнище бактеріологічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення 2
           L Найпростіші засоби масового ураження
           L Засоби захисту населення. Особливості захисту дітей 2 3 4 5 6
           L Санітарна обробка людей. Захист і знезараження води, продуктів і речей 2 3 4
           L Методика підготовки і проведення занять з цивільної оборони з учнями базових шкіл 2
      L Навчальний хімічний експеримент на уроках хімії
           L Шкільний навчальний хімічний експеримент, його роль та функції 2 3
           L Основні вимоги щодо проведення демонстраційного хімічного експерименту 2 3 4
           L Практичні роботи і практикуми
           L Експериментальні задачі з хімії
           L Хімічний експеримент як засіб розвитку логічного мислення
           L Хімічний експеримент як засіб формування в учнів аналітичного мислення
           L Компетентнісний підхід до учнівського хімічного експерименту 2 3
           L Естетика шкільного кабінету хімії
           L Проблеми з організацією та проведенням експерименту 2
           L Домашній експеримент 2 3 4
      L Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій
           L Психологічні особливості розвитку творчих здібностей учнів старших класів 2 3 4 5
           L Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності 2 3 4 5 6
           L Система комп'ютерних технологій та особливості їх застосування в процесі позашкільної роботи з учнями старших класів 2 3 4 5 6
           L Методику розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій 2 3 4
           L Методика і організація проведення педагогічного експерименту 2 3 4 5
           L Експериментальна перевірка меодики розвитку здібностей в учнів старшик класів до дизайнерської діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів 2 3 4 5
           L Міжнародне співробітництво України у сфері цивільного захисту 2 3
           L Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах 2 3 4 5 6
      L Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
           L Родина та її соціальні функції 2 3
           L Історія родинного виховання в Україні 2 3 4 5 6
           L Загальні основи сімейного виховання. Усебічне виховання дитини. Про батьківський авторитет 2 3 4 5 6
           L Специфіка молодшого школяра у різних типах родини 2 3
           L Основні проблеми виховання дитини з неблагополучних родин 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ігротерапія як метод подолання педагогічної занедбаності молодшого школяра в умовах будинку-інтернату 2 3
           L Експериментальні дослідження та їх ефективність 2 3 4 5 6 7
      L Інваріантні характеристики методів навчання
           L В чому проявляється вміння вчителя спілкуватись
           L Порівняльна характеристика способів організації діяльності учнів 2 3
      L Методика проведення факультативного курсу з хімії
           L Характеристика хімічних виробництв
           L Використання води та повітря в якості допоміжної сировини в хімічній промисловості 2 3 4
           L Характеристика мінеральної сировини хімічного виробництва 2
           L Екологічні наслідки хімічних виробництв 2 3
           L Місце факультативу в шкільному курсі хімії 2 3 4 5
           L Методичне забезпечення уроків екологічного спрямування факультативного курсу „Основи хімічних виробництв” 2 3 4 5 6 7 8
      L Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять
           L Дидактичні ігри як педагогічна проблема 2 3 4 5 6
           L Навчальна гра як дидактична категорія 2 3
           L Роль ігрових елементів у засвоєнні географічних знань 2 3
           L Географічні ігри на уроках різного типу у 8 класі 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток уявлень учнів про величини
           L Відображення властивостей дійсного світу через поняття величини
           L Величини, їх вимірювання і властивості 2 3 4 5
           L Задачі як дидактичний засіб ознайомлення з властивостями величин 2
           L Методика роботи над простими задачами з іменованими числами 2
           L Використання співвідношень між величинами в процесі розв’язування складених задач 2 3 4
           L Формування часових уявлень в процесі розв’язування задач на тривалість події 2 3 4 5
      L Особливості західного та східного типів виховання людини
           L Виховання як процес 2 3 4
           L Способи виховної дії на людину 2
           L Характеристики західного і східного типів виховання 2 3
      L Інтерактивні технології на уроках світової літератури
           L Суть інтерактивного навчання 2 3
           L Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури
           L Методика здійснення інтерактивного навчання на уроках світової літератури 2
           L Методичні рекомендації для впровадження інтерактивних технологій на уроках світової літератури 2 3 4 5 6 7
      L Підготовка кваліфікованих робітників за професією "кравець"
           L Визначення видів діяльності робітника
           L Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця 2
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3 4
           L Постановка цілей вивчення теми й вибір типу навчання 2
           L Проектування плану та струнко-логічної схеми з теми
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2 3
           L Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
           L Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій 2 3
      L Необхідні умови для роботи з хореографічним колективом
           L Вимоги до керівника хореографічного колективу
           L Вікові особливості розвитку дітей 2
           L Репертуар – обличчя колективу 2 3
           L Виховна робота в процесі репетиційних занять 2
           L Концертні виступи та їх організація 2 3 4 5
      L Розумове виховання обдарованих дітей
           L Поняття і визначення обдарованості у дітей 2
           L Види та критерії обдарованості 2 3
           L Світовий і вітчизняний досвід роботи з обдарованими дітьми
           L Методи діагностики розумової обдарованості
           L Напрями та форми розумового виховання обдарованих дітей 2 3
           L Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми 2 3
      L Навчання і побут студентів вищого навчального закладу 2 3
      L Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл 2 3 4
      L Теорія та практика колективного виховання А.С.Макаренка 2 3 4 5 6
      L Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками
           L Соціальна педагогіка в системі педагогічних наук 2
           L Становлення соціальної педагогіки як сфери практичної діяльності в Україні 2
           L Прогноз розвитку соціальної педагогіки як наукової дисципліни: обґрунтування й висновки 2 3
           L Шкільна дезадаптація при депресивних станах у дітей і підлітків 2 3
           L Основні принципи профілактики й реадаптації при шкільної дизадаптації, обумовленої депресивними станами в дітей і підлітків 2
           L Порядок проведення діагностики типів важковиховуваних дітей
           L Психокорекційна робота з молодшими школярами 2
           L Корекція рольових позицій дитини в родині
           L Психокорекційна робота з підлітками 2
      L Викладання іноземної мови
           L Основні положення навчання. Фонетика англійської мови
           L Методика збагачення іншомовного словникового фонду в різних вікових групах
           L Лексичний фонд 2
           L Навчання аудіювання 2
           L Особливості ознайомлення дітей з іншомовною грамотою в дошкільні роки 2 3
           L Наочність в роботі з дітьми
           L Основні вимоги до складання навч програм для роботи з дітьми дошк віку 2
      L Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі
           L Засоби навчання. Їх види та функції 2
           L Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності на уроках природознавства 2
           L Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4
           L Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика 2
           L Використання опорних схем, як засобу навчання на уроках природознавства 2
           L Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству 2 3 4 5
      L Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення
           L Психолінгвістична характеристика мовлення молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Проблеми мовленнєвого розвитку першокласників на сучасному етапі розвитку початкової школи 2 3 4 5 6
           L Мовленнєві уміння першокласників та їх характеристика 2 3 4
           L Шляхи збагачення словникового запасу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Правила виконання навчальної документації. Вимоги до кваліфікаційної роботи магістра
           L Правила оформлення пояснювальної записки 2 3 4 5 6
           L Оформлення списку використаних джерел 2
           L Графічний матеріал 2
      L Програмоване та модульно-розвиваюче навчання 2 3 4 5 6
      L Формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів загальноосвітньої школи
           L Теоретичні основи виховання бережливого ставлення до природи 2 3
           L Виховання бережливого ставлення до природи, як соціально-педагогічна проблема 2
           L Практичні основи виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови
           L Поняття комунікативної компетентності та комунікативного підходу у навчанні іноземних мов 2
           L Навчання письма на уроках турецької мови учнів початкової школи
           L Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності при вивченні турецької мови учнями початкової школи
           L Навчання аудіювання на початковому етапі вивчення турецької мови
           L Навчання діалогічного мовлення в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи 2
           L Навчання монологічного мовлення при вивченні турецької мови учнями початкової школи
           L Труднощі навчання читання та письма турецькою мовою учнів початкової школи
           L Труднощі навчання аудіювання та засоби їх подолання на початковому етапі вивчення турецької мови 2
           L Труднощі оволодіння діалогічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи
           L Труднощі оволодіння монологічним мовленням в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи
           L Система вправ для навчання техніки письма у початковій школі на уроках турецької мови 2
           L Характер текстів для читання та система вправ для навчання техніки читання учнів початкової школи при вивченні турецької мови 2
           L Система вправ для навчання аудіювання на початковому етапі вивчення турецької мови 2 3 4 5
           L Система вправ для навчання діалогічного мовлення на уроках турецької мови в початковій школі 2 3 4 5 6 7
      L Методика виконання анімалістичного малюнка у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Розвиток продуктивного мислення в учнів на уроках креслення
           L Основні теоретичні підходи до визначення поняття «мислення» 2 3
           L Поняття продуктивного і репродуктивного мислення
           L Особливості продуктивного мислення школярів 2
           L Психолого-педагогічні умови розвитку продуктивного мислення школярів 2 3
           L Оптимальний розвиток різних видів розумової діяльності
           L Формування алгоритмічних евристичних прийомів розумової діяльності 2 3
           L Розвиток продуктивного мислення на уроках креслення 2 3
           L Диференційований підхід оцінювання знань та вмінь учнів 2 3
           L Організація стимулюючого контролю за успішністю учнів 2 3
           L Творчі задачі на уроках креслення 2
           L Планування навчального процесу 2 3 4 5
      L Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки 2 3 4 5
      L Тематичний контроль оцінювання знань учнів з курсу "Основи економіки"
           L Контроль його суть, функції та види 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Тематичний контроль та критерії оцінювання учнів 2 3 4
           L Рекомендації щодо вибору навчальних програм з курсу «Основи економіки» 2
           L Методичні рекомендації до підготовки та проведення комбінованого уроку з теми «Економічне зростання. Шляхи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Циклічність розвитку економіки» 2 3 4 5 6 7 8
      L Основи використання проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи на заняттях з трудового навчання
           L Стан реалізації пректно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання в теорії і практиці сучасної школи 2 3
           L Суть проектно-технологічної діялбності у процесі сільськогосподарської діяльності 2 3 4
           L Методичний аналіз програми з трудового навчання 2
           L Методика використання методу проектів на заняттях з розділу «Технологія вирощування рослин» 2 3 4 5 6 7 8
           L Планування занять з трудового навчання 2 3 4
           L Експериментальна перевірка розробленої методики проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи при вивчені розділу «Технологія вирощування рослин» 2 3 4 5
      L Роль гри у навчанні дітей п'ятого року життя
           L Психолого-педагогічне обґрунтування процесу організації навчання дітей 5-го року життя 2 3 4 5
           L Науковці про гру, як засіб оптимізації процесу навчання дітей 5-го року життя 2 3
           L Сукупність сформованості навчальних умінь у дітей експериментальної групи 2 3 4 5
           L Способи введення ігор у навчальний процес групи дітей 5-го року життя 2
           L Вплив гри на оволодіння старшими дошкільниками навичками навчальної діяльності 2 3 4 5 6
      L Методика проведення позакласних занать з математики у початкових класах
           L Особливості організації позакласної роботи з математики 2 3 4 5
           L Цікава математики у хвилини відпочинку й на групових заняттях після уроків 2
           L Математична газета і математичний куточок в газеті 2
           L Математичні куточки в класах
           L Гурткова робота з математики 2
           L Клубна форма позакласної роботи з математики
           L Математика на екскурсіях
           L Математичні вікторини, олімпіади
           L Матеріали до різних видів позакласної роботи з математики 2
           L Логічні вправи
           L Ігри
           L Загадки 2 3
      L Формування навичок здорового способу життя у дітей та молоді
           L Просвітницький захід для батьків 2 3 4 5
           L Формування здорового способу життя 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Козацький дитячий та юнацький рух
           L Державні документи про козацтво 2 3 4 5 6 7
           L Програма розвитку Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі на 2008-2010 роки 2 3 4
           L Практичні заходи щодо виконання програми розвитку Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі на 2008-2010 роки 2 3 4 5 6 7
           L Історія та сучасний стан Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі 2 3 4 5
           L Документи козацтва 2
           L Напрямки та форми діяльності Українського козацтва 2 3
           L Структура та органи управління Українського козацтва 2 3 4 5
           L Кошти і майно Українського козацтва
           L Правовий статус Українського козацтва
           L Припинення діяльності Українського козацтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Формування в молоді козацької духовності 2
           L Виховання фізичної і психофізичної культури 2 3
           L Шляхи впровадження козацької педагогіки 2 3 4
           L Навчально-виховні заклади козацького спрямування 2 3 4 5
           L Навчальний план школи козацько-лицарського виховання 2 3
           L Структура козацької шкільної організації 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Козацько-лицарська система виховання як послідовність технологій і методик. Види діяльності й форми занять з козацько-лицарського виховання школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
           L Дитячі та юнацькі організації козацького спрямування 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      L Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти 2
      L Роль соціального педагога в адаптації підлітків
           L Погляди вчених на проблему прав дітей
           L Правовий аспект роботи соціального педагога 2 3
           L Роль соціального педагога в соціальній адаптації підлітків
           L Проблема жорстокості у шкільному середовищі 2 3
           L Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога в дитячому будинку
           L Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога в школі 2
           L Система роботи з сім’єю і важкими дітьми
           L Вулична соціальна робота 2
      L Особливості проведення сучасного уроку історії
           L Урок як цілісна система 2
           L Типологія й структура уроку 2 3
           L Вимоги до сучасного уроку 2
           L Урок історії як навчальне заняття
           L Загальні вимоги до сучасного уроку історії. Особливості уроку історії
           L Технології викладання історії 2 3
           L Підготовка вчителя до уроку історії 2 3 4 5
      L Викладення теми "Трикутники" по програмі курсу геометрії в 7 класі середньої школи
           L Трикутник і його елементи 2
           L Ознаки рівності трикутників 2 3
           L Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки 2
           L Висота, бісектриса і медіана трикутника
           L Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників
           L Нерівність трикутника 2
      L Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі
           L Сутність навчальної діяльності учнів у класі-комплекті 2 3 4 5 6
           L Самостійна робота як форма організації навчальної діяльності молодших школярів 2 3
           L Дидактичні умови організації самостійної роботи у класі-комплекті 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти 2 3 4
      L Особливості контролю знань логіки предикатів
           L Класифікація формул логіки предикатів. Логічне слідування 2
           L Рівносильні формули. Нормальні форми 2
           L Метод резолюцій 2
           L Приклади розв’язання практичних завдань до підрозділів модуля логіки предикатів 2 3
           L Класифікація формул логіки предикатів. Логічне слідування 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методика тестування студентів при вивченні модуля "логіка предикатів" 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Інтерактивні методи навчання
           L Технологія інтеракцій 2
           L Технологія семінару 2
           L Технологія ділової гри 2 3
           L Структура тренінгу 2
           L Техніка постановки запитань 2
           L Технологія дискусії
           L Технологія диспуту
           L Технологія навчальної психодрами та соціограми 2
           L Технологія практикуму
           L Техніка слухання
           L Загальні рекомендації щодо техніки діалогу
           L Інформаційні технології в контексті інтеракції 2
      L Читання-розгляд як системний метод формування культури читацької діяльності учня
           L Книжка як об’єкт
           L Елементи методики роботи в 1 класі
           L Метод читання-розгляду на практиці 2
      L Знаходження похідної функції
           L Теореми про похідну суми, добутку і частки функцій 2 3 4 5 6 7
           L Сприймання і усвідомлення матеріалу про похідну показникової функції 2 3 4
      L Використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу
           L Роль і місце інтерактивного навчання у процесі формування мовленнєвої компетенції з діалогічного мовлення у 5 класі 2 3 4
           L Психолінгвістичні особливості навчання англійського діалогічного мовлення у 5 класі 2
           L Психологічні та методичні засади використання інтерактивних технологій для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу 2
           L Класифікація інтерактивних прийомів для навчання діалогу – розпитування учнів 5 класу 2 3
           L Комплекс вправ для навчання діалогу – розпитування у 5 класі з використанням інтерактивних технологій 2 3
      L Використання ігор на уроках української мови в початкових класах
           L Дидактична гра як один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності 2
           L Структура дидактичної гри
           L Особливості застосування дидактичних ігор на уроках української мови 2
           L Вивчення іменника в молодших класах 2 3
           L Опрацювання прикметника 2
           L Робота над дієсловом в початкових класах
           L Формування граматичного поняття про займенник
           L Методи і прийоми при вивченні прислівника
           L Система вивчення числівника
           L Ознайомлення молодших школярів з прийменником 2
           L Вправи на формування загального поняття про іменник
           L Вправи на визначення числа іменників
           L Вправи на визначення роду іменників 2 3 4
      L Основні категорії та етапи навчального процесу студента
           L Сутність процесу навчання 2
           L Функції процесу навчання 2 3
           L Структура діяльності викладача в навчальному процесі
           L Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності студентів 2 3
      L Методика організації слухання та інтерпретації музики в початкових класах
           L Слухання музики та його Значення у вихованні естетичного ставлення дітей молодшого шкільного віку до дійсності 2 3
           L Слухання та сприйняття музики в початкових класах 2 3
           L Методика підготовки дітей молодшого шкільного віку до слухання музичного твору 2
           L Вікові особливості та музична характеристика дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Поняття інтерпретації музики в музикознавчій літературі 2 3
      L Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів
           L Професійно-прикладна фізична підготовка як соціально-економічна проблема 2 3 4
           L Фізичний розвиток учнів 16-18 років і його вплив на професійне становлення фахівця 2
           L Стан здоров'я учнів 16-18 років та шляхи його збереження і зміцнення у процесі професійної підготовки
           L Особливості методики фізичного виховання учнів, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах
           L Професійно-прикладна фізична підготовка у навчальних закладах 2 3
      L Соціально-педагогічна технологія розвитку комунікативності дітей-сиріт, які потрапляють до притулку
           L Аналіз поняття комунікативність 2
           L Особливості дітей-сиріт 2 3
           L Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології розвитку комунікативності дітей у притулку 2 3 4
      L Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі
           L Роль і місце гуртка образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 2 3
           L Врахування вікових особливостей у побудові занять у гуртках 2
           L Мета і завдання гуртка образотворчого мистецтва 2 3
           L Етноестетичне виховання школярів засобами народного образотворчого мистецтва 2 3
           L Роль гуртків образотворчої діяльності в колекційному навчанні дітей з особливими потребами 2
           L Методи розвитку творчих здібностей під час занять в гуртках 2
           L Інноваційно-освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності дітей 2 3 4
           L Новітні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва 2
           L Розвиток творчих здібностей учнів в гуртках образотворчого мистецтва 2 3
           L Досвідчені вчителі радять: використання методів диференціації та індивідуалізації в гуртках образотворчого мистецтва 2
      L Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
           L Історія становлення логопедичної допомоги дітям Україні 2
           L Проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення 2
           L Особливості та закономірності писемного мовлення 2
           L Передумови формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення 2
           L Готовність дітей з тяжкими порушеннями до оволодіння самостійним писемним мовленням 2
           L Особливості оволодіння писемним мовленням молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення 2
           L Формування готовності до оволодіння писемним мовленням молодшими школярами засобами спеціальних форм навчання 2 3
      L Значення тестування у середній загальноосвітній школі
           L Тести як засіб контролю. Класифікація тестів 2 3 4 5 6
           L Вимоги до тестових завдань з граматики їх класифікація 2
           L Тестування рецептивної граматичної навички 2 3
      L Організація та види самостійної роботи на уроках математики
           L Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час 2 3
           L Тести для самостійної роботи та контролю знань 2 3
           L Шляхи організації групової навчальної діяльності 2
           L Ігри на уроках математики у сучасній школі
           L Роль і місце дидактичних ігор на уроках математики
           L Завдання вчителя при підготовці і проведенні ігор
           L Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках 2
      L Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського
           L Проблема естетичного розвитку особистості дошкільників та молодших школярів в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Погляди В.О. Сухомлинського на роль і місце педагога і сім'ї у формуванні естетичного сприйняття дітьми навколишнього світу 2 3 4 5 6 7
           L Методи, засоби та форми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільною віку у поглядах В.О. Сухомлинського 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Взаємозв'язок естетичного розвитку особистості дітей з основними напрямками виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського 2 3 4 5
           L Творче використання досвіду В.О. Сухомлинського в умовах діяльності сучасного дошкільного закладу та початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Диференційований підхід в процесі навчання учнів середньої школи
           L Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки
           L Поняття диференціації навчання. Диференціація та індивідуалізація. Спільне та відмінне 2
           L Характеристика основних форм диференціації 2
           L Дослідження диференціації навчання на сучасному етапі в середній школі 2
           L Використання різнорівневих завдань як ефективний метод забезпечення диференціації навчання
           L Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення диференціації навчання у середній школі 2
      L Формування навички швидкого читання у молодших школярів
           L Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вироблення якісних ознак читання як основне завдання уроків читання у початковій школі 2 3 4 5
           L Шляхи формування та удосконалення навички читання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Формування швидкого й свідомого читання як засобу успішного навчання дитини в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Методика формування навички швидкочитання в сучасній початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Відбір вправ з удосконалення навички швидкочитання та ефективність їх застосування 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Тести у вивченні англійської мови
           L Загальне поняття про контроль та тести, як засіб контролю
           L Види та форми контролю
           L Особливості тестового контролю 2
           L Структура тестових завдань 2
           L Оцінювання тестових завдань 2
      L Специфіка та типи уроку українського народознавства
           L Урок засвоєння нових знань
           L Урок засвоєння й застосування нових знань і вмінь
           L Урок перевірки корекції знань та вмінь 2
      L Виховання як педагогічна категорія
           L Зміст педагогічного поняття «виховання» як суспільно-історичного явища 2 3
           L Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна 2 3 4
      L Запровадження системи проміжного зовнішнього незалежного оцінювання в 7 та 9 класах середніх загальноосвітніх школах
           L Середня освіта в Україні 2 3 4
           L Методи та інструменти педагогічного контролю у системі середньої освіти 2 3 4
           L Тестування як інструмент педагогічного контролю 2
           L Запровадження тестування у вітчизняній педагогічній практиці та практика зовнішнього незалежного тестування в Україні 2
           L Проміжне зовнішнє незалежне тестування, причини та необхідність його запровадження, шляхи реалізації та перспективи розвитку 2 3 4
      L Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку
           L Сутність поняття «творча обдарованість», її психолого-педагогічні особливості та проблеми розвитку обдарованих 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L «Креативність» – важлива складова творчої обдарованості дітей, чинники її розвитку 2
           L Творча уява молодшого школяра у навчальній діяльності – компонент їхньої обдарованості 2
           L Методи, засоби і прийоми розвитку творчих здібностей учнів 2 3 4
           L Особливості роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку 2
           L Соціально-педагогічний тренінг як метод розвитку творчої обдарованості молодших школярів 2 3
           L Методичні рекомендації соціальним педагогам, вчителям, батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей 2 3 4
           L Короткий тест творчого мислення за методикою П. Торренса 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками
           L Спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Мотиви спілкування дітей дошкільного віку з однолітками 2 3
           L Експериментальне вивчення проблеми спілкування дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
           L Особливості мотивів спілкування з ровесниками
      L Комп'ютерна підтримка курсу хімії
           L Методи моделювання
           L Комп'ютерне моделювання
           L Використання моделювання в хімії 2
           L Педагогічні програмні засоби нового покоління 2
           L Історія та призначення NetLogo
           L Аналіз найбільш поширених помилок учнів при складанні реакцій йонного обміну в йонно-молекулярному вигляді 2 3 4
           L Аналіз існуючих моделей «NetLogo» щодо вирішення визначених проблем 2 3
      L Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу
           L Читання як мовленнєва діяльність 2
           L Загальна характеристика малюнків та ілюстрацій як засобів наочності 2 3
           L Загальна характеристика творів різних жанрів для дітей 2 3 4 5 6 7
           L Використання малюнків та ілюстрацій під час вивчення творів для дітей 2 3 4 5 6 7 8
           L Експериментальне підтвердження ефективності формування читацьких інтересів з допомогою малюнків та ілюстрацій 2 3 4 5 6 7 8
      L Засоби музичної виразності в творах шкільного репертуару на уроках музики
           L Музичне сприймання на уроках музики
           L Сутність і завдання музичного сприймання
           L Особливості музичного сприймання дітей молодшого шкільного віку
           L Засоби музичної виразності як елементи музичної мови
           L Мелодія
           L Тембр
           L Гармонія
           L Ритм. Метр
           L Лад
           L Темп і динамічні відтінки
           L Особливості аналізу музичних творів 2 3
           L Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методичні вказівки, якими доцільно керуватися вчителеві, аналізуючи з учнями музичні твори 2 3
      L Самовиховання підлітків
           L Риси морального портрета 2 3
           L Моделювання своєї особистості
           L Удосконалюємо свої властивості 2
           L Розвиток розумових цінностей. Думка та мова 2 3 4 5 6
      L Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах
           L Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі 2 3 4 5 6
           L Місце та роль класної самостійної роботи у навчанні лексики 2
           L Прийоми формування лексичної компетенції учнів у процесі класної самостійної роботи 2
           L Система вправ для навчання лексики під час класної самостійної роботи 2
           L Практична реалізація системи вправ у навчальному процесі
           L Експериментальна перевірка методики формування лексичної компетенції учнів 2 класу під час проведення класної самостійної роботи 2 3
      L Педагогічна майстерність та ідеал
           L Сучасне українське виховання: єдність традиції і сьогодення
           L Морально-духовні цінності 2
           L Професійні знання та соціально-педагогічні якості
           L Педагогічні вміння та педагогічна техніка
           L Проблема виховного ідеалу в історико-педагогічному розвитку
      L Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів
           L Поняття про усну та письмову комунікацію 2 3 4 5 6 7 8
           L Основні типології спілкування 2 3 4
           L Вербальні засоби комунікації 2 3 4
           L Невербальні засоби комунікації 2 3 4 5
           L Основні типи помилок в мовленнєвій комунікації майбутніх вчителів початкових класів 2 3 4
           L Експериментальне підтвердження комунікативного рівня мовлення майбутніх вчителів початкових класів 2 3 4
      L Формування пізнавального інтересу в учнів на уроках зоології
           L Сутність поняття «пізнавальний інтерес». Його рівні і критерії 2 3 4
           L Педагогічні умови формування пізнавального інтересу учнів 2
           L Практична спрямованість предмету «Біологія» як засіб формування пізнавального інтересу в учнів 2 3 4
           L Стан проблеми формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості в школі 2 3
           L Формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови
           L Загальні особливості педагогічної взаємодії. Зміст поняття "педагогічне спілкування" 2 3
           L Особистість учня та вчителя іноземної мови 2 3
           L Психологічний клімат на уроці іноземної мови 2
           L Педагогічна взаємодія на уроці іноземної мови 2
           L Аналіз педагогічної взаємодії вчителя з учнями 2 3 4
      L Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
           L Навчальне редагування в науковій літературі 2
           L Методика формування вмінь редагувати писемне мовлення
           L Вимоги до мовлення. Види мовленнєвих помилок у письмових роботах учнів 2 3
           L Аналіз чинних програм і підручників в аспекті досліджуваної проблеми 2
           L Система вправ з навчального редагування для 7 класу 2 3
      L Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
           L Економіка як навчальна дисципліна 2 3 4
           L Зміст матеріалу теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
           L Методичне забезпечення з теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
           L Підготовка вчителя до уроку економіки
           L План-конспект уроку економіки по темі: ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' 2 3 4 5 6
           L Мотиваційний компонент при вивченні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''
      L Організація самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі
           L Історико-педагогічні витоки проблеми організації самостійної роботи учнів 2 3
           L Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи учнів початкової школи 2 3 4
           L Види та форми самостійної роботи молодших школярів 2 3 4
           L Керівництво самостійною роботою учнів 2 3
           L Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Соціальний супровід прийомних сімей
           L Сімейне виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях 2 3 4 5 6
           L Технологія створення прийомних сімей 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Підготовка та влаштування дітей до прийомних сімей 2 3 4 5
           L Дослідження рівня обізнаності молоді щодо особливостей створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні 2 3
           L Організація соціального супроводу прийомних сімей 2 3 4 5 6
           L Особливості здійснення соціальної роботи з прийомними сім'ями та прийомними дітьми 2 3 4 5
      L Правові питання вищої школи: реалії та перспективи
           L Правове регулювання вищої освіти в Україні 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Актуальні освітянські проблеми сьогодення та напрямки реформування і перспективи вдосконалення вищої школи 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Тенденції та перспективи розвитку світової та європейської поліцейської вищої школи 2
           L Правова база та майбутній стан вищої освіти в системі МВС України 2 3 4 5 6 7
      L Взаємодія класного керівника і сім'ї школяра
           L Сенс педагогічної взаємодії класного керівника і сім'ї
           L Форми роботи класного керівника з батьками учня 2 3
           L Класний керівник в конфлікті «Школа - батьки» 2 3
      L Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка
           L Сутність поняття «колектив», «виховуючий колектив»
           L Шляхи формування виховуючого колективу
           L Методи, прийоми організації виховної роботи в колективі
           L Становлення рівня розвитку виховного колективу в 2 – Б класі СЗОШ №303 на початку експерименту 2 3
      L Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах
           L Мета художнього виховання
           L Роль декоративного мистецтва у виховання учнів початкових класів
           L Основний зміст занять з декоративно-прикладного мистецтва в школі 2 3
      L Освітня система Німеччини
           L Структура системи освіти 2
           L Університети Німеччини
           L Мовні школи Німеччини
           L Стипендії Німеччини 2
      L Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку
           L Проблеми здоров'я дітей молодшого шкільного віку 2
           L Вікові особливості фізичного і психічного розвитку молодших школярів 2 3
           L Психічний розвиток молодших школярів 2
           L Розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Методи дослідження рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку
           L Методи дослідження фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
           L Методика дослідження рівня продуктивності розумової діяльності 2
           L Основні положення програми і результати педагогічного експерименту 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Результати дослідження продуктивності розумової працездатності дітей 2
      L Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога
           L Специфіка педагогічної діяльності 2 3
           L Теоретичні основи дослідження формування індивідуальних стилів професійної діяльності майбутніх педагогів 2
           L Поняття індивідуального стилю педагогічної діяльності та фактори, які впливають на його формування 2 3 4 5 6 7
           L Визначення особливостей індивідуальних стилів педагогічної діяльності майбутнього вчителя 2 3 4 5
           L Рекомендації для організації диференційованого навчання студентів з метою формування у них індивідуальних стилів педагогічної діяльності 2 3 4 5 6 7 8
      L Питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі
           L Завдання майстра по організації позаурочної зайнятості учнів 2
           L Особливості роботи майстра в навчальній групі 2 3
           L Планування позаурочної зайнятості з учнями в учбовій групі
      L Реалізація принципу свідомості й активності навчання учнів 1-4 класу на уроках англійської мови
           L Сутність принципу свідомості і активності навчання
           L Реалізація принципу свідомості та активності навчання на практиці
      L Дидактичні основи організації колективної учбової діяльності молодших школярів
           L Історіографія проблеми 2 3 4 5 6 7 8
           L Характеристика основних понять проблеми 2 3 4 5 6 7
           L Психологічно-педагогічні особливості організації колективної учбової діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи 2 3 4 5
           L Пошуки шляхів вдосконалення організації колективної учбової діяльності молодших школярів 2 3 4 5
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4
      L Мотивація учбової діяльності
           L Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах 2 3 4
           L Мотиваційно-смислові якості особистості ставлення в професійному становленні студентів
           L Специфіка навчальної мотивації студента 2 3
           L Ігрові технології підвищення рівня мотивації студентів до навчання 2
           L Діагностика навчальної мотивації студентів 2
      L Організація самостійної роботи учнів на уроках математики
           L Робота з підручником
           L Використання тестових завдань на уроках математики
           L Групові форми роботи 2
           L Активні, нестандартні форми роботи на уроках і в позакласній роботі 2
           L Способи перевірки самостійної роботи
           L Індивідуальне навчання і диференційний підхід до учнів на уроках математики
           L Позакласне читання з математики 2 3
           L Форми проведення позакласної самостійної роботи
           L Дидактичні вимоги до системи самостійних робіт
           L Принципи до керівництва самостійною роботою має певні особливості
      L Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти 2 3 4 5 6 7
      L Технологія використання етнопедагогіки
           L Історія зародження та розвиток етнопедагогіки 2 3 4 5 6 7
           L Українська народна педагогіка як педагогічна система 2
           L Етнопедагогіка як засіб виховання особистості 2 3 4 5 6
           L Принципи і методи використання народної педагогіки у початкових класах на уроках математики 2 3 4
           L Методика використання малих форм українського фольклору на уроках математики 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності використання етнопедагогіки на уроках математики в початкових класах 2 3 4
      L Інформаційно-комунікаційні технології як основа сучасного уроку літератури
           L Освоєння інформаційно-комунікаційних технологій 2
           L Робота з презентацією
           L Типологія уроків літератури з мультимедійною підтримкою 2
           L Рішення завдань інтегративного і проблемного навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій
           L Інтегровані уроки
      L Основні форми організації та методи навчання суспільних дисциплін у вищій школі
           L Види навчання у вищій школі 2 3
           L Лекція у вищому навчальному закладі
           L Вимоги до лекції
           L Техніка викладу лекції
           L Підготовка до проведення лекції 2 3
           L Особливості поліпшення ефективності якості лекції 2
           L Підготовка до проведення семінарського заняття 2
           L Види навчальної діяльності на семінарському занятті 2
           L Основні вимоги до роботи викладача при підготовці та проведенні семінарського заняття 2
           L Позанавчальні форми організації навчання у вищій школі 2
           L Загальні методи навчання суспільних дисциплін
           L Методи стимулювання і мотивації навчально- пізнавальної діяльності
           L Контроль та оцінка навчальних та наукових досягнень студентів 2
           L Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури
      L Позаурочна виховна робота в освітній системі сучасної школи
           L Характеристика принципів позаурочної виховної роботи 2 3 4
           L Аналіз основних форм і методів позаурочної діяльності 2 3 4 5
           L Специфіка спільної роботи класного керівника та учнівського колективу щодо організації позаурочної діяльності 2 3
      L Формування уявлення учнів про священні книги Індії в шкільному курсі "Світова література"
           L Сакральний текст як лінгвокультурний 2
           L Психолого-педагогічні основи вивчення священних книг Індії учнями загальноосвітньої школи 2
           L Дослідження питання вивчення священних книг в методиці літератури та шкільної практики 2 3
           L Формування початкових знань учнів про священні книги Індії в пропедевтичному курсі світової літератури
           L Поглиблення знань про священні книги Індії в систематичному курсі світової літератури
      L Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Повість "Перехресні стежки". Особливості композиції, сюжету 2 3 4 5 6
      L Формування у молодших школярів загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення курсу "Християнська етика"
           L Істрія розвитку проблеми дослідження 2 3 4 5
           L Характеристика основних моральних цінностей 2 3 4 5 6 7
           L Формування моральних цінностей в процесі вивчення курсу „Християнська етика” 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
      L Методика діагностики та корекції порушень комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей раннього віку
           L Особливості розвитку дітей раннього віку 2 3 4
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з питання розвитку мовлення дітей раннього віку 2 3 4 5 6 7
           L Вікові особливості розвитку мовлення дітей раннього віку 2 3 4
           L Аналіз програмових вимог з розвитку мовлення дітей раннього віку 2 3 4
           L Методика діагностики розвитку мовлення дітей раннього віку 2 3 4 5 6
      L Метод проектів як один із сучасних методів навчання
           L Розвиток теорії методів навчання у дидактиці 2 3 4
           L Класифікація методів навчання та критерії їх оптимального вибору 2 3 4
           L Сутність проектної технології та її значення
           L Вимоги до використання методу
           L Загальні поради до структури проекту 2
           L Типи проектів 2
           L Особливості діяльності учителя 2
           L Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання 2 3 4
      L Сімейне виховання підростаючого покоління
           L Методи виховання дітей у сім'ї 2
           L Трудове виховання дітей у сім'ї 2 3
           L Народна педагогіка про навчання і виховання дітей у сім'ї 2 3
      L Пізнавальний інтерес
           L Пізнавальний інтерес як особливий вид інтересів молодших школярів 2 3
           L Проблема співвідношення понять мотивації та пізнавального інтересу до навчання 2 3 4 5 6
           L Проблема формування пізнавальних інтересів молодших школярів 2
           L Модель становлення навчальної успішності 2 3
           L Розвиток пізнавальних інтересів у початковій школі 2 3 4
      L Загальнотехнічні предмети в контексті підготовки спеціаліста у ВНЗ 2 3 4 5 6 7
      L Вплив сімейного виховання на розвиток здібностей дитини
           L Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор
           L Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри 2
           L Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника 2 3
           L Спілкування дитини з дорослими і однолітками 2 3
           L Особливості спілкування дитини з батьками 2
           L Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника 2 3
           L Аналіз досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання проблеми 2 3 4
           L Розвиток здібностей дошкільника 2 3 4
      L Експериментальне дослідження екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2
           L Особливості екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку 2 3 4
           L Методика екологічного виховання дітей середньої групи 2 3 4 5 6
      L Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури
           L Зміст викладання легкої атлетики у вищих педагогічних навчальних закладах 2 3
           L Аналіз методичних підходів навчання техніки легкоатлетичних вправ 2 3 4
           L Організація контролю за методичною підготовленістю студентів 2 3 4 5
           L Стан підготовленості та оптимізація вивчення окремих видів легкої атлетики майбутніми вчителями фізичної культури 2
           L Методика засвоєння шкільних видів легкої атлетики 2 3 4 5
           L Порівняльна характеристика експериментального вивчення легкої атлетики 2 3
      L Вокально-артикуляційна техніка в галузі естрадного співу 2 3 4
      L Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці
           L Мовлення і комунікативна поведінка вчителя 2
           L Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями 2 3
           L Умови ефективності професійного мовлення вчителя 2 3
           L Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування.
           L Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення
           L Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, які є передумовою оволодіння вміннями професійно - педагогічного мовлення
      L Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання
           L Стан використання міжпредметних зв’язків в процесі трудового навчання 2
           L Суть використання міжпредметних зв’язків при вивченні розділу ”Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” 2 3
           L Аналіз програми з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 5 – 6 класах 2
           L Методика вивчення розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 5 класі з використанням міжпредметних зв’язків 2
           L Планування занять з трудового навчання 2 3 4
      L Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці
           L Основні закономірності процесу виховання
           L Основні принципи виховання 2 3 4
           L Трудове виховання 2 3
           L Підготовка вчителя до уроків праці 2 3 4 5 6
      L Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Стилістичні засоби лексикології та фразеології
           L Мотивація навчання
           L Актуалізація опорних знань 2
           L Виконання практичної роботи. Коментар роботи студентів 2 3 4
      L Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на процес формування пізнавальної активності старшокласників на уроках загальної біології
           L Активна пізнавальна діяльність школярів на уроках біології як умова ефективного засвоєння знань 2
           L Стилі педагогічного спілкування та особливість їх застосування до старшокласників для оптимізації навчання 2 3
           L Роль асертивного спілкування вчителя у формуванні пізнавальної активності старшокласників на уроках біології 2
           L Загально-методичні аспекти проведення психолого-педагогічного дослідження 2 3 4 5 6 7 8
      L Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти
           L Психолого-педагогічна сутність безперервності у навчанні 2 3 4 5 6
           L Зміст і структура готовності майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти 2 3 4 5
           L Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження 2 3 4 5 6 7
           L Стан упровадження безперервності у практику освіти учнів початкової школи 2 3 4 5
           L Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Дидактичні можливості використання гри як прийому включення першокласників у мовленнєву діяльність
           L Гра як засіб підвищення мовленнєвої активності першокласників 2
           L Специфіка організації мовленнєвої діяльності першокласників 2 3
           L Значення мовленнєво-ігрової діяльності для становлення мовної особистості учнів 2 3
           L Використання ігрових технологій у навчально-виховному процесі 2 3 4
           L Розробка ігор для розвитку мовленнєвої діяльності першокласників 2 3 4
      L Предмет, завдання, основні категорії педагогіки
           L Я.А. Коменський – основоположник наукової педагогіки
           L Система педагогічних наук. Взаємозв’язок педагогіки з філософією, психологією, соціологією, етнопедагогікою та іншими науками
           L Роль педагогічної літератури у професійному становленні вчителя. К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський про значення педагогічної літератури у професійній підготовці вчителя-вихователя 2 3
           L Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 2
           L Проблема мети виховання на сучасному етапі розвитку України
           L Закон України «Про освіту». Система освіти в Україні і принципи її побудови 2
           L Закон України «Про загальну середню освіту». Основні шляхи та умовами реформування середньої освіти 2 3 4 5
           L К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко про вчителя 2 3 4 5 6 7
           L Методологічні основи процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання 2 3 4 5 6 7
           L Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів та їх характеристика 2
           L Оцінка успішності учня, її значення у навчальному процесі. Критерії оцінки. Індивідуальний підхід до оцінки успішності учня 2 3 4 5
           L Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями 2 3 4 5 6 7 8
           L Зміст та форми взаємодії школи з батьками учнів. Школа - родина 2 3 4 5
      L Порівняльний аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів
           L Аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки студентів 2 3
           L Приклад рейтингової шкали оцінювання успішності студентів в вищих навчальних закладах США 2
      L Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку
           L Психологічні особливості
           L Фізичні якості школяра 2 3 4
      L Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури" 2 3
      L Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво
           L Сутність та основні види народного мистецтва 2 3 4 5 6
           L Педагогічні можливості засобів народного мистецтва 2 3
           L Твори К. Білокур у структурі народно-мистецької творчості 2 3 4 5 6
           L Використання творів народного мистецтва у навчальному процесі 2 3 4 5 6
           L Образотворчі засоби та художня манера живопису К. Білокур 2 3
           L Використання творчої спадщини Катерини Білокур на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6 7
      L Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики
           L Сутність і шляхи реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання 2
           L Індивідуальний підхід - необхідна умова розвитку мислення учнів в процесі навчання математики 2
           L Реалізація індивідуального підходу до учнів при навчанні математики
           L Технологія рівневої диференціації навчання математики 2
      L Стан та розвиток професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю в Україні в 1958-2008 рр
           L Визначення етапів та особливостей функціонування професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю 2 3 4 5 6
           L Інженерно-педагогічні кадри професійно-технічних навчальних закладів 2 3 4 5 6
           L Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах 2 3 4 5 6 7 8
           L Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз змісту підготовки майбутніх робітників в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю 2 3 4 5 6
           L Характеристика навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах швейного профілю 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах 2 3 4 5
           L Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності 2
           L Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається 2 3
      L Аналіз поетичної творчості І. Франка 2 3 4
      L Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ
           L Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Мотиваційний потенціал школярів 10-11 класів до занять фізичною культурою 2 3 4
           L Аналіз рівня взаємозв’язку рівня фізичної підготовленості і мотивації до занять фізичною культурою 2 3 4 5
      L Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"
           L Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу в практиці роботи сучасної початкової школи 2 3 4 5
           L Дидактичні умови розвитку пізнавальних інтересів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Прикладна спрямованість шкільного курсу математики
           L Елементи прикладної математики – один із найважливіших розділів шкільної алгебри 2
           L Прикладні задачі як засіб математичних компетентностей учнів 2 3 4 5
           L Математичне моделювання при розв’язуванні задач 2 3 4 5
           L Математичне моделювання як метод пізнання навколишнього світу 2 3 4
           L Абсолютна і відносна похибка наближеного значення числа 2
           L Дії над наближеними значеннями чисел
           L Перші відомості про статистику 2 3 4
           L Розробка уроку на тему «Математичне моделювання» 2 3 4
      L Музичні ігри у початкових класах
           L Суть і значення ігрової діяльності на уроках у початкових класах 2 3
           L Фізіологічні особливості молодих школярів 2
           L Методичні рекомендації щодо проведення музичних ігор на уроках музики
           L Різноманітність в уроках засобами словесної творчості
           L Досягнення єдності видів діяльності з допомогою теми уроку 2
      L Проблема статевого виховання підлітків
           L Сутність поняття статевого виховання, особливості статевого виховання підлітків 2 3 4
           L Особливості статевого виховання підлітків різної статі 2
           L Педагогічні умови успішного статевого виховання підлітків
           L Діяльність класного керівника у здійсненні статевого виховання підлітків 2 3 4
      L Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея 2
      L Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
           L Активність і самостійність школяра в навчальній роботі як наукова проблема 2 3 4 5
           L Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному процесі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Психолого-педагогічні особливості молодших школярів і забезпечення їх самостійності в учбовій діяльності 2 3 4
           L Підвищення ефективності самостійної роботи на різних етапах навчання молодших школярів в практиці роботи масової початкової школи 2
           L Організація самостійної учбової діяльності молодших школярів творчими вчителями сучасної початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
           L Знання про рослини як компонент змісту курсу "Природознавство" 2 3 4
           L Характеристика форм, методів та засобів вивчення молодшими школярами рослин у курсі "Природознавство" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
           L Стан вивчення учнями рослин на уроках природознавства у практиці початкової школи
           L Аналіз програми і підручника з природознавства для 3 класу 2
           L Методика вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Цифрові засоби навчання
           L Психологічні особливості використання цифрових навчальних засобів у молодшому шкільному віці 2
           L Призначення та застосування цифрових навчальних засобів 2
           L Застосування цифрових навчальних засобів - важлива дидактична умова якісної організації навчання 2
           L Особливості використання цифрових засобів навчання під час навчання іноземної мови 2
           L Аналіз застосування цифрових навчальних засобів на уроках іноземної мови 2
      L Система вищої освіти у Фінляндії
           L Міккелі-Політехнік 2 3 4
           L Фінляндія – лідер у становленні суспільства знань та інноваційної економіки XXI століття 2 3 4 5
      L Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості
           L Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоров'я
           L Навчання здоровому способу життя
           L Найпопулярніші форми роботи щодо формування здорового способу життя 2
           L Стратегії профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії
           L Нетрадиційні форми виховної роботи в профілактиці наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД 2 3
      L Психолого-педагогічна проблема підходу до використання інноваційних методів та прийомів у підготовці руки дітей до письма
           L Письмо як комплексний вид навчальної діяльності 2 3 4 5
           L Етапи роботи з розвитку дрібної моторики та координації рухів 2
      L Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу 2 3 4 5 6 7
      L Асоціальна поведінка підлітків
           L Поняття, сутність та види асоціальної поведінки 2 3
           L Психологічні особливості підліткового віку як фактор ризику формування асоціальної поведінки 2 3 4
           L Аналіз причин асоціальної поведінки особи 2
           L Дослідження ціннісних орієнтацій особистості 2
           L Діагностика асоціальної поведінки підлітків 2 3 4
      L Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності
           L Аналіз поняття «патріотичне виховання», «патріотичне почуття», «патріотизм» у філософії, соціології, психології 2
           L Історія розвитку проблеми патріотичних почуттів, патріотичного виховання у педагогічній науці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Змістова структура патріотичного виховання 2 3 4
           L Особливості сучасного патріотичного виховання в позаурочній діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Діагностика рівня сформованості патріотичних почуттів молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Форми, методи, засоби формування патріотичних почуттів молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      L Вивчення байок в початковій школі
           L Байка - один з видів літературного жанру, який вивчається за програмою. Алегорія. Мораль 2 3 4 5 6 7 8
           L Педагогічна цінність української байки як літературного жанру 2 3 4
           L Місце байок в курсі "Мова і література" відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти 2 3
           L Педагогічні умови, методи роботи над українською байкою в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Робота над розкриттям моралі байки, прийоми удосконалення якостей читання у роботі над байкою та заучування напам’ять 2 3 4
           L Шляхи вдосконалення методики вивчення байок в початковій школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка" 2 3
      L Позакласна та позашкільна виховна робота з народознавства
           L Факультативні заняття
           L Програма факультативних занять з українського народознавства для 5-11 класів
      L Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"
           L Постановка задачі наближеного інтегрування 2 3
           L Чисельні методи інтегрування 2 3
           L Метод Симпсона 2 3
           L Графічне інтегрування 2
      L Історичні форми і методи організації навчання
           L Поняття про методи навчання
           L Класифікація методів навчання
           L Поняття про форми навчання
           L Урок - основна форма організації навчання 2
      L Здоров’язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи
           L Здоров’язберігаюча функція початкової освіти як науковий пріоритет 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Характеристика освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» у контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти 2 3 4 5 6 7
           L Змістове забезпечення здоров’язберігаючої функції початкової освіти у чинних підручниках 2 3 4 5
           L Процесуальне забезпечення здоров’язберігаючої функції початкової освіти у чинних підручниках 2 3 4 5 6 7 8
           L Рекомендації щодо удосконалення здоров’язберігаючого компонента підручників для початкової школи 2 3 4
      L Розробка дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни "Ветеринарна медицина"
           L Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста
           L Аналіз функціональної структури діяльності спеціаліста з ветеринарної медицини
           L Визначення кваліфікаційних вимог з дисципліни «Ветеринарна медицина»
           L Аналіз змісту навчання з дисципліни «Психологія» 2
      L Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6
      L Духовно-моральні цінності дітей шкільного віку
           L Сутність і природа моральності 2
           L Методи та прийоми духовно - морального виховання молодших школярів 2 3 4
           L Духовно-моральні цінності та вікові особливості розвитку дітей шкільного віку 2 3
           L Способи впливу на формування духовно-моральних цінностей 2
           L Організація духовно -морального виховання школярів на уроках 2 3 4
      L Шляхи удосконалення монологічного мовлення учнів 5-9 класів 2 3 4 5
      L Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження 2 3 4 5 6 7 8
      L Методи тестування у дидактичних дослідженнях
           L Види тестових завдань 2
           L Вимоги та рекомендації до складання тестів 2
      L Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"
           L Вікові особливості першокласників шестирічного віку 2 3 4 5 6 7
           L Основні педагогічні вимоги до підготовки й проведення уроків “Я і Україна" в 1 класі 2 3 4
           L Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів у першокласників у практиці роботи сучасної початкової школи 2 3 4 5
           L Методи і прийоми формування пізнавальних інтересів у першокласників 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Ігрові прийоми навчання на уроках хімії
           L Ігрова діяльність 2
           L Методичні принципи організації та проведення ігор на уроках хімії 2
           L Застосування сучасних освітніх технологій на уроках хімії 2 3 4 5 6
      L Методика шкільного тестування
           L Тестування у сучасній освіті
           L Класифікація. Принципи створення тестових завдань 2 3
           L Переваги та недоліки тестів 2
      L Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках музичного мистецтва 2 3 4 5 6 7 8
      L Усні обчислення на уроках математики в початкових класах
           L Сутність та роль усних обчислень у початковому курсі математики 2 3 4 5 6
           L Види вправ для усних обчислень 2 3 4
           L Шляхи вдосконалення навичок усних обчислень у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Використання віршованих творів у процесі формування англомовної граматичної компетенції учнів
           L Іноземна пісня як елемент національно-культурного компоненту змісту навчання англійської мови 2 3
           L Методика використання віршів та музикальних фрагментів у процесі навчання англійської мови 2
           L Методичні рекомендації щодо формування рецептивних граматичних навичок учнів засобами англійської пісні 2
           L Методичні рекомендації щодо формування репродуктивних граматичних навичок учнів засобами англійського вірша 2
      L Гра – як засіб оптимізації навчання каліграфії та орфографії учнів початкових класів
           L Психологічні вікові особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Особливості гри як діяльності учнів 2
           L Формування компетенції у письмі 2 3
           L Ігри для розвитку навичок письма 2
           L Практичні аспекти використання ігор у формуванні орфографічної та каліграфічної компетенції 2 3 4
      L Розвиток креативності молодших школярів
           L Поняття креативності 2
           L Характеристика основних концепцій креативності 2 3
           L Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів 2
           L Організація, методика і аналіз результатів констатуючого експерименту 2 3
           L Реалізація методики розвитку креативності учнів 2 3
      L Педагогічне проектування по темі "Проектування одягу в художній системі "колекція"
           L Проектування змісту навчального матеріалу теми «Проектування одягу в художній системі «колекція» 2 3
           L Формування дидактичних одиниць навчального матеріалу
           L Побудова структурно-смислової з теми «Проектування одягу в художній системі «колекція» 2 3 4 5
           L Система уроків з теми «Проектування художньої системи «колекція» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      L Методика навчання письмового додавання і віднімання
           L Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел 2
           L Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел 2
           L Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Адаптація дітей до навчання 2 3 4
      L Особливості проявів гендерних стереотипів у системі викладач – студент
           L Визначення поняття гендерного стереотипу 2
           L Походження гендерних стереотипів 2 3
           L Особливості гендерних стереотипів у рамках традиційних уявлень 2 3 4
           L Уявлення про чоловіків і жінок в сучасному суспільстві 2 3 4 5 6
           L Стереотипи маскулінності і фемінності в уявленнях студентів вищих шкіл 2 3 4
           L Гендерний аспект уявлень студентів про міжособистісні відносини в системі студент – викладач 2
           L Гендерні особливості сприйняття в діяльності педагога 2 3
           L Мета, методика і організація дослідження маскулінних і фемінних характеристик в образі чоловіка, жінки і викладача у студентів вузів 2 3 4 5 6
      L Методика роботи над простими задачами, що розкривають конкретний зміст арифметичних дій
           L Сутність і особливості процесу розв’язування простих математичних задач в початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Психологічні особливості розвитку математичного мислення молодших школярів під час розв’язування простих задач 2 3 4 5 6
           L Ступені і етапи роботи над задачами 2 3 4
           L Методика ознайомлення із задачами на розкриття конкретного змісту арифметичних дій 2 3 4 5 6 7 8

Всього сторінок: 5041

Рекомендуємо почитати:

Особливості екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності людини – невід’ємна умова розвитку України. ...

Технології викладання історії
У методичній літературі на сьогоднішній день досить мало інформації про новітні технології викладання. Технологія - це сукупність форм, методів, прийомів і засобів, застосовуваних у якій-не ...

Основні недоліки в інтонуванні у деяких учнів
У практиці шкільного навчання хорового співу вчителю доводиться зустрічатися з серйозними труднощами, коли йдеться про правильне інтонування пісні. Однією з найбільших перешкод на шляху до ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net